ورود/ثبت‌نام

خودرانخودران

آخرین معامله
دنبال کردن
1
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز خودران:
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 0.800 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/30 خریداری کرد و درحال حاضر 46.77 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.500 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/29 خریداری کرد و درحال حاضر 46.69 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از خودران بهتر است؟
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 5.127 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/28 خریداری کرد و درحال حاضر 46.34 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 4.974 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/25 خریداری کرد و درحال حاضر 45.83 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 3.366 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/24 خریداری کرد و درحال حاضر 45.33 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 1.434 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/23 خریداری کرد و درحال حاضر 44.99 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 7.812 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/21 خریداری کرد و درحال حاضر 44.85 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۱
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 9.900 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/18 خریداری کرد و درحال حاضر 44.07 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 11.450 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/17 خریداری کرد و درحال حاضر 43.08 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 18.600 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/16 خریداری کرد و درحال حاضر 41.93 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 20.000 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/15 خریداری کرد و درحال حاضر 40.07 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله 2.010 میلیون سهم #خودران در تاریخ 1402/11/14 به فروش رساند و درحال حاضر 38.07 درصد از سهام #خودران را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها