#دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش دارا یکم
امتیاز:0
دنبال کننده:49.1K

🏆💎✅ اولین #خرید_گروهی

👈 #دارا_یکم 📆 00/03/24 📊 مثبت 1.2

@bozorgane_tse 👇

73 کد حقیقی

جمعاً : 6 میلیارد و 561 میلیون تومان

هر کدام : 90 میلیون تومان

💚 = 2.8

💰= 126300

⌚️= 09:04

نمایش بیشتر

آموزش دارا یکم
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقوقی

#فولاد #سپر #وتجارت #میدکو #وپاسار #بنو #شپنا #فملی #کویر #بپاس #وپست #دماوند #وسپهر #تنوین #سمگا #خودرو #دارا_یکم #ذوب #پالایش #فارس

بیشترین ورود پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش دارا یکم
امتیاز:674
دنبال کننده:12.3K

#دارایکم ۱۲۳۵۰ جهت نوسان بررسی✅

آموزش دارا یکم
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K

🔹حجم مشکوک

#خمحرکه #خموتور #رنیک #وآرین #شگل #فافزا #خمهر #کساپا

🔹ورود پول هوشمند

#سمازن #فسپا #خموتور #وتوصا #بکهنوج #وشهر #سیستم #ودی #غپینو #فوکا

🔹نمادهای دارای خرید گروهی

#پالایش #فگستر #شپنا #ودی #سمازن #سبهان #پتایر #گشان #ساراب #خمحرکه #دارا_یکم #خموتور #کرازی

📆1400/03/22

╭┈──────「💯」

╰➤ @signale_bartare_bours ࿐🔹᭄͚ٖٜ

نمایش بیشتر

آموزش دارا یکم
امتیاز:670
دنبال کننده:7.2K
بورس آوا

#دارا یکم

قیمت 12437

حمایت 11000- 10.000

22خرداد1400

نمایش بیشتر

آموزش دارا یکم
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#سمگا #فولاد #وپارس #فملی #خودرو #وتجارت #وپاسار #فارس #بنو #جم #برکت #غصینو #وبملت #ودی #ختوقا #کزغال #وسپهر #سیتا #ثشاهد #دارا_یکم

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش دارا یکم
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#ریشمک #دتوزیع #کطبس #کاسپین #کلر #غپاذر #داریک #کپارس #دبالک #اسامید #سمگا #لابسا #جم #شصدف #وحافظ #خبازرس #فرابورس #امین_یکم #ولغدر #تبرک

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش دارا یکم
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقیقی

#خودرو #وپارس #فملی #فارس #وتجارت #وپاسار #برکت #فولاد #کزغال #امین_یکم #ودی #ختوقا #وبملت #وسپهر #دارا_یکم #ثشاهد #سیتا #غگل #اپال #فخوز

بیشترین خروج پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش دارا یکم
کندل سبز@CandeleSabz
امتیاز:725
دنبال کننده:11.9K

#دارایکم را می توان بررسی کرد. فعلا در منفی ۲/۵ حجم می خورد.

@CandeleSabz

آموزش دارا یکم
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K

#خرید_و_فروش_گروهی

#خرید_حقیقی

🟢 👤 نماد #دارا_یکم بین ساعت ۰۹:۱۲ و ۰۹:۱۳ تقریبا ۵۶۵ هزار برگه سهم معادل ۷.۳ میلیارد تومان توسط ۱۴۰ حقیقی خریداری شد.

@bcrows

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد