ورود/ثبت‌نام

دارا یکمدارا یکم

آخرین معامله10%۱۷۴٬۹۵۰
اضافه کردن به دیده‌بان
322
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز دارا یکم:
فیلتر
دارا یکم،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 12:23:56 🔖 174,000 #خرید 38 کد حقیقی  درمثبت 9.40 تابلو  به ارزش کل 73,619,574,000 ریال سرانه خرید هر کد 1,937,316,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۷۲٬۵۰۰
اشتراک گذاری
دارا یکم،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 12:22:50 🔖 173,650 #خرید 5 کد حقیقی  درمثبت 9.18 تابلو  به ارزش کل 17,065,627,400 ریال سرانه خرید هر کد 3,413,090,750 ریال
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۷۲٬۵۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از دارا یکم بهتر است؟
دارا یکم،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 12:13:15 🔖 172,900 #خرید 9 کد حقیقی  درمثبت 8.71 تابلو  به ارزش کل 25,446,211,700 ریال سرانه خرید هر کد 2,827,433,700 ریال
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۷۱٬۰۰۰
اشتراک گذاری
دارا یکم،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 12:03:36 🔖 171,000 #خرید 7 کد حقیقی  درمثبت 7.51 تابلو  به ارزش کل 18,367,965,000 ریال سرانه خرید هر کد 2,137,329,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۷۰٬۲۷۰
اشتراک گذاری
دارا یکم،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🔴✖🔴 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 11:45:53 🔖 170,250 #فروش 8 کد حقیقی درمثبت 7.04 تابلو به ارزش کل 23,231,804,250 ریال سرانه فروش هر کد 2,880,630,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۷۰٬۳۷۰
اشتراک گذاری
دارا یکم،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 11:15:32 🔖 170,000 #خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 6.88 تابلو  به ارزش کل 7,899,050,000 ریال سرانه خرید هر کد 2,632,960,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۶۹٬۵۸۰
اشتراک گذاری
دارا یکم،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 10:59:32 🔖 169,510 #خرید 7 کد حقیقی  درمثبت 6.58 تابلو  به ارزش کل 20,500,030,870 ریال سرانه خرید هر کد 2,928,624,270 ریال
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۶۸٬۹۹۰
اشتراک گذاری
دارا یکم،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 10:49:52 🔖 169,770 #خرید 2 کد حقیقی  درمثبت 6.74 تابلو  به ارزش کل 8,439,945,780 ریال سرانه خرید هر کد 4,219,972,890 ریال
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۶۹٬۷۲۰
اشتراک گذاری
"تا ساعت 10:25: تا این لحظه ارزش معاملات خرد 3735 میلیارد تومان می باشد. همچنین در نماد #اهرم 185 میلیون برگه به ارزش 432 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 7.9 درصد است. در نماد #فولاد 236 میلیون برگه به ارزش 128 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 6.9 درصد است. در نماد #فزر 22 میلیون برگه به ارزش 127 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد منفی ❌ 5.6 درصد است. در نماد #شتاب 103 میلیون برگه به ارزش 120 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 7.2 درصد است. در نماد #دارا یکم 7 میلیون برگه به ارزش 113 میلیارد تومان معامله شده است و این در حالی است که قیمت آخرین معامله این نماد مثبت ✅ 6.2 درصد است. کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۶۹٬۲۱۰
اشتراک گذاری
دارا یکم،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #دارا یکم 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 10:19:32 🔖 169,370 #خرید 5 کد حقیقی  درمثبت 6.49 تابلو  به ارزش کل 10,145,432,370 ریال سرانه خرید هر کد 2,029,052,600 ریال
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱۶۹٬۱۶۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها