#

وتعاون

بیمه تعاون

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش وتعاون
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:586
دنبال کننده:126.5K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻شیمیایی: #زنجان، #کرماشا، #شسینا

🔻انبوه‌سازی: #ثباغ

🔻بیمه: #وتعاون

🔻حمل و نقل : #حتاید، #حتوکا

🔻بانکها: #سمایه، #وتجارت، #وبصادر

🔻سرمایه‌گذاری: #وسبحان، #وکادو

🔻کانه غیرفلزی : #کخاک

🔻سیمان: #سجام، #سیدکو، #سفارس، #سقاین، #سصوفی، #ساربیل، #ستران، #سکرد

🔻کاشی و سرامیک: #کصدف

🔻دارویی : #وپخش

🔻غذایی : #غدشت

🔻برق و بخار : #وهور

🔻تجهیزات و ساخت محصولات فلزی : #فاما

🔻لاستیک و پلاستیک : #پکویر

🔻زراعت: #زگلدشت

@boursetahlilnovin

آموزش وتعاون
امتیاز:271
دنبال کننده:83.4K

🔸نمادهایی که 5 برابر حجم ماه حجم خورده اند

#کمینا، #غدشت، #ساروج، #ساوه، #وتعاون، #سدشت

آموزش وتعاون
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی

#کمند #پارند #فولاد #کچاد #حکشتی #ارمغان #شستا #شپنا #شیران #ساروج #وتعاون #کگل #پترولح #بپاس #ومعادن #اساس #خاتم #شفن #سخوز #اوصتا

بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش وتعاون
امتیاز:656
دنبال کننده:49.3K

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی

9:55

ارقام به میلیارد تومان

1. #فولاد 👈 8 (صف فروش 1.96- %)

2. #شپنا 👈 5 (صف فروش 1.95- %)

3. #کچاد 👈 3 (آخرین معامله 0.26- %)

4. #حکشتی 👈 3 (آخرین معامله 1.18- %)

5. #شستا 👈 2 (آخرین معامله +1.93 %)

6. #وتعاون 👈 2 (آخرین معامله +0.81 %)

7. #شیران 👈 2 (آخرین معامله +0.84 %)

8. #ساروج 👈 2 (آخرین معامله 0.75- %)

9. #حتاید 👈 1 (آخرین معامله 0.63- %)

10. #کگل 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

11. #سخوز 👈 1 (آخرین معامله +0.08 %)

12. #شبریز 👈 1 (آخرین معامله 1.77- %)

13. #ومعادن 👈 1 (صف فروش 1.93- %)

14. #شفن 👈 1 (صف فروش 1.99- %)

15. #پترولح 👈 1 (قیمت صفر تابلو)

16. #بپاس 👈 1 (آخرین معامله +4.76 %)

17. #واحیا 👈 1 (آخرین معامله 1.99- %)

18. #شصدف 👈 0 (صف خرید +5.99 %)

19. #فسا 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

20. #فرآور 👈 0 (صف فروش 1.97- %)

📍 @Borse_Trader

آموزش وتعاون
امتیاز:667
دنبال کننده:26.2K

حجم‌های مشکوک

#وتعاون

#کمینا

#غدشت

@bourse124a

آموزش وتعاون
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#اعتماد #امین_یکم #کیان #سپاس #تصمیم #کمند #سمایه #پارند #اکورد #ساروج #کمینا #شرانل #ثباغ #غفارس #ودی #معیار #پترولح #رافزا #سپر #وتعاون

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش وتعاون
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:586
دنبال کننده:126.5K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅شیمیایی : #شسم

✅رایانه : #سپ، #رانفور

✅انبوه‌سازی : #ثنور

✅بیمه : #ورازی، #وتعاون

✅بانکداری : #وسالت، #سمایه

✅کانه‌غیرفلزی : #کباده

✅قند و شکر : #قشرین

✅زراعت : #زگلدشت

@boursetahlilnovin

آموزش وتعاون
امتیاز:656
دنبال کننده:49.3K

#ورود_پول ، #کد_به_کد 🔃

#وتعاون

#سخند

#سپاس

📍 @Borse_Trader

آموزش وتعاون
امتیاز:656
دنبال کننده:49.3K

📊نمادهایی که ورود سنگین #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فباهنر

✅شیمیایی : #شستان، #شیران

✅خدمات فنی : #رنیک، #رمپنا

✅رایانه : #سپ

✅بیمه : #ومعلم، #وتعاون، #وحکمت

✅حمل و نقل : #حسینا

✅بانکداری : #وسالت

✅سرمایه‌گذاری : #اعتلا

✅کانه‌غیرفلزی : #کباده، #کگاز

✅سیمان : #سبزوا، #سباقر

✅دارویی : #برکت، #ریشمک

✅غذایی : #غبشهر، #غگیلا

✅قند و شکر : #قشرین، #قیستو

✅ماشین آلات و تجهیزات : #فاراک، #مادیرا

✅کاغذ : #چکاپا

✅منسوجات : #نبروج

✅استخراج نفت : #حفاری

✅زراعت : #زکوثر، #سیمرغ

📍 @Borse_Trader

آموزش وتعاون
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:452
دنبال کننده:10.5K
آخرین تحلیل

#وتعاون ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ مناسب خرید

کف حمایت

✴️ تحلیل‌گر : #majid01634

📅 ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۰:۲۷

📊@AkharinTahlil1

نمادآخرینپایانیحجمارزش