ورود/ثبت‌نام

تاباتابا

تابان نیرو سپاهان

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت فعالیت مهندسی
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 11 سیگنال راجع به سهام تابا وجود دارد،

خرید
فروش

نماد تابا خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز تابا:
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 321
2.3
واچ لیست و سیگنال خرید فردا #کتوکا #چافست #سرود #تپسی #غمینو #باران #تابا
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۴
اشتراک گذاری
کندل سبز
کندل سبز
رتبه: 240
2.5
تابا،کندل سبز
. یکروز کامل اتفاقات کانال VIP ما را ببینید😍 🌟سیگنال خروج از سهام در شرایط عالی💪🔥 #ولانا پس از شش صف خرید متوالی🧡🩷❤️ 🌟خرید از صف فروش و نوسان صف به صف 💪🔥 🌟خرید با ذکر دقیق نقطه خرید حتی با ذکر ریال💪🔥 نتیجه معاملات امروز👇 نوسان های عالی از #دارایکم ۲ درصد،  ۵ درصد از #ولراز🩷،  گشان صف خرید🧡 #بایکا ۳ درصد ، #تابا صف خرید ❤️  خروج از #ولانا با شش صف خرید متوالی 🩷 #خفولا در ۵ دقیقه صف فروش به صفر تابلو🧡 😍و..... .            پر سودتر از تصور شما ❤️
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۴
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از تابا بهتر است؟
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 311
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (51) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #تایرا (32M) #وملی (689.7K) #میهن (9.2M) #فافق (27M) #پلاست (8.2M) #قنیشا (37.8M) #کتوکا (7.4M) #سرچشمه (10.9M) #لپیام (1.5M) #لکما (51.1M) #سباقر (4M) #دروز (5.3M) #پی پاد (4.2M) #وسپهر (10.3M) #فنفت (2.2M) #زکوثر (1.1M) #ثجوان (2.8M) #لازما (664.6K) #فن افزار (2.7M) #ورازی (14.8M) #وتعاون (15.4M) #دابور (1.9M) #وسین (10.8M) #کدما (290.8K) #وثخوز (470K) #سدور (1.5M) #وتوسکا (1.5M) #ثشرق (544K) #نبروج (1.4M) #تفیرو (307.3K) #پکرمان (369.7K) #شستان (2.1M) #زنجان (4.5M) #پیزد (2.6M) #قیستو (650.6K) #دحاوی (514.2K) #سمایه (367.8K) #کهرام (175.1K) #اسیاتک (397.4K) #دتهران‌ (2.5M) #ومعلم (1.2M) #باران (860K) #حخزرح (85) #وحکمت (652.8K) #غیوان (148.1K) #فالوم (79.1K) #بتهران (20K) #تابا (15.4K) #وسرمدح (820.6K) #وملت (27K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۵  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۵
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 311
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (42) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #تایرا (42.2M) #خودکفا (28.1M) #کسرام (14.6M) #فافق (29.4M) #پلاست (9.2M) #وملی (542.9K) #سرچشمه (11.4M) #سباقر (4.8M) #لپیام (1.5M) #قنیشا (21.5M) #ثشرق (2M) #ثجوان (3.9M) #وتعاون (23.7M) #سدور (3.2M) #فنفت (2.6M) #لازما (670K) #وثخوز (659K) #دروز (2.2M) #ورازی (9.6M) #وسین (9.4M) #زنجان (9M) #بتهران (7.3M) #لکما (11.4M) #نبروج (1.5M) #کورز (2.3M) #تفیرو (308K) #شستان (629.2K) #وملت (1.4M) #قیستو (528.1K) #کهرام (152.6K) #دتهران‌ (2.6M) #ممسنی (46.6K) #وتوسکا (225.8K) #غیوان (206K) #ثتوسا (49.5K) #دحاوی (122.8K) #وحکمت (537K) #فالوم (44K) #تابا (12.7K) #وسرمدح (2.2M) #فصباح (175.6K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۵  ۱۰:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۵
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 311
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (76) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فرود (65.6M) #خودکفا (28.4M) #ثشاهد (17.6M) #کیسون (74.9M) #تاپیکو (8.6M) #پلاست (9.7M) #فافق (28.8M) #کرومیت (12.1M) #دروز (9.9M) #پیزد (31.5M) #سباقر (6.2M) #شفارس (40.8M) #واحیا (7.7M) #سرچشمه (10.7M) #وملی (275.1K) #حکشتی (4.4M) #مبین (5.9M) #وثخوز (857.8K) #کسرام (3.1M) #لازما (483.9K) #کرازی (13.8M) #خبنیان (5.2M) #قصفها (155.9K) #پکرمان (721.9K) #سخواف (6.7M) #وایران (3.8M) #کورز (3M) #فجهانح (10.1M) #تکشا (425.4K) #شپاکسا (7.2M) #ثعمرا (1.1M) #خلیبل (5.7M) #رتکو (636.3K) #تفیرو (300.9K) #وملت (4M) #وصندوق (742.6K) #حآسا (1.3M) #کابگن (1.2M) #سمایه (2.3M) #ولملت (1.1M) #رافزا (742.2K) #آ س پ (603.8K) #کفرا (891.2K) #خپارس (7.2M) #مادیرا (1.9M) #کهرام (254.6K) #دتهران‌ (3.6M) #ورازی (5.2M) #ممسنی (546.9K) #ولانا (254.5K) #نبروج (702.5K) #گشان (140.9K) #قیستو (616K) #وهنر (671.2K) #فوکا (415.9K) #تکمبا (469.4K) #لپیام (72.9K) #وبرق (51.5K) #شپلی (2.1M) #وحکمت (1.1M) #وحافظح (219.4K) #مرقام (194.9K) #ثالوند (152.3K) #زماهان (160.3K) #آبین (563.4K) #غیوان (151.3K) #نیرو (80.6K) #کمرجان (266.1K) #وسرمدح (3.3M) #تابا (15.6K) #ودانا (112.5K) #وسرمد (560.9K) #لبوتان (25.6K) #کپرور (4.3K) #میدکو (21.7K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۳
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از تابا گرفته است؟

0 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از تابا گرفته اند.
کندل سبز
کندل سبز
رتبه: 240
2.5
#تابا ۲۶۷۵۰ ریال اردر خرید قرار می دهیم حد زیان ۲۴۹۸۰ ریال #کوتاه_مدت
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
کانال تحلیلی رد پول
کانال تحلیلی رد پول
رتبه: 433
2.9
خریدتابا،کانال تحلیلی رد پول
#تابا یه سری درصدی جدید رفتن توش و سهم سفته بازی خوره و درصدی ها هم روز خریدارن و. واگرایی هم داره و به محدوده حمایت‌ رسیده بنیادی بررسی نشده ریسک بازار پایه #واچ_لیست #به_هیچ_وجه_سیگنال_نیست @rade_pool
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
Ali Moradi | علی مرادی
Ali Moradi | علی مرادی
رتبه: 62
3.2
تابا،Ali Moradi | علی مرادی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
بورس 888
بورس 888
رتبه: 86
2.7
⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی #سیتا (31) | #وملت (26) | #الماس (21) | #ولانا (15) | #پیروز (15) | #بکاب (14) | #خودکفا (10) | #رافزاح (9) | #وثخوز (8) | #گنجینه (8) | #وحافظ (8) | #خلیبل (7) | #پرسپولیس (7) | #فصبا (7) | #وپارس (7) | #دپارس (6) | #اتکاسا (6) | #کتوسعه (6) | #قاسم (6) | #شنفت (6) | #سآبیک (6) | #لطیف (5) | #چخزر (5) | #گکیش (5) | #سفارس (5) | #حکشتی (5) | #ثهام (5) | #تپکو (5) | #آبادا (4) | #نیلی (4) | #فسبزوار (4) | #امین (4) | #سمان (4) | #شهر (4) | #کطبس (4) | #بگیلان (4) | #تابا (4) | #پلاست (4) | #فافق (4) | #دریا (3.9) |         ↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان) #گنجینه (359) | #پیروز (205) | #بکاب (162) | #حکشتی (157) | #ثاصفا (153) | #ولانا (145) | #سیتا (143) | #تپکو (140) | #خودکفا (139) | #وبصادر (121) | #نیلی (115) | #وآفر (110) | #سفارس (109) | #بتهران (107) | #قاسم (107) | #کاج (105) | #فیروزا (99) | #اعتماد (92) | #وسنا (91) | #پایا (90) |         ⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی #ساذری | #کدما | #اکسیژن | #کارا2 | #ومهان | #پتروصبا | #شرانل | #ثشرق | #غگلستا | #قهکمت | #کیمیا | #سمان | #اعتماد | #فزرین | #گوهران | #وجامی | #هوشیار | #سپ | #سکرد | #های وب | #زماهان | #نتوس | #بترانس | #آکورد2 | #سهرمز | #کرازی | #شاوان | #شکام | #سنوین | #بساما |        
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 311
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (80) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فولاد (279M) #ومعادن (119.9M) #شستا (425.7M) #وپارس (163.1M) #اخابر (22.3M) #رمپنا (19M) #پلاست (12.2M) #پترول (93M) #سیتا (10.1M) #همراه (30M) #حکشتی (12.4M) #تپکو (51.9M) #ونفت (23.6M) #خپارس (77.3M) #فخوز (25.2M) #حآفرین (33.3M) #تاصیکو (9.7M) #کرومیت (7.4M) #پی پاد (4.4M) #واحیا (6.2M) #خودکفا (6.3M) #کمرجان (8.8M) #لخزر (3.5M) #وحافظح (14.9M) #سباقر (2.7M) #ثشرق (1.6M) #فرود (9.4M) #وثخوز (721.2K) #کیسون (16.7M) #بکابل (1M) #خاذین (9.2M) #کفرا (2.7M) #غدانه (2.9M) #وحافظ (4.8M) #قشیر (151.8K) #کابگن (2.1M) #حبندر (1.3M) #خصدرا (10.1M) #وسنا (1M) #خلیبل (6.8M) #وملت (4.5M) #کازرو (1.1M) #کرمان (11.1M) #لازما (211K) #زپارس (405.3K) #رتکو (686.5K) #کخاک (1M) #وایرا (2.4M) #امید (3.7M) #تفیرو (276.2K) #وحکمت (5.1M) #شملی (1.4M) #آ س پ (791.5K) #مرقام (1.2M) #شپترو (5.6M) #زماهان (1.3M) #ممسنی (678.5K) #غچین (1.9M) #دتهران‌ (5M) #لپیام (142.8K) #ولانا (218.3K) #کسرا (450.7K) #وهنر (0.9M) #قیستو (454.7K) #نبروج (495.9K) #آسیا (2.3M) #خعمرا (731.4K) #دعبید (192.8K) #پلاسک (364.3K) #وملل (1.4M) #غگرجی (1.4M) #غفارس (144.4K) #غیوان (151.3K) #دهدشت (58.9K) #فن آوا (375.9K) #سنوین (61K) #تابا (86) #وسرمدح (84.8K) #فلامی (3K) #نشار (2.2M)         📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا، #رنیک، #رتکو، #تابا 💢اطلاعات و ارتباطات: #آسیاتک، #اپرداز 💢 رایانه: #مفاخر، #پی_پاد، #فن_آوا، #رتاپ، #رانفور، /سیستم، #مرقام 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #کرمان، #ا_س_پ، #ثبهساز، #کیسون، #ثامید 💢 فعالیتهای کمکی: #امین، #امید، #فرابورس، #بورس، #تکیمیا 💢بیمه: #بنو، #آسیا، #نوین، #ومعلم، #وحافظ، #آفری، #وحکمت، #ما 💢 مخابرات: #همراه، #اخابر 💢حمل و نقل: #حآفرین، #حپترو، #حریل، #حگردش 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولصنم 💢 بانک ها: #وتجارت، #وبصادر، #وپارس، #وملل، #وکار، #وسینا 💢 سرمایه گذاریها: #سپعر، #شهر، #وکبهمن، #وهامون، #الماس، #مدیریت، #وپویا، #وصنا، #وسبحان، #اعتلا، #وملت، #وسکاب، #وتوسم، #واحیا، #وامین، #سنوین 💢 هتل: #گدنا، #گنگین 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کمرجان، #سایرا، #کابگن، #کفرا، #کخاک 💢 سیمان: #سدشت، #سخوز، #اردستان، #سیتا، #سآبیک، #سدور، #سشرق، #سغدیر، #سهرمز، #سشمال 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #شفن، #شیران، #شگویا، #اریا، پارس، #پارسان، #تاپیکو، #شپترو، #کیمیاتک، #داراب، #شغذیر، #شصدف، #وپترو، #شملی، #شاملا، #جهرم 💢 محصولات دارویی: #دامین، #دتولید، #داوه، #دعبید، #ددام، #دتوزیع، #دسانکو، #دتماد، #دالبر، #ریشمک، #دشیمی، #داسوه، #دلقما، #دپارس، #دفرا 💢محصولات غذایی: #غزر، #عالیس، #غدانه، #غچین، #غگرجی، #غشهداب، #غویتا، #خودکفا، #غشان، #غپاک، #غمینو 💢عرضه برق و گاز: #بمولد، #بزاگرس، #بجهرم، #آبادا، #دماوند 💢 شرکتهای چند رشته ای: #ونیکی، #شستا، #وکغدیر، #وبانک، #وصندوق، #وامید 💢قندوشکر: #قچار، #قیستو، #قجام 💢 خودرو: خگستر، #خودرو، #خبهمن، #خپارس، #خلیبل، #خکرمان، #خاذین، #ورنا، #خنصیر، #ناما، #ختور، #خعمرا، #خچرخش 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپارس، #لپیام 💢 ماشین آلات برقی: #بترانس، #بکابل، #بشهاب 💢ماشین آلات: #انتخاب، #لخزر، #لبوتان 💢ساخت محصولات فلزی: #فلامی، #فاراک، #فبیرا 💢فلزات اساسی: #فولاد، #فملی، #ذوب، #فرود، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فسبزوار، #فگستر، #فسرب، #فروژ، #فسوژ، #فولای، #وتوکا، #فزرین، #ارفع 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ونفت، #شنفت، #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز، #شسپا، #شپاس 💢 لاستیک: #پکرمان، #پلاسک 💢 منسوجات: 💢انتشار: #چافست 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: #دباغی 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت، #کاما، #کبافق، #ومعادن، #کگل، #تاصیکو، #تجلی 💢 استخراج سایر معادن: #کتوسعه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کزغال 💢زراعت: #زفجر، #تلیسه، #زماهان، #زبینا، #زکشت، #زفکا، #زکوثر ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
تابا،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#اپرداز #وشمال (بدون سوابق) #تابا (بدون سوابق) #قتربت (بازیگردان) #ولانا #کپشیر (حقوقی) 🟢 گزارش خرید سهامداران عمده : بازیگردان:138 حقوقی:63 شخص حقیقی :55 سبد پی ار ایکس:10 🔴گزارش فروش سهامداران عمده: حقوقی : 29 حقیقی : 13 بازیگردان : 84 سبد پی ار ایکس:3 📅 تاریخ ورود 1402/09/07 ⚠️کاربران عزیز #ورود درصدی ها جهت اطلاع رسانی و به عنوان یکی از فاکتور های تحلیل معرفی می شود. جهت مشاهده سوابق حقیقی و حقوقی وارد سایت dnd.ir شوید. @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 138
3.2
#فیلتر_آرمان 🗓️ ‌‌سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #بورس #اخابر #زفجر #خودرو #فلوله #فزر #کترام #سمگا #فولاد #وساخت 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسپهر #وبملت #وسالت #وپاسار #شپنا #ثپردیس #فملی #وتجارت #حفارس #شستا 🟠 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #وآفر #سیتا #وکبهمن #چخزر #بپیوند #وهور #ثزاگرس #زفجر #لطیف #ثامید 🟠 کراس با RSI 50: #کتوکا #وتوشه #وتوصا #خپویش #شیران #سپید #فسرب #سیتا #سشمال #پسهند 🟠 الگوی کندلی پوشا: #کماسه #تابا #ثالوند #سشمال #وشمال #سبزوا #رافزا #خرینگ #ثنوسا #کفرا 🟠 کندل چکش: #کمرجان #فلوله #بجهرم #دماوند @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 159
2.0
#فیلتر_تابلوخوانی 🗓️ ‌‌سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ 🔴 بیشترین ورود پول حقیقی: #بورس #اخابر #زفجر #خودرو #فلوله #فزر #کترام #سمگا #فولاد #وساخت 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسپهر #وبملت #وسالت #وپاسار #شپنا #ثپردیس #فملی #وتجارت #حفارس #شستا 🔴 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #وآفر #سیتا #وکبهمن #چخزر #بپیوند #وهور #ثزاگرس #زفجر #لطیف #ثامید 🔴 کراس با RSI 50: #کتوکا #وتوشه #وتوصا #خپویش #شیران #سپید #فسرب #سیتا #سشمال #پسهند 🔴 الگوی کندلی پوشا: #کماسه #تابا #ثالوند #سشمال #وشمال #سبزوا #رافزا #خرینگ #ثنوسا #کفرا 🔴 کندل چکش: #کمرجان #فلوله #بجهرم #دماوند 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
ترید طلایی (دکتر حمیدآبادی)
ترید طلایی (دکتر حمیدآبادی)
رتبه: 210
2.4
فیلترهای مهم (سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷) 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #بورس #اخابر #زفجر #خودرو #فلوله #فزر #کترام #سمگا #فولاد #وساخت 🟣 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسپهر #وبملت #وسالت #وپاسار #شپنا #ثپردیس #فملی #وتجارت #حفارس #شستا 🔵 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #وآفر #سیتا #وکبهمن #چخزر #بپیوند #وهور #ثزاگرس #زفجر #لطیف #ثامید 🟢 کراس با RSI 50: #کتوکا #وتوشه #وتوصا #خپویش #شیران #سپید #فسرب #سیتا #سشمال #پسهند 🟡 الگوی کندلی پوشا: #کماسه #تابا #ثالوند #سشمال #وشمال #سبزوا #رافزا #خرینگ #ثنوسا #کفرا 🔴 کندل چکش: #کمرجان #فلوله #بجهرم #دماوند 💰#ترید_طلایی💰 @Trade_Talaei
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 321
2.3
تابا،تکنیکال،گروه بورسی نیرومند
#تابا متاسفانه حمایت استاتیک قوی و کف کانال صعودی بلند مدت خود را از دست داده و زیبایی چارت از بین رفته است و فعلآ بدید نوسانی کوتاه مدت میشه بهش نگاه کرد تا محدوده مقاومتی 3100 الی 3400 تومان قیمت فعلی 2760 تومان حمایت مهم حوالی 2180 تومان در صورت تثبیت بالای مقاومت 3400 تومان سهم از روند نزولی خارج و به رشد ادامه می‌دهد در غیر اینصورت این بالا زدن ها موقیته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
30 روز
اولین حمایت:
۲۱٬۸۰۰
اولین مقاومت:
۳۱٬۰۰۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 321
2.3
سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نیرومند عزیز❤️🌹 ودوستان محترم امیدوارم که حال دلتون خوب باشه سپاس بیکران بابت راهنمایی ها و کانال خوبتون که انصافا وقت و انرژی میذارید بهترین هارو براتون آرزومندم ایشاالله که همیشه سلامت و پیروز باشید حلال السون شیر مرد ❤️❤️❤️ بی ادبی نباشه نماد #تابا رو یه نگاه بفرمایید امروز معاملات خوبی داشت بنظرم البته در حضور شما نظر دادن خطاست.... ممنونم 🌹🙏
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 321
2.3
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
تکنیکالیست بورس
تکنیکالیست بورس
رتبه: 390
2.4
#فیلترها ✅سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #بورس #اخابر #زفجر #خودرو #فلوله #فزر #کترام #سمگا #فولاد #وساخت 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسپهر #وبملت #وسالت #وپاسار #شپنا #ثپردیس #فملی #وتجارت #حفارس #شستا 🟠 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #وآفر #سیتا #وکبهمن #چخزر #بپیوند #وهور #ثزاگرس #زفجر #لطیف #ثامید 🟠 کراس با RSI 50: #کتوکا #وتوشه #وتوصا #خپویش #شیران #سپید #فسرب #سیتا #سشمال #پسهند 🟠 الگوی کندلی پوشا: #کماسه #تابا #ثالوند #سشمال #وشمال #سبزوا #رافزا #خرینگ #ثنوسا #کفرا 🟠 کندل چکش: #کمرجان #فلوله #بجهرم #دماوند 📆 1402/09/07
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 661
2.3
#فیلتر_سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #بورس #اخابر #زفجر #خودرو #فلوله #فزر #کترام #سمگا #فولاد #وساخت 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسپهر #وبملت #وسالت #وپاسار #شپنا #ثپردیس #فملی #وتجارت #حفارس #شستا 🟠 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #وآفر #سیتا #وکبهمن #چخزر #بپیوند #وهور #ثزاگرس #زفجر #لطیف #ثامید 🟠 کراس با RSI 50: #کتوکا #وتوشه #وتوصا #خپویش #شیران #سپید #فسرب #سیتا #سشمال #پسهند 🟠 الگوی کندلی پوشا: #کماسه #تابا #ثالوند #سشمال #وشمال #سبزوا #رافزا #خرینگ #ثنوسا #کفرا 🟠 کندل چکش: #کمرجان #فلوله #بجهرم #دماوند @bourse_poll
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها