ورود/ثبت‌نام

وشمالوشمال

آخرین معامله-2.99%۱۹٬۵۰۰
اضافه کردن به دیده‌بان
25
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وشمال:
فیلتر
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 1004
1.9
🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش ☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 64 #فنرژی (6) | #خفولا (6) | #کارام (37) | #وبرق (4) | #فزر (2.7) | #وثنو (20) | #چنوپا (3) | #خلنت (3) | #ولراز (10) | #رفاه (0.3) | #آینده (6) | #ثعتما (1.2) | #وحافظ (4) | #ولتجار (6) | #حپترو (1.3) | #لپیام (0.2) | #فکمند (0.9) | #تمحرکه (1.3) | #سنوین (3) | #ساروج (0.6) | #ثاژن (2.7) | #شساخت (1.1) | #میهن (1.7) | #واتی (1.8) | #خفناور (0) | #سشمال (0.7) | #سمایه (1.9) | #تاتمس (0.1) | #فسدید (0.1) | #ثنظام (0.1) | #وثوق (0.4) | #شستان (0.9) | #حفارس (2) | #غناب (5) | #غشوکو (0.7) | #ثجوان (0.4) | #وشمال (0.1) | #دی (7) | #قشرین (1.3) | #وسالت (0.8) | #کورز (0.9) | #شلعاب (3) | #حرهشا (0) | #غالبر (0) | #شزنگ (0) | #وحکمت (0.1) | #قیستو (0.2) | #بهیر (0.1) | #وآرین (0.8) | #وسرمد (0) | #وفتخار (1) | #کباده (0) | #ولیز (1.2) | #فجوش (0.5) | #وتوسکاح (0.1) | #لخانه (0) | #پشاهن (0) | #چافست (0.1) | #ساوه (0) | #شتولی (0.1) | #داراب (0) | #سخواف (0.1) | #فسا (0.1) | #کهرام (0) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۱۰۰
اشتراک گذاری
سلام بورس
سلام بورس
رتبه: 75
3.1
⛔️#توقف_های_بازار_امروز #حکشتی افزایش سرمایه 42% از انباشته #وصنا انتخاب حسابرس قانونی ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #فجوش #وشمال ❇️دامنه نوسان قیمت کلیه نمادهای سهام و حق تقدم در روز جاری به مثبت منفی 1 درصد و دامنه نوسان صندوق های سهامی و مختلط به مثبت منفی 2 درصد محدود میباشد 1403_01_29 @salamboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۱۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وشمال بهتر است؟
crypto & forex trader
crypto & forex trader
رتبه: 3080
1.0
⛔️#توقف_های_بازار_امروز #حکشتی افزایش سرمایه 42% از انباشته #وصنا انتخاب حسابرس قانونی ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #فجوش      #وشمال 🔹دامنه نوسان قیمت کلیه نمادهای سهام و حق تقدم  در روز جاری به مثبت منفی 1 درصد و دامنه نوسان صندوق های سهامی و مختلط به مثبت منفی 2 درصد محدود میباشد 1403_01_29
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۱۰۰
اشتراک گذاری
سبدگردانی هوش سفید️
سبدگردانی هوش سفید️
رتبه: 1113
3.5
⛔️#توقف_های_بازار_امروز #حکشتی افزایش سرمایه 42% از انباشته #وصنا انتخاب حسابرس قانونی ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #فجوش #وشمال ❇️دامنه نوسان قیمت کلیه نمادهای سهام و حق تقدم در روز جاری به مثبت منفی 1 درصد و دامنه نوسان صندوق های سهامی و مختلط به مثبت منفی 2 درصد محدود میباشد @hosh_sefid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۱۰۰
اشتراک گذاری
#توقف_های_بازار_امروز #حکشتی افزایش سرمایه 42% از انباشته #وصنا انتخاب حسابرس قانونی ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #فجوش      #وشمال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۱۰۰
اشتراک گذاری
⛔️#توقف_های_بازار_امروز #حکشتی افزایش سرمایه 42% از انباشته #وصنا انتخاب حسابرس قانونی ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #فجوش #وشمال ❇️دامنه نوسان قیمت کلیه نمادهای سهام و حق تقدم در روز جاری به مثبت منفی 1 درصد و دامنه نوسان صندوق های سهامی و مختلط به مثبت منفی 2 درصد محدود میباشد 1403_01_29 خانم نسیم واسعی @Bourseuniversity
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲۰٬۱۰۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1115
3.2
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1115
3.2
ورود پول هوشمند 💰 #وثخوز #معیار #وجامی #کابگن #سیتا #سکرد #کهرام #جم_پیلن #شغدیر #شصدف #شکف #غاذر #بکهنوج #فخاس #چنوپا #تاصیکو #زماهان خروج پول هوشمند 💸 #های_وب #سیستم #مرقاب #پرداخت #تاپکیش #کالا #بورس #لوتوس #تنوین #پارسیان #وتعاون #حگهر #ولکار #ونوین #وسینا #وپارس #وسپه #وتوسم #سمگا #سایرا #کمرجان #کسرا #کفپارس #سصفها #سقاین #سخاش #کساوه #کسعدی #کلوند #کحافظ #زاگرس #شدوص #شکام #شمواد #شلعاب #شپلی #دتوزیع #دتولید #ریشمک #پخش #دحاوی #غشصفا #غویتا #مبین #قیستو #قشیر #خرینگ #خفنر #خزامیا #ختراک #ختور #خودرو #لخزر #فاراک #فسبزوار #زنگان #فمراد #فولاد #فزرین #فروی #فروس #ذوب #پلاست #شبهرن #شپنا #چکاپا #وامیر #کبافق #کرومیت #کگهر #کمنگنز #کچاد #کاما #جوین کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #رتکو #رمپنا #سیستم #تماوند #حگهر #ونوین #وبملت #وسینا #وبصادر #وپارس #واحیا #کحافظ #نوری #شپدیس #زاگرس #آریا #کرماشا #تاپیکو #شفن #شدوص #شیران #شکام #دکوثر #پخش #دحاوی #غصینو #مبین #وغدیر #وامید #ونیکی #قیستو #خگستر #خساپا #لکما #لخزر #فسبزوار #فولاژ #فولاد #شبهرن #شبندر #شپنا #شتران #وامیر #کگهر #کچاد #کگل کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #سغرب #البرز #سرود #جم_پیلن #تاصیکو تیک صعودی ✅ #خفناور تیک نزولی‼️ #رانفور #ثپردیس #ثجوان #ثمسکن #جهرم0302 #وآفری #حکشتی #سدبیر #وشمال #کایزد #سبهان #ساراب #قرن #شملی #پاکشو #شپارس #دسینا #وپخش #دروز #دالبر #وهور #قپیرا #قزوین #قشکر #خفنر #بشهاب #لابسا #فاما #پشاهن #اپال ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۸
اشتراک گذاری
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 1023
2.8
#وشمال صف خرید✅ 5% سودیم❤️🔥
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۸
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 363
2.2
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (59) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #حشکوه (90.1M) #خکاوه (6.6M) #نخریس (3.8M) #کایزد (8.7M) #وثنو (14.8M) #ولکار (30.4M) #گشان (3.6M) #فوکا (6.6M) #دهدشت (4.3M) #کازرو (5.3M) #ثتران (6.3M) #ممسنی (4.4M) #ثتوسا (0.9M) #کگاز (1.2M) #فنفت (2.7M) #پلاست (4.7M) #وسالت (6.5M) #وایرا (10.3M) #سمایه (6M) #چنوپا (1.5M) #سخواف (14.6M) #غشوکو (4.4M) #بپردیس (17.7M) #بشهاب (3M) #شصفها (132.2K) #کابگن (1.6M) #وثخوز (388K) #نبروج (1.4M) #حبندر (1.3M) #آبین (4.6M) #شفارا (2M) #قشرین (2.7M) #وحکمت (3.3M) #سباقر (360.2K) #مرقام (1.5M) #وثوق (644.7K) #غمارگ (6.4M) #وآتوس (3.2M) #کصدف (372.2K) #خعمرا (1.5M) #ولراز (1.1M) #تفیرو (119K) #وزمین (1.8M) #پرسپولیس (2.6M) #لکما (3.6M) #فن آوا (1.3M) #کهرام (165.5K) #دشیری (32.7K) #غیوان (66.9K) #کباده (201.5K) #استقلال (1.4M) #شکف (120.4K) #وشمال (132.6K) #لخانه (181K) #نتوس (85.3K) #جهرم (479.9K) #سفارود (6.1K) #ولرازح (120K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۱/۰۸  ۰۹:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۸
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها