ورود/ثبت‌نام

خصدراخصدرا

آخرین معامله
دنبال کردن
115
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز خصدرا:
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #تابا، #رنیک، #رتکو 💢اطلاعات و ارتباطات: #های_وب 💢رایانه: #پرداخت، #توسن، #فن_آوا 💢 فعالیت های مهندسی: 💢انبوه سازی: #ثشاهد، #کرمان، #ثبهساز، #وساخت، #ثتران، #کیسون، #ثاصفا، #ثاژن 💢 فعالیت های کمکی: #کالا، #فرابورس، #انرژی، #بورس 💢بیمه: #میهن، #آسیا 💢مخابرات: 💢 حمل و نقل آبی: 💢حمل و نقل: 💢 سایرواسطه گری های مالی: 💢بانکها: #وبملت، #وگردش 💢سرمایه گذاری ها: #وساپا، #سدبیر، #وخارزم، #وآتی، #وسکاب، #اعتلا، #واحصا، #وبوعلی، #وامین، #بهیر، #وسنا، #ولقمان 💢هتل: #آباد، #گکیش 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کفپارس، #کرازی، #کهمدا 💢سیمان: #سشمال، #سخواف، #سرود، #ساروم 💢کاشی: #کپارس، #کساوه 💢خرده فروشی: 💢تجارت عمده: #بمیلا 💢 پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #دهدشت، #پترول، #شسینا، #بوعلی، #نوری، #پارسان، #زاگرس، #شتوکا، #شدوص، #شپاکسا، #شکربن، #شصدف، #شگل، #شصفها، #کازرو 💢 محصولات دارویی: #دکوثر، #شفا 💢محصولات غذایی: #غگل، #غویتا، #غشهداب، #غشصفا، #غگگاستا، #غاذر، #غپینو، #غبهنوش، #غمایه 💢 عرضه و گاز: #بجهرم، #بمپنا، #وهور 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قند و شکر: #قتربت، #قچار، #قثابت، #قنقش 💢خودرو: #خگستر، #خساپا، #خاور، #خزامیا، #ختوقا، #خبهمن، #خمحرکه، #خلنت، #خاهن، #خنصیر، #خزر، #خکار، #خوساز، #خفنر، #خموتور، #خمحور، #خریخت، #خعمرا، #خفناور 💢 ساخت دستگاههای ارتباطاتی: #لپارس 💢ماشین آلات برقی: #بکام، #بترانس 💢ماشین آلات: #گلدیرا، #وتوشه 💢ساخت محصولات فلزی: #فاراک، #فاما 💢فلزات اساسی: #فولاد، #فملی، #ذوب، #فخوز، #فلوله، #زنگان، #فرود، #فباهنر، #فجر، #فسرب، #فروس 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : #پکویر 💢 انتشارات: 💢 فرآورده های نفتی: #شپنا، #شبندر، #شتران، #شبهرن 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاپا 💢منسوجات: 💢استخراج سایر معادن: 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #کگل، #کدما، #کبافق 💢استخراج زغال سنگ: #کشرق 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 زراعت: #زماهان، #زپارس، #سیمرغ، #زفکا، #جوین ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #سپیدار، #مرقام 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #وساخت، #ثنام، #ثزاگرس، #ثتوسا 💢 فعالیتهای کمکی: #تکاردان، #بورس 💢بیمه: #آسیا، #پارسیان، #وسرمد 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولشرق، #ولتجار، #ولراز 💢 بانک ها: #وپارس، #وپاسار 💢 سرمایه گذاریها: #شهر، #ومهان، #ومدیر، #وگستر، #وکادو، #وصنا 💢 هتل: 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #سفارود، #کهمدا، #کخاک، #ساذری، #سفارود 💢 سیمان: #سپاها، #اردستان، #سخزر، #ساوه، #سدور، #سشمال، #سفارس، #سکرما، #سباقر، #سمتاز 💢 کاشی: #کهرام 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #شیران، #شسینا، #شفارس، #شپترو، #شفن، #شیراز، #شکام، #شتوکا، #شخارک، #کازرو 💢 محصولات دارویی: #دحاوی، #دعبید، #هجرت، #دسبحا، #دلر، #شفا، #دشیری 💢محصولات غذایی: #وبشهر 💢عرضه برق و گاز: #آبادا، #مبین، #بزاگرس 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وبانک، #ونیکی، #وصندوق 💢قندوشکر: 💢 خودرو: #خگستر، #خساپا، #ورنا، #خودرو، #خپارس، #خمحرکه، #خرینگ، #خکمک، #خکرمان، #تشتاد 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بایکا، #بکابل 💢ماشین آلات: #تفیرو، #لبوتان، #وتوشه 💢ساخت محصولات فلزی: #فبیرا 💢فلزات اساسی: #فروژ، #فجهان، #فپنتا، #فنفت، #فافق، #فاهواز 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شبندر، #شپنا، شتران، #شنفت، #شسپا، #شراز 💢 لاستیک: #پلاست 💢 منسوجات: #نتوس 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: #چنوپا 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #اپال، #کبافق 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از خصدرا بهتر است؟
⚜️🟢🟢🟢🟢🟢⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴⚜️ #گزارش_بازار: #شاخص_کل ۲,۱۴۷,۰۱۰🔺۶۰,۴۷۰ 📈 #شاخص_هم_وزن ۷۴۰,۲۱۳🔺۱۵,۵۵۹📈 #ارزش_معاملات_بورس ۸,۱۳۸ میلیارد تومان🔺 #ارزش_معاملات_فرابورس ۵۵,۷۳۶ میلیارد تومان🔺 🟢#معاملات_بلوکی #حفارس ۷۹.۳۰۴ میلیون برگ سهم #وبملت ۲۰۰.۵ میلیون برگ سهم #پردیس  ۶.۶۶۵ میلیون برگ سهم #سغدیر ۲۲.۷۵۵ میلیون برگ سهم #خصدرا ۲۰ میلیون برگ سهم #شیران ۲۰.۵ میلیون برگ سهم #کیمیاتک ۲ میلیون برگ سهم #شپدیس ۱.۷ میلیون برگ سهم #برکت ۲۶.۳۱۶ میلیون برگ سهم #پخش ۲۱ میلیون برگ سهم #دسبحا ۱۹.۵۲ میلیون برگ سهم #دالبر ۱۲.۴۵۴ میلیون برگ سهم #تیپیکو ۹.۱ میلیون برگ سهم #دابور ۲.۲ میلیون برگ سهم #دلر ۲ میلیون برگ سهم #غدشت ۱۰.۹میلیون برگ سهم #بفجر ۵ میلیون برگ سهم #شستا ۱۰۳ میلیون برگ سهم #وغدیر ۴۳.۳۱۶ میلیون برگ سهم #وصندوق ۲۳.۷۱۵ میلیون برگ سهم #وکغدیر ۹ میلیون برگ سهم #فولاد ۴۲۵.۵۱۸ میلیون برگ سهم #فغدیر ۱۳.۰۸ میلیون برگ سهم #فسوژ ۱۲ میلیون برگ سهم #چکاپا ۱۲ میلیون برگ سهم #کگل ۸۷.۷۶۹ میلیون برگ سهم #کنور ۱۲.۱۲ میلیون برگ سهم #حفاری ۸۹.۹ میلیون برگ سهم 🟢#ورود_پول_حقیقی_معاملات_خرد ۶۶۹ میلیارد تومان 🔴#ورود_پول_حقیقی_صندوق_درآمدثابت ۹۴۱- میلیارد تومان 🟢 #برترین_گروه‌های_صنعت #خودرو ۷۱۲ میلیارد #فلزات_اساسی ۴۴۰ میلیارد #فراورده_نفتی ۳۲۱ میلیارد 🟢#ارزش_بازاربورس۷,۴۴۸میلیون میلیارد🔺 #بازارارزوطلا: 🟢  #قیمت دلار ۵۷,۴۰۰🔻 🟢 #قیمت‌_یوآن ۸,۲۶۰ 🔺 🟢 #اونس_طلای_جهان ۲,۰۸۲🔻 🟢 #سکه_طرح_جدید ۳۴,۵۰۸,۰۰۰🇮🇷🔺 🟢 #گرم_طلای_۱۸_عیار ۲,۹۸۴,۹۰۰🇮🇷🔻 ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
خصدرا،BahmanNameh
#خصدرا ✴️ قیمت پایانی ۱،۹۲۸ ریال . ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
#معامله_بلوکی #خصدرا2 قیمت 1,830 ریال %-2.24 کل ارزش معاملات 2.56 میلیارد تومان خرید ناخالص حقیقی 2.56 میلیارد تومان فروش ناخالص حقیقی 2.56 میلیارد تومان قیمت سهم خصدرا 1,928 ریال %2.99 شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲, ۱۲:۳۲:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 382
2.2
#فیلتر سهم های مشکوک #بکهنوج #فنوال #فن افزا #دیران #وتوس #خفنر #توسن #خصدرا #انرژی #غبهنوش #افرا #فصبا منفی های مشکوک #رکیش #تلیسه #مفاخر #وملل #خبنیان #ونفت #غاذر #شوینده #واتی #شستا #کویر #ذوب فیلتر هوشمند عزیزان بدلیل کاری پیش اومد نتونستم نمودارهای گروه املاک مستغلات ، ساختمانی را بررسی کنم ضمن پوزش ، در طول بازار در خدمتتون هستیم سپاس از همراهی شما 🙏🙏🙏
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 628
1.7
🟢 💢 نمادهایی که چهارشنبه ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فصبا، #فولاد، #فنوال، #فسبزوار، #وسدید، #فسازان 💢شیمیایی:#پترول، #بوعلی، #شسینا، #شگستر 💢صندوق:#اهرم، #پالایش، #افران، #شتاب، #دارایکم، #توان، #موج 💢رایانه:#فن_افزار، #پی_پاد 💢فعالیت‌های‌هنری:#وهنر 💢اطلاعات:#های_وب 💢فراکابها:#انرژی، #کالا، #فرابورس، #تماوند 💢بانک:#وبملت، #وبصادر 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا، #ولملت 💢حمل‌ونقل:#حآفرین، #حسیر، #توریل، #حگهر 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#ثشاهد، #کرمان، #ثبهساز، #آ_س_پ، #ثامید، #ثفارس، #ثغرب، #ثاخت 💢سرمایه‌گذاری:#داتام، #شهر، #وسپه، #وخارزم 💢سیمان:#سقاین، #ستران 💢کاشی:#کترام 💢دارویی:#برکت، #دیران 💢پیمانکاری‌صنعتی:#خصدرا 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو، #بمولد 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بکام 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#انتخاب، #گلدیرا 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کسرام، #کهمدا 💢قند:#قنیشا، #قصفها 💢غذایی: #عالیس، #غگل، #غنوش، #غشوکو 💢خودرو:#فنر، #خودرو، #خاور، #خگستر، #خزامیا، #ختوقا، #ورنا، #خپارس 💢نفت:#شبندر، #شتران، #شپنا، #شرانل 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢ساخت محصولات فلزی:#فاذر، #فاراک، #فکمند، #چدن 💢زراعت:#زماهان، #زملارد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.   
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۱
اشتراک گذاری
ترید طلایی (آکادمی حمیدآبادی)
ترید طلایی (آکادمی حمیدآبادی)
رتبه: 504
2.3
🔺فیلتر سهم های مشکوک #بکهنوج #فنوال #فن_افزا #دیران #وتوس #خفنر #توسن #خصدرا #انرژی #غبهنوش #افرا #فصبا 🔺منفی های مشکوک #رکیش #تلیسه #مفاخر #وملل #خبنیان #ونفت #غاذر #شوینده #واتی #شستا #کویر #ذوب 💰#ترید_طلایی💰 @Trade_Talaei
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 621
1.9
خروجی فیلتر کراس صعودی RSI در تاریخ ۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #های_وب 2 - #بجهرم 3 - #بگیلان 4 - #خکرمان 5 - #سپ 6 - #برکت 7 - #گوهران 8 - #بخاور 9 - #ثالوند 10 - #بکهنوج 11 - #غگلستا 12 - #وحکمت 13 - #آپ 14 - #زپارس 15 - #ثامید 16 - #آریا 17 - #ومهان 18 - #صبا 19 - #کیا 20 - #سیتا 21 - #گدنا 22 - #امین 23 - #زدشت 24 - #بزاگرس 25 - #جم_پیلن 26 - #تاصیکو 27 - #وپست 28 - #کتوکا 29 - #فن_آوا 30 - #پارسان 31 - #ثقزوی 32 - #دتولید 33 - #فولاژ 34 - #خدیزل 35 - #دهدشت 36 - #ثرود 37 - #ثعمرا 38 - #سخوز 39 - #شبندر 40 - #بمپنا 41 - #وآتوس 42 - #خعمرا 43 - #حسینا 44 - #پاکشو 45 - #کاوه 46 - #وخاور 47 - #کشرق 48 - #سمتاز 49 - #وآفر 50 - #سخواف 51 - #واحصا 52 - #شراز 53 - #آتیمس 54 - #افق_ملت 55 - #پادا 56 - #ثهام 57 - #ارزش 58 - #آوا 59 - #پالایش 60 - #عقیق 61 - #شاخص_قیمت_وزنی_ارزشی 62 - #آگاس 63 - #کاریس 64 - #ارزش_مسکن 65 - #ثنا 66 - #داریوش 67 - #رماس 68 - #هم_وزن 69 - #آرام 70 - #سلام 71 - #درسا 72 - #شاخص_۳۰_شرکت_بزرگ 73 - #کتوسعه 74 - #فسوژ 75 - #فغدیر 76 - #درازی 77 - #کایزد 78 - #پی_پاد 79 - #وطوبی 80 - #فسبزوا 81 - #اپال 82 - #سپیدار 83 - #انتخاب 84 - #فجهان 85 - #غمایه 86 - #شاخص_فلزات_اساسی 87 - #شاخص_دستگاه_های_برقی 88 - #شاخص_سرمایه_گذاری_ها 89 - #شاخص_بانک_ها 90 - #شاخص_مالی 91 - #شاخص_آزاد_شناور 92 - #شاخص_بیمه_و_بازنشسته 93 - #شاخص_فرآورده_های_نفتی 94 - #فن_افزار 95 - #حپرتو 96 - #شاخص_کل 97 - #شاخص_بازار_اول 98 - #شاخص_۵۰_شرکت_فعال_تر 99 - #شاخص_صنعت 100 - #شاخص_زراعت 101 - #شدوص 102 - #فایرا 103 - #سپاها 104 - #فروس 105 - #خفنر 106 - #خزر 107 - #قشکر 108 - #شکربن 109 - #شکبیر 110 - #بوعلی 111 - #خپارس 112 - #شصفها 113 - #خراسان 114 - #زمگسا 115 - #کرماشا 116 - #شاراک 117 - #وبیمه 118 - #شخارک 119 - #خصدرا 120 - #قصفها 121 - #سرود 122 - #غگل 123 - #وتوصا 124 - #شپترو 125 - #دیران 126 - #قثابت 127 - #قلرست 128 - #قهکمت 129 - #ورنا 130 - #والبر 131 - #ونیکی 132 - #وسپه 133 - #وملت 134 - #وبانک 135 - #وغدیر 136 - #وساپا 137 - #دجابر 138 - #دابور 139 - #درازک 140 - #شنفت 141 - #ختوقا 142 - #فنوال 143 - #فلوله 144 - #فباهنر 145 - #خبهمن 146 - #پلاست 147 - #بالبر 148 - #کپارس 149 - #سفارس 150 - #سغرب
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
اشتراک گذاری
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فصبا، #فولاد، #فنوال، #فسبزوار، #وسدید، #فسازان 💢شیمیایی:#پترول، #بوعلی، #شسینا، #شگستر 💢صندوق:#اهرم، #پالایش، #افران، #شتاب، #دارایکم، #توان، #موج 💢رایانه:#فن_افزار، #پی_پاد 💢فعالیت‌های‌هنری:#وهنر 💢اطلاعات:#های_وب 💢فراکابها:#انرژی، #کالا، #فرابورس، #تماوند 💢بانک:#وبملت، #وبصادر 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا، #ولملت 💢حمل‌ونقل:#حآفرین، #حسیر، #توریل، #حگهر 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#ثشاهد، #کرمان، #ثبهساز، #آ_س_پ، #ثامید، #ثفارس، #ثغرب، #ثاخت 💢سرمایه‌گذاری:#داتام، #شهر، #وسپه، #وخارزم 💢سیمان:#سقاین، #ستران 💢کاشی:#کترام 💢دارویی:#برکت، #دیران 💢پیمانکاری‌صنعتی:#خصدرا 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو، #بمولد 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بکام 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#انتخاب، #گلدیرا 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کسرام، #کهمدا 💢قند:#قنیشا، #قصفها 💢غذایی: #عالیس، #غگل، #غنوش، #غشوکو 💢خودرو:#فنر، #خودرو، #خاور، #خگستر، #خزامیا، #ختوقا، #ورنا، #خپارس 💢نفت:#شبندر، #شتران، #شپنا، #شرانل 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢ساخت محصولات فلزی:#فاذر، #فاراک، #فکمند، #چدن 💢زراعت:#زماهان، #زملارد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 659
1.6
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فصبا، #فولاد، #فنوال، #فسبزوار، #وسدید، #فسازان 💢شیمیایی:#پترول، #بوعلی، #شسینا، #شگستر 💢صندوق:#اهرم، #پالایش، #افران، #شتاب، #دارایکم، #توان، #موج 💢رایانه:#فن_افزار، #پی_پاد 💢فعالیت‌های‌هنری:#وهنر 💢اطلاعات:#های_وب 💢فراکابها:#انرژی، #کالا، #فرابورس، #تماوند 💢بانک:#وبملت، #وبصادر 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا، #ولملت 💢حمل‌ونقل:#حآفرین، #حسیر، #توریل، #حگهر 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#ثشاهد، #کرمان، #ثبهساز، #آ_س_پ، #ثامید، #ثفارس، #ثغرب، #ثاخت 💢سرمایه‌گذاری:#داتام، #شهر، #وسپه، #وخارزم 💢سیمان:#سقاین، #ستران 💢کاشی:#کترام 💢دارویی:#برکت، #دیران 💢پیمانکاری‌صنعتی:#خصدرا 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو، #بمولد 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بکام 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#انتخاب، #گلدیرا 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کسرام، #کهمدا 💢قند:#قنیشا، #قصفها 💢غذایی: #عالیس، #غگل، #غنوش، #غشوکو 💢خودرو:#فنر، #خودرو، #خاور، #خگستر، #خزامیا، #ختوقا، #ورنا، #خپارس 💢نفت:#شبندر، #شتران، #شپنا، #شرانل 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢ساخت محصولات فلزی:#فاذر، #فاراک، #فکمند، #چدن 💢زراعت:#زماهان، #زملارد ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
⚜️🟢🟢🟢🟢🟢⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴⚜️ #گزارش_بازار: #شاخص_کل ۲,۰۵۴,۷۳۹🔺۸,۷۲۲ 📈 #شاخص_هم_وزن ۷۱۴,۱۷۰🔺۴,۹۱۷📈 #ارزش_معاملات_بورس ۳,۲۳۵ میلیارد تومان🔻 #ارزش_معاملات_فرابورس ۴,۵۰۵ میلیارد تومان🔻 🟢#معاملات_بلوکی #توسن ۱۱.۰۲۳ میلیون برگ سهم #بپاس ۲ میلیون برگ سهم #حسینا  ۲۳.۹ میلیون برگ سهم #وسالت ۸۴.۱۶ میلیون برگ سهم #وگردش ۶۹.۲۰۳ میلیون برگ سهم #وشهر ۲ میلیون برگ سهم #گنگین ۲.۴۲۱ میلیون برگ سهم #ساراب ۴.۱۷ میلیون برگ سهم #سفارس ۱.۵ میلیون برگ سهم #خصدرا ۱۴ میلیون برگ سهم #شیراز ۱۲ میلیون برگ سهم #شکربن ۷.۳۶۸ میلیون برگ سهم #نوری ۸۰۰ هزار برگ سهم #جم ۵۵۰ هزار برگ سهم #غدشت ۱۱.۶ میلیون برگ سهم #خاور ۸۷ میلیون برگ سهم #خزامیا ۵۵ میلیون برگ سهم #خودرو ۲۸.۷۵ میلیون برگ سهم #بموتو ۴۰ میلیون برگ سهم #فسبزوار ۴.۶۰۹ میلیون برگ سهم 🟢#ورود_پول_حقیقی_معاملات_خرد ۱۹ میلیارد تومان 🔴#ورود_پول_حقیقی_صندوق_درآمدثابت ۳۵- میلیارد تومان 🟢 #برترین_گروه‌های_صنعت #فلزات_اساسی ۱۹۲ میلیارد #خودرو ۱۷۹ میلیارد #شیمیایی ۱۳۵ میلیارد 🟢#ارزش_بازاربورس۷,۱۲۸میلیون میلیارد🔺 #بازارارزوطلا: 🟢  #قیمت دلار ۵۷,۱۹۳🔻 🟢 #قیمت‌_یوآن ۸,۱۴۰ 🟢 #اونس_طلای_جهان ۲,۰۲۷🔻 🟢 #سکه_طرح_جدید ۳۴,۰۸۸,۰۰۰🇮🇷🔻 🟢 #گرم_طلای_۱۸_عیار ۲,۹۰۳,۶۰۰🇮🇷🔻 ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
#معامله_بلوکی #خصدرا2 قیمت 1,800 ریال %-1.64 کل ارزش معاملات 2.52 میلیارد تومان خرید ناخالص حقیقی 2.52 میلیارد تومان فروش ناخالص حقیقی 2.52 میلیارد تومان قیمت سهم خصدرا 1,840 ریال %-2.02 چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۹, ۱۰:۵۳:۴۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (33) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وپارس (118.9M) #پارسیان (44.6M) #وآیند (14M) #ثتوسا (2.5M) #ثجنوب (7.5M) #بپردیس (68.5M) #کایزد (6.2M) #ثتران (7.4M) #ثشرق (2M) #کسرام (3.4M) #میهن (9.1M) #غشوکو (5.6M) #ثنوسا (3.8M) #ولراز (9.8M) #معیار  (8.2M) #وتوسکا (6.1M) #ساذری (2.7M) #نتوس (1.9M) #تپولا (520.2K) #نبروج (1.3M) #ثزاگرس (213.6K) #وثخوز (254.2K) #تفیرو (231.6K) #تکنار (100.4K) #شستان (1.2M) #زپارس (73.3K) #کیسون (1.3M) #خصدرا (1.2M) #غیوان (138.6K) #بایکا (92.8K) #شپاس (25.1K) #سیدکو (31.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  ۰۹:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
خصدرا،BahmanNameh
#خصدرا ✴️ قیمت پایانی ۱،۸۴۰ ریال . ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها