#نتوس

پشم‌ بافی‌ توس

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش نتوس
صادق بورس@sadeghbourss
امتیاز:648
دنبال کننده:3.3K

📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات‌اساسی: #فروی، #کویر، #فسپا، #فرآور، #وسدید، #فافزا، #فپنتا

🔻شیمیایی: #شلعاب، #پاکشو، #شفارا، #شپدیس، #شتوکا، #جم، #جم‌پیلن، #قرن، #شدوص، #شفن

🔻رایانه: #پرداخت

🔻انبوه‌سازی: #ثشاهد، #ثنوسا، #ثفارس، #وآذر

🔻تأمین ‌سرمایه: #لوتوس، #تماوند

🔻بیمه: #البرز، #دانا

🔻واسطه گری: #واحیا، #ولتجار، #ولپارس،#ولبهمن، #وایران

🔻مخابرات، #همراه

🔻حمل و نقل : #حکشتی

🔻سرمایه‌گذاری: #پردیس، #وسبحان، #وتوصا، #وتوسم، #معیار، #وبهمن، #وکادو، #وآوا

🔻هتل: #گکوثر

🔻کانی غیرفلزی : #کهمدا، #کقزوی

🔻سیمان : #سپاها، #سجام، #سباقر،#سشمال، #سکرما، #سغرب، #سبجنو، #سدشت، #سقاین، #سیلام، #سکارون

🔻کاشی: #کپارس

🔻عمده فروشی: #بمیلا

🔻دارویی: #برکت، #دزهراوی، #دالبر، #دتوزیع، #دارو، #دسبحا، #دحاوی

🔻غذایی: #غشهد، #غسالم، #غگرجی، #غمارگ، #غزر، #غشصفا

🔻خودرو: #خریخت، #خچرخش، #خوساز، #خمهر، #خمحور، #خاذین، #خرینگ، #تشتاد

🔻ماشین‌آلات برقی: #بنیرو، #بایکا

🔻ماشین آلات : #لابسا، #لخانه، #تکشا

🔻محصولات ‌ فلزی: #فاما، #فجام

🔻فرآورده های نفتی: #شپنا، #شبندر، #شبریز، #شاوان، #شراز

🔻منسوجات: #نتوس

🔻استخراج معادن: #کماسه

🔻کانه‌های فلزی: #کروی، #کگل، #کنور

🔻استخراج زغال سنگ: #کپرور

نمایش بیشتر

آموزش نتوس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#تکنار #کپارس #کطبس #بپاس #خودکفا #مفاخر #غصینو #کلر #غپاذر #سدور #وپست #درهاور #دتوزیع #توریل #دتولید #بهپاک #دی #نتوس #کشرق #غدشت

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش نتوس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#دتوزیع #ثزاگرس #غمهرا #فنفت #اعتماد #کمرجان #کمند #شکربن #نتوس #ساروم #کویر #غدام #سباقر #غگیلا #نمرینو #سپیدار #سپاس #کرازی #امین_یکم #گکیش

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تا ساعت ۱۳:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش نتوس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#دتوزیع #کمند #فنفت #غمهرا #کمرجان #وسنا #غگلستا #اعتماد #شکربن #ساروم #ثزاگرس #سباقر #نتوس #کویر #سپیدار #غدام #کرازی #سپاس #کهرام #غگیلا

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش نتوس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#دتوزیع #کمند #فنفت #نمرینو #وسنا #اعتماد #غگلستا #شکربن #ساروم #کمرجان #کویر #ثزاگرس #امین_یکم #کرازی #سباقر #غدام #سپیدار #بشهاب #نتوس #پسهند

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش نتوس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#زپارس #حسیر #ثفارس #فنفت #قصفها #نمرینو #اعتماد #کساپا #کمند #فنوال #دروز #غمهرا #ثالوند #قثابت #کویر #بمیلا #ثزاگرس #ولیز #سنیر #نتوس

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش نتوس
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K
گروه تحلیل بازار سرمایه ویدیجیت

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#زپارس #فنفت #قصفها #حسیر #نمرینو #اعتماد #ثفارس #کساپا #فنوال #سپیدار #قثابت #کویر #ثالوند #بمیلا #دروز #ولیز #نتوس #سنیر #کمند #ثزاگرس

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش نتوس
امتیاز:0
دنبال کننده:1.3K

ماشالله #خفناور

ماشالله #نتوس

👏👏👏👏

آموزش نتوس
امتیاز:0
دنبال کننده:1.3K

نمایش بیشتر

آموزش نتوس
امتیاز:0
دنبال کننده:42.4K

#ورود_پول_هوشمند 💸

#سخواف

#وکبهمن

#سنوین

#نتوس

#چفیبر

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد