ورود/ثبت‌نام

پلاستپلاست

کارخانجات تولیدی پلاستیران

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت لاستیک و پلاستیک
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 31 سیگنال راجع به سهام پلاست وجود دارد،

خرید
فروش

نماد پلاست خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز پلاست:
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 55
2.6
#پلاست داره میرسه نقطه خروج صفش ریخت خروج بزنید
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 122
2.7
⏰ #سرخطی_های_فردا ❗️ سیگنال خرید نیست و صرفا جهت بررسی می باشد. 💢 پس از بررسی تکنیکالی و بنیادی تصمیم بگیرید. #کابگن | #پلاست | #سیتا | #وحافظ | #وپارس | #تپکو | #کیسون | #خودکفا | #فبیرا | #آریان | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۳:۰۳ 🆔 @BourseTrader1_bot
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از پلاست بهتر است؟
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 122
2.7
⏰ #سرخطی_های_فردا ❗️ سیگنال خرید نیست و صرفا جهت بررسی می باشد. 💢 پس از بررسی تکنیکالی و بنیادی تصمیم بگیرید. #کابگن | #پلاست | #فلوله | #کمرجان | #خپارس | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۳:۰۱ 🆔 @BourseTrader1_bot
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۰
اشتراک گذاری
بورس 888
بورس 888
رتبه: 110
2.7
⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی #سیتا (31) | #وملت (26) | #الماس (21) | #ولانا (15) | #پیروز (15) | #بکاب (14) | #خودکفا (10) | #رافزاح (9) | #وثخوز (8) | #گنجینه (8) | #وحافظ (8) | #خلیبل (7) | #پرسپولیس (7) | #فصبا (7) | #وپارس (7) | #دپارس (6) | #اتکاسا (6) | #کتوسعه (6) | #قاسم (6) | #شنفت (6) | #سآبیک (6) | #لطیف (5) | #چخزر (5) | #گکیش (5) | #سفارس (5) | #حکشتی (5) | #ثهام (5) | #تپکو (5) | #آبادا (4) | #نیلی (4) | #فسبزوار (4) | #امین (4) | #سمان (4) | #شهر (4) | #کطبس (4) | #بگیلان (4) | #تابا (4) | #پلاست (4) | #فافق (4) | #دریا (3.9) |         ↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان) #گنجینه (359) | #پیروز (205) | #بکاب (162) | #حکشتی (157) | #ثاصفا (153) | #ولانا (145) | #سیتا (143) | #تپکو (140) | #خودکفا (139) | #وبصادر (121) | #نیلی (115) | #وآفر (110) | #سفارس (109) | #بتهران (107) | #قاسم (107) | #کاج (105) | #فیروزا (99) | #اعتماد (92) | #وسنا (91) | #پایا (90) |         ⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی #ساذری | #کدما | #اکسیژن | #کارا2 | #ومهان | #پتروصبا | #شرانل | #ثشرق | #غگلستا | #قهکمت | #کیمیا | #سمان | #اعتماد | #فزرین | #گوهران | #وجامی | #هوشیار | #سپ | #سکرد | #های وب | #زماهان | #نتوس | #بترانس | #آکورد2 | #سهرمز | #کرازی | #شاوان | #شکام | #سنوین | #بساما |        
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (53) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وپارس (171.5M) #همراه (42.4M) #اخابر (18M) #سیتا (11.4M) #پلاست (12.5M) #ونفت (35M) #فصباح (35M) #تپکو (51.9M) #خاذین (26.6M) #خپارس (75.8M) #حآفرین (31.6M) #دعبید (5.3M) #خودکفا (9.1M) #کرومیت (8.4M) #حکشتی (6.1M) #واحیا (7.1M) #غگرجی (9.6M) #پی پاد (4.3M) #وحافظ (11.8M) #کمرجان (8.8M) #وحافظح (17.1M) #سباقر (2.8M) #بکابل (1.5M) #وثخوز (807.3K) #غدانه (6.9M) #کفرا (3.7M) #ثشرق (1.2M) #کابگن (2.3M) #خلیبل (7.5M) #آ س پ (1.2M) #لازما (228.4K) #کخاک (1.2M) #وایرا (3.1M) #ممسنی (1.2M) #وملت (4.4M) #زماهان (1.7M) #تفیرو (273.1K) #لپیام (225.2K) #رتکو (571.6K) #دتهران‌ (5.3M) #وحکمت (3.4M) #وملل (2.9M) #شملی (573.6K) #ولانا (187.3K) #نبروج (495.9K) #فبیرا (1M) #امید (349.8K) #قیستو (215.1K) #غیوان (151.3K) #وبصادر (53.1K) #آسیا (573.8K) #زپارس (19.9K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  ۱۱:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از پلاست گرفته است؟

11 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از پلاست گرفته اند.
بورس ویو
299
رتبه تریدر
15.68%
نوسان گیری مدرن
468
رتبه تریدر
14.38%
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (30) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #سیتا (13.3M) #پلاست (13.4M) #تپکو (57.1M) #پی پاد (10.5M) #فروسیل (9.1M) #خودکفا (9.6M) #وحافظح (27.6M) #وملل (24.5M) #واحیا (6.8M) #دعبید (4.1M) #سباقر (3.3M) #وحافظ (10.3M) #وثخوز (819.3K) #فصباح (7.3M) #ممسنی (2.2M) #کابگن (2.3M) #خلیبل (7M) #وملت (5.3M) #وایرا (3.1M) #سجام (3.3M) #تفیرو (273.1K) #لازما (156.2K) #دتهران‌ (4.2M) #لپیام (73.5K) #ثشرق (186K) #نبروج (495.9K) #وهنر (413.2K) #غیوان (175.8K) #قشیر (30K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  ۰۹:۱۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (72) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وپارس (305.8M) #حکشتی (40.9M) #سیتا (24.3M) #قصفها (2.1M) #پی پاد (10.8M) #پلاست (9M) #فروسیل (9.4M) #تپکو (48.6M) #خودکفا (14.4M) #خاور (31.4M) #کرومیت (13.2M) #آریان (15.5M) #کیسون (31.3M) #وحافظح (21.3M) #وحافظ (13.3M) #تفیرو (1.1M) #قاسم (6.8M) #وبصادر (23.3M) #خپارس (37.9M) #وبیمه (30.5M) #وملی (215.4K) #توریل (5.8M) #سباقر (1.8M) #سفارس (730.4K) #بکاب (2.2M) #ثشرق (1.1M) #واتی (2.6M) #وثخوز (465.9K) #وملت (4.9M) #دعبید (1.2M) #دامین (3.1M) #ممسنی (1.2M) #خلیبل (5.4M) #کساپا (540.8K) #نمرینو (345.4K) #وهنر (2.5M) #وثنو (3M) #واحیا (1.2M) #وطوبی (5M) #شمواد (94.7K) #وملل (4M) #کابگن (1.2M) #غپونه (0.9M) #دتهران‌ (6.9M) #فلامی (1.1M) #خکرمان (1.8M) #گلدیرا (1.1M) #کمرجان (1.3M) #شزنگ (90.6K) #وایرا (1.1M) #زماهان (646.8K) #نبروج (579.9K) #وسالت (366.6K) #ستران (709.2K) #فگستر (1.1M) #غیوان (281.3K) #آ س پ (255.2K) #فبیرا (1M) #لپیام (50.9K) #دقاضی (51K) #تپولا (3K) #مادیرا (578.8K) #غشاذر (323.5K) #تمحرکه (233.7K) #ولانا (8.6K) #غگز (317.7K) #پارسیان (379.1K) #پخش (9.7K) #گکیش (4K) #شفا (13.3K) #ولیز (5.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (46) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وبصادر (388.5M) #وپارس (414.6M) #حکشتی (63M) #سیتا (27.4M) #خاور (65.5M) #فصباح (43.5M) #پلاست (11.4M) #تپکو (67.4M) #خپارس (119.3M) #خودکفا (15.5M) #شفارس (63.2M) #سفارس (2.5M) #وحافظ (17.3M) #وملی (362.4K) #تفیرو (1.1M) #بکاب (4.4M) #وحافظح (17.2M) #قاسم (6.3M) #سباقر (2.5M) #ثشرق (1.6M) #خصدرا (15.8M) #واتی (3.3M) #خلیبل (9.5M) #وثنو (5.9M) #وثخوز (518.8K) #وملت (6.2M) #ممسنی (1.4M) #ولانا (621.1K) #شپترو (9M) #شزنگ (155K) #کابگن (1.2M) #دتهران‌ (6.3M) #بنو (2.6M) #دعبید (127.6K) #نبروج (785.9K) #غیوان (294.9K) #حگردش (1.4M) #غگز (482.6K) #شرنگی (168.9K) #گکیش (260.6K) #ثنام (510.1K) #ثزاگرس (9K) #خمحور (61.1K) #تشتاد (1.2K) #داراب (196.3K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۱۱  ۰۹:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
💎 رضابورس 💎
💎 رضابورس 💎
رتبه: 63
2.8
پلاست،💎 رضابورس 💎
🟢 #پرتقاضاترین سهم ها در پیش گشایش 🟢 #سیتا #پلاست #وپارس #قصفها #خودکفا #پی_پاد #تپکو #فروسیل #سباقر #وثخوز #وملت #وحافظح @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
💎 رضابورس 💎
💎 رضابورس 💎
رتبه: 63
2.8
پلاست،💎 رضابورس 💎
🟢 #پرتقاضاترین سهم ها در پیش گشایش 🟢 #سیتا #پلاست #وپارس #خودکفا #حکشتی #خپارس #ثاخت #فلوله #وملت #خلیبل #سباقر #پلاسک @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
كارگزاری آينده نگر خوارزمی
كارگزاری آينده نگر خوارزمی
رتبه: 579
0.6
پلاست،كارگزاری آينده نگر خوارزمی
📊گزارش صف خرید و فروش به لحاظ ارزش در پیش گشایش (ساعت 8:50) بازار یکشنبه 1402/09/12. سه سهم دارای بیشترین صف خرید: (به ترتیب بیشترین ارزش) ✅ #سیتا#وپارس#پلاست سه سهم دارای بیشترین صف فروش: (به ترتیب بیشترین ارزش) ⛔️#وآتوس ⛔️#چنوپا ⛔️#فنرژی #صرفا_جهت_اطلاع 📞61914000 🆔@KharazmiBroker 🌐 www.KharazmiBroker.ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
كارگزاری آينده نگر خوارزمی
كارگزاری آينده نگر خوارزمی
رتبه: 579
0.6
پلاست،كارگزاری آينده نگر خوارزمی
📊گزارش صف خرید و فروش به لحاظ ارزش در پیش گشایش (ساعت 8:50) بازار شنبه 1402/09/11. سه سهم دارای بیشترین صف خرید: (به ترتیب بیشترین ارزش) ✅ #وپارس#سیتا#پلاست سه سهم دارای بیشترین صف فروش: (به ترتیب بیشترین ارزش) ⛔️#وآتوس ⛔️#چنوپا ⛔️#فنرژی #صرفا_جهت_اطلاع 📞61914000 🆔@KharazmiBroker 🌐 www.KharazmiBroker.ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #افرا 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #کرمان، #وساخت، #ثنوسا، #ثاصفا، #ثزاگرس 💢 فعالیتهای کمکی: #بورس، #انرژی، #فرابورس، #تملت 💢بیمه: #وسین، #وآفری 💢 مخابرات: #اخابر، #همراه 💢حمل و نقل: #حپترو 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولانا 💢 بانک ها: #وخاور 💢 سرمایه گذاریها: #وپویا، #وشمال، #وکادو، #وفتخار، #وملت 💢 هتل: #گنگین 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کسرام، #کاذر، #کمرجان، #کابگن 💢 سیمان: #سخواف، #سبزوا، #سیلام، #سیتا، #سپاها، #سبجنو 💢 کاشی: #کهرام، #کصدف 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی:  #آریا، #شپدیس، #کیمیاتک، #شدوص 💢 محصولات دارویی: #داوه، #والبر، #دلر 💢محصولات غذایی: #غنوش، #غشهد، #وبشهر، #خودکفا، #غپونه 💢عرضه برق و گاز: #بجهرم، #دماوند، #بمولد، #وهور 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وبانک، #وکغدیر، #وصندوق 💢قندوشکر: #قزوین 💢 خودرو: #خودرو، #خساپا، #خبهمن، #خپارس، #خپویش، #خلیبا 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بنیرو، #نیرو 💢ماشین آلات: #لابسا 💢ساخت محصولات فلزی: #فبیرا 💢فلزات اساسی: #ذوب، #فلوله، #فتوسا، #وتوکا، #فغدیر 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شنفت 💢 لاستیک: #پدرخش، #پسهند، #پلاست 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاپا، #چکاوه 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت 💢 استخراج سایر معادن: #کتوسعه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #زفجر ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 55
2.6
خروجی فیلتر قوی ترین صف های خرید : 📅 بروزرسانی ۱۴:۵۸ ۶ / ۹ / ۱۴۰۲ 1 - #غالبر ( ۱۰.۷ میلیارد ت) قیمت ۹۳۰۳۰ (۵.۰) حجم صف ۱.۱ میلیون 2 - #غنوش ( ۸.۲ میلیارد ت) قیمت ۱۱۷۶۰ (۵.۰) حجم صف ۷.۰ میلیون 3 - #وآفر ( ۶.۸ میلیارد ت) قیمت ۲۴۰۵۰ (۳.۰) حجم صف ۲.۸ میلیون 4 - #سخواف ( ۵.۴ میلیارد ت) قیمت ۳۳۲۱ (۲.۹۸) حجم صف ۱۶.۳ میلیون 5 - #کرومیت ( ۴.۱ میلیارد ت) قیمت ۸۳۴۰ (۴.۹۱) حجم صف ۴.۹ میلیون 6 - #بنیرو ( ۴.۰ میلیارد ت) قیمت ۳۸۱۳ (۶.۹۹) حجم صف ۱۰.۶ میلیون 7 - #وحافظح ( ۳.۹ میلیارد ت) قیمت ۲۷۴۷ (۳.۰) حجم صف ۱۴.۳ میلیون 8 - #پلاست ( ۳.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۵۶۵۰ (۲.۹۶) حجم صف ۲.۴ میلیون 9 - #خاذین ( ۳.۷ میلیارد ت) قیمت ۳۳۱۱ (۴.۹۸) حجم صف ۱۱.۱ میلیون 10 - #تپکو ( ۳.۶ میلیارد ت) قیمت ۲۴۹۳ (۲.۹۷) حجم صف ۱۴.۴ میلیون 11 - #سصفها ( ۳.۵ میلیارد ت) قیمت ۱۰۲۵۳۰ (۶.۹۹) حجم صف ۰.۳ میلیون 12 - #وثنو ( ۳.۵ میلیارد ت) قیمت ۴۳۷۵ (۲.۹۹) حجم صف ۸.۱ میلیون 13 - #آباد ( ۳.۳ میلیارد ت) قیمت ۶۵۱۳۰ (۵.۰) حجم صف ۰.۵ میلیون 14 - #غمینو ( ۳.۱ میلیارد ت) قیمت ۹۶۶۰ (۶.۹۸) حجم صف ۳.۲ میلیون 15 - #کیسون ( ۲.۹ میلیارد ت) قیمت ۲۱۸۹ (۲.۹۶) حجم صف ۱۳.۳ میلیون 16 - #خموتور ( ۲.۸ میلیارد ت) قیمت ۳۹۶۱ (۷.۰) حجم صف ۷.۲ میلیون 17 - #زعف۰۲۱۰پ۱۱ ( ۲.۴ میلیارد ت) قیمت ۵۹۹۶۶۲ (۱.۷۳) حجم صف ۰.۰ میلیون 18 - #خمحور ( ۲.۲ میلیارد ت) قیمت ۵۲۹۰ (۴.۹۶) حجم صف ۴.۱ میلیون 19 - #سباقر ( ۱.۸ میلیارد ت) قیمت ۱۷۰۲۰ (۲.۹۶) حجم صف ۱.۰ میلیون 20 - #خمحرکه ( ۱.۸ میلیارد ت) قیمت ۷۴۵۰ (۶.۸۹) حجم صف ۲.۵ میلیون
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
#پلاست 🔴 #اولین_فروش_حقیقی 👨‍💼 1 نفر هر کد 621 میلیون تومان در %0 💪 قدرت : 15.4👈2.7🔻 ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد ⏰ 1402/09/7 ➖ ‏ 11:09:47
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (72) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #وپارس (233.8M) #سیتا (21.3M) #ثاخت (75.8M) #حکشتی (27.3M) #وبصادر (134.9M) #خاور (65.1M) #پلاست (13.6M) #فلوله (45.2M) #خپارس (144.5M) #کاما (30.2M) #کرمان (102.1M) #خودکفا (16.1M) #ورنا (21.5M) #واعتبار (22.6M) #شسینا (17.9M) #وحافظح (23.8M) #لابسا (5.8M) #پلاسک (8.2M) #وساپا (8.7M) #تپکو (16.1M) #فخوز (11.5M) #بکاب (3.2M) #شفارس (19.4M) #ثشرق (1.5M) #واحیا (4M) #چکارن (7.9M) #وثخوز (659.2K) #خلیبل (10.1M) #کمرجان (5.4M) #ونیرو (4.2M) #سباقر (1.6M) #زماهان (3.6M) #وحافظ (5.8M) #دامین (3.6M) #وارس (339.7K) #وفتخار (8.6M) #کابگن (2M) #وسنا (339.6K) #ولانا (423.1K) #تفیرو (229.3K) #وملت (3.9M) #شزنگ (158.4K) #فاذر (6.4M) #کساپا (292.8K) #نبروج (834.9K) #حخزرح (27.9K) #افرا (402K) #سخواف (1.9M) #گکیش (695.4K) #لسرما (205.6K) #بخاور (1.5M) #وگردش (580K) #فجهانح (3.2M) #دهدشت (122K) #قیستو (65.7K) #غیوان (219.3K) #دشیمی (148.6K) #ثزاگرس (41.3K) #فبیرا (757.5K) #غگز (445.9K) #شلرد (309.6K) #ولیز (1.6M) #وهنر (311.7K) #کصدف (38.1K) #بزاگرس (225K) #شپلی (1.3M) #دتهران‌ (816.9K) #بنو (81.1K) #ثنام (502) #کمینا (7.8K) #قاسم (157) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (44) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فصباح (94.4M) #سیتا (24.3M) #حکشتی (35.2M) #وپارس (210.5M) #ثاخت (67.1M) #پلاست (18M) #فلوله (70.4M) #کرمان (116.3M) #پلاسک (12.6M) #وبشهر (10.6M) #وحافظح (25.5M) #خلیبل (21.2M) #بکاب (5.4M) #وحافظ (12.1M) #شفارس (26M) #کمرجان (6.8M) #ثشرق (1.6M) #سباقر (2M) #وثخوز (645.6K) #کساپا (878.9K) #وفتخار (10.2M) #وسنا (1.2M) #کابگن (2.2M) #وارس (30.9K) #تفیرو (242.8K) #وملت (4.5M) #شزنگ (186.6K) #ثزاگرس (169.5K) #ولانا (254.1K) #گکیش (873.4K) #نبروج (824.9K) #فکمند (183.7K) #کصدف (216.9K) #ثنام (3M) #غیوان (249.6K) #فبیرا (591.1K) #شپلی (2.1M) #بخاور (737.6K) #فجهانح (1.6M) #غمارگ (482.3K) #دتهران‌ (706.6K) #غگز (94.1K) #جوین (51.2K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۸  ۱۰:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (49) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فلوله (47.4M) #پلاست (7.7M) #کرومیت (12.3M) #وثنو (17.6M) #وبشهر (11.4M) #ثزاگرس (1.1M) #تپکو (24.7M) #کسرام (5.8M) #وحافظح (18.9M) #سخواف (13.7M) #وآفر (1.7M) #کمرجان (8.1M) #خمهر (13.4M) #فصباح (7.8M) #سدشت (444.5K) #وملت (5M) #ثشرق (1.5M) #خکاوه (1.2M) #کباده (1.6M) #وحافظ (6.6M) #وارس (15.6K) #سباقر (1.4M) #خلیبل (6.5M) #وثخوز (350K) #افرا (1M) #زفجر (493.5K) #وفتخار (6M) #کابگن (1M) #تفیرو (154.4K) #وهور (6.8M) #وگردش (1M) #ثعتما (180.5K) #نبروج (0.9M) #فکمند (236K) #کصدف (392.1K) #ثنام (3.7M) #گکیش (561.6K) #کرمان (1.8M) #دتهران‌ (3M) #شزنگ (46.4K) #وکادوح (400K) #غمارگ (2.4M) #بجهرم (472K) #فبیرا (659.1K) #ثقزوی (27.1K) #کهرام (73.3K) #غیوان (108.5K) #فماک (3.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (34) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #تپکو (62.9M) #کرومیت (15.3M) #زفجر (6.3M) #پلاست (8.4M) #کابگن (12.5M) #وثنو (21.4M) #ثزاگرس (1.1M) #وهور (32.6M) #سدشت (705.4K) #وحافظح (19M) #وآفر (1.5M) #وفتخار (12.8M) #وحافظ (6.6M) #سباقر (1.7M) #کباده (1.4M) #فصباح (4.8M) #خکاوه (769K) #وملت (5.4M) #تفیرو (154.4K) #نبروج (1.1M) #کصدف (478.5K) #سخواف (2.7M) #فکمند (169.8K) #فبیرا (1.3M) #کهرام (160.9K) #ثنام (3M) #گکیش (440.3K) #شزنگ (31K) #دتهران‌ (1.1M) #ثنوسا (309) #غیوان (108.5K) #ثعتما (5.5K) #ثقزوی (63.6K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۰:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 278
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (58) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #سصفها (1.3M) #غنوش (8.5M) #بنیرو (26M) #سخواف (24.8M) #خموتور (19.7M) #وثنو (12.6M) #وآفر (3M) #کرومیت (8M) #پلاست (4.3M) #پارتا (10.4M) #تپکو (24.6M) #خاذین (18.2M) #کیسون (25.9M) #وحافظح (18.7M) #آباد (732.1K) #خمحور (8.7M) #زفجر (2.1M) #ویسا (4.7M) #غمینو (4.1M) #خمحرکه (4.9M) #کباده (1.8M) #غالبر (346.2K) #سدشت (333.3K) #وملت (6.2M) #سباقر (1.4M) #وفتخار (10.1M) #وحافظ (5.1M) #کسرام (1.8M) #فمراد (799K) #ثنام (8.4M) #غسالم (2.8M) #شپترو (6.5M) #تفیرو (162.1K) #وپسا (6.7M) #تکاردان (1.7M) #غمهرا (1.2M) #بجهرم (3.7M) #کیمیاتک (840.7K) #نبروج (822.3K) #فکمند (206.8K) #کساپا (292.3K) #دهدشت (297.9K) #خلنت (339.6K) #سجام (1.1M) #ثشرق (230.4K) #قیستو (163.3K) #گشان (83.5K) #نیرو (181.4K) #دتهران‌ (2.2M) #پشاهن (22.3K) #ولتجار (529K) #وثوق (39.1K) #وسین (0.9M) #غمارگ (1.1M) #غیوان (108.5K) #گکیش (74.8K) #فماک (69.2K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها