فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش پلاست
امتیاز:0
دنبال کننده:5.1K
سرمایه گذاری آوانگارد

#پلاست

پیشنهاد بررسی جهت نوسان

#سلب_مسؤلیت

نمادهای معرفی شده در کانال عمومی آوانگارد بورس سیگنال خرید و یا فروش نیستند و صرفا جهت #بررسی معرفی به حضورتان میگردد.

ارتباط با پشتیبانی👇🏻

@avantgarde_Support

📅99/11/25

@avantgarde_investment

🔺Join

آموزش پلاست
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_خرید_حقیقی

#کمند #دتوزیع #فنفت #ثالوند #کویر #کرازی #وسنا #کمرجان #نمرینو #غگلستا #دبالک #فولاد #سپیدار #ثزاگرس #غدام #زقیام #اعتماد #سباقر #پلاست #امین_یکم

بیشترین سرانه‌های خرید حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تا ساعت ۱۰:۰۰

@bcrows

آموزش پلاست
امتیاز:658
دنبال کننده:24.7K

#غمهرا صف

#غدام صف

#ثزاگرس صف

#پلاست صف

#حپترو صف

فقط #ولراز منفیه که اهداف بالایی دارد

آموزش پلاست
امتیاز:658
دنبال کننده:24.7K

سهمای ما

#غمهرا قفل

#ولراز قفل

#پلاست قفل

#ثزاگرس قفل

#حپترو قفل

#غدشت و #ثپردیس صف فروش که مطمعنن جمع میشه

نمادآخرینپایانیحجمارزش