ورود/ثبت‌نام

دارابداراب

آخرین معامله-1.89%۸۳۰
اضافه کردن به دیده‌بان
18
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز داراب:
فیلتر
;;
✅ "ساراب" اعضای جدید هیئت مدیره خود را معرفی کرد به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت سیمان داراب اعضای هیأت مدیره خود را معرفی نمود. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۸۳۲
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1244
2.3
✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #خبهمن 2 - #خشرق 3 - #داراب 4 - #دسانکو 5 - #ذوب 6 - #سمازن 7 - #ونیکی 8 - #گپارس 9 - #شستا 10 - #غگز‌ 11 - #فولای 12 - #قزوین 13 - #نیرو 14 - #هرمز 15 - #واحیا 16 - #وبشهر 17 - #وتجارت 18 - #وسکاب 19 - #ومعادن @goldennsignall
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۹
قیمت لحظه انتشار:
۸۴۳
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از داراب بهتر است؟
✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #پرداخت 2 - #وشمال 3 - #رفاه 4 - #فاهواز 5 - #سایرا 6 - #وثوق ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ساروج ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حپترو 2 - #ساروج 3 - #میهن ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش MFI در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وهنر 2 - #وآرین 3 - #فافزا 4 - #فلامی 5 - #لخزر 6 - #لپیام 7 - #فاهواز 8 - #سایرا 9 - #سفارود 10 - #بیمه_پردیس ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید CCI در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #شتولی‌ 2 - #ساراب 3 - #وپخش 4 - #سصوفی 5 - #سآبیک 6 - #حکشتی 7 - #وثوق 8 - #وپاسار 9 - #پلوله 10 - #سدور ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Bollinger Band در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وهنر 2 - #امید 3 - #دقاضی ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن قیمت بالای ابر کومو در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ثباغ 2 - #دیران 3 - #زنجان 4 - #چنوپا 5 - #ممسنی 6 - #شلیا 7 - #کاذر ✨خروجی فیلتر کراس صعودی تنکانسن و کیجونسن ایچی موکو در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حآسا 2 - #زقیام 3 - #تنوین 4 - #تلیسه‌ 5 - #ثباغ 6 - #رتاپ 7 - #سیلام 8 - #غاذر 9 - #حشکوه 10 - #اپال 11 - #تکمبا 12 - #شمواد 13 - #نوین 14 - #فالوم 15 - #کپارس 16 - #سشمال 17 - #قلرست ✨خروجی فیلتر گارد صعودی سه گانه در EMA در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ساروج 2 - #غگلپا 3 - #کشرق 4 - #مداران 5 - #پشاهن 6 - #دجابر 7 - #سیدکو 8 - #وبهمن 9 - #ودی 10 - #مداران ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وامیر 2 - #تنوین 3 - #وزمین 4 - #ما 5 - #رتاپ 6 - #نوین 7 - #حپرتو 8 - #وایرا 9 - #سقاین 10 - #فاراک 11 - #قصفها 12 - #مرقام 13 - #تیپیکو ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #خبهمن    2 - #خشرق   3 - #داراب 4 - #دسانکو    5 - #ذوب     6 - #سمازن 7 - #ونیکی     8 - #گپارس   9 - #شستا 10 - #غگز‌     11 - #فولای   12 - #قزوین 13 - #نیرو     14 - #هرمز   15 - #واحیا 16 - #وبشهر  17 - #وتجارت 18 - #وسکاب  19 - #ومعادن ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #آینده     2 - #غگز    3 - #وخارزم 4 - #وشهر    5 - #ولانا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۹
قیمت لحظه انتشار:
۸۴۳
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #پرداخت 2 - #وشمال 3 - #تفارس 4 - #لپیام 5 - #سایرا 6 - #وثوق 7 - #فسدید ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #کایزد ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید SMA در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #زبینا 2 - #زدشت 3 - #بالاس 4 - #بمولد 5 - #پیزد 6 - #شکبیر 7 - #قصفها 8 - #لپارس 9 - #غشهد 10 - #سغرب 11 - #ثنوسا 12 - #پتایر ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #داراب 2 - #دسانکو 3 - #دفرا 4 - #غناب 5 - #فبیرا 6 - #فسرب 7 - #واحیا ✨خروجی فیلتر حمایت استاتیک در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بمیلا 2 - #خودکفا 3 - #وهور 4 - #شلرد 5 - #وهنر 6 - #لپیام 7 - #نیرو ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #آینده 2 - #قپیرا 3 - #وشهر 4 - #ولانا ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 78.6 در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #قشهد 2 - #نیرو 3 - #وتجارت
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۸
قیمت لحظه انتشار:
۸۵۵
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1244
2.3
✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #داراب 2 - #دسانکو 3 - #دفرا 4 - #غناب 5 - #فبیرا 6 - #فسرب 7 - #واحیا @goldennsignall
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۸
قیمت لحظه انتشار:
۸۵۵
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت MACD در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #غگز ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حفارس 2 - #سشمال ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #شساخت 2 - #بهیر 3 - #وسدید 4 - #فسدید 5 - #خفناور ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وثوق ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #سشمال ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Bollinger Band در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #جهرم 2 - #پلوله ✨خروجی فیلتر سبز شدن انتهای ابر کومو در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #تماوند 2 - #قرن 3 - #صبا 4 - #غکورش 5 - #بپیوند 6 - #کپرور 7 - #بمولد 8 - #فزرین 9 - #وسکاب 10 - #کیمیا 11 - #همراه 12 - #وبوعلی 13 - #وگستر 14 - #دانا 15 - #تایرا 16 - #عالیس 17 - #مارون 18 - #لبوتان 19 - #تپمپی 20 - #ختوقا 21 - #شمواد 22 - #وتوصا 23 - #شگل 24 - #کتوسعه 25 - #شلیا 26 - #ممسنی 27 - #خدیزل 28 - #مدیریت 29 - #وتجارت ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بمیلا 2 - #داراب 3 - #دعبید 4 - #دفرا 5 - #سمازن 6 - #وسکاب 7 - #غگز 8 - #فسرب 9 - #مداران 10 - #نیرو 11 - #غناب 12 -ت #ومعادن ✨خروجی فیلتر حمایت استاتیک در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بمیلا 2 - #تفارس 3 - #خودکفا 4 - #دکیمی ‌5 - #پارتا 6 - #شلرد 7 - #غگز‌‌‌‌ 8 - #قشرین 9 - #نیرو 10 - #هرمز 11 - #واحیا 12 - #ولیز 13 - #وهنر 14 - #وهور ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 78.6 در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #شساخت 2 - #فماک‌ 3 - #نیرو ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #آینده 2 - #سنوین 3 - #قپیرا 4 - #کگاز ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #ریشمک (دوجی) 2 - #وبرق (چکش) 3 - #ومهان (چکش) 4 - #افق (اینگالف صعودی) 5 - #بپاس (چکش) 6 - #وشهر (دوجی و چکش معکوس) 7 - #نیرو (دوجی و چکش) 8 - #فسا (دوجی و چکش) 9 - #ولانا (اینگالف صعودی) 10 - #فافزا (چکش) 11 - #اپال (اینگالف صعودی) 12 - #عیار (چکش) 13 - #آلتون (چکش) 14 - #کهربا (چکش) 15 - #تفارس (اینگالف صعودی) 16 - #کاریز (چکش) 17 - #غمایه (اینگالف صعودی) 18 - #ذوب (دوجی و چکش معکوس) 19 - #شاراک (چکش) 20 - #والبر (دوجی) 21 - #دپارس (دوجی و چکش معکوس) 22 - #ولصنم (چکش) 23 - #واتی (هارامی صعودی) 24 - #کهرام (اینگالف صعودی) 25 - #میدکو (دوجی و چکش) 26 - #سنوین (چکش و مرد به دار آویخته) 27 - #دسبحان (هارامی صعودی) 28 - #حپترو (دوجی و چکش و ستاره صبحگاهی)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۷
قیمت لحظه انتشار:
۸۵۵
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1244
2.3
✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۵ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بمیلا 2 - #داراب 3 - #دعبید 4 - #دفرا 5 - #سمازن 6 - #وسکاب 7 - #غگز 8 - #فسرب 9 - #مداران 10 - #نیرو 11 - #غناب 12 - #ومعادن @goldennsignall
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۷
قیمت لحظه انتشار:
۸۵۵
اشتراک گذاری
✅ فروش فروردین ماه "ساراب" بررسی شد به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت سیمان داراب در مدت 1 ماهه نخست سال 1403 حدود 98 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۴
قیمت لحظه انتشار:
۸۵۰
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Bollinger Band در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حفارس      2 - #غشوکو 3 - #کاسپین      4 - #سنوین ✨خروجی فیلتر گارد صعودی سه گانه در EMA در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بخاور     2 - #سیمرغ   3 - #فبستم 4 - #کساوه    5 - #بتک      6 - #ونیکی 7 - #سیدکو    8 - #وامید    9 - #داسوه 10 - #وصنا   11 - #ولیز     12 - #کچاد ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وحکمت  (دوجی سنجاقک و چکش و مرد به دار آویخته) 2 - #وفتخار  (هارامی صعودی) 3 - #وآوا  (اینگالف صعودی) 4 - #فن_آوا  (اینگالف صعودی) 5 - #بپاس  (الگوی پییرسینگ) 6 - #ثپردیس  (دوجی و چکش معکوس) 7 - #ثتران  (هارامی صعودی و دوجی و چکش) 8 - #دی  (اینگالف صعودی) 9 - #وسالت  (اینگالف صعودی) 10 - #خعمرا  (الگوی پییرسینگ) 11 - #تکنار  (الگوی پییرسینگ) 12 - #پرتو  (هارامی صعودی) 13 - #ضمان  (چکش) 14 - #ترمه  (چکش) 15 - #آلتون  (دوجی و چکش معکوس) 16 - #حگردش  (الگوی پییرسینگ) 17 - #بهیر  (هارامی صعودی و دوجی سنجاقک و چکش) 18 - #استقلال  (دوجی سنجاقک و چکش و مرد به دار آویخته) 19 - #شاخص_حمل_و_نقل  (هارامی صعودی و دوجی و چکش) 20 - #زنجان  (اینگالف صعودی) 21 - #کفپارس  (دوجی) 22 - #دالبر  (هارامی صعودی و دوجی سنگ قبر و چکش معکوس) 23 - #شگل  (اینگالف صعودی) 24 - #فاذر  (اینگالف صعودی) 25 - #وآذر  (چکش) 26 - #غناب  (چکش) 27 - #دلر  (چکش) 28 - #فلامی  (هارامی صعودی) 29 - #فاهواز  (الگوی پییرسینگ) 30 - #قشکر  (اینگالف صعودی) 31 - #شیران  (چکش) 32 - #حبندر  (دوجی سنجاقک و چکش و مرد به دار آویخته) 33 - #داسوه  (اینگالف صعودی) 34 - #وکادو  (الگوی پییرسینگ) 35 - #سدبیر  (اینگالف صعودی) 36 - #خشرق  (هارامی صعودی) 37 - #کی_بی_سی  (چکش و مرد به دار آویخته) ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #افق       2 - #اپال     3 - #تفارس 4 - #داراب    5 - #دیران   6 - #سمازن 7 - #غناب     8 - #فبیرا     9 - #قجام 10 - #قزوین 11 - #نیرو   12 - #وسینا 13 - #وهور  14 - #کباده  15 - #کصدف
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳
قیمت لحظه انتشار:
۸۷۱
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1244
2.3
✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #افق 2 - #اپال 3 - #تفارس 4 - #داراب 5 - #دیران 6 - #سمازن 7 - #غناب 8 - #فبیرا 9 - #قجام 10 - #قزوین 11 - #نیرو 12 - #وسینا 13 - #وهور 14 - #کباده 15 - #کصدف @goldennsignall
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳
قیمت لحظه انتشار:
۸۷۱
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها