#

داراب

پتروشیمی داراب

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#داراب

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#داراب جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #داراب

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش داراب
امتیاز:241
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا :

#فجهان با حجم۸۷۷ میلیون سهم

#فسبزوار با حجم ۲۷۱ میلیون سهم

#کیمیاتک با حجم ۲۴۹ میلیون سهم

#توسن با حجم ۹۳ میلیون سهم

#ولیز با حجم ۷۹ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#مدیریت با حجم ۳۹ میلیون سهم

#لکما با حجم ۳۰ میلیون سهم

#وکار با حجم ۲۳ میلیون سهم

#داراب با حجم ۱۷ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۶ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش داراب
امتیاز:241
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا:

#فجهان با حجم ۸۱۹ میلیون سهم

#کیمیاتک با حجم ۳۲۱ میلیون سهم

#ولیز با حجم ۱۳۴ میلیون سهم

#آریان با حجم ۸۰ میلیون سهم

#کالا با حجم ۶۰ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه:

#لکما با حجم ۳۰ میلیون سهم

#حشکوه با حجم ۱۷ میلیون سهم

#داراب با حجم ۱۷ میلیون سهم

#ددامح با حجم ۱۴ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۲ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش داراب
امتیاز:241
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا:

#فجهان با حجم ۱ میلیارد سهم

#کیمیاتک با حجم ۴۸۰ میلیون سهم

#مدیریت با حجم ۱۰۷ میلیون سهم

#کالا با حجم ۱۰۲ میلیون سهم

#خصدرا با حجم ۱۰۲ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#حشکوه با حجم ۲۴ میلیون سهم

#ورازی با حجم ۲۱ میلیون سهم

#فاراک با حجم ۲۱ میلیون سهم

#داراب با حجم ۲۰ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۷ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش داراب
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:807
دنبال کننده:12K
آخرین تحلیل

#داراب ➕فالو

‌‌‌‏✍️ دعا کنید روی 210 تومن حمایت بشه و برگرده

✴️ تحلیل‌گر : #KARIMI1000

📅 ۱۴۰۰/۶/۲۰ - ۰۹:۴۱

📊@AkharinTahlil1

نمایش بیشتر

آموزش داراب
امتیاز:241
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا:

#کیمیاتک با حجم ۷۳۹ میلیون سهم

#خمحور با حجم ۲۲۹ میلیون سهم

#مدیریت با حجم ۲۲۱ میلیون سهم

#فنفت با حجم ۱۰۷ میلیون سهم

#وسبحان با حجم ۷۳ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#داراب با حجم ۱۷ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۴ میلیون سهم

#خودرو با حجم ۱۴ میلیون سهم

#داراب با حجم ۲۲ میلیون سهم

#ثقزوی با حجم ۱۰ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش داراب
امتیاز:241
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا :

#شسپا با حجم ۸۶۰ میلیون سهم

#خمحور با حجم ۳۹۲ میلیون سهم

#مدیریت با حجم ۳۷۱ میلیون سهم

#خصدرا با حجم ۲۵۵ میلیون سهم

#قشکر با حجم ۲۱۷ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#وهامون با حجم ۶۹ میلیون سهم

#داراب با حجم ۲۱ میلیون سهم

#حگردش با حجم ۱۶ میلیون سهم

#ددامح با حجم ۱۴ میلیون سهم

#حشکوه با حجم ۱۲ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش داراب
امتیاز:241
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا:

#شسپا با حجم ۲ میلیارد سهم

#خمحور با حجم ۵۰۵ میلیون سهم

#مدیریت با حجم ۴۳۵ میلیون سهم

#ملت با حجم ۳۳۳ میلیون سهم

#کحافظ با حجم ۱۹۲ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#دی با حجم ۶۶ میلیون سهم

#صبا با حجم ۴۰ میلیون سهم

#کرازی با حجم ۲۵ میلیون سهم

#داراب با حجم ۲۰ میلیون سهم

#بنیرو با حجم ۱۵ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش داراب
امتیاز:241
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا :

#شسپا با حجم ۲ میلیارد سهم

#کرازی با حجم ۶۷۸ میلیون سهم

#کحافظ با حجم ۱۵۸ میلیون سهم

#کنور با حجم ۹۳ میلیون سهم

#وهامون با حجم ۶۷ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#تپکو با حجم ۲۱۰ میلیون سهم

#وکار با حجم ۹۰ میلیون سهم

#آریان با حجم ۵۹ میلیون سهم

#داراب با حجم ۲۲ میلیون سهم

#وسقم با حجم ۱۵ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش داراب
امتیاز:559
دنبال کننده:80.6K
سیگنالیاب روزانه (آرش روستا)

#داراب

نه ماهه سرمایه سهامدار رو قفل کردن و الانم با این میمون بازی ها اینجوری اعصاب سهامدارو خرد میکنن!

ناظر کجایی؟

نمایش بیشتر

آموزش داراب
امتیاز:388
دنبال کننده:54.5K

فروشندگان دارایکم مجبورند در بالا خرید بکنند

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#داراب

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد