sahmeto-pwa

نصب سریع اپلیکیشن سهمتو

دهدشت
#

دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

آخرین معامله

پایانی امروز

تحلیل دهدشت براساس سیگنال تریدرها

جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

کم ریسک

پر ریسک

کم ریسک

پر ریسک

جذابیت فروش :0%

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک:0%

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

طمع

خنثی

ترس

نمودار شاخص ترس و طمع

روند سیگنال های نماد #دهدشت

همه
خرید
فروش
هشدار نماد

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب تریننمادهای توصیه به خرید امروز


سیگنال تریدرها در مورد دهدشت

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

تاریخ پیام ها:

سیگنال های خرید و فروش #دهدشت
از میان پیام های تریدرها در تلگرام،
به وسیله هوش مصنوعی مشخص می شود.

آموزش دهدشت
421رتبه تریدر
سرمایه گذاران@sarmayegozaran_fashi
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️ #خروج_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای هنری: #پرسپولیس 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: #آسیاتک 💢رایانه: #رتاپ، #مفاخر 💢 فعالیت های مهندسی: 💢انبوه سازی: #وآذر، #کیسون 💢 صندوق های سرمایه گذاری: #جهرم 💢 فعالیت های کمکی: #فرابورس، #کالا 💢بیمه: #وآفری، #اتکای 💢مخابرات: 💢 حمل و نقل آبی: 💢حمل و نقل: #حسیر 💢 سایرواسطه گری های مالی: #وایران، #ولشرق، #ولملت 💢بانکها: #وبصادر، #وسینا، #وزمین 💢سرمایه گذاری ها: #وبیمه، #واحیا، #وسنا 💢هتل: #گشان، #گکیش، #گپارس 💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: #کرازی 💢سیمان: #سفارس، #سهرمز، #سنیر، #سشرق، #سابیک، #سفانو، #سکرد، #سمازن، #سکرما، #ساروم، #سغدیر، #ساراب، #سغرب، #سشمال 💢کاشی: #کساوه 💢خرده فروشی: #قاسم 💢تجارت عمده: 💢 پیمانکاری صنعتی: #بالاس 💢 محصولات شیمیایی: #شسینا، #بوعلی، #شلرد، #پارس، #کازرو، #شپلی، #دهدشت، #شکف 💢 محصولات دارویی: #کی_بی_سی، #تیپیکو، #دارو، #دحاوی 💢محصولات غذایی: #غاذر، #غگل، #غدانه، #غبشهر، #بهپاک، #غگرجی، #غشهد، #خودکفا، #غفارس، #غدام، #غفارس، #غچین، #غپونه، #غپاذر 💢 عرضه برق و گاز: #بمپنا 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وکغدیر 💢قند و شکر: #قشیر، #قزوین، #قصفها 💢خودرو: #خودرو، #خساپا، #خکمک، #ختوقا، #خمحرکه، #خزر، #خکرمان، #خچرخش، #خفنر 💢 دستگاههای ارتباطاتی: #لپیام 💢ماشین آلات برقی: #بنیرو، #بکام، #بتک 💢ماشین آلات: #تپکو 💢ساخت محصولات فلزی: #فاما، #فاذر، #فجام 💢فلزات اساسی: #فسپا، #ذوب، #فولاد، #کویر، #فاسمین، #فروی 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢لاستیک : 💢 انتشارات: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢منسوجات: #نمرینو، #نطرین 💢استخراج سایر معادن: 💢 فرآورده های نفتی: #شبندر، #شرانل 💢 دباغی:  💢 استخراج کانه های فلزی: #کدما 💢استخراج زغال سنگ: 💢 استخراج نفت و گاز: #حفاری 💢 زراعت: #زقیام، #زشریف، #زپارس، #جوین ➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

اشتراک گذاری پیام

آموزش دهدشت
315رتبه تریدر
🟢 💢 نمادهایی که چهارشنبه ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖     💢فلزات‌اساسی: #فسرب، #فوکا، #فسازان، #فسوژ، #فالوم، #فنورد، #ذوب، #وسدید     💢شیمیایی: #شسینا، #شاروم، #شگویا، #کلر، #زاگرس، #شملی، #دهدشت     💢خدمات مهندسی:  #رتکو     💢اطلاعات:  #آسیا_تک، #اپرداز     💢رایانه:   #فن_افزار، #رتاب     💢فراکابها:  #امین، #تکاردان، #تملت     💢بانک:  #وپاسار، #وسالت     💢انبوه‌سازی: #ثفارس، #کرمان، #ثنور، #ثرود، #ثزاگرس، #ثقزوی، #ثجنوب     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولشرق، #ولراز، #ولبهمن     💢بیمه:   #میهن، #ودی، #کوثر، #البرز     💢حمل و نقل: #حاسا، #حریل، #حفارس، #حکشتی     💢سرمایه‌گذاری: #وخارزم، #وساپا، #وسبحان، #وطوبی، #وارس، #وآوا     💢سیمان:  #سمتاز، #سصوفی، #سکارون، #سبهان، #سفارس، #سغدیر     💢دارویی:  #دکپسول، #ددانا، #دابور، #دفارا، #دتوزیع، #دسانکو، #دکیمی، #دسبحا، #کاسپین     💢غذایی: #غشان، #غچین، #تبرک، #وبشهر، #غبهار     💢قند:  #قاروم، #قشرین، #قلرست، #قزوین، #قچار     💢لاستیک:  #پاسا، #پدرخش     💢محصولات کامپیوتری :  #نیان     💢ساخت محصولات فلزی:  #فلامی، #فبیرا     💢خودرو:  #خنصیر، #ختور، #خمحور، #خزر، #خشرق، #خکمک، #ورنا، #خمهر، #ختوقا     💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #انتخاب، #تکنو     💢نفت:  #شپاس     💢محصولات چوبی: #چفیبر، #چخزر     💢استخراج زغال‌سنگ: #کطبس     💢استخراج کانه‌های فلزی: #تاصیکو، #اپال، #کدما     💢زراعت: #زکوثر، #زپارس، #زگلدشت                    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢 ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

اشتراک گذاری پیام

آموزش دهدشت
147رتبه تریدر
نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: 💢فلزات‌اساسی: #فسرب، #فوکا، #فسازان، #فسوژ، #فالوم، #فنورد، #ذوب، #وسدید 💢شیمیایی: #شسینا، #شاروم، #شگویا، #کلر، #زاگرس، #شملی، #دهدشت 💢خدمات مهندسی: #رتکو 💢اطلاعات: #آسیا_تک، #اپرداز 💢رایانه: #فن_افزار، #رتاب 💢فراکابها: #امین، #تکاردان، #تملت 💢بانک: #وپاسار، #وسالت 💢انبوه‌سازی: #ثفارس، #کرمان، #ثنور، #ثرود، #ثزاگرس، #ثقزوی، #ثجنوب 💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولشرق، #ولراز، #ولبهمن 💢بیمه: #میهن، #ودی، #کوثر، #البرز 💢حمل و نقل: #حاسا، #حریل، #حفارس، #حکشتی 💢سرمایه‌گذاری: #وخارزم، #وساپا، #وسبحان، #وطوبی، #وارس، #وآوا 💢سیمان: #سمتاز، #سصوفی، #سکارون، #سبهان، #سفارس، #سغدیر 💢دارویی: #دکپسول، #ددانا، #دابور، #دفارا، #دتوزیع، #دسانکو، #دکیمی، #دسبحا، #کاسپین 💢غذایی: #غشان، #غچین، #تبرک، #وبشهر، #غبهار 💢قند: #قاروم، #قشرین، #قلرست، #قزوین، #قچار 💢لاستیک: #پاسا، #پدرخش 💢محصولات کامپیوتری : #نیان 💢ساخت محصولات فلزی: #فلامی، #فبیرا 💢خودرو: #خنصیر، #ختور، #خمحور، #خزر، #خشرق، #خکمک، #ورنا، #خمهر، #ختوقا 💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #انتخاب، #تکنو 💢نفت: #شپاس 💢محصولات چوبی: #چفیبر، #چخزر 💢استخراج زغال‌سنگ: #کطبس 💢استخراج کانه‌های فلزی: #تاصیکو، #اپال، #کدما 💢زراعت: #زکوثر، #زپارس، #زگلدشت

اشتراک گذاری پیام

آموزش دهدشت
98رتبه تریدر
نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند:     💢فلزات‌اساسی: #فسرب، #فوکا، #فسازان، #فسوژ، #فالوم، #فنورد، #ذوب، #وسدید     💢شیمیایی: #شسینا، #شاروم، #شگویا، #کلر، #زاگرس، #شملی، #دهدشت     💢خدمات مهندسی:  #رتکو     💢اطلاعات:  #آسیا_تک، #اپرداز     💢رایانه:   #فن_افزار، #رتاب     💢فراکابها:  #امین، #تکاردان، #تملت     💢بانک:  #وپاسار، #وسالت     💢انبوه‌سازی: #ثفارس، #کرمان، #ثنور، #ثرود، #ثزاگرس، #ثقزوی، #ثجنوب     💢سایر واسطه‌گری مالی: #ولشرق، #ولراز، #ولبهمن     💢بیمه: #میهن، #ودی، #کوثر، #البرز     💢حمل و نقل: #حاسا، #حریل، #حفارس، #حکشتی     💢سرمایه‌گذاری: #وخارزم، #وساپا، #وسبحان، #وطوبی، #وارس، #وآوا     💢سیمان:  #سمتاز، #سصوفی، #سکارون، #سبهان، #سفارس، #سغدیر     💢دارویی:  #دکپسول، #ددانا، #دابور، #دفارا، #دتوزیع، #دسانکو، #دکیمی، #دسبحا، #کاسپین     💢غذایی: #غشان، #غچین، #تبرک، #وبشهر، #غبهار     💢قند:  #قاروم، #قشرین، #قلرست، #قزوین، #قچار     💢لاستیک:  #پاسا، #پدرخش     💢محصولات کامپیوتری :  #نیان     💢ساخت محصولات فلزی:  #فلامی، #فبیرا     💢خودرو:  #خنصیر، #ختور، #خمحور، #خزر، #خشرق، #خکمک، #ورنا، #خمهر، #ختوقا     💢ماشین‌آلات و تجهیزات: #انتخاب، #تکنو     💢نفت:  #شپاس     💢محصولات چوبی: #چفیبر، #چخزر     💢استخراج زغال‌سنگ: #کطبس     💢استخراج کانه‌های فلزی: #تاصیکو، #اپال، #کدما     💢زراعت: #زکوثر، #زپارس، #زگلدشت

اشتراک گذاری پیام

آموزش دهدشت
582رتبه تریدر
Badpics@badpics_new
Badpics
«بلادشاپور» ثبت جهانی شد کاروانسرای بافت تاریخی«بلادشاپور دهدشت» از جمله آثار تاریخی استان کهکیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود که ثبت جهانی شده است.

اشتراک گذاری پیام

آموزش دهدشت
151رتبه تریدر
✅ سهم هایی ک طی معاملات امروز قیمت آخرین معاملشون بالاتر از قیمت پایانی بوده و دارای قدرت خرید خوبی نیز بوده اند : #رنیک ، #مداران ، #ثاخت ، #ثنور #ثزاگرس ، #بتهران ، #میهن ، #بخاور #ولبهمن ، #وتجارت ، #ونوین ، #سامان #سدبیر ، #وکبهمن ، #وثوق ، #واتی #وصنا ، #پردیس ، #وکادو ، #وبوعلی #واحیا ، #گشان ، #سیتا ، #سیلام #سدور ، #سهگمت ، #سغرب ، #کلوند #بالاس ، #خصدرا ، #شیران ، #ساینا #شکربن ، #شپترو ، #شرنگی ، #دهدشت #دسبحا ، #ددام ، #پخش ، #دلر ، #غشهد #دشیری ، #غالبر ، #خودکفا ، #ونیکی #قشکر ، #ختور ، #خوساز ، #بترانس #بسویچ ، #لبوتان ، #لازما ، #تپمپی #فجام ، #فسرب ، #پدرخش ، #پیزد #پسهند ، #چکاپا ، #کبافق ، #زپارس #زمگسا ⬇️ چند نکته مهم ک میشه در مورد این لیست گفت : 1⃣ - سهم هایی ک صف خرید بودند در این لیست حضور ندارند 2⃣ - عرضه های اولیه طبیعتا قدرت خرید خوبی دارند اما با این حال اسم چند تایی از آن ها در لیست حضور دارد 3⃣ - با توجه به تعداد قابل توجه نماد های این لیست میتوان نتیجه گرفت ک بسیاری از سهم های کوچک دارای قدرت خریداران بوده و مورد تقاضای خریداران هستند ک نکته بسیار مثبتی برای بازار سرمایه است 4⃣ - احتمال گرفتن روند صعودی برای سهم های این لیست زیاد بوده و یا حداقل برای فردا میتوانند نوسانات مثبت خوبی داشته باشند پس آن ها را جدی گرفته و بررسی کنید 5⃣ - سهم هایی ک قدرت خرید آن ها چند روز پیاپی در حال تکرار است میتوانند مشکوک به جمع آوری توسط بازیگر باشند ک البته آیتم های دیگری نیز در این نماد ها باید بررسی شود ک نمونه این سهم ها در این لیست زیاد است مانند : #خصدرا ، #زمگسا ، #شپترو و ... امیدوارم این لیست رو بررسی کرده و از آن استفاده نمایید...🌺 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ @tahlilkade_khoshboors

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
#دهدشت

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی
شرکت های همگروه
 • نماد
 • آخرین
 • پایانی
 • ارزش بازار
 • حجم
 • نمودار
سلب مسئولیت
هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
دیدگاه ها


جذب سرمایه
 • سرمایه گذاری روی سهمتوبه زودی
 • افزونه سهمتو
  افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
  چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
  بیشتر بخوانید:
  افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
  با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!
 • سوالات متداول

  سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و... صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

  1- بیت کوین چیست؟

  بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

  2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

  در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

  شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

  4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

  درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

  5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

  در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

  6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

  در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

  7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

  در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا... می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

  8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

  برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

  9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

  10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

  برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

  11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

  1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

  12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

  • مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
  • مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
  • مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
  • مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
  اطلاعات بیشتر

  سوالات متداول
 • قوانین
  سهمتو چطور کار می‌کند؟
  سهمتو اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های مجازی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. با کمک سهمتو می‌توانید توجه تحلیل‌گران به سهم‌های مختلف را ارزیابی نمایید و به واسطه این تحلیل خرید و فروش موفق‌تری را تجربه نمایید. فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
  استفاده از خدمات سهمتو به معنی خواندن ، فهمیدن و پذیرش کلیه قوانین و مقررات سهمتو است. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و استفاده از سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
  سیاست‏‌های حریم خصوصی سهمتو
  سهمتو به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از داده‌های شخصی شماست. در این راستا قوانین و مقررات زیر در سهمتو رعایت می‌گردد:
  1. سهمتو تنها اطلاعات شخصی شما شامل داده‌های هویتی اعم از نام، نام خانوادگی، نام کاربری یا هر نوع شناسه مشابه، تاریخ تولد و جنسیت و داده‌های تماس اعم از آدرس، آدرس ایمیل و شماره تلفن و داده‌های فنی شما آدرس IP، موقعیت جغرافیایی، سیستم عامل و اطلاعات سایر فناوری‌هایی که از آن‌ها برای اتصال به سایت استفاده می‌کنید را ممکن است جمع‌آوری کند. اما هیچ یک از گروه‌های خاص داده‌های شخصی در مورد شما را شامل جزئیات مربوط به نژاد یا قومیت، عقاید مذهبی یا فلسفی، زندگی جنسی، جهت‌گیری جنسی، نظرات سیاسی را جمع‌آوری نخواهد کرد.
  2. سهمتو از داده‌های شخصی شما فقط برای اهدافی که از ابتدا جمع‌آوری برای آن صورت گرفته است استفاده خواهد کرد؛ مگر آنکه لزوم استفاده معقول آن برای هدفی دیگر را در نظر بگیریم و آن هدف با هدف اولیه سازگار باشد.
  3. سهمتو ممکن است از روش‌های مختلف داده‌های تبلیغاتی را برای شما ارسال نماید. شما می‌توانید در هر زمانی از طریق لینک انصراف که ذیل پیام‌های تبلیغاتی ارسالی به شما درج شده یا از طریق تماس با ما، از ما یا اشخاص ثالث بخواهید که ارسال پیام‌های تبلیغاتی را متوقف کنند.
  4. سهمتو می‎تواند داده‌های مرتبط با شما را در اختیار اشخاص ثالث داخلی و خارجی قرار دهد. اما در هر صورت، همه اشخاص ثالث را ملزم می‌کنیم که امنیت داده‌های شخصی شما را حفظ کنند و از این داده‌ها مطابق با قانون استفاده نمایند.
  کاربر سهمتو موارد زیر را می‌پذیرد:
  • سلب مسئولیت: ۱. هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.
   ۲. سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنال‌های ارائه شده در شبکه های اجتماعی را جمع‌بندی، منتشر و ارزیابی می‌کند.
  • سایت سهمتو اجازه ارسال پیامک به کاربران برای اطلاع‌رسانی خدمات و سرویس‌های مختلف مانند دیده‌بان، اخبار بازار، نظرسنجی، کمپین‌های اختصاصی و کد ورود را دارد.
  • تلاش سهمتو ارائه‌ی خدمات به صورت ۲۴ ساعته در طول شبانه روز خواهد بود. لیکن در صورت وقوع حوادث مختلف، یا وقوع خطا در خدمات، مشکل را مرتفع نموده و ارائه‌ی خدمات را از سر خواهد گرفت. در این موارد امکان تمدید اشتراک برای کاربران وجود خواهد داشت اما سود و زیان ناشی از این وقفه زمانی را بر عهده سهمتو نخواهد بود.
  • در صورت وقوع خسارت به سایت، در اثر فعالیت‌های غیر قانونی کاربر، سایت سهمتو می‌تواند طبق قانون نسبت به مطالبه‌ی آن اقدام کند. لذا باید با رعایت قوانین و مقررات از خدمات سایت استفاده کنید.
  • کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع‌رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند و در صورت عدم اعلام اطلاعات صحیح سهمتو امکان تعلیق فعالیت کاربر را خواهد داشت.
  • امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
  • هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
  • کاربران در صورت تمایل به استفاده از تصویر پروفایل، موظف هستند تا از تصاویر متعارف استفاده کنند. در غیر این صورت تصویر از پروفایل کاربر حذف خواهد شد.
  • کاربران موظف هستند در بخش نظرات سایت سهمتو از انجام تبلیغات، ثبت نظرات توهین آمیز و خلاف موازین جمهوری اسلامی، افترا، نظرات سیاسی غیر متعارف، توهینهای قومیتی و مذهبی، بیان اخبار و تحلیلهای کذب برای ایجاد جو در بازار و هر گونه اقدامی که مصداق محتوای مجرمانه شناخته میشود، خودداری کنند.
  • سهمتو این حق را دارد که نظرات ارسال شده در سایت را متناسب با قوانین سایت و نظر خود، حذف یا ویرایش کند.
  • کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.
  • اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
  • هرگونه اخلال در زیرساخت شبکه اینترنت یا زیرساخت های ارتباطی مانند انواع پروتکل های ارتباطی یا سامانه پیامک که باعث ایجاد مشکل در سایت سهمتو، دسترسی ها و رابط کاربری سایت و خدمات رسانی به کاربران سایت می شود از عهده سهمتو خارج است.
  • سهمتو در هر زمانی میتواند با اطلاع‌رسانی به کاربران نسبت به تغییر تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود اقدام کند.
  • قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه سهمتو هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
  • اگر هر سوالی در مورد این توافق‌نامه دارید و یا می‌خواهید به هر دلیلی با شرکت تماس داشته باشید لطفاً با قسمت پشتیبانی شرکت در تماس باشید.
  خط‌ مشی رازداری افزونه سهمتو:
  • افزونه‌ی سهمتو جهت استفاده در هر مرورگر تنها از طریق فروشگاه‌های معتبر متعلق به آن مرورگر ارائه خواهند شد.
  • جمع اوری داده از مشتری: افزونه سهمتو آدرس سایت هایی که کاربران در مرورگر وارد می کنند را بررسی می کند و داده ی دیگری از کاربر جمع آوری نمی کند.
  • دسترسی‌های مورد نیاز افزونه به شرح زیر است: “activeTab”, “tabs”: این مجوز به ‌منظور دسترسی به آدرس وب‌سایت‌ استفاده می شود تا اگر آدرس وب سایتی که در لیست وب سایت های مورد پشتیبانی افزونه باشد فراخوانی شود، افزونه به درستی اجرا شود و اطلاعات تکمیلی را در اختیار کاربر قرار دهد.
  قوانین
 • درباره ما
  سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
  افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
  سهمتو برای تریدرها در بورس :
  تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
  سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
  شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
  همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
  تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
  تیم متخصصان بازار سرمایه
  تیم هوش مصنوعی
  تیم نرم افزار
  تیم توسعه کسب و کار
  برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
  درباره ما
 • کپی ترید؛ سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال
  خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
  با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
  1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
  2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
  3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
  مطالعه بیشتر:
  چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
  روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
  8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال
 • داده های شبکه اجتماعی را نیز به تحلیل خود اضافه کنید
  برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
  اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟


تمام حقوق برای شرکت سهمتو محفوظ میباشد 1402