ورود/ثبت‌نام

فافقفافق

صنايع مس افق كرمان

بورسی
شرکت کوچک
صنعت اهن و فولاد
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 0 سیگنال راجع به سهام فافق وجود دارد،

خرید
فروش

نماد فافق خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز فافق:
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.649 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 1.54 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سهامي عام- 0.004 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/30 خریداری کرد و درحال حاضر 60.46 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از فافق بهتر است؟
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سهامي عام- 0.016 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/29 خریداری کرد و درحال حاضر 60.46 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سهامي عام- 0.016 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/28 خریداری کرد و درحال حاضر 60.46 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سهامي عام- 0.020 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/27 خریداری کرد و درحال حاضر 60.46 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از فافق گرفته است؟

5 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از فافق گرفته اند.
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا
388
رتبه تریدر
2.81%
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا
388
رتبه تریدر
1.73%
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.345 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/28 به فروش رساند و درحال حاضر 1.53 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۸
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.012 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 1.53 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.246 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 1.53 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سهامي عام- 0.004 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/24 خریداری کرد و درحال حاضر 60.46 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سهامي عام- 0.030 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/23 خریداری کرد و درحال حاضر 60.46 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.026 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/22 به فروش رساند و درحال حاضر 1.53 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۲
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.767 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/20 به فروش رساند و درحال حاضر 1.51 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.494 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/17 به فروش رساند و درحال حاضر 1.53 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۷
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.500 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/16 به فروش رساند و درحال حاضر 1.54 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۶
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.338 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/15 به فروش رساند و درحال حاضر 1.55 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۵
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سهامي عام- 0.013 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/14 خریداری کرد و درحال حاضر 60.46 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.052 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/14 به فروش رساند و درحال حاضر 1.55 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۴
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.003 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/13 به فروش رساند و درحال حاضر 1.55 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۱۳
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.518 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/10 خریداری کرد و درحال حاضر 1.55 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۰
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
BFMصندوق .س .ا.بازارگرداني تاك دانا 0.107 میلیون سهم #فافق در تاریخ 1402/08/09 خریداری کرد و درحال حاضر 1.54 درصد از سهام #فافق را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۹
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها