ورود/ثبت‌نام
MetaWave.ir

MetaWave.ir

@g_1083163984

تعداد دنبال کننده:180
تاریخ عضویت :۱۳۹۹/۲/۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
جزو 10 تریدر برتر
1
رتبه بین 8203 تریدر
16.1%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :7.4%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :5.2%)
قدرت تحلیل
4.4
3016تعداد پیام
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،تکنیکال،MetaWave.ir
#ثپردیس الگوریتم شکست خط روند داینامیک @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۷٬۳۲۰
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
🕯 #فیلتر_آرمان ‌یک‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #وبملت #ونوین #ذوب #ولتجار #وخارزم #نوری #زماهان #ساروج #ونیرو 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #فزر #خودرو #خساپا #فولاد #خگستر #شپنا #ثفارس #شستا #وغدیر #کگاز 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #وکبهمن #بپیوند #سباقر #لطیف #کزغال #چخزر 🕯 کراس با RSI 50: #مبین #میهن #ولپارس #فاسمین #خراسان #شکام #خفنر #وگستر 🕯 الگوی کندلی پوشا: #ولپارس #خفنر #فتوسا #غفارس #غگل #غچین #وشهر #ودی 🕯 کندل چکش: #ثپردیس #زماهان #فکمند #غفارس #ودی #بمپنا #دانا @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
🕯 #فیلتر_آرمان ‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #فزر #جم_پیلن #تاصیکو #خزامیا #البرز #سرود #زماهان #وملی #فاذر #وسپه 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #خساپا #خگستر #شپنا #خودرو #وبملت #شبندر #ذوب #شستا #وبصادر #فولاد #شتران 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #رافزا #اتکاسا #سباقر #پی‌_پاد #آبادا #سیتا #تاصیکو #وکبهمن 🕯 کراس با RSI 50: #شلبا #غکوروش #کباده #بکهنوج #وجامی #البرز 🕯 الگوی کندلی پوشا: #خفناور #بکهنوج 🕯 کندل چکش: #زماهان #دابور @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۸
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،MetaWave.ir
#وبصادر توضیحات تصویر شاخص قدرت گراف اول: 1- میله های آبی ارزش معاملات روزانه نماد 2- خط سبزبرآیند نقدینگی حقیقی ها تجمیعی 3- مسیر حرکتی دایره ها بر روی حرکت آخرین قیمت نماد 4- رنگ دایره ها متناسب با برتری سرانه خریداران یا فروشندگان حقیقی در آن روز 5- اندازه دایره ها بر اساس قیاس قدرت سرانه ها در آن روز با مابقی روزهای پردازش شده در گراف توضیحات تصویر شاخص قدرت گراف دوم: 1- خط آبی روند قیمتی نماد 2- کندل ها بر اساس برآیند قدرت خریدار و فروشنده حقیقی و سرانه ها پردازش شده است @MetaWave | 🌐 MetaWave.ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۷
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،MetaWave.ir
تایم لپس سرانه حقیقی ها در #وبصادر پریود گراف 2 دقیقه می باشد . @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۷
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،تکنیکال،MetaWave.ir
شاخص کل برآیند تجمیعی نقدینگی حقیقی ها در صندوق های با درامد ثابت قابل معامله @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٬۴۶۳٬۶۹۹
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
🕯 #فیلتر_آرمان چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #فزر #چکاپا #ستران #سیستم #فسبزوار #خکمک #حشکوه #سپیدار #وسپه #های_وب #سپاها #خصدرا 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #خساپا #خودرو #خگستر #شستا #وبملت #رمپنا #شتران #اخابر #آریا #حکشتی 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #بگیلان #فکمند #وارس #بپیوند #آبادا #تکیمیا #آبین #زفجر #مدیریت 🕯 کراس با RSI 50: #وثوق #واحصا #تملت #خمحور #سنیر #سفار #معیار#مارون #امید 🕯 الگوی کندلی پوشا: #سفاسی #ثقزوی #زماهان #کیمیاتک #کاسپین #حخزر #ولتجار #شفارا 🕯 کندل چکش: #سخزر #قشکر #چافست #میهن #حپترو @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۵
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
🕯 #فیلتر_آرمان سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ 🕯 بیشترین ورود پول حقیقی: #فزر #سرچشمه #نوری #سپیدار #خاور # غشوکو # حشکوه‌#وسپه #کنور #بترانس #وامید #وهور #وامید #سفارس 🕯 بیشترین خروج پول حقیقی: #خودرو #خساپا #فملی #شپنا #ثفارس #شستا #ذوب #شتران #وبملت #فولاد #خگستر #تاپیکو 🕯 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #سپیدار #مهریران #بگیلان #کابگن #ثنوسا #بپیوند #گنگین #وکبهمن #چخزر #پرسپولیس #آبادا 🕯 کراس با RSI 50: #وزمین #تپولا #خعمرا #سرچشمه #جهرم #وپترو #ثنوسا #غپونه #نمرینو 🕯 الگوی کندلی پوشا: #ولملت #تکنو #حتاید #ساروم #ستران #سشرق #سخزر #کساوه #سفانو #سیلام #فاما #ولراز 🕯 کندل چکش: #بتهران #سیستم #ناما #ولکار #واعتبار #وآتوس #شپترو @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۴
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،MetaWave.ir
#خساپا #خودرو پولبک به استاتیک ماژور @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۴
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،MetaWave.ir
مقایسه بازدهی یک سبد با شاخص کل و هموزن با مشخصات زیر از ابتدای سال 1402 : 15 درصد سبد #خودرو 25 درصد سبد #خرینگ 20 درصد سبد #ثتران 15 درصد سبد #شستا 25 درصد سبد #فزر @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۴
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،MetaWave.ir
مقایسه بازدهی یک سبد با شاخص کل و هموزن با مشخصات زیر از ابتدای سال 1402 : 20 درصد سبد #سپاها 20 درصد سبد #خزامیا 20 درصد سبد #ثتران 15 درصد سبد #شستا 25 درصد سبد #فزر @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۴
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،MetaWave.ir
مقایسه بازدهی یک سبد با شاخص کل و هموزن با مشخصات زیر از ابتدای سال 1402 : 20 درصد سبد #سپاها 20 درصد سبد #خزامیا 20 درصد سبد #حفارس 15 درصد سبد #شستا 25 درصد سبد #فزر @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۴
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،MetaWave.ir
مقایسه بازدهی یک سبد با شاخص کل و هموزن با مشخصات زیر از ابتدای سال 1402 : 20 درصد سبد #سپاها 20 درصد سبد #فولاد 20 درصد سبد #شپنا 20 درصد سبد #وبملت 20 درصد سبد #وغدیر @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۴
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،MetaWave.ir
مقایسه بازدهی یک سبد با شاخص کل و هموزن با مشخصات زیر از ابتدای سال 1402 : 25 درصد سبد #حفارس 25 درصد سبد #فولاد 20 درصد سبد #پارسیان 20 درصد سبد #وبملت 10 درصد سبد #فارس @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۴
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 1
4.4
،MetaWave.ir
مقایسه بازدهی یک سبد با شاخص کل و هموزن با مشخصات زیر از ابتدای سال 1402 : 25 درصد سبد #اهرم 25 درصد سبد #فولاد 20 درصد سبد #شپنا 20 درصد سبد #وبملت 10 درصد سبد #فارس @MetaWave
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها