ورود/ثبت‌نام

غپونهغپونه

آخرین معامله3.08%۶٬۰۳۰
اضافه کردن به دیده‌بان
21
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
51%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز غپونه:
فیلتر
;;
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 374
3.3
خریدغپونه،🌕 بورس برترین سهام🌕
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۶٬۰۳۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 374
3.3
✅ نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 30 اردیبهشت #سصفها #ثاخت #چنوپا #غپونه #نمرینو
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از غپونه بهتر است؟
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 374
3.3
✅ نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 30 اردیبهشت #ثاخت #غپونه #چافست #سصفها #غاذر
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 936
2.9
💎 نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 30 اردیبهشت ثاخت غپونه چافست سصفها غاذر @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 936
2.9
💎 نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 30 اردیبهشت سصفها ثاخت چنوپا غپونه نمرینو @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1187
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #ثاخت #پارسیان #وپارس #وتوسم #معیار #سنوین #وآتوس #کابگن #سصفها #شتهران #غپونه #غبهار #قنقش #فاهواز #کویر #نمرینو #اپال خروج پول هوشمند 💸 #امید #پرسپولیس #ثامان #تماوند #امید #حپترو #وطوبی #آباد #سلار #سغرب #سپاها #سبجنو #سفارس #شلعاب #کرماشا #شدوص #مارون #زاگرس #جم_پیلن #جم #شپارس #کاسپین #دکپسول #پخش #غویتا #بفجر #وکغدیر #قیستو #خاهن #بکابل #لخزر #فولاد #کاوه #فولاژ #فافق #فروژ #ارفع #وتوکا #فسبزوار #فایرا #نیان #کروی #جوین #زگلدشت کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #لوتوس #تماوند #امید #وتعاون #حگهر #وملل #گوهران #سغرب #سبجنو #سفارس #سفانو #سیتا #سغدیر #پارسیان #شکام #وپترو #شبصیر #آریا #شخارک #جم #شکبیر #شپارس #دکپسول #غسالم #غدیس #ونیکی #خکاوه #بکام #بکابل #تایرا #لخزر #فجوش #فملی #فولاد #کاوه #فجر #فافق #ارفع #فایرا #نیان #کنور #حفاری #کزغال #زکوثر کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #بساما #فافزا تیک صعودی ✅ #سپیدار #وپارس تیک نزولی‼️ #پرداخت #امید #اتکام #حرهشا #ولغدر #وخاور #وامین #سدشت #سهرمز #ساراب #سکرد #سکارون #سیدکو #افق #پاکشو #شخارک #پارس #مارون #خراسان #جم_پیلن #دسبحا #دکیمی #دارو #والبر #وپخش #دسینا #دروز #دامین #داسوه #دالبر #غشوکو #وصندوق #قشیر #قپیرا #قشهر #خریخت #بسویچ #لخانه #لازما #لسرما #کیا #فاما #فخاس #فولاژ #فغدیر #فایرا #پلاست #پاسا #شنفت #کگل #کگهر ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 1115
2.6
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی  ۱۲:۵۱  ۳۰ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #هوشیار #اکسیژن #زرین #کیمیاتک #بیوتیک #وآفری #سپرمی #سباقر #بگیلان #شستان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #وتوسم #حسینا #وآتوس #موج #خزامیا #گنج #مثقال #خبهمن #لوتوسح #ثفارس 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #فولاد #فملی #عیار #آساس #سفارس #ثامان #خودرو #زکوثر #آگاس #حفاری 🔸 قوی ترین صف های خرید: #آبنوس #شفام #چنوپا #وآتوس #وسالت #پارسیان #ثتوسا #فاهواز #کابگن #وثخوز 🔹 قوی ترین صف های فروش: #آبنوس #دامین #فنرژی #وثنو #دکوثر #وشهر #بوعلی #شلرد #وسدید #آباد 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #توان #شتاب #اهرم #وآتوس #فلزفارابی #موج #ثامان #جهش #اتوآگاه #ثغرب 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #وتوسم #چافست #وپارس #حسینا #غپونه #ثجوان 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #کسرا #ورنا #سصفها #کفپارس #تاصیکو #پی_پاد #غسالم #چکاپا #وپارس #واتی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 374
3.3
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۲:۵۱ ۳۰ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #هوشیار #اکسیژن #زرین #کیمیاتک #بیوتیک #وآفری #سپرمی #سباقر #بگیلان #شستان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #وتوسم #حسینا #وآتوس #موج #خزامیا #گنج #مثقال #خبهمن #لوتوسح #ثفارس 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #فولاد #فملی #عیار #آساس #سفارس #ثامان #خودرو #زکوثر #آگاس #حفاری 🔸 قوی ترین صف های خرید: #آبنوس #شفام #چنوپا #وآتوس #وسالت #پارسیان #ثتوسا #فاهواز #کابگن #وثخوز 🔹 قوی ترین صف های فروش: #آبنوس #دامین #فنرژی #وثنو #دکوثر #وشهر #بوعلی #شلرد #وسدید #آباد 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #توان #شتاب #اهرم #وآتوس #فلزفارابی #موج #ثامان #جهش #اتوآگاه #ثغرب 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #وتوسم #چافست #وپارس #حسینا #غپونه #ثجوان 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #کسرا #ورنا #سصفها #کفپارس #تاصیکو #پی_پاد #غسالم #چکاپا #وپارس #واتی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
غپونه،"کُنشگران سرمایه گذاری همپـــــاد"
⁦📌 بازار در یک نگاه / یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 🔹 شاخص‌کل بورس: 2,106٫545 🔹 شاخص فرابورس: 23,134 🔸 ارزش معاملات(میلیارد ریال) 🔸 بورس:42,625 🔸 فرابورس: 203٫190 📣 تاثیرگذارترین نمادهای بورس ✅ مثبت: #پارسیان #سصفها #نمرینو 🔻 منفی: #فارس #فولاد #فملی 📣 تاثیرگذارترین نمادهای فرابورس ✅ مثبت: #ثغرب #شفام #غپونه 🔻 منفی:#آریا #شگویا #زاگرس 🔸 حجم‌های مشکوک: #فاهواز #زگلدشت #ثجوان #ثغرب #پارسیان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1187
2.7
سیگنال غپونه که بعد از سیگنال ٪۱۵+ را به ثبت رساند✅
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها