فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فسدید
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:678
دنبال کننده:129K

📊نمادهایی که خروج #پول_هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی : #فسدید

🔻شیمیایی : #فارس، #زنجان، #پترول

🔻رایانه : #آپ، #سیستم

🔻انبوه‌سازی : #کیسون

🔻فراکابها : #بورس

🔻واسطه‌گری مالی : #وارس، #ولساپا، #وثوق، #وسنا

🔻مخابرات : #اخابر

🔻بانکها : #وآیند، #سمایه، #وسینا، #وملل

🔻سرمایه‌گذاری‌ها : #وصنا

🔻کانه‌غیرفلزی : #کخاک، #کفرآور

🔻دارویی : #دزهراوی

🔻غذایی : #غمارگ ، #غدام

🔻ماشین آلات و ساخت دستگاه : #تپکو، #بنیرو، #تایرا، #لسرما، #لبوتان، #فبیرا

🔻لاستیک و پلاستیک : #پکرمان

🔻کانه فلزی : #کمنگنز

🔻زغال سنگ : #کشرق

🔻زراعت : #سیمرغ

@boursetahlilnovin

آموزش فسدید
امتیاز:699
دنبال کننده:8.7K
آموزش فسدید
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#سرانه #سرانه_فروش_حقیقی

#سفار #سکارون #خفولا #بپاس #ساروج #پرداخت #کمند #شتوکا #کارین #فسدید #کاوه #حسیر #قپیرا #وتوصا #پارند #سفاسی #کدما #ثقزوی #شکبیر #ثالوند

بیشترین سرانه‌های فروش حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تا ساعت ۱۱:۰۰

@bcrows

آموزش فسدید
امتیاز:699
دنبال کننده:8.7K
آموزش فسدید
امتیاز:679
دنبال کننده:23.8K

📌ورود پول هوشمند

#رتاپ

#غویتاح

#فسدید

#دتوزیع

#غپآذر

@boors_bazz

نمادآخرینپایانیحجمارزش