فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش سلار
امتیاز:685
دنبال کننده:3.3K

#سلار رصدش کنین🧐

آموزش سلار
امتیاز:681
دنبال کننده:104.3K

#ورود_پول_هوشمند👇

💢رایانه و ارتباطات: #اوان، #مرقام

💢بانکها : #سامان

💢انبوه‌سازی : #ثشرق، #وتوس، #وثخوز

💢کانه غیرفلزی : #ساذری، #کباده

💢کاشی و سرامیک : #کسعدی

💢شیمیایی : #ساینا، #شگل

💢غذایی : #غسالم، #غپآذر

💢زراعت : #جوین

______________________

#خروج_پول_هوشمند👇

🔻فلزات اساسی: #فاسمین، #فباهنر

🔻محصولات شیمیایی : #خراسان، #مارون

🔻بیمه : #وآفری

🔻واسطه‌گری مالی : #وسنا، #وارس، #ومشان

🔻مخابرات : #همراه

🔻بانکها : #دی

🔻سیمان : #سمتاز، #سلار

🔻دارویی : #دسبحا، #پخش

🔻ماشین آلات و ساخت محصولات فلزی : #تپکو

🔻منسوجات : #نطرین

______________________

#ورود_پول #کد_به_کد 👇

✅فعالیت مهندسی : #خبازرس

✅کانه‌غیرفلزی : #کباده

✅ارتباطات : #اوان

آموزش سلار
✍بورس پلاس +@bourse_plussss
امتیاز:665
دنبال کننده:51.3K
آموزش سلار
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #خروج_پول_حقوقی

#امین_یکم #کمند #اعتماد #پارسیان #فملی #شلعاب #سپاس #کیان #وصنعت #اکورد #ساذریح #سلار #فردا #غپاذر #فاسمین #پارند #کسعدی #سشمال #وتوسم #شساخت

بیشترین خروج پول حقوقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

آموزش سلار
امتیاز:1
دنبال کننده:2.9K
کلاغهای بازار سرمایه

#ورود_و_خروج_پول #ورود_پول_حقیقی

#امین_یکم #کمند #اعتماد #پارسیان #شلعاب #فملی #سپاس #کیان #وصنعت #اکورد #ساذریح #فردا #سلار #غپاذر #کسعدی #سشمال #پارند #فاسمین #سهرمز #شساخت

بیشترین ورود پول حقیقی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ تا ساعت ۱۲:۰۰

@bcrows

نمادآخرینپایانیحجمارزش