ورود/ثبت‌نام

خودکفاخودکفا

آخرین معامله-1.06%۵٬۶۲۰
اضافه کردن به دیده‌بان
85
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
63%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز خودکفا:
فیلتر
;;
اکبر22
اکبر22
رتبه: 235
1.2
خریدخودکفا،تکنیکال،اکبر22
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۵
تایم فریم:
1 روز
حد سود:
۹٬۵۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۵۴۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #مداران #وتوس #ثجوان #ولکار #معیار #وطوبی #آباد #کقزوی #کابگن #ساذی #شمواد #شتهران #غبهار #غشاذر #غدانه #غناب #وامید #لابسا #نیان خروج پول هوشمند 💸 #توسن #پرداخت #تاپکیش #لوتوس #حخزر #حگهر #وملل #واعتبار #اعتلا #کساپا #سهگمت #سخوز #مارون #جم #شپلی #دفارا #پخش #غگلپا #غپآذر #غشوکو #بفجر #بکهنوج #خدیزل #خاهن #زنگان #فافق #فجر #فخاس #فگستر #فروژ #ذوب #پکرمان #تاصیکو #شساخت #زقیام کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #رانفور #ثعمرا #امید #بپاس #همراه #حخزر #وسالت #وخاور #وملل #سهگمت #سخوز #ساروج #کلوند #مارون #زاگرس #خراسان #شاملا #کرماشا #شکربن #دتماد #تیپیکو #هجرت #غشوکو #خودکفا #بفجر #بکهنوج #ونیکی #خودرو #بکابل #ارفع #فنفت #فافق #شبهرن #لطیف #اپال #تاصیکو کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #جهرم0304 #جهرم0303 #امین #بپردیس تیک صعودی ✅ #میهن #کتوکا #فنر #لابسا تیک نزولی‼️ #فن_آوا #ما #وشمال #وامین #وتوسکا #واعتبار #شلیا #ساروم #سفارس #سغرب #ساراب #سکارون #افق #مارون #ممسنی #کازرو #شکلر #پاکشو #فسا #دپارس #تیپیکو #دکیمی #وپخش #دجابر #دسبحا #غگرجی #مبین #خمعرا #لپیام #فلامی #فخاس #پاسا #کگل #کشرق ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۶۵۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از خودکفا بهتر است؟
شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجا 0.400 میلیون سهم #خودکفا در تاریخ 1403/02/18 خریداری کرد و درحال حاضر 1.44 درصد از سهام #خودکفا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۸۰۰
اشتراک گذاری
بورس نوسان
بورس نوسان
رتبه: 401
3.3
خریدخودکفا،تکنیکال،بورس نوسان
#خودکفا روی حمایت معتبر خط روند صعودی یکساله و مستعد نوسان حدضرر از دست رفتن حمایت ۵۴۴
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۸
نقطه ورود:
۵٬۸۰۰
حد سود:
۷٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۸۰۰
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجا 0.159 میلیون سهم #خودکفا در تاریخ 1403/02/17 خریداری کرد و درحال حاضر 1.44 درصد از سهام #خودکفا را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۷
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۱۰
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 2
4.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (62) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #ملت (50.6M) #ثزاگرس (1.4M) #حتوکا (40.5M) #وتوس (6.2M) #کترام (19.2M) #کیسون (51.6M) #شمواد (28.6M) #شگستر (47.1M) #وایرا (13M) #ساذری (5M) #سدشت (534.8K) #وثوق (2.6M) #خودکفا (6.6M) #ممسنی (2.3M) #کازرو (2.2M) #شپلی (38.6M) #وسنا (2.6M) #غپینو (12M) #دهدشت (2.1M) #ومشانح (10.4M) #کابگن (1.8M) #افرا (1.6M) #استقلال (12.1M) #وشهر (1.5M) #پرسپولیس (13.6M) #نبروج (1.7M) #ولکارح (12M) #فسدید (177.5K) #قنقش (114K) #دی (20.1M) #کشرق (133.4K) #وهنر (1.9M) #سنوین (2.6M) #سکارون (3.4M) #شتهران (1.3M) #وثخوز (174.1K) #وسین (5.9M) #خفناور (226.4K) #ومشان (2M) #معیار  (2.1M) #تفیرو (137K) #وزمین (2.1M) #چنوپا (174K) #فجوش (3.3M) #دکوثر (302.8K) #دتهران‌ (11.7M) #رانفور (1M) #لابسا (242.6K) #وآفر (29.9K) #معیارح (1.5M) #وآیند (192.4K) #خبازرس (181.9K) #خلیبل (1.5M) #سفارود (116.7K) #غیوان (203.4K) #بهیر (360.1K) #بایکا (95.5K) #فنر (106.6K) #نتوس (83.8K) #شسم (0.9K) #بتک (8) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۱۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۲
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۲۰
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 1141
3.2
خودکفا ۵۹۲ تمن حمایت روزانه ۵۶۶ تمن و فیبوناچی ۷۸٪ با قیمت ۵۹۰ این محدوده مستعد و سبز تحلیل و احتمال کف دوقلو وجود دارد قیمت ورود کم ریسک روی ۶۱۰ تمن. ریسک ریوارد مناسب دارد. از دست رفتن محدوده های اعلامی سبز در همه نمادها ،فیل شدن تحلیل های کانال است نماد افزایش سرمایه داشته
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۲
نقطه ورود:
۵٬۹۲۰
اولین حمایت:
۵٬۶۶۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۸۰۰
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 1212
2.9
واچ لیست و سیگنال خرید امروز #ثنور #واحصا #رانفور #مداران #حکشتی #خودکفا #باران
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۸۷۰
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش RSI در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #پرداخت 2 - #وشمال 3 - #تفارس 4 - #لپیام 5 - #سایرا 6 - #وثوق 7 - #فسدید ✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #کایزد ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید SMA در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #زبینا 2 - #زدشت 3 - #بالاس 4 - #بمولد 5 - #پیزد 6 - #شکبیر 7 - #قصفها 8 - #لپارس 9 - #غشهد 10 - #سغرب 11 - #ثنوسا 12 - #پتایر ✨خروجی فیلتر قرار گرفتن روی کف کانال یا مثلث در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #داراب 2 - #دسانکو 3 - #دفرا 4 - #غناب 5 - #فبیرا 6 - #فسرب 7 - #واحیا ✨خروجی فیلتر حمایت استاتیک در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بمیلا 2 - #خودکفا 3 - #وهور 4 - #شلرد 5 - #وهنر 6 - #لپیام 7 - #نیرو ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 61.8 در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #آینده 2 - #قپیرا 3 - #وشهر 4 - #ولانا ✨خروجی فیلتر فیبوناچی اصلاحی صعودی 78.6 در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #قشهد 2 - #نیرو 3 - #وتجارت
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۸
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۸۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1244
2.3
✨خروجی فیلتر حمایت استاتیک در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #بمیلا 2 - #خودکفا 3 - #وهور 4 - #شلرد 5 - #وهنر 6 - #لپیام 7 - #نیرو @goldennsignall
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۸
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۸۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها