#

فجوش

جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فجوش
Hey Signal@Heysignal
امتیاز:0
دنبال کننده:1.7K

#فجوش جوش و اکسیژن ایران، مجهول تر از این سهم نداریم

آموزش فجوش
امتیاز:349
دنبال کننده:64.8K

بازگشایی #فجوش، #واحصا پس از به حد نصاب نرسیدن مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت

بازگشایی #گکوثر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت

بازگشایی #خدیزل پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی ، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت

بازگشایی #ساوه پس از افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت

بازگشایی #آبین پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملات، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت

#نبض_بازار

نمادآخرینپایانیحجمارزش