ورود/ثبت‌نام

وجامیوجامی

آخرین معامله
دنبال کردن
158
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وجامی:
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (42) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #کسرام (7.9M) #خکاوه (8.1M) #تپکو (58.6M) #مبین (12.7M) #بفجر (4M) #بپردیس (46.9M) #بنیرو (28.2M) #ثزاگرس (690.3K) #وآرین (18.2M) #کابگن (1.9M) #معیار  (5.8M) #خبنیان (6.9M) #وتوس (1.3M) #وایران (3.5M) #ولراز (4.8M) #وبرق (176.1K) #وگستر (0.9M) #نبروج (876.9K) #تفیرو (238.8K) #فلات (713.7K) #وثخوز (200.8K) #وجامی (3.9M) #فبیرا (3.8M) #کباده (387K) #وملت (1M) #شستان (2M) #آواپارس (2.9M) #تمحرکه (390.8K) #ساذری (520.1K) #وسرمد (4.1M) #تکنار (82.5K) #غبهار (31.3K) #کیا (570.6K) #فکمند (72.4K) #ثنام (892.4K) #سلار (50.7K) #غیوان (137K) #تپولا (7.3K) #ساربیل (38.8K) #کهرام (11.2K) #پلوله (3K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 621
1.9
#وجامی صف دوم✅
نوع سیگنال: خنثی
7 ساعت پیش
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وجامی بهتر است؟
SIGNAL....
SIGNAL....
رتبه: 51
2.2
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فنوال، #فروژ، #فسوژ 💢شیمیایی:#شفارس، #شاراک، #کرماشا 💢صندوق:#طلا، #عیار 💢بانک: #وپارس 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#وایران 💢حمل‌ونقل:#حپترو 💢فراکابها:#تفارس، #تکاردان 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#وتوس 💢سرمایه‌گذاری:#وجامی، #ومدیر 💢سیمان:#سیدکو، #سبزوا 💢دارویی:#بیوتیک 💢عرضه‌برق‌وگاز: #مبین، #بفجر 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکاب، #بکابل 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#تمحرکه، #انتخاب 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کگاز، #کایزد 💢قند:#قجام، #قزوین 💢غذایی: #غفارس، #غچین 💢خودرو:#خودرو، #ورنا 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کچاد، #تجلی 💢ساخت محصولات فلزی:#فجام 💢شرکت‌های‌صنعتی: #وبانک 💢زراعت:#زماهان
نوع سیگنال: خنثی
7 ساعت پیش
اشتراک گذاری
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 659
1.6
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فنوال، #فروژ، #فسوژ 💢شیمیایی:#شفارس، #شاراک، #کرماشا 💢صندوق:#طلا، #عیار 💢بانک: #وپارس 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#وایران 💢حمل‌ونقل:#حپترو 💢فراکابها:#تفارس، #تکاردان 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#وتوس 💢سرمایه‌گذاری:#وجامی، #ومدیر 💢سیمان:#سیدکو، #سبزوا 💢دارویی:#بیوتیک 💢عرضه‌برق‌وگاز: #مبین، #بفجر 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکاب، #بکابل 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#تمحرکه، #انتخاب 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کگاز، #کایزد 💢قند:#قجام، #قزوین 💢غذایی: #غفارس، #غچین 💢خودرو:#خودرو، #ورنا 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کچاد، #تجلی 💢ساخت محصولات فلزی:#فجام 💢شرکت‌های‌صنعتی: #وبانک 💢زراعت:#زماهان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
نوع سیگنال: خنثی
7 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 621
1.9
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فنوال، #فروژ، #فسوژ 💢شیمیایی:#شفارس، #شاراک، #کرماشا 💢صندوق:#طلا، #عیار 💢بانک: #وپارس 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#وایران 💢حمل‌ونقل:#حپترو 💢فراکابها:#تفارس، #تکاردان 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#وتوس 💢سرمایه‌گذاری:#وجامی، #ومدیر 💢سیمان:#سیدکو، #سبزوا 💢دارویی:#بیوتیک 💢عرضه‌برق‌وگاز: #مبین، #بفجر 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکاب، #بکابل 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#تمحرکه، #انتخاب 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کگاز، #کایزد 💢قند:#قجام، #قزوین 💢غذایی: #غفارس، #غچین 💢خودرو:#خودرو، #ورنا 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کچاد، #تجلی 💢ساخت محصولات فلزی:#فجام 💢شرکت‌های‌صنعتی: #وبانک 💢زراعت:#زماهان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.
نوع سیگنال: خنثی
7 ساعت پیش
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #تپولا 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #سپیدار 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #وتوس، #ثزاگرس، #ثقزوی 💢 فعالیتهای کمکی: #تملت 💢بیمه: #ملت، #کوثر، #آواپارس، #بساما، #وسرمد 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #وایران، #ولصنم، #ولراز، #ولیز 💢 بانک ها: 💢 سرمایه گذاریها: #وجامی، #وبرق، #ومدیر، #وگستر، #وملت، #وصنا، #معیار 💢 هتل: 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کگاز، #ساذری 💢 سیمان: #سلار، #ساوه، #ساربیل، #سکارون 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #کیمیاتک 💢 محصولات دارویی: #ددام 💢محصولات غذایی: #غفارس، #غچین، #غکورش، #غالبر، #غبهار 💢عرضه برق و گاز: #بفجر، #مبین 💢 شرکتهای چند رشته ای: 💢قندوشکر: #قجام، #قزوین 💢 خودرو: #خکمک 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بنیرو، #بایکا 💢ماشین آلات: 💢ساخت محصولات فلزی: #فبیرا، #فجام، #کیا، #فکمند 💢فلزات اساسی: #فنوال، #فجهان، #فتوسا 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: 💢 لاستیک: #پلوله 💢 منسوجات: #نبروج 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کچاد، #تکنار 💢 استخراج سایر معادن: #کماسه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
نوع سیگنال: خنثی
7 ساعت پیش
اشتراک گذاری
سیگنال پلاس
سیگنال پلاس
رتبه: 587
1.9
وجامی،سیگنال پلاس
#وجامی صف خریدبعدی اینم تقدیمتون بریدحالشو ببرید سود: 12% 😉✅
نوع سیگنال: خنثی
9 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (44) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (169.9M) #خکاوه (9.2M) #وپارس (75.7M) #تپکو (69M) #کسرام (7.6M) #ثتوسا (1.7M) #بپردیس (53.2M) #بنیرو (31.5M) #فخاس (16.5M) #وآرین (21.2M) #ثزاگرس (478K) #خبنیان (9.5M) #ولراز (7.6M) #کابگن (1.9M) #معیار  (6.4M) #وگستر (1.4M) #وایران (3.5M) #کباده (1M) #فلات (1M) #وجامی (7.4M) #ساذری (1.3M) #وثخوز (271.7K) #شپترو (8.7M) #نبروج (877K) #غبهار (656.4K) #تفیرو (238.8K) #شستان (2.8M) #فاهواز (898K) #دشیری (60K) #وملت (1.5M) #نتوس (640.7K) #مبین (580K) #تکنار (83.5K) #وسرمد (3.7M) #فبیرا (1.5M) #ثنام (1.3M) #بایکا (7.4K) #غیوان (137K) #وسین (833.9K) #آواپارس (238.7K) #کهرام (25.3K) #کگاز (27.2K) #ولصنم (3.6K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۴  ۱۱:۰۰
نوع سیگنال: خنثی
9 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 621
1.9
#وجامی صف سوم❤️
نوع سیگنال: خنثی
10 ساعت پیش
اشتراک گذاری
شركت سامان سهام سپاهان-سهامي خاص- 1.800 میلیون سهم #وجامی در تاریخ 1402/12/13 خریداری کرد و درحال حاضر 3.75 درصد از سهام #وجامی را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
21 ساعت پیش
منبع پیام:refrence
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر واگرایی معمولی مثبت RSI در تاریخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #تنوین   2 - #خودکفا   3 - #سیستم 4 - #کرازی    5 - #شفارس  6 - #فروسیل 7 - #فروژ ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت RSI در تاریخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #دشیری    2 - #غشهد   3 - #غپآذر 4 - #وپویا        5 - #کاذر     6 - #کصدف ✨خروجی فیلتر واگرایی مخفی مثبت MACD در تاریخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #کسرام     2 - #غشهد 3 - #پلاسک   4 - #چخزر ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Bollinger Band در تاریخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #شکلر    2 - #تکاردان   3 - #دحاوی 4 - #لکما     5 - #باران      6 - #ختور 7 - #ما‌        8 - #شکلر ✨ بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #زرین #صنم #امینح #بیوتیک #آردینه #استقلال #وجامی #وکبهمن #چخزر #وملت ✨ بیشترین ورود پول حقیقی: #توسن #شپنا #فولاد #ورنا #شبندر #وبملت #ولشرق #شتاب #وبانک #وپارس ✨ بیشترین ورود پول حقوقی: #موج #اهرم #پالایش #تمحرکه #وساپا #ذوب #خگستر #شستا #خمحور #آردینه 1402/12/13
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
ترید طلایی (آکادمی حمیدآبادی)
ترید طلایی (آکادمی حمیدآبادی)
رتبه: 504
2.3
فیلترهای مهم (یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳) 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #توسن #شپنا #فولاد #ورنا #شبندر #وبملت #ولشرق #وبانک #وپارس #خودرو 🟣 بیشترین خروج پول حقیقی: #تمحرکه #وساپا #ذوب #خگستر #شستا #خمحور #دی #سامان #فکمند #میهن 🔵 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #غفارس #استقلال #خودرو #پارسیان #وجامی #وکبهمن #چخزر #ولراز #کیا #بگیلان 🟢 کراس با RSI 50: #شاروم #تایرا #شتوکا #وتوصا #تلیسه #وکادو #تپسی #شستا #سشرق #سرود 🟡 الگوی کندلی پوشا: #سکرما #کیمیاتک #غالبر #فیروزه #فبیرا 🔴 کندل چکش: #کسرام #تمحرکه #وبانک 💰#ترید_طلایی💰 @Trade_Talaei
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 662
1.8
✨ بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #زرین #صنم #امینح #بیوتیک #آردینه #استقلال #وجامی #وکبهمن #چخزر #وملت ✨ بیشترین ورود پول حقیقی: #توسن #شپنا #فولاد #ورنا #شبندر #وبملت #ولشرق #شتاب #وبانک #وپارس ✨ بیشترین ورود پول حقوقی: #موج #اهرم #پالایش #تمحرکه #وساپا #ذوب #خگستر #شستا #خمحور #آردینه 1402/12/13
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
(نوسانی)(VIP)
(نوسانی)(VIP)
رتبه: 77
1.7
🕯 #فیلتر_تابلوخوانی یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #توسن #شپنا #فولاد #ورنا #شبندر #وبملت #ولشرق #وبانک #وپارس #خودرو 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #تمحرکه #وساپا #ذوب #خگستر #شستا #خمحور #دی #سامان #فکمند #میهن 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #غفارس #استقلال #خودرو #پارسیان #وجامی #وکبهمن #چخزر #ولراز #کیا #بگیلان 🔴 کراس با RSI 50: #شاروم #تایرا #شتوکا #وتوصا #تلیسه #وکادو #تپسی #شستا #سشرق #سرود 🟢 الگوی کندلی پوشا: #سکرما #کیمیاتک #غالبر #فیروزه #فبیرا 🔴 کندل چکش: #کسرام #تمحرکه #وبانک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
💎 برترین های بازار    🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #زرین #صنم #امینح #بیوتیک #آردینه #استقلال #وجامی #وکبهمن #چخزر #وملت 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #توسن #شپنا #فولاد #ورنا #شبندر #وبملت #ولشرق #شتاب #وبانک #وپارس 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #موج #اهرم #پالایش #تمحرکه #وساپا #ذوب #خگستر #شستا #خمحور #آردینه 🔸 قوی ترین صف های خرید: #خودرو #وپارس #پارسیان #ورنا #خکاوه #ثتوسا #تپکو #بپردیس #کسرام #ثزاگرس 🔹 قوی ترین صف های فروش: #دی #کمینا #فنرژی #کارام #خفولا #سدشت #توسن #وثنو #وتوسکاح #غناب 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #موج #شتاب #خودران #اتوآگاه #انار #جهش #توان #بهین_رو #ولشرق #اهرم 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #وبانک #غالبر #ساذری #بایکا #تمحرکه 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #والبر #وپاسار #دجابر #دفرا #غالبر #کنور #ولکار #مبین #بنیرو #شخارک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها