#

کایتا

ایتالران‌

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#کایتا

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#کایتا جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #کایتا

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش کایتا
کندل سبز@CandeleSabz
امتیاز:0
دنبال کننده:12.9K

#واچ_لیست_امروز

#ثاصفا

#کایتا

#نبروج

#خفناور

#توضیحات ؛

وقتی نمادهایی در #واچ_لیست قرار می گیرد به معنای خرید آن نمادها، در هر قیمت و یا هر شرایطی نمی باشد، بلکه باید آنها را در قسمت دیده بان برنامه های معاملاتی خود قرار دهید و پس از اطمینان از روند مساعد نماد ( بر اساس تابلوخوانی و قدرت خریدار) نسبت به معاملات آن اقدام نمایید.

#واچ_لیست 👈نمادهای کانال، صرفا جنبه آموزشی دارد و مسئولیت خرید و فروش آن بر عهده شخص می باشد،

🌸🌸در کانال عمومی هیچ سیگنال ورود و خروجی صادر نمی گردد.

@CandeleSabz

نمایش بیشتر

آموزش کایتا
کندل سبز@CandeleSabz
امتیاز:0
دنبال کننده:12.9K

#واچ_لیست_امروز

#دقاضی

#غشان

#وپخش

#کایتا

#توضیحات ؛

وقتی نمادهایی در #واچ_لیست قرار می گیرد به معنای خرید آن نمادها، در هر قیمت و یا هر شرایطی نمی باشد، بلکه باید آنها را در قسمت دیده بان برنامه های معاملاتی خود قرار دهید و پس از اطمینان از روند مساعد نماد ( بر اساس تابلوخوانی و قدرت خریدار) نسبت به معاملات آن اقدام نمایید.

#واچ_لیست 👈نمادهای کانال، صرفا جنبه آموزشی دارد و مسئولیت خرید و فروش آن بر عهده شخص می باشد،

🌸🌸در کانال عمومی هیچ سیگنال ورود و خروجی صادر نمی گردد.

@CandeleSabz

نمایش بیشتر

آموزش کایتا
کندل سبز@CandeleSabz
امتیاز:0
دنبال کننده:12.9K

#واچ_لیست_امروز

#کایتا

#سرچشمه

#فولاد

#شپاس

#فزرین

#توضیحات ؛

وقتی نمادهایی در #واچ_لیست قرار می گیرد به معنای خرید آن نمادها، در هر قیمت و یا هر شرایطی نمی باشد، بلکه باید آنها را در قسمت دیده بان برنامه های معاملاتی خود قرار دهید و پس از اطمینان از روند مساعد نماد ( بر اساس تابلوخوانی و قدرت خریدار) نسبت به معاملات آن اقدام نمایید.

#واچ_لیست 👈نمادهای کانال، صرفا جنبه آموزشی دارد و مسئولیت خرید و فروش آن بر عهده شخص می باشد،

هیچ سیگنال ورود و خروجی در کانال عمومی صادر نمی گردد.

@CandeleSabz

نمایش بیشتر

آموزش کایتا
امتیاز:195
دنبال کننده:102.9K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی: #ذوب، #فروس، #فولاژ، #فپنتا

✅شیمیایی: #وپترو #پارس، #شسم

✅رایانه: #سیستم

✅انبوه‌سازی: #ثمسکن، #وساخت، #ثعتما

✅حمل‌ونقل: #حتاید

✅واسطه گری مالی: #واحیا

✅سرمایه‌گذاری: #وصنا، #صبا، #وبرق، #وبهمن، #وکادو

✅کانی غیرفلزی: #کایتا

✅سیمان: #سباقر

✅غذایی: #غگیلا

✅عرضه برق: #بگیلان

✅چندرشته‌ای صنعت: #وصندوق

✅قندوشکر: #قشرین

✅خودرو: #خکرمان، #خعمرا

✅کامپیوتری: #مادیرا

✅فرآورده های نفتی: #شپنا، #شتران، #شرانل

✅چوبی: #چخزر

✅استخراج ‌سایر معادن: #کماسه

✅استخراج کانه‌های فلزی: #اپال، #کدما

✅استخراج نفت و گاز: #حفاری

https://t.me/boursetahlilnovin

نمایش بیشتر

آموزش کایتا
صادق بورس@sadeghbourss
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات‌اساسی: #هرمز، #فجر، #فگستر، #فسازان، #فنوال

✅شیمیایی: #شپترو، #آریا، #شپلی، #بوعلی، #شصدف، #شسم

✅فنی: #خفولا

✅رایانه: #سپ

✅انبوه‌سازی: #وتوس

✅بیمه : #آسیا، #بساما

✅بانکها: #وتجارت، #وپارس، #وسینا، #وگردش،#سامان

✅سرمایه‌گذاری: #سرچشمه

✅کانی غ فلزی : #ساذری، #کایتا

✅سیمان: #ساراب، #سخوز

✅برق: #بپیوند، #مبین

✅چند رشته‌ای: #ونیکی، #وصندوق

✅قندی: #قشرین

✅خودرو: #خودرو، #خبهمن، #خگستر، #خزامیا، #ورنا، #خکرمان، #خدیزل

✅ماشین آلات: #تایرا

✅محصولات کامپیوتری: #مادیرا

✅لاستیک: #پارتا

✅فرآورده‌های نفتی: #ونفت

✅استخراج ‌کانه‌های فلزی: #کاما

نمایش بیشتر

آموزش کایتا
امتیاز:0
دنبال کننده:23.5K

#فیلتر

الگوی ساعت

#کایتا

#وسالت

#فگستر

#کباده

#ساراب

#شصدف

#خزامیا

@boursika_official

نمایش بیشتر

آموزش کایتا
امتیاز:195
دنبال کننده:102.9K

📊نمادهایی که ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فولاد، #فایرا

✅شیمیایی: #شتولی، #شیران، #شوینده

✅واسطه‌گری‌مالی : #وارس

✅حمل و نقل : #حکشتی

✅بانکها: #وسالت، #ونوین

✅کانه‌غیرفلزی : #کایتا

✅سیمان : #سخوز، #سمازن

✅دارویی: #دشیری

✅غذایی : #غبشهر

✅چند رشته‌ای : #شستا

✅خودرو: #خدیزل، #خعمرا

✅لاستیک: #پشاهن

✅فرآورده نفتی : #شتران

✅زراعت : #سیمرغ

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر

آموزش کایتا
امتیاز:195
دنبال کننده:102.9K

✅نمادهایی که در معاملات #شنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فجر، #فسدید، #فسپا، #فخوز، #ذوب، #فزرین

✅شیمیایی : #شکف، #شاراک، #آریا، #خراسان، #شیراز، #شسم

✅خدمات فنی : #تپولا

✅رایانه و ارتباطات : #مرقام، #اپرداز

✅انبوه سازی : #وثخوز، #ثباغ، #ثفارس

✅بیمه : #ورازی

✅واسطه‌گری مالی : #وآتوس، #ولصنم

✅مخابرات : #همراه

✅حمل و نقل : #حپترو

✅سرمایه‌گذاری‌ها : #صبا، #وآوا، #وسپه

✅کانه غیرفلزی : #کایتا، #سایرا، #کابگن

✅سیمان : #سجام، #سمتاز، #سهرمز

✅عمده‌فروشی و پیمانکاری : #بمیلا، #بالاس

✅دارویی : #دارو، #شفا

✅چند رشته‌ای : #وصندوق

✅قند و شکر : #قشکر

✅خودرو و ساخت قطعات : #خمهر، #خعمرا، #خزامیا، #خمحرکه؛ #خکرمان

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #فاما، #نیرو

✅لاستیک و پلاستیک : #پاسا

✅چوب : #چفیبر

✅کانه‌فلزی : #ومعادن

✅زراعت : #زملارد

✔️ورود و یا خروج #پول_هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

@boursetahlilnovin

نمایش بیشتر

آموزش کایتا
امتیاز:0
دنبال کننده:13.2K

شنبه ۹۹/۱۱/۱۱

سهم‌های مشکوک به ورود #پول_هوشمند

#ثبهساز #ولصنم #صبا #وآوا #کایتا #شخارک #فخوز

هیچ توصیه‌ای به خرید و فروش نیست لطفا با استراتژی شخصی بررسی بفرمایید🌷🙏

📈 @bourseprice | بورس پرایس

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#کایتا

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
مجاز
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد