#

فلات

گروه صنایع معادن فلات ایرانیان

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فلات
امتیاز:415
دنبال کننده:105.7K

#فلات خرید کم ریسک

آموزش فلات
امتیاز:0
دنبال کننده:51.1K
آموزش فلات
امتیاز:543
دنبال کننده:2.8K
سیگنال خرید گروهی آرچـــــی

#کرمان #فلات پائین از پایانی در حال معامله هستند

╭━═━⊰✹⚜️✹⊱━═━╮

🆔 @archi_chanel

╰━═━⊰❀⚜️❀⊱━═━╯

آموزش فلات
Hey Signal@Heysignal
امتیاز:0
دنبال کننده:1.7K

🔺#فلات 12,336 از 1.86 منفی

(نوسانی)

📆 99.12.10

آموزش فلات
امتیاز:642
دنبال کننده:15.5K

#فلات

منفی ۳ برای نوسان بررسی کنید

پرریسک

آموزش فلات
امتیاز:0
دنبال کننده:2K

#فلات واچ

آموزش فلات
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:554
دنبال کننده:124.7K

✅نمادهایی که در معاملات #شنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فملی

✅شیمیایی : #شپارس

✅رایانه : #مداران

✅تامین سرمایه : #امید

✅بیمه : #وسین

✅واسطه‌گری مالی : #واحصا، #وایران

✅حمل و نقل : #حبندر، #حتاید

✅بانکها : #ونوین، #سامان

✅سرمایه‌گذاری : #وصنعت، #فلات

✅کانه غیرفلزی : #کفرا، #کابگن، #کباده

✅سیمان : #سهگمت، #سفارس

✅دارویی : #داوه، #شتهران

✅غذایی : #غپاک

✅برق و بخار : #ونیرو، #بزاگرس

✅خودرو و قطعات : #خمهر

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #تفیرو، #لابسا، #فبستم

✅کاغذ : #چکاوه

✅استخراج نفت : #جوین

@boursetahlilnovin

آموزش فلات
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:0
دنبال کننده:23.2K
Meta_Technical

#فلات

2 اسفند

@meta_technical

آموزش فلات
امتیاز:0
دنبال کننده:44.3K

#تیک_صعودی ✅

#فنرژی

#سایرا

#وحکمت

#فلات

#ولپارس

📍 @Borse_Trader

آموزش فلات
امتیاز:0
دنبال کننده:4.4K

واچ لیست و دیدبان شخصی یک شنبه 26 بهمن:

#تاصیکو

#پارسان

#غزر

#گدنا

#قپیرا

#ثاصفا

#پاسا

#وآوا

#ثالوند

واچ لیست خروجی #فیلتر ورود پول هوشمند تاریخ شنبه 25 بهمن:

#فخوز

#حفاری

#قشهد

#وبانک

#رمپنا

#ومهان

#فخاس

#سهگمت

واچ لیست صف خرید احتمالی:

#سپ

#کرماشا

واچ لیست نوسان احتمالی:

#وایرا

#وارس

#فلات

واچ لیست کراس کیجون سن تنکان سن:

#ما

#ساربیل

#خپویش

#سغرب

واچ لیست کف باند بولینگر:

#غچین

#لابسا

#وایرا

#گوهران

#دشیمی

——————————————————

#سلب_مسؤلیت

نمادهای معرفی شده در کانال عمومی آوانگارد بورس سیگنال خرید و یا فروش نیستند و صرفا جهت #بررسی معرفی به حضورتان میگردد.

ارتباط با پشتیبانی👇🏻

@avantgarde_Support

📅99/11/26

@avantgarde_investment

🔺Join

نمادآخرینپایانیحجمارزش