فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش کابگن
BORSE TRADER@Borse_Trader
امتیاز:805
دنبال کننده:42.1K

#ورود_پول_هوشمند 💸

#تکمبا

#رمپنا

#لابسا

#کابگن

#ثبهساز

#دکپسول

📍 @Borse_Trader

آموزش کابگن
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:740
دنبال کننده:129.8K

✅نمادهایی که در معاملات #شنبه ورود #پول_هوشمند داشته‌اند:

✅فلزات اساسی : #فملی

✅شیمیایی : #شپارس

✅رایانه : #مداران

✅تامین سرمایه : #امید

✅بیمه : #وسین

✅واسطه‌گری مالی : #واحصا، #وایران

✅حمل و نقل : #حبندر، #حتاید

✅بانکها : #ونوین، #سامان

✅سرمایه‌گذاری : #وصنعت، #فلات

✅کانه غیرفلزی : #کفرا، #کابگن، #کباده

✅سیمان : #سهگمت، #سفارس

✅دارویی : #داوه، #شتهران

✅غذایی : #غپاک

✅برق و بخار : #ونیرو، #بزاگرس

✅خودرو و قطعات : #خمهر

✅ماشین‌آلات و ساخت محصولات فلزی : #تفیرو، #لابسا، #فبستم

✅کاغذ : #چکاوه

✅استخراج نفت : #جوین

@boursetahlilnovin

آموزش کابگن
امتیاز:814
دنبال کننده:5.2K

⬅️ فیلتر طلایی #ورود_پول_هوشمند:

#کابگن #سایرا

۱۰:۳۰:۰۷ شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

آموزش کابگن
امتیاز:743
دنبال کننده:23.8K

📌ورود پول هوشمند

#فبستم

#کابگن

#جوین

#خمهر

#پارسیان

@boors_bazz

آموزش کابگن
BORSE TRADER@Borse_Trader
امتیاز:805
دنبال کننده:42.1K

#ورود_پول_هوشمند 💸

#فبستم

#کابگن

#جوین

#خمهر

#پارسیان

📍 @Borse_Trader

نمادآخرینپایانیحجمارزش