ورود/ثبت‌نام

کابگنکابگن

تولیدی و صنعتی آبگینه‌

بورسی
شرکت خیلی کوچک
صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 7 سیگنال راجع به سهام کابگن وجود دارد،

خرید
فروش

نماد کابگن خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز کابگن:
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 233
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (49) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فلوله (47.4M) #پلاست (7.7M) #کرومیت (12.3M) #وثنو (17.6M) #وبشهر (11.4M) #ثزاگرس (1.1M) #تپکو (24.7M) #کسرام (5.8M) #وحافظح (18.9M) #سخواف (13.7M) #وآفر (1.7M) #کمرجان (8.1M) #خمهر (13.4M) #فصباح (7.8M) #سدشت (444.5K) #وملت (5M) #ثشرق (1.5M) #خکاوه (1.2M) #کباده (1.6M) #وحافظ (6.6M) #وارس (15.6K) #سباقر (1.4M) #خلیبل (6.5M) #وثخوز (350K) #افرا (1M) #زفجر (493.5K) #وفتخار (6M) #کابگن (1M) #تفیرو (154.4K) #وهور (6.8M) #وگردش (1M) #ثعتما (180.5K) #نبروج (0.9M) #فکمند (236K) #کصدف (392.1K) #ثنام (3.7M) #گکیش (561.6K) #کرمان (1.8M) #دتهران‌ (3M) #شزنگ (46.4K) #وکادوح (400K) #غمارگ (2.4M) #بجهرم (472K) #فبیرا (659.1K) #ثقزوی (27.1K) #کهرام (73.3K) #غیوان (108.5K) #فماک (3.1K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
23 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 233
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (34) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #تپکو (62.9M) #کرومیت (15.3M) #زفجر (6.3M) #پلاست (8.4M) #کابگن (12.5M) #وثنو (21.4M) #ثزاگرس (1.1M) #وهور (32.6M) #سدشت (705.4K) #وحافظح (19M) #وآفر (1.5M) #وفتخار (12.8M) #وحافظ (6.6M) #سباقر (1.7M) #کباده (1.4M) #فصباح (4.8M) #خکاوه (769K) #وملت (5.4M) #تفیرو (154.4K) #نبروج (1.1M) #کصدف (478.5K) #سخواف (2.7M) #فکمند (169.8K) #فبیرا (1.3M) #کهرام (160.9K) #ثنام (3M) #گکیش (440.3K) #شزنگ (31K) #دتهران‌ (1.1M) #ثنوسا (309) #غیوان (108.5K) #ثعتما (5.5K) #ثقزوی (63.6K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  ۱۰:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۷
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از کابگن بهتر است؟
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #افرا 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #کرمان، #وساخت، #ثنوسا، #ثاصفا، #ثزاگرس 💢 فعالیتهای کمکی: #بورس، #انرژی، #فرابورس، #تملت 💢بیمه: #وسین، #وآفری 💢 مخابرات: #اخابر، #همراه 💢حمل و نقل: #حپترو 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولانا 💢 بانک ها: #وخاور 💢 سرمایه گذاریها: #وپویا، #وشمال، #وکادو، #وفتخار، #وملت 💢 هتل: #گنگین 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کسرام، #کاذر، #کمرجان، #کابگن 💢 سیمان: #سخواف، #سبزوا، #سیلام، #سیتا، #سپاها، #سبجنو 💢 کاشی: #کهرام، #کصدف 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی:  #آریا، #شپدیس، #کیمیاتک، #شدوص 💢 محصولات دارویی: #داوه، #والبر، #دلر 💢محصولات غذایی: #غنوش، #غشهد، #وبشهر، #خودکفا، #غپونه 💢عرضه برق و گاز: #بجهرم، #دماوند، #بمولد، #وهور 💢 شرکتهای چند رشته ای: #وبانک، #وکغدیر، #وصندوق 💢قندوشکر: #قزوین 💢 خودرو: #خودرو، #خساپا، #خبهمن، #خپارس، #خپویش، #خلیبا 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: 💢 ماشین آلات برقی: #بنیرو، #نیرو 💢ماشین آلات: #لابسا 💢ساخت محصولات فلزی: #فبیرا 💢فلزات اساسی: #ذوب، #فلوله، #فتوسا، #وتوکا، #فغدیر 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #شنفت 💢 لاستیک: #پدرخش، #پسهند، #پلاست 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکاپا، #چکاوه 💢دباغی: 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت 💢 استخراج سایر معادن: #کتوسعه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: 💢زراعت: #زفجر ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
نوع سیگنال: خنثی
23 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🔮💎سرانه خرید حقیقی بالای ۱۰۰ میلیون تومان💰 🗒 سه شنبه 🗓۱۴۰۲.۹.۷ نماد💣            🏆 سرانه خرید 🚀 ثزاگرس                  ۲۳۹.۳۳ گنگین                      ۲۰۷.۴۴   بکامح                      ۱۸۸.۱۹ کباده                       ۱۲۱.۳۴ پلاست                     ۱۰۸.۰۹ تپکو                        ۱۰۴.۸۰ وارس                     ۱۰۲.۵۵ 🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 چهارشنبه  📆۱۴۰۲.۹.۸                              ✴️ بازار پایه کابگن وثخوز کباده سباقر پلاست خلیبل وملت ثنام گکیش               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی وآفر وثنو ثزاگرس وحافظح
نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
اشتراک گذاری
💎 نمادهای دارای ورود پول هوشمند در تاریخ 7 آذر بورس اخابر حپترو کسرام غشهد لابسا زفجر پسهند وتوصا 💎 نمادهای دارای  کد به کد  حقوقی در تاریخ 7آ ذر سخواف وبشهر زفجر 💎🚫 نمادهای دارای خروج پول هوشمند در تاریخ 7 آذر پرداخت ثرود سصفها کترام ثرود غسالم ستران سرود 💎 نمادهای دارای حجم مشکوک در تاریخ 7 آذر ولانا وسپهر کابگن سبجنو سخواف سشمال دروز خاذین خلیبل بنیرو فجوش فغدیر پارتا پسهند نطرین 💎 نمادهای دارای بهترین و بدترین معامله در تاریخ 7 آذربوده و روز بعد احتمالا میتوانند سرخطی شوند 💎🟢 سرخطی خرید نطرین 💎🔴 سرخطی فروش بایکا نمادهای ایجاد چکش سفید در تاریخ 7 آذر اتکای نمادهای ایجاد گارد صعودی در تاریخ 7 آذر افرا رافزا کرمان اخابر حپترو حریل وتوصا کاذر کمرجان وپترو غالبر 💎نمادهای دارای پول داغ در تاریخ 7 آذر سخواف پسهند زفجر
نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از کابگن گرفته است؟

33 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از کابگن گرفته اند.
💯نماد برتر💯
230
رتبه تریدر
5.95%
💯نماد برتر💯
230
رتبه تریدر
5.95%
💎 رضابورس 💎
💎 رضابورس 💎
رتبه: 53
2.8
💎 نمادهای دارای حجم مشکوک در تاریخ 7 آذر ولانا وسپهر کابگن سبجنو سخواف سشمال دروز خاذین خلیبل بنیرو فجوش فغدیر پارتا پسهند نطرین @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
اشتراک گذاری
کابگن،کدال۳۶۰
#کابگن تصمیمات #مجمع_عمومی_عادی به طور فوق العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه) شرکت #تولیدی_و_صنعتی_آبگینه ▪️ زمان برگزاری: 1402/08/21 راس ساعت 11:00 ▪️ سرمایه ثبت شده: 93,900 میلیون ریال ▪️ سود هر سهم: 2,532 ریال ▪️ زیان انباشته پایان دوره: 55,030 میلیون ریال 1402-09-04 16:36:50 (1112064) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
کابگن،کدال۳۶۰
#کابگن تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1402/08/21 🔹 سرمایه ثبت شده: 93,900 میلیون ریال 🔹 سود خالص هر سهم: 2,532 ریال 🔹 سود نقدی هر سهم: 0 ریال 🔹 237,782 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره 1402-08-29 19:05:11 (1109523) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
کابگن،کدال۳۶۰
#کابگن تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1402/08/21 🔹 سرمایه ثبت شده: 93,900 میلیون ریال 🔹 زیان خالص هر سهم: 1,822 ریال 🔹 سود نقدی هر سهم: 0 ریال 🔹 547,240 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره 1402-08-29 18:40:48 (1109508) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۹
اشتراک گذاری
کابگن،کدال۳۶۰
#کابگن ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولیدی و صنعتی آبگینه #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1402/08/21 ساعت 11:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 93,900 میلیون ریال 🔹 سود خالص هر سهم: 2532 🔹 سود نقدی هر سهم: 0 🔹 سود انباشته پایان دوره: 237,782 میلیون ریال 1402-08-21 13:49:51 (1105400) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۱
اشتراک گذاری
کابگن،کدال۳۶۰
#کابگن ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولیدی و صنعتی آبگینه #دوره_12_ماهه منتهی به 1394/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1402/08/21 ساعت 10:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 93,900 میلیون ریال 🔹 زیان خالص هر سهم: 1822 🔹 سود نقدی هر سهم: 0 🔹 زیان انباشته پایان دوره: 547,240 میلیون ریال 1402-08-21 13:34:59 (1105361) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲۱
اشتراک گذاری
#کابگن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه با فایل های پیوست منتشر شد 1402-08-13 17:29:51 (1101556) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۳
اشتراک گذاری
#کابگن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1394/12/29 شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه با فایل های پیوست منتشر شد 1402-08-13 17:14:53 (1101555) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱۳
اشتراک گذاری
مجامع شرکتها: #کابگن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه - نماد: کابگن موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان سید جمال الدین اسد آبادی خیابان هفتم پلاک 28 طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامداران محترم و یا نماینده قانونی آنها در مورخ 1402/08/21 قبل از تشکیل جلسه مجمع برای دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن کارت ملی و یا وکالت میتواندد در جلسه حضور بهم برسانند دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه #کابگن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه - نماد: کابگن موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/08/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان سید جمال الدین اسد آبادی خیابان هفتم پلاک 28 طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب– دستور جلسه : استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی. تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره تعیین پاداش هیئت مدیره سایر موارد توضیحات: ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها در مورخ 1402/08/21قبل از تشکیل جلسه مجمع برای دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن کارت ملی یا وکالت میتوانند در جلسه حضور بهم برسانند دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۸
اشتراک گذاری
🎯🎯 سهام مناسب سرخطی 🥇 🗒 شنبه  📆۱۴۰۲.۸.۶                          ✴️ بازار پایه کابگن نبروج وایرا ولراز ثتوسا لازما خعمرا               🚨 گزینه های ریسکی سرخطی غشهد سدشت سدور سفار
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۵
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 233
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (35) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فاذر (122.8M) #سبهان (1.6M) #آریان (30.7M) #سفار (451.2K) #تفیرو (2M) #لازما (1.5M) #سدور (8.5M) #وایرا (15.6M) #سدشت (0.9M) #ولراز (0.9M) #بالبر (2.1M) #غشهد (14.7M) #ثرود (4M) #کساپا (2.5M) #ثتوسا (1.2M) #وآیند (2.1M) #غدانه (4.3M) #کابگن (2.1M) #خعمرا (3M) #وآذر (2.3M) #سجام (5.9M) #لپیام (293.7K) #کقزوی (476.5K) #نبروج (1.1M) #وهنر (2.1M) #تکنو (1.2M) #سخاش (111.6K) #دتهران‌ (2.9M) #بسویچ (727.2K) #سنیر (92.2K) #نیان (10K) #غیوان (155.7K) #جوین (123.2K) #قیستوح (106.9K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۰۳  ۱۱:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳
اشتراک گذاری
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 233
1.4
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (23) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #تفیرو (2M) #لازما (1.6M) #سفار (304K) #وایرا (15.1M) #ولراز (1.1M) #سبهان (649.4K) #سدور (5.4M) #سخاش (678.5K) #بالبر (2M) #ثتوسا (1.2M) #ثرود (2.2M) #کابگن (2M) #سدشت (265.8K) #پلاست (1.3M) #خعمرا (2.7M) #نبروج (1.2M) #لپیام (159.1K) #دتهران‌ (2.9M) #نیان (724) #واحصا (48K) #غیوان (155.7K) #وهنر (169.6K) #نشار (2.2M)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۰۸/۰۳  ۰۹:۴۵
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 138
2.4
خروجی فیلتر قوی ترین صف های خرید : 📅 بروزرسانی  ۱۳:۵۷  ۳ / ۸ / ۱۴۰۲ 1 - #فاذر ( ۱۰.۴ میلیارد ت) قیمت ۱۷۵۰ (۴.۹۸) حجم صف ۵۹.۷ میلیون 2 - #سبهان ( ۸.۹ میلیارد ت) قیمت ۱۰۴۰۸۰ (۶.۹۹) حجم صف ۰.۹ میلیون 3 - #لازما ( ۸.۵ میلیارد ت) قیمت ۶۱۸۵۰ (۳.۰) حجم صف ۱.۴ میلیون 4 - #زعف۰۲۱۰پ۱۱ ( ۷.۶ میلیارد ت) قیمت ۴۶۳۹۸۶ (۰.۱۳-) حجم صف ۰.۲ میلیون 5 - #ولراز ( ۷.۴ میلیارد ت) قیمت ۷۱۸۰۰ (۲.۹۴) حجم صف ۱.۰ میلیون 6 - #آریان ( ۷.۰ میلیارد ت) قیمت ۴۶۳۶ (۳.۰) حجم صف ۱۵.۲ میلیون 7 - #سفار ( ۶.۹ میلیارد ت) قیمت ۳۰۹۶۳۰ (۵.۰) حجم صف ۰.۲ میلیون 8 - #رکیش ( ۶.۸ میلیارد ت) قیمت ۳۱۶۴ (۴.۹۸) حجم صف ۲۱.۵ میلیون 9 - #وآیند ( ۶.۴ میلیارد ت) قیمت ۱۵۶۲۰ (۱.۹۶) حجم صف ۴.۱ میلیون 10 - #وایرا ( ۵.۰ میلیارد ت) قیمت ۵۸۲۰ (۲.۸۳) حجم صف ۸.۷ میلیون 11 - #ثتوسا ( ۳.۶ میلیارد ت) قیمت ۳۶۲۵۰ (۲.۹۸) حجم صف ۱.۰ میلیون 12 - #سدشت ( ۳.۵ میلیارد ت) قیمت ۷۲۶۲۰ (۴.۹۹) حجم صف ۰.۵ میلیون 13 - #بالبر ( ۳.۴ میلیارد ت) قیمت ۲۸۱۹۰ (۴.۹۹) حجم صف ۱.۲ میلیون 14 - #وآذر ( ۳.۲ میلیارد ت) قیمت ۸۴۲۰ (۴.۹۹) حجم صف ۳.۹ میلیون 15 - #حپترو ( ۳.۱ میلیارد ت) قیمت ۴۸۵۱۰ (۶.۹۹) حجم صف ۰.۶ میلیون 16 - #سصفها ( ۲.۹ میلیارد ت) قیمت ۱۱۱۹۹۰ (۳.۵۹) حجم صف ۰.۳ میلیون 17 - #کماسه ( ۲.۵ میلیارد ت) قیمت ۵۴۰۵ (۶.۹۹) حجم صف ۴.۵ میلیون 18 - #سدور ( ۲.۲ میلیارد ت) قیمت ۱۱۴۲۰ (۴.۹۶) حجم صف ۱.۹ میلیون 19 - #ثرود ( ۲.۲ میلیارد ت) قیمت ۱۲۸۹۰ (۶.۹۷) حجم صف ۱.۷ میلیون 20 - #کابگن ( ۲.۱ میلیارد ت) قیمت ۱۰۱۸۰ (۱.۹) حجم صف ۲.۱ میلیون و ...
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۴
اشتراک گذاری
سیگنال پلاس
سیگنال پلاس
رتبه: 484
1.5
کابگن،سیگنال پلاس
#کابگن صف خریدبعدی خدمت اعضا سود: 4%✅
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۳
اشتراک گذاری
سیگنال پلاس
سیگنال پلاس
رتبه: 484
1.5
کابگن،سیگنال پلاس
#کابگن صف خریدبعدی خدمت اعضا✅
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۲
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها