ورود/ثبت‌نام

وسبحانوسبحان

آخرین معامله-0.67%۱٬۹۳۱
دنبال کردن
15
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
6%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وسبحان:
فیلتر
وسبحان،کدال۳۶۰
#وسبحان مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی شرکت #سرمایه_گذاری_سبحان اساسنامه پیوست شده در اطلاعیه در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است 1403-01-27 16:11:01 (1176890) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۹۳۸
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام 0.200 میلیون سهم #وسبحان در تاریخ 1403/01/25 خریداری کرد و درحال حاضر 2.95 درصد از سهام #وسبحان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۹۹۹
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وسبحان بهتر است؟
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 917
2.3
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۹۵۵
اشتراک گذاری
جلال احمدی  در نماد   تکنو  1  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   غمایه  10  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   شملی  906  عدد سهم خریده وحید قاضی مطلق  در نماد   تابا  1,411  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   کهرام  2,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  2,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   شتولی  3,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   لسرما  3,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   شزنگ  3,956  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  4,399  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   نیرو  4,444  عدد سهم خریده محمد مهدی رضوانی کاشانی  در نماد   لازما  5,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   کفرآور  5,183  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   رتکو  5,300  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثقزوی  7,779  عدد سهم خریده پرهام حیدری قشلاقی  در نماد   لازما  8,875  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   سفارود  12,200  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   کی بی سی  12,500  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   وسبحان  18,000  عدد سهم خریده وحید قاضی مطلق  در نماد   قجام  20,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   مداران  20,020  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   کایزد  20,769  عدد سهم خریده جواد عرفانیان عظیم زاده خسروی  در نماد   بایکا  21,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   کیا  21,001  عدد سهم خریده حسین ملکی خالق آبادی  در نماد   کپشیر  22,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   ختوقا  24,000  عدد سهم خریده شایان باقری حریری  در نماد   نتوس  26,800  عدد سهم خریده محمدجعفر فرد حسینی  در نماد   لازما  27,350  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  28,000  عدد سهم خریده جواد اسدی  در نماد   فجام  29,628  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   سدور  33,215  عدد سهم خریده سیدحسن رضوی  در نماد   سفارود  38,300  عدد سهم خریده رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی  در نماد   بایکا  44,714  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  49,700  عدد سهم خریده علی ابتهاج شیرازی  در نماد   بتهران  50,000  عدد سهم خریده محسن احمدی  در نماد   قشیر  88,003  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   غاذر  89,210  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  100,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   غدام  100,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   کسعدی  100,000  عدد سهم خریده ابراهیم جمیلی  در نماد   فزرین  200,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  212,119  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثوق  239,800  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   کترام  250,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   وپسا  285,081  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  289,580  عدد سهم خریده امیر شکاریان  در نماد   بتهران  300,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   نیرو  300,000  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   وارس  343,395  عدد سهم خریده جواد اسدی  در نماد   نتوس  352,073  عدد سهم خریده رامین کریم زاده  در نماد   سخواف  534,877  عدد سهم خریده امیرحسین صمدیان  در نماد   فروی  550,000  عدد سهم خریده محمد سلامت  در نماد   غگلپا  1,207,726  عدد سهم خریده علی سیدعلیخانی  در نماد   کیسون  1,813,403  عدد سهم خریده علی مهرپورلایقی  در نماد   ساذری  2,067,354  عدد سهم خریده قاسم وفائی نژاد  در نماد   کرازی  2,317,395  عدد سهم خریده مهدی شاکری  در نماد   ومعلم  5,750,077  عدد سهم خریده شخص حقیقی درصدی  در نماد   وصنعت  7,728,326  عدد سهم خریده حاج غلامرضا رضویان  در نماد   سلار  37,616,934  عدد سهم خریده محمد رضویان  در نماد   سلار  40,306,228  عدد سهم خریده حاج عبدالله احمد محمدالزرعونی  در نماد   سلار  51,123,745  عدد سهم خریده
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۹۹۹
اشتراک گذاری
وسبحان،BahmanNameh
#وسبحان ✴️ قیمت پایانی ۲،۰۰۰ ریال . ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ .
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۹۹۹
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 948
3.2
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۰۰
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 1.915 میلیون سهم #وسبحان در تاریخ 1403/01/21 خریداری کرد و درحال حاضر 3.25 درصد از سهام #وسبحان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۱
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۹۹۹
اشتراک گذاری
شخص حقیقی درصدی  در نماد   بکاب  500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تاپکیش  1,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  1,031  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کیا  1,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لسرما  1,700  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  1,760  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غمایه  3,300  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نیرو  8,888  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  9,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   قهکمت  10,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ثقزوی  12,845  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   خفناور  13,441  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   گکیش  14,400  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وسبحان  17,684  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سدور  20,844  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  21,877  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غنیلی  22,222  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   فسپا  25,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  33,200  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   دیران  36,391  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کفرآور  40,680  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غدام  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   رتکو  50,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   غاذر  66,730  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وایران  70,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   نتوس  86,668  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وارس  116,366  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   سفاسی  122,060  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   چکارن  125,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کایزد  130,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولقمان  145,729  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  149,915  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   تمحرکه  155,070  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   ولراز  190,001  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وثخوز  246,118  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   لکما  400,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حشکوه  950,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   کمرجان  968,516  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,031,566  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وپسا  2,098,731  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  2,741,176  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,415,422  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  3,600,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  6,876,985  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  8,265,529  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپارس  9,494,540  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   پدرخش  9,919,273  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   حآفرین  11,801,745  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   وصنعت  12,832,664  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  40,534,925  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  43,664,838  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد   شپاکسا  46,794,750  عدد سهم خرید داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران 1.600 میلیون سهم #وسبحان در تاریخ 1403/01/20 خریداری کرد و درحال حاضر 3.23 درصد از سهام #وسبحان را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۰۲
اشتراک گذاری
📢 #وتوصا با براری قدرت فروشنده به خریدار محدوده 105 تومان حدود 2 درصد مثبت را تجربه می کند. یک سوم از خریداران حقوقی و 95 درصد از فروشنده هایش حقیقی اند. تا این لحظه 80 درصد از حجم مبنای 14 میلیون سهمی آن تکمیل شده و تراز پول خرد این نماد بورسی منفی است. سهم حوالی 103 تومان حمایت دارد. #وصنعت که اولین داد و ستدهای امروز را از 147 تومان آغاز کرده بود از همان ابتدا تا 151 تومان پیشروی کرد و اکنون در همین حوالی با رنگ سبز و نزدیک به صفر تابلو در حال معامله است. کل معامله گران آن از حقیقی ها تشکیل شده و قدرت خریدار 1,5 برابر فروشنده است. #وسبحان و معاملات متعادل روی 200 تومان با حمایت 40 درصدی 3 حقوقی، تقریبا کل فروشنده ها حقیقی هستند. قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر است اما تراز پول خرد این نماد از خروج نقدینگی توسط حقیقی ها حکایت دارد. این سه در روزهای ابتدایی ماه جاری با رسیدن به 215 تومان سقف جدیدی را برای خود تعریف کرد. متقاضیان #واعتبار در قیمت 377 تومان برایش صف خرید تشکیل دادند. کل معاملات آن را حقیقی ها انجام داده اند و قدرت خریدار تقریبا 7 برابر فروشنده هاست. این سهم از اواخر اسفند زمانی که در محدوده 220 تومان قرار داشت صعود پرقدرتی را در پیش گرفت و تا اینجای کار بیش از 70 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. #وجامی و صف خرید 2,6 میلیارد تومانی در قیمت 215 تومان با برتری 1,5 برابری قدرت خریدار به فروشنده، کل خریداران حقیقی و 43 درصد از فروشنده هایش حقوقی اند. حمایت اول حدود 185 تومان، مقاومت های پیش رو به ترتیب 230 و 260 تومان #⃣ #نبض_بازار 🔗 نبض بازار سهام @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
شخص حقیقی درصدی  در نماد  ولبهمن  2,845  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  تاپکیش  5,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  زپارس  5,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  ثالوند  6,421  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  کیا  9,550  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  دبالک  10,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  تمحرکه  10,256  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  سفاسی  11,800  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  بخاور  13,235  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  سفارود  15,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  نیرو  17,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  وایران  20,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  مداران  20,020  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  قهکمت  25,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  پدرخش  29,346  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  فجام  30,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  زمگسا  30,300  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  گکیش  32,800  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  خفناور  33,214  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  ساربیل  41,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  دیران  43,500  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  کفرآور  48,042  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  تمحرکه  48,453  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  غاذر  55,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  دبالک  60,076  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  شزنگ  63,334  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  ثعمرا  68,715  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  خرینگ  76,230  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  حاریا  80,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  نتوس  91,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  سدور  94,426  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  کسعدی  100,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  حشکوه  100,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  کسعدی  133,643  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  پلاست  150,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  کیا  153,423  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  فسازان  160,462  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  کایزد  240,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  حشکوه  300,000  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  پلاست  375,485  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  گکوثر  674,457  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  وسبحان  685,964  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  قجام  802,563  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  چکارن  1,161,585  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  بپردیس  1,389,966  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  ولقمان  2,553,972  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  چکارن  2,805,789  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  وصنعت  232,065,686  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  وصنعت  240,106,293  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  وصنعت  375,618,850  عدد سهم خرید داشته شخص حقیقی درصدی  در نماد  وصنعت  706,195,377  عدد سهم خرید داشته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۹
اشتراک گذاری
وسبحان،مرجع صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری
👀 بررسی تحرکات سومین صندوق برتر سهامی ۴۰۲ در اسفند! صندوق #سرو زیر ذره بین فاندبیس (اینفوگراف) 🟢مهمترین خریدها: #وبملت #شبندر #فولاد 🔴 مهمترین فروش‌ها: #وارس #حپارسا #کگل #سرو در اسفند ۶۵ میلیارد تومان خرید داشته است و تقریبا به همان میزان هم فروش! کماکان #فولاد #وسبحان #شپدیس سه سهم اصلی در سبد این صندوق است. @Fundbase_ir | فاندبیس ‎مرجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۱۰
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۰۴
اشتراک گذاری
✅ معاملات «وسبحان» در اسفند ماه چه نتیجه ای داشت؟ به گزارش کدال نگر بورس 24، ارزش بازار پرتفوی بورسی سرمایه گذاری سبحان در اسفند ماه با 64 میلیارد تومان رشد به 831 میلیارد تومان رسید. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۱۰۰
اشتراک گذاری
وسبحان،بنیادی،کدال۳۶۰
#وسبحان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/12/29 شرکت #سرمایه_گذاری_سبحان ▪️ سرمایه گذاری سبحان طی عملکرد یک ماهه منتهی به 1 ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. ▪️ وسبحان با سرمایه ثبت شده 10,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1403/04/31 از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است 1403-01-08 11:50:58 (1169190) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۸
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۰۹۰
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 936
3.3
شهرام کدخدایی  در نماد  فزرین  16,315,952  عدد سهم خریده صابر واحدی  در نماد  غاذر  100,000  عدد سهم خریده صمد ملاتقی زاده  در نماد  غگرجی  1,200,000  عدد سهم خریده عذرا ملانورزا  در نماد  غنیلی  380,000  عدد سهم خریده علی روستا  در نماد  وکار  199,999,996  عدد سهم خریده کوثر کریمی پور  در نماد  غشاذر  4,948,440  عدد سهم خریده محمدمهدی تابع قانون  در نماد  وکار  188,287,600  عدد سهم خریده مسعود محمد علی خلج  در نماد  کسرام  150,000  عدد سهم خریده نادر تقوی  در نماد  کمنگنز  68,132,972  عدد سهم خریده نگار علائی نوین  در نماد  کمنگنز  17,073,520  عدد سهم خریده نیما مقدس  در نماد  پسهند  150,217  عدد سهم خریده وحید قاضی مطلق  در نماد  غشوکو  50,000  عدد سهم خریده ویدا پرویسیان  در نماد  وکار  80,945,735  عدد سهم خریده صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سام سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  بیوتیک -پی پاد - جهش - موج - اهرم - سمگا - آردینه - کحافظ سهم هایی  که بتازگی خریده:  هیچ صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  هیچ سهم هایی  که بتازگی خریده: خگستر صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اعتماد داریک سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  هیچ سهم هایی  که بتازگی خریده: هیچ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  هیچ سهم هایی  که بتازگی خریده: هیچ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  هیچ سهم هایی  که بتازگی خریده: هیچ صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : استیل - اکسیژن سهم هایی  که بتازگی خریده: ومهان - سپینود - دیبا -پتروصبا صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  وآذر سهم هایی  که بتازگی خریده: هیچ صندوق سرمایه‌گذاری  مشترک توسعه ملی سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  بکابل سهم هایی  که بتازگی خریده: هیچ صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : - سهم هایی  که بتازگی خریده:  تاپیکو صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  شستا -شسپا - شاراک سهم هایی  که بتازگی خریده: - صندوق سرمایه‌گذاری  مشترک کارگزاری بانک ملی ایران سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : - سهم هایی  که بتازگی خریده: حسیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : - سهم هایی  که بتازگی خریده: - صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  وهامون - فسازان - فنر سهم هایی  که بتازگی خریده: شپدیس صندوق سرمایه‌گذارینوع دوم رایکا سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : - سهم هایی  که بتازگی خریده: - صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : - سهم هایی  که بتازگی خریده: دایا - ناب  صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : وسپهر - گلدیرا سهم هایی  که بتازگی خریده: - صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه نیکی سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : - سهم هایی  که بتازگی خریده: - صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکی گستران سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  بورس - کالا - وآذر - ذوب - کرمان - خساپا - ورنا - فرابورس - خگستر سهم هایی  که بتازگی خریده: ونوین - وکغدیر - حتاید - تیپیکو - وسبحان - تاصیکو - سمازن - وصندوق - شنفت - شپدیس صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : وسبحان - شنفت - شبندر سهم هایی  که بتازگی خریده: - صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  تکیمیا سهم هایی  که بتازگی خریده: دپارس - فغدیر - ارفع صندوق سرمایه‌گذاری رشد داده محورتوانا سهم هایی که به صورت کامل خارج شده :  اردستان - انتخاب سهم هایی  که بتازگی خریده: کوثر - حسیر - خزامیا - ورنا - خساپا - ستران - وخارزم - کهمدا - بموتو - هجرت - تپمپی - خگستر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک رشد سامان سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : وآذر سهم هایی  که بتازگی خریده: - صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : جم سهم هایی  که بتازگی خریده: - صندوق سرمایه‌گذاری زرین پارسیان سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : - سهم هایی  که بتازگی خریده: - صندوق سرمایه‌گذاری سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : سهم هایی  که بتازگی خریده: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کار آفرین سهم هایی که به صورت کامل خارج شده : - سهم هایی  که بتازگی خریده: معیار
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها