ورود/ثبت‌نام

شصدفشصدف

صنعتی دوده فام

بورسی
شرکت کوچک
صنعت مواد شیمیایی-متنوع
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 17 سیگنال راجع به سهام شصدف وجود دارد،

خرید
فروش

نماد شصدف خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز شصدف:
ترید طلایی (دکتر حمیدآبادی)
ترید طلایی (دکتر حمیدآبادی)
رتبه: 110
2.4
فیلترهای مهم (دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳) 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #حکشتی #وصندوق #شپنا #خبنیان #ثشاهد #غالبر #ومعادن #وکار #قصفها 🟣 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسالت #وحافظ #کرمان #اخابر #ثفارس #خساپا #وتجارت #حفاری #وبملت #وتوصا 🔵 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پیزد #مهریران #اتکاسا #وکبهمن #خودکفا #فرود #پکرمان #آبادا #رافزا #بپیوند 🟢 کراس با RSI 50: #وایرا #وتوس #خپویش #سنیر #فجهان #شصدف #سرچشمه #ورازی #لپیام #گشان 🟡 الگوی کندلی پوشا: #شوینده #کسرام #گشان #مارون #نیرو #تکمبا 🔴 کندل چکش: #کمرجان #زماهان #وهنر #قصفها #بپاس #حآسا 💰#ترید_طلایی💰 @Trade_Talaei
نوع سیگنال: خنثی
11 ساعت پیش
اشتراک گذاری
(نوسانی)(VIP)
(نوسانی)(VIP)
رتبه: 129
2.3
#فیلتر_تابلوخوانی 🗓️ ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 🔴 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #حکشتی #وصندوق #شپنا #خبنیان #ثشاهد #غالبر #ومعادن #وکار #قصفها 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسالت #وحافظ #کرمان #اخابر #ثفارس #خساپا #وتجارت #حفاری #وبملت #وتوصا 🔴 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پیزد #مهریران #اتکاسا #وکبهمن #خودکفا #فرود #پکرمان #آبادا #رافزا #بپیوند 🔴 کراس با RSI 50: #وایرا #وتوس #خپویش #سنیر #فجهان #شصدف #سرچشمه #ورازی #لپیام #گشان 🔴 الگوی کندلی پوشا: #شوینده #کسرام #گشان #مارون #نیرو #تکمبا 🔴 کندل چکش: #کمرجان #زماهان #وهنر #قصفها #بپاس #حآسا
نوع سیگنال: خنثی
6 ساعت پیش
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از شصدف بهتر است؟
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 147
2.4
خروجی فیلتر سیگنال خرید Stochastic در تاریخ ۱۳ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وبرق 2 - #گپارس 3 - #اوان 4 - #حپارسا 5 - #جوین 6 - #شصدف 7 - #شاروم 8 - #سمایه 9 - #خبازرس 10 - #خلیبل 11 - #جهرم 12 - #وسرمد 13 - #تکشا 14 - #سلار 15 - #گنجینه 16 - #پی_پاد 17 - #نخل 18 - #وفردا 19 - #بکابل 20 - #قتربت 21 - #فجهان 22 - #فروس 23 - #کورز 24 - #وآذر 25 - #وکار 26 - #بایکا 27 - #شلعاب 28 - #واعتبار 29 - #رتکو 30 - #تپولا 31 - #وامید 32 - #البرز 33 - #فرآور 34 - #شستان 35 - #پی_پاد
نوع سیگنال: خنثی
8 ساعت پیش
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖ
رتبه: 147
2.4
خروجی فیلتر سیگنال خرید کندل استیک در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #شصدف (هارامی نزولی و دوجی) 2 - #جهرم (هارامی صعودی و دوجی) 3 - #آینده (چکش) 4 - #خعمرا (دوجی) 5 - #بازرگام (دوجی) 6 - #شپلی (دوجی) 7 - #شفارا (دوجی و چکش معکوس) 8 - #پردیس (دوجی و چکش معکوس) 9 - #سشمال (چکش معکوس و الگوی پییرسینگ) 10 - #ثنوسا (دوجی و چکش معکوس) 11 - #پلوله (هارامی صعودی) 12 - #کهرام (اینگالف صعودی) 13 - #وسدید (دوجی و چکش معکوس)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۱
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 237
2.9
#فیلتر_آرمان 🗓️ ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #حکشتی #وصندوق #شپنا #خبنیان #ثشاهد #غالبر #ومعادن #وکار #قصفها 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسالت #وحافظ #کرمان #اخابر #ثفارس #خساپا #وتجارت #حفاری #وبملت #وتوصا 🟠 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پیزد #مهریران #اتکاسا #وکبهمن #خودکفا #فرود #پکرمان #آبادا #رافزا #بپیوند 🟠 کراس با RSI 50: #وایرا #وتوس #خپویش #سنیر #فجهان #شصدف #سرچشمه #ورازی #لپیام #گشان 🟠 الگوی کندلی پوشا: #شوینده #کسرام #گشان #مارون #نیرو #تکمبا 🟠 کندل چکش: #کمرجان #زماهان #وهنر #قصفها #بپاس #حآسا @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از شصدف گرفته است؟

2 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از شصدف گرفته اند.
ahmade1338
1067
رتبه تریدر
2.97%
استراتژی های قدرتمند بورس
496
رتبه تریدر
0.86%
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 243
2.0
#فیلتر_تابلوخوانی 🗓️ ‌‌دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 🔴 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #حکشتی #وصندوق #شپنا #خبنیان #ثشاهد #غالبر #ومعادن #وکار #قصفها 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسالت #وحافظ #کرمان #اخابر #ثفارس #خساپا #وتجارت #حفاری #وبملت #وتوصا 🔴 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پیزد #مهریران #اتکاسا #وکبهمن #خودکفا #فرود #پکرمان #آبادا #رافزا #بپیوند 🔴 کراس با RSI 50: #وایرا #وتوس #خپویش #سنیر #فجهان #شصدف #سرچشمه #ورازی #لپیام #گشان 🔴 الگوی کندلی پوشا: #شوینده #کسرام #گشان #مارون #نیرو #تکمبا 🔴 کندل چکش: #کمرجان #زماهان #وهنر #قصفها #بپاس #حآسا 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
11 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 618
2.2
#فیلتر_دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ 🟠 بیشترین ورود پول حقیقی: #فولاد #حکشتی #وصندوق #شپنا #خبنیان #ثشاهد #غالبر #ومعادن #وکار #قصفها 🟠 بیشترین خروج پول حقیقی: #وسالت #وحافظ #کرمان #اخابر #ثفارس #خساپا #وتجارت #حفاری #وبملت #وتوصا 🟠 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #پیزد #مهریران #اتکاسا #وکبهمن #خودکفا #فرود #پکرمان #آبادا #رافزا #بپیوند 🟠 کراس با RSI 50: #وایرا #وتوس #خپویش #سنیر #فجهان #شصدف #سرچشمه #ورازی #لپیام #گشان 🟠 الگوی کندلی پوشا: #شوینده #کسرام #گشان #مارون #نیرو #تکمبا 🟠 کندل چکش: #کمرجان #زماهان #وهنر #قصفها #بپاس #حآسا @bourse_poll
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
خروجی فیلتر سیگنال خرید Stochastic در تاریخ ۱۳ / ۹ / ۱۴۰۲ : 1 - #وبرق      2 - #گپارس 3 - #اوان 4 - #حپارسا    5 - #جوین  6 - #شصدف 7 - #شاروم     8 - #سمایه   9 - #خبازرس 10 - #خلیبل  11 - #جهرم  12 - #وسرمد 13 - #تکشا    14 - #سلار  15 - #گنجینه 16 - #پی_پاد  17 - #نخل   18 - #وفردا 19 - #بکابل    20 - #قتربت 21 - #فجهان 22 - #فروس   23 - #کورز   24 - #وآذر 25 - #وکار      26 - #بایکا   27 - #شلعاب 28 - #واعتبار  29 - #رتکو   30 - #تپولا 31 - #وامید   32 - #البرز    33 - #فرآور 34 - #شستان  35 - #پی_پاد
نوع سیگنال: خنثی
8 ساعت پیش
اشتراک گذاری
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رتکو 💢اطلاعات و ارتباطات: 💢 رایانه: #رافزا، #سیستم، #مرقام 💢 فعالیت مهندسی: #خبازرس 💢انبوه سازی: #ثشاهد، #ا_س_پ، #ثالوند، #کیسون، #ثعمرا، #ثنظام 💢 فعالیتهای کمکی: #تنوین، #امید، #تملت 💢بیمه: #ورازی، #نوین، #وسرمد، #وحکمت، #کاریز 💢 مخابرات: 💢حمل و نقل: #حکشتی، #حپترو، #حاسا، #حتاید 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولصنم، #ولملت، #وایران 💢 بانک ها: #وپست، #وملل، #سمایه 💢 سرمایه گذاریها: #شهر، #وکبهمن، #سرچشمه، #وصنا، #واحیا، #اعتلا، #وملت، #ودانا 💢 هتل: #گشان 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کمرجان، #کرازی، #کسرام، #کفرا، کقزوی 💢 سیمان: #سجام، #سخواف، #اردستان، #سلار، #ساروم، #سدور، #ساربیل، #سکارون، #سشمال 💢 کاشی: #کسعدی 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: #افق 💢پیمانکاری صنعتی: 💢 محصولات شیمیایی: #شفارس، #فارس، #شیران، تاپیکو، #اریا، #شکربن، #شپاکسا، #شوینده، #زاگرس، #شبصیر، #شصدف، #شپارس 💢 محصولات دارویی: #برکت، #دیران، #داوه، #دسبحا، #دبالک، #درهآور، #دروز، #دکوثر، #دالبر 💢محصولات غذایی: #غکورش، #غدیس، #غمینو، #غصینو، #غپینو، #تبرک، #غگز، #غنیلی 💢عرضه برق و گاز: #بمولد، #ونیرو، #آبادا 💢 شرکتهای چند رشته ای: #ونیکی، #وکغدیر، #وصندوق، #وامید 💢قندوشکر: #قصفها 💢 خودرو: خوساز، #خپارس، #خلیبل 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپارس، #لپیام 💢 ماشین آلات برقی: #بکاب، #نیرو، #بشهاب 💢ماشین آلات: #تپکو، #تکمبا، #تکشا، #تپمپی 💢ساخت محصولات فلزی: 💢فلزات اساسی: #فجهان، #فپنتا، #فرود، #فخاس، #فافق، #ارفع، #فوکا، #فولاژ 💢 تولید محصولات کامپیوتری: #مادیرا 💢 فرآورده‌های نفتی: #شراز، #شنفت، #شبریز 💢 لاستیک: #پکرمان، #پدرخش، #پیزد، #پارتا 💢 منسوجات: 💢انتشار: 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: #چکارن 💢دباغی: #وملی 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت، #فزر، #کبافق، #کمنگنز، #تکنار 💢 استخراج سایر معادن: 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کپرور، #کشرق 💢زراعت: #زسیمرغ، #زماهان، #زبینا، #زکشت، #زشریف، #زمگسا، #آبین، #زگلدشت ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
اشتراک گذاری
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️ ✴️#ورود_پول_هوشمند 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: 💢 فعالیتهای ورزشی: 💢 فعالیتهای هنری: #وهنر 💢 خدمات فنی و مهندسی: #رمپنا، #رنیک، #رتکو، #تابا 💢اطلاعات و ارتباطات: #آسیاتک، #اپرداز 💢 رایانه: #مفاخر، #پی_پاد، #فن_آوا، #رتاپ، #رانفور، /سیستم، #مرقام 💢 فعالیت مهندسی: 💢انبوه سازی: #کرمان، #ا_س_پ، #ثبهساز، #کیسون، #ثامید 💢 فعالیتهای کمکی: #امین، #امید، #فرابورس، #بورس، #تکیمیا 💢بیمه: #بنو، #آسیا، #نوین، #ومعلم، #وحافظ، #آفری، #وحکمت، #ما 💢 مخابرات: #همراه، #اخابر 💢حمل و نقل: #حآفرین، #حپترو، #حریل، #حگردش 💢حمل و نقل آبی: 💢سایرواسطه گری های مالی: #ولصنم 💢 بانک ها: #وتجارت، #وبصادر، #وپارس، #وملل، #وکار، #وسینا 💢 سرمایه گذاریها: #سپعر، #شهر، #وکبهمن، #وهامون، #الماس، #مدیریت، #وپویا، #وصنا، #وسبحان، #اعتلا، #وملت، #وسکاب، #وتوسم، #واحیا، #وامین، #سنوین 💢 هتل: #گدنا، #گنگین 💢سایرمحصولات کانی غیرفلزی: #کمرجان، #سایرا، #کابگن، #کفرا، #کخاک 💢 سیمان: #سدشت، #سخوز، #اردستان، #سیتا، #سآبیک، #سدور، #سشرق، #سغدیر، #سهرمز، #سشمال 💢 کاشی: 💢تجارت عمده: 💢خرده فروشی: 💢پیمانکاری صنعتی: #خصدرا 💢 محصولات شیمیایی: #پترول، #شفن، #شیران، #شگویا، #اریا، پارس، #پارسان، #تاپیکو، #شپترو، #کیمیاتک، #داراب، #شغذیر، #شصدف، #وپترو، #شملی، #شاملا، #جهرم 💢 محصولات دارویی: #دامین، #دتولید، #داوه، #دعبید، #ددام، #دتوزیع، #دسانکو، #دتماد، #دالبر، #ریشمک، #دشیمی، #داسوه، #دلقما، #دپارس، #دفرا 💢محصولات غذایی: #غزر، #عالیس، #غدانه، #غچین، #غگرجی، #غشهداب، #غویتا، #خودکفا، #غشان، #غپاک، #غمینو 💢عرضه برق و گاز: #بمولد، #بزاگرس، #بجهرم، #آبادا، #دماوند 💢 شرکتهای چند رشته ای: #ونیکی، #شستا، #وکغدیر، #وبانک، #وصندوق، #وامید 💢قندوشکر: #قچار، #قیستو، #قجام 💢 خودرو: خگستر، #خودرو، #خبهمن، #خپارس، #خلیبل، #خکرمان، #خاذین، #ورنا، #خنصیر، #ناما، #ختور، #خعمرا، #خچرخش 💢 ساخت دستگاه های ارتباطی: #لپارس، #لپیام 💢 ماشین آلات برقی: #بترانس، #بکابل، #بشهاب 💢ماشین آلات: #انتخاب، #لخزر، #لبوتان 💢ساخت محصولات فلزی: #فلامی، #فاراک، #فبیرا 💢فلزات اساسی: #فولاد، #فملی، #ذوب، #فرود، #فاسمین، #فخوز، #کاوه، #فسبزوار، #فگستر، #فسرب، #فروژ، #فسوژ، #فولای، #وتوکا، #فزرین، #ارفع 💢 تولید محصولات کامپیوتری: 💢 فرآورده‌های نفتی: #ونفت، #شنفت، #شپنا، #شتران، #شبندر، #شبریز، #شسپا، #شپاس 💢 لاستیک: #پکرمان، #پلاسک 💢 منسوجات: 💢انتشار: #چافست 💢 محصولات چوبی: 💢 محصولات کاغذی: 💢دباغی: #دباغی 💢 استخراج کانه های فلزی: #کرومیت، #کاما، #کبافق، #ومعادن، #کگل، #تاصیکو، #تجلی 💢 استخراج سایر معادن: #کتوسعه 💢 استخراج نفت و گاز: 💢 استخراج زغال سنگ: #کزغال 💢زراعت: #زفجر، #تلیسه، #زماهان، #زبینا، #زکشت، #زفکا، #زکوثر ➖➖➖➖➖➖➖ ✅ @sarmayegozaran_fashi ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۲
اشتراک گذاری
Mig Mig
Mig Mig
رتبه: 155
2.3
شصدف،Mig Mig
#شصدف موج شماری از موج B بسا
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۹
اشتراک گذاری
Mig Mig
Mig Mig
رتبه: 155
2.3
شصدف،Mig Mig
#شصدف وقتش رسیده که پرتفوها بسته شه...
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۸
اشتراک گذاری
بورسی های گیلان
بورسی های گیلان
رتبه: 487
0.0
#شیمیایی ماهانه (1) ❇️ عملکرد ماهانه آبان نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #شیران فروش 843میلیارد تومانی : رشد 27% ➖ #شپلی فروش 398میلیارد تومانی : رشد 16% ➖ #شکربن فروش 181میلیارد تومانی : افت -3% ➖ #شکام فروش 311میلیارد تومانی : رشد 4% ➖ #شصدف فروش 265میلیارد تومانی : رشد 57% ➖ #شدوص فروش 159میلیارد تومانی : رشد 15% ➖ #شکلر فروش 99میلیارد تومانی : رشد 17% ➖ #کلر فروش 91میلیارد تومانی : رشد 1%
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۰
اشتراک گذاری
شصدف،کانال تحلیلی پارسیس
#شیمیایی ماهانه (1) ❇️ عملکرد ماهانه آبان نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #شیران فروش 843میلیارد تومانی : رشد 27% ➖ #شپلی فروش 398میلیارد تومانی : رشد 16% ➖ #شکربن فروش 181میلیارد تومانی : افت -3% ➖ #شکام فروش 311میلیارد تومانی : رشد 4% ➖ #شصدف فروش 265میلیارد تومانی : رشد 57% ➖ #شدوص فروش 159میلیارد تومانی : رشد 15% ➖ #شکلر فروش 99میلیارد تومانی : رشد 17% ➖ #کلر فروش 91میلیارد تومانی : رشد 1% کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۱۰
اشتراک گذاری
شصدف،بنیادی،کارگزاری آتی‌ساز بازار
#شصدف #کدال_خوانی 🔎 فروش عالی شصدف در آبان ✅ شصدف در شهریور ماه 151 میلیارد تومان فروش داشته است. در مهر ماه فروش شرکت به 143 میلیارد تومان رسید. در آبان با ثبت یک فروش خوب به درآمد عملیاتی 265 میلیارد تومان دست یافت. ✅ میانگین درآمد شصدف در هشت ماه ابتدایی سال 1402 به 169 میلیارد تومان رسید که در آبان ماه 57 درصد بالاتر از میانگین فروش داشته است. میانگین درآمد در سال 1401 حدود 170 میلیارد تومان بوده است. ✅ درآمد صنعتی دوده فام در هشت ماه نخست 1402 به 1350 میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 8 درصدی داشته است. شرکت در سال 1401 حدود 2033 میلیارد تومان فروش داشته است. ✅ شصدف در تابستان 1402 به درآمد عملیاتی 464 میلیارد تومان با حاشیه سود 27 درصد دست یافت. فروش شرکت در بهار 477 میلیارد تومان بوده است. سود خالص شرکت در شش ماهه منتهی به شهریور به 143 میلیارد تومان رسید. سود هر سهم شرکت در تابستان به 95 تومان رسید که 13 درصد کمتر از بهار است. 📉سهم در یک ماه اخیر 1 درصد رشد کرده است. ... ... ... ... 💠کـارگـزاری آتی‌سـاز بـازار 🌐 atisazbroker.com 🆔 @Atisaz_Broker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۹
اشتراک گذاری
شصدف،بنیادی،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#شصدف #گزارش فروش آبان ماه 1402 ✅ صنعتی دوده فام (شصدف) موفق به فروش 265.45 میلیارد تومان در آبان ماه 1402 شد. که نسبت به مشابه سال قبل 123.88 درصد افزایش داشت. 🔥رکورد فروش ماهانه شکسته شد. 💵فروش صادراتی 92.93 میلیارد تومان ❇️همچنین فروش کل شرکت در سال 1402به رقم 1349.79 میلیارد رسید که نسبت به مشابه سال قبل7.85 درصد افزایش یافت. 💵 صادرات کل سال 1402به رقم 692.94 میلیارد تومان رسید. 🔸تعداد سهام 700میلیون 🔸پی برای 10.69 🔸پی برای گروه9.76 🔸ارزش بازار 2,482 میلیارد تومان 🔻بررسی بازدهی سهام: بازدهی 14 روز: -6% بازدهی 28 روز: 0% بازدهی 42 روز: 0% بازدهی 56 روز: -9% کانال نرم افزار دایموند دنبال کنید 🌷🌷 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
شصدف،کدال۳۶۰
#شصدف #درخواست_تکمیل_مشخصات سهامداران شرکت #صنعتی_دوده_فام 1402-09-06 09:56:49 (1113022) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۶
اشتراک گذاری
✅ سهامداران «شصدف» در جریان باشند به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت صنعتی دوده فام در مدت 8 ماهه سال 1402 حدود 1350 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
شصدف،بنیادی،کدال۳۶۰
#شصدف #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/08/30 شرکت #صنعتی_دوده_فام ▪️ شرکت صنعتی دوده فام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 معادل 2,654,461 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 124 درصد رشد داشته است. ▪️ شصدف با سرمایه ثبت شده 700,000 میلیون ریال طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 13,497,827 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد داشته است. 1402-09-05 14:53:05 (1112611) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها