فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش غصینو
امتیاز:0
دنبال کننده:10.1K

🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کویر #سنیر #سصفها #های_وب و برترین عرضه های فرابورس #بنو #غصینو #سمگا #فزرین #رافزا هستند.

@ebarez

آموزش غصینو
امتیاز:0
دنبال کننده:10.1K

🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کویر #شپنا #برکت #خساپا #فولاد و برترین عرضه های فرابورس #بنو #سمگا #غصینو #کزغال #رافزا هستند.

@ebarez

آموزش غصینو
امتیاز:0
دنبال کننده:10.1K

🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کویر #برکت #شپنا #خساپا #خودرو و برترین عرضه های فرابورس #بنو #سمگا #غصینو #رافزا #کزغال هستند.

@ebarez

آموزش غصینو
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:335
دنبال کننده:10.9K
آخرین تحلیل

#غصینو ➕فالو

‌‌‌‏✍️ به نظرم اصلاح کنه تا تکلیف افزایش سرمایه مشخص بشه

⛔️ تحلیل‌گر : #creativaholic

📅 ۱۴۰۰/۱/۲۸ - ۲۰:۳۸

📊@AkharinTahlil1

آموزش غصینو
امتیاز:312
دنبال کننده:13.5K

📊سهم پیشنهادی امروز

📌نماد: #غصینو

💵قیمت روز: 67.944 ریال

💰هدف قیمتی : 130.000 ریال

📝دلایل: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری بلندمدت

📆افق زمانی: بلند مدت

🧮سهم از پرتفوی: 10 درصد

📍پیشنهاد دهنده: شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک

📌 @cheebekharim

نمادآخرینپایانیحجمارزش