ورود/ثبت‌نام

فسربفسرب

آخرین معامله
دنبال کردن
70
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز فسرب:
تکنیکالیست بورس
تکنیکالیست بورس
رتبه: 367
2.5
فسرب،تکنیکال،تکنیکالیست بورس
#فسرب هرچند که دوران اصلاح سخته ولی واسه من تحلیلگر این نمودار فقط زیبایی داره تا سختی✅
نوع سیگنال: خنثی
7 ساعت پیش
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 398
2.2
خریدفسرب،تکنیکال،بورس طارم
فسرب روزانه اپدیت کف دوقلو ادامه دهنده ، بعد تحلیل ب تریگر خرید نرسید اما مجدد ب قیمتهای ۱۷۰ ، ۱۷۵ تمن رسید ک مورد توجه افتاد و حجم مشکوک مثبت معامله شده
نوع سیگنال: خرید
10 ساعت پیش
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۱٬۸۳۰
اولین حمایت:
۱٬۷۵۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از فسرب بهتر است؟
فسرب،نرم افزار تحلیل گر بورس - دایموند
#گزارش فروش گروه #فلزات_اساسی ❇️شرکت های فلزات اساسی در بهمن ماه 1402 موفق به فروش 60269.89 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 35 درصد افزایش پیدا کرده است. 💵 فروش صادراتی 13045 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 10 درصد افزایش یافت . شرکت #فولاد با 3284 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد. ✅ شرکت #فولاد با ثبت 19270 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت. 🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند. #فسبزوار 592% #فمراد 283% #فصبا 226% #فگستر 200% #فغدیر 181% #کیمیا 158% #فرود 143% #ارفع 140% #فخاس 131% #فسرب 90% #فایرا 72% #کاوه 69% #فرآور 65% #فماک 63% #فسازان 58% #فولاد 58% #فالوم 55% #فخوز 55% #فروس 48% #فنورد 47% #فولاژ 47% #فسپا 35% #فوکا 32% #کویر 31% #هرمز 23% #فروژ 20% #فباهنر 11% #فنوال 4% 📅 آخرین بروزرسانی:1402/12/12 @dndir
نوع سیگنال: خنثی
19 ساعت پیش
اشتراک گذاری
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (111) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #خودرو (242.7M) #وپارس (185.8M) #خساپا (146.4M) #خگستر (77.4M) #کرومیت (13.9M) #ورنا (39.1M) #پارسیان (64.3M) #شبندر (17.7M) #وساپا (35.3M) #بورس (31.3M) #حکشتی (12.8M) #ثتوسا (2.3M) #ثشاهد (7.2M) #وسدید (31.5M) #بپردیس (60.3M) #کالا (11.7M) #وآیند (10.4M) #شتران (30.2M) #شپنا (17.5M) #فولاد (16.8M) #خمحرکه (11.3M) #خاور (19.6M) #تپکو (32M) #وغدیر (2.1M) #زنگان (816.5K) #خکاوه (3.1M) #فرابورس (6.5M) #کایزد (3.5M) #وتوس (3.3M) #کرمان (38.7M) #شگستر (27.9M) #شفارس (22.7M) #غشوکو (5.8M) #خبهمن (21.8M) #فنوال (5.3M) #خوساز (890.7K) #خکمک (8.8M) #فلوله (11.1M) #کماسه (4.7M) #تاپیکو (2.2M) #وبصادر (16.9M) #آباد (423.9K) #معیار  (8.7M) #کسرام (1.2M) #ذوب (5.8M) #شسینا (5.9M) #خپارس (24.3M) #خزامیا (5.1M) #فاذر (14.8M) #ختوقا (3.5M) #خکار (6M) #ساینا (438.7K) #فسازان (4.2M) #ثزاگرس (204.3K) #خنصیر (1.8M) #خمهر (5.7M) #اوان (1.4M) #شاوان (1M) #نبروج (1.1M) #خفنر (2.1M) #خدیزل (3.9M) #ولراز (3.6M) #غفارس (730.1K) #شستان (3.6M) #فلات (607.8K) #وثخوز (234.5K) #تفیرو (236K) #ودانا (1.4M) #ختراک (2.7M) #هرمز (2.5M) #آردینه (101K) #خموتور (1.8M) #فسرب (4.9M) #ولپارس (1.3M) #خرینگ (569.5K) #واعتبار (3.7M) #وتوسکا (2.1M) #خچرخش (385.2K) #فاهواز (731.7K) #قجام (702.3K) #غسالم (1.4M) #بزاگرس (108.6K) #سقاین (827.6K) #فتوسا (662.8K) #خکرمان (669.6K) #تکنار (83.1K) #خشرق (344.2K) #فاراک (2.4M) #دتماد (57.1K) #ثنام (1.5M) #آواپارس (1.1M) #ولساپا (2.2M) #شراز (180.3K) #قثابت (780.3K) #غیوان (140.2K) #ولیز (0.9M) #خاذین (491K) #واحصا (39.6K) #کدما (20.1K) #فسپا (109K) #گشان (3K) #وگردش (105.7K) #خلنت (27.3K) #بنو (198.4K) #اردستان (15.9K) #وهنر (650) #کحافظ (16.9K) #سکرد (45.1K) #حاریا (18.2K) #سدور (1.8K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
#فسرب صف خرید 🔥✅
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
فسرب،کانال تحلیلی پارسیس
#سرب‌_روی ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه بهمن ماه نسبت به میانگین ماهانه 1402 ➖ #فاسمین فروش 202میلیارد تومانی : افت -60% ➖ #کاما فروش 1میلیارد تومانی : افت -98% ➖ #کیمیا فروش 62میلیارد تومانی : افت -18% ➖ #فروی فروش 31میلیارد تومانی : افت -40% ➖ #فزرین فروش 100میلیارد تومانی : رشد 34% ➖ #فتوسا فروش 13میلیارد تومانی : افت -80% ➖ #فسرب فروش 84میلیارد تومانی : رشد 152% ➖ #فگستر فروش 180میلیارد تومانی : رشد 100% ➖ #زنگان فروش 18میلیارد تومانی : رشد 54% ➖ #فرآور فروش 66میلیارد تومانی : افت -35% ➖ #فافق فروش 101میلیارد تومانی : رشد 12% کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 636
1.7
🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فصبا، #وسدید، #فرود، #فلوله، #فسرب 💢شیمیایی: #شیران، #شاروم، #شپلی 💢بانک:#وبصادر 💢اطلاعات:#های_وب 💢رایانه: #پی_پاد 💢صندوق:#عیار 💢بیمه:#ملت 💢انبوه‌سازی:#کرمان، #آ_س_پ، #ثفارس 💢سرمایه‌گذاری:#داتام، #شهر، #وسپهر، #وآوا 💢سیمان:#سصفها، #سیتا، #سخوز، #سدشت 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#وایران، #ولغدر 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کمرجان، #کسرام، #کرازی 💢دارویی:#برکت، #بیوتیک، #دحاوی، #دلقما 💢حمل‌و نقل:#حکشتی، #حسیر، #حآفرین 💢قند:#قچار، #قنیشا 💢غذایی: #غزر، #غچین، #عالیس، #آردینه 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکاب 💢ماشین‌آلات و تجهیزات:#تپکو، #گلدیرا 💢خودرو:#خودرو، #خساپا، #ختور 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کاما 💢لاستیک:#پتایر 💢استخراج‌نفت: #حفاری 💢ساخت محصولات فلزی: #فاذر 💢زراعت:#تلیسه، #زشگزا 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا 💢منسوجات:#نطرین 💢چاپ:#چافست 💢عرضه‌برق‌وگاز:#بمولد، #مبین ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.   ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 674
1.6
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فصبا، #وسدید، #فرود، #فلوله، #فسرب 💢شیمیایی: #شیران، #شاروم، #شپلی 💢بانک:#وبصادر 💢اطلاعات:#های_وب 💢رایانه: #پی_پاد 💢فراکابها:#فرابورس، #کالا، #انرژی 💢صندوق:#عیار 💢بیمه:#ملت 💢انبوه‌سازی:#کرمان، #آ_س_پ، #ثفارس 💢سرمایه‌گذاری:#داتام، #شهر، #وسپهر، #وآوا 💢سیمان:#سصفها، #سیتا، #سخوز، #سدشت 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#وایران، #ولغدر 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کمرجان، #کسرام، #کرازی 💢دارویی:#برکت، #بیوتیک، #دحاوی، #دلقما 💢حمل‌و نقل:#حکشتی، #حسیر، #حآفرین 💢قند:#قچار، #قنیشا 💢غذایی: #غزر، #غچین، #عالیس، #آردینه 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکاب 💢ماشین‌آلات و تجهیزات:#تپکو، #گلدیرا 💢خودرو:#خودرو، #خساپا، #ختور 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کاما 💢لاستیک:#پتایر 💢استخراج‌نفت: #حفاری 💢ساخت محصولات فلزی: #فاذر 💢زراعت:#تلیسه، #زشگزا 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا 💢منسوجات:#نطرین 💢چاپ:#چافست 💢عرضه‌برق‌وگاز:#بمولد، #مبین ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
خرید گروهی🖤
خرید گروهی🖤
رتبه: 606
2.0
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۶
اشتراک گذاری
✅ "فسرب" از 11 ماهه خود گزارش داد به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت ملی سرب و روی ایران در مدت 11 ماهه منتهی به بهمن 1402 حدود 380 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. 🔗 ادامه مطلب ... @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
hosssain
hosssain
رتبه: 185
فسرب،تکنیکال،hosssain
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۴
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
فسرب،💯نماد برتر💯
🔴رصد کدهای شخص حقیقی بنام علی مهرپور ⚡درصدی قشرین با دارایی 63,370,961 میباشد که تا به اینجا 3700% تو  سود هست ⚡درصدی سکارون با دارایی 6,074,111 میباشد که تا به اینجا 37% تو  سود هست ⚡درصدی فالوم با دارایی 45,103,617  میباشد که تا به اینجا 40% تو  سود هست ⚡درصدی ساذری با دارایی 28,077,198   میباشد که تا به اینجا 680% تو  سود هست ⚡زیردرصدی تپکو با میانگین خرید 195تومان 💫قبلا درصدی قنقش بوده که با 570% سود میاد بیرون 💫قبلا درصدی کایتا بوده که با 5% سود میاد بیرون 💫قبلا درصدی قجام بوده که با 15% سود میاد بیرون 💫قبلا درصدی ثعتما بوده که با 24% سود میاد بیرون 💫قبلا درصدی کرمان بوده که با 2% سود میاد بیرون 💫قبلا درصدی شتوکا بوده که با 6% سود میاد بیرون 💫قبلا درصدی چکارن بوده که با 37% سود میاد بیرون 💫قبلا درصدی فسرب بوده که با 36% سود میاد بیرون 💫قبلا درصدی شسینا بوده که با 189% سود میاد بیرون 💫قبلا درصدی قیستو بوده که با 1% سود میاد بیرون
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اشتراک گذاری
📈📊بورس(جام)📈📊
📈📊بورس(جام)📈📊
رتبه: 641
2.1
خریدفسرب،تکنیکال،📈📊بورس(جام)📈📊
#فسرب @boursjm روی حمایت👍
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۱٬۸۳۰
حد سود:
۲٬۷۰۸
اولین حمایت:
۱٬۷۸۱
اشتراک گذاری
محسن حسنلو
محسن حسنلو
رتبه: 456
2.5
خریدفسرب،تکنیکال،محسن حسنلو
#فسرب آپدیت ✅ محدود حمایتی و تقاضا:  ۱۶۰۰ ریال ⛔️ محدود مقاومتی و عرضه: ۴۵۰۰ ریال در گام بعدی ۶۵۰۰ ریال هدف بعدی سهم می باشد. تحلیل در میان مدت تایم فریم روزانه ارزش ذاتی سهم 🟩 ارزش ذاتی : ۳۵۰۰ ﷼ ——————————————————— @HasanloMohsen        ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
منبع پیام:refrence
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۱٬۸۳۰
اولین حمایت:
۱٬۶۰۰
اولین مقاومت:
۴٬۵۰۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 636
1.7
خروجی فیلتر کراس صعودی RSI در تاریخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۴۰۲ : 1 - #غگز 2 - #وجامی 3 - #شساخت 4 - #پارس 5 - #وفتخار 6 - #گنگین 7 - #پاکشو 8 - #دبالک 9 - #ثقزوی 10 - #ساینا 11 - #بالاس 12 - #ثشرق 13 - #فارس 14 - #کصدف 15 - #سمتاز 16 - #وهور 17 - #واحصا 18 - #سحرخیز 19 - #نیلی 20 - #فغدیر 21 - #ناما 22 - #وطوبی 23 - #فروسیل 24 - #انتخاب 25 - #شیران 26 - #فروس 27 - #فسرب 28 - #قپیرا 29 - #پلاسک 30 - #شبهرن 31 - #ساربیل 32 - #خکمک 33 - #بایکا 34 - #خصدرا 35 - #دعبید 36 - #سکارون 37 - #سرود 38 - #قنیشا 39 - #دلقما 40 - #دکیمی 41 - #نتوس 42 - #لپیام 43 - #فالوم 44 - #خوساز 45 - #چکارن 46 - #کگاز 47 - #سمازن 48 - #کفرا 49 - #سغدیر 50 - #دروز 51 - #سیدکو 52 - #شسپا 53 - #شیراز 54 - #غشصفا 55 - #زنگان 56 - #سنوین 57 - #فرآور 58 - #پکویر 59 - #دشیمی 60 - #شپاس 61 - #اخابر 62 - #مارون 63 - #وآفر 64 - #ودی 65 - #تبرک 66 - #فزر 67 - #وسرمد 68 - #وتوشه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۱/۲۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها