فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش فسرب
امتیاز:611
دنبال کننده:46K

فلزات اساسی نیز با نوسان قیمت همراه اند.#فولاد, #فملی, #فخوز, #میدکو, #فایرا, #فسازان, #فسپا, #فنورد, #ارفع و #هرمز مثبت و متعادل اند.#فباهنر, #فروی, #فزرین, #فاسمین, #فرآور, #فلوله, #کیمیا, #کویر و #فسرب از پر عرضه های گروه اند.

آموزش فسرب
امتیاز:595
دنبال کننده:28.9K

صف فروش کم حجم #فسرب در محدوده قیمتی ۷۸۰۵۰ ریال/فقط هزار برگه سهم معامله شده است

#نبض_بازار

@bourse24ir

آموزش فسرب
امتیاز:670
دنبال کننده:2.1K

واچ لیست جهت بررسی

#خودرو ق.پ ۲۵۱

#فباهنر ق.پ ۲۵۷۵

#ریشمک ق.پ ۵۶۷۰

#ستران ق.پ ۲۴۷۸

#کنور ق.پ ۴۸۱۷

#فسرب ق.پ ۷۸۳۰

آموزش فسرب
امتیاز:568
دنبال کننده:19.4K
آوا تحلیل

#بررسی_گزارش_کدال #فسرب

✅ فسرب با فروش 21 میلیارد تومانی اسفند ماه، جمع فروش سال 99 را به 389 میلیارد تومان رساند که این عدد در سال 98، 282 میلیارد تومان بود (رشد حدود 38 درصدی).

✅توضیح اینکه مقدار ۱۶۰۰ تن شمش روی(۱۰۰تن درآبان ماه ، ۷۵۰تن در بهمن ماه و ۷۵۰تن در اسفندماه) بصورت امانی جهت فروش به کشور ترکیه توسط کارگزار (شرکت بازرگانی #توسعه صنعت روی) ارسال گردیده که در صورت تحقق فروش وتعیین قیمت مراتب اعلام خواهدشد.

قیمت سهم 7989 تومان و بازدهی یک ماهه آن منفی 5 درصد است...

آموزش فسرب
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:632
دنبال کننده:24.1K
Meta_Technical

#فسرب اپدیت

11 فروردین

@meta_technical

نمادآخرینپایانیحجمارزش