ورود/ثبت‌نام

سکرماسکرما

آخرین معامله-0.14%۲۷٬۹۹۰
اضافه کردن به دیده‌بان
4
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
30%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز سکرما:
فیلتر
;;
بررسی روند سهام گروه سیمان (بخش اول) #سیتا حمایت 1000، مقاومت 1100 #سفارس حمایت 3400، مقاومت 3600 #سیدکو حمایت 2150، مقاومت 2400 #سدشت حمایت 9100، مقاومت 10700 #ستران حمایت 530، مقاومت 570 #سآبیک حمایت 2400، مقاومت 2800 #سهرمز حمایت 2400، مقاومت 2800 #سصفها حمایت 2600، مقاومت 2900 #سمازن حمایت 2100، مقاومت 2300 #سغدیر حمایت 800، مقاومت 900 #سخوز حمایت 4800، مقاومت 5300 #سپاها حمایت 1700، مقاومت 2000 #ساروج حمایت 3300، مقاومت 3600 #سمتاز حمایت 4300، مقاومت 4500 #ساراب حمایت 3100، مقاومت 3600 #ساروم حمایت 4100، مقاومت 4400 #سکرما حمایت 2600، مقاومت 2800 #سرود حمایت 4400، مقاومت 4600 #سشرق حمایت 1300، مقاومت 1400 #اردستان حمایت 1500، مقاومت 1700
نوع سیگنال: خرید
11 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۲۳۰
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 1306
2.5
خریدسکرما،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه سیمان (بخش اول) #سیتا حمایت 1000، مقاومت 1100 #سفارس حمایت 3400، مقاومت 3600 #سیدکو حمایت 2150، مقاومت 2400 #سدشت حمایت 9100، مقاومت 10700 #ستران حمایت 530، مقاومت 570 #سآبیک حمایت 2400، مقاومت 2800 #سهرمز حمایت 2400، مقاومت 2800 #سصفها حمایت 2600، مقاومت 2900 #سمازن حمایت 2100، مقاومت 2300 #سغدیر حمایت 800، مقاومت 900 #سخوز حمایت 4800، مقاومت 5300 #سپاها حمایت 1700، مقاومت 2000 #ساروج حمایت 3300، مقاومت 3600 #سمتاز حمایت 4300، مقاومت 4500 #ساراب حمایت 3100، مقاومت 3600 #ساروم حمایت 4100، مقاومت 4400 #سکرما حمایت 2600، مقاومت 2800 #سرود حمایت 4400، مقاومت 4600 #سشرق حمایت 1300، مقاومت 1400 #اردستان حمایت 1500، مقاومت 1700 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خرید
11 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۲۳۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از سکرما بهتر است؟
IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.022 میلیون سهم #سکرما در تاریخ 1403/02/26 خریداری کرد و درحال حاضر 2.7 درصد از سهام #سکرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۶
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۲۳۰
اشتراک گذاری
IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.022 میلیون سهم #سکرما در تاریخ 1403/02/25 خریداری کرد و درحال حاضر 2.7 درصد از سهام #سکرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۵
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۰۸۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #رانفور #ثفارس #وتوس #وآذر #ولکار #وسالت #سنوین #ومشان #وتوسم #وطوبی #پردیس #وآتوس #وصنعت #آباد #شپلی #دفارا #دکوثر #شتهران #دامین #غناب #خفنر #نخریس #اپال خروج پول هوشمند 💸 #توسن #حپترو #حشکوه #واعتبار #کساپا #سخوز #سلار #مارون #شکبیر #شخارک #جم #کرماشا #شدوص #شیران #تیپیکو #غپآذر #غدانه #غپاک #مبین #قتربت #خلنت #خشرق #بسویچ #ارفع #زنگان #کاوه #فغدیر #فایرا #فجر #فروژ #پلوله #شبهرن #تاصیکو #کنور #کطبس کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #بپاس #سخوز #سکرما #سپاها #شکبیر #شخارک #شیراز #شاملا #کرماشا #تاپیکو #دپارس #مبین #بکهنوج #قشرین #فجوش #ارفع #کاوه #فایرا #پسهند #شرانل #شبهرن #شسپا #کگهر #کنور #کچاد کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #وآذر #وآتوس #غپینو #تاتمس #گلدیرا تیک صعودی ✅ #وهور تیک نزولی‼️ #بپاس #وسین #وامین #شلیا #افق #مارون #پاکشو #شپارس #داسوه #دکیمی #دجابر #دسبحا #غدانه #قپیرا #قمرو #لپیام #لبوتان #فجوش #فخاس ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۸۳۰
اشتراک گذاری
IFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني توسعه مل 0.010 میلیون سهم #سکرما در تاریخ 1403/02/24 خریداری کرد و درحال حاضر 2.7 درصد از سهام #سکرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۴
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۷٬۸۳۰
اشتراک گذاری
IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.024 میلیون سهم #سکرما در تاریخ 1403/02/23 خریداری کرد و درحال حاضر 2.7 درصد از سهام #سکرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۱۰۰
اشتراک گذاری
IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.031 میلیون سهم #سکرما در تاریخ 1403/02/22 خریداری کرد و درحال حاضر 2.69 درصد از سهام #سکرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۸٬۵۹۰
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان-سهامي خاص 6.353 میلیون سهم #سکرما در تاریخ 1403/02/18 به فروش رساند و درحال حاضر 60.66 درصد از سهام #سکرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۲/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۹٬۴۹۰
اشتراک گذاری
IFMصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني توسعه مل 0.002 میلیون سهم #سکرما در تاریخ 1403/02/18 خریداری کرد و درحال حاضر 2.69 درصد از سهام #سکرما را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۸
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۲۹٬۴۹۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها