فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش سهرمز
امتیاز:0
دنبال کننده:68.5K
اخبار فوری بورسی

#سیمان

✍️ با آغاز سال جدید، بحث افزایش نرخ سیمان باری دیگر داغ شده است. عضور انجمن صنعت سیمان خبر از احتمال افزایش 120 درصدی نرخ سیمان داده است که البته چین رقمی بیشتر شبیه به یک شوی سیاسی و اقتصادی است اما به هر جهت رشد نرخ سیمان اجتناب‌ناپذیر است.

✅ از طرف دیگر عملکرد بسیار خوب شرکت‌ها را داریم که نوید رشد سود برای زمستان و در ادامه بهار سال 1400 را می‌دهد. به لحاظ بنیادی اگرچه نمادهایی نظیر #ساروم #سخوز #سفارس #سمازن #سهرمز و #سیتا شرایط خوبی دارند اما در سیمانی‌ها بهتر است به دنبال سهامی باشید که مسیر تحول را آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال گزارش ماهانه دو نماد #سپاها و #سشرق نوید گزارش‌های خوب 6 ماهه را می‌دهد. به نظر سیمانی‌ها برای سال 1400 حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشند.

آموزش سهرمز
امتیاز:217
دنبال کننده:12.2K
بازارهای مالی

بورس ایران در یک نگاه فقط همین را نگاه کنید کافیست یک میلیارد سهم حجم معاملات 206 عدد ناقابل مشکل کجاست دستور ترس بی #ارزش بودن نماد یا......

آموزش سهرمز
امتیاز:379
دنبال کننده:6.8K

#کدال #گزارش_خوب

▪️«#غشاذر» با سرمایه ثبت شده 1,232,422 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,259,519 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39% رشد داشته است.

▪️«#سبجنو» با سرمایه ثبت شده 392,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,189,483 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% رشد داشته است.

▪️«#خشرق» با سرمایه ثبت شده 630,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 11,570,574 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 132% رشد داشته است.

▪️«#غگیلا» با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,836,843 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 65% رشد داشته است.

▪️«#دابور» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 6,626,670 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56% رشد داشته است.

▪️«#لخزر» با سرمایه ثبت شده 151,200 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 9,818,068 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 119% رشد داشته است.

▪️«#کلوند» با سرمایه ثبت شده 400,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,580,141 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 77% رشد داشته است.

▪️«#چکاوه» با سرمایه ثبت شده 250,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,203,999 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 107% رشد داشته است.

▪️«#کپشیر» با سرمایه ثبت شده 150,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,740,297 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64% رشد داشته است.

▪️«#شگل» با سرمایه ثبت شده 1,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 مبلغ 2,488,682 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 46% رشد داشته است.

▪️«#سهرمز» با سرمایه ثبت شده 1,084,000 میلیون ریال طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/08/30 مبلغ 2,152,559 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32% رشد داشته است.

▪️«#ساروم» با سرمایه ثبت شده 700,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 4,346,023 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 93% رشد داشته است.

▪️«#دزهراوی» با سرمایه ثبت شده 2,504,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 5,022,376 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43% رشد داشته است.

از 1400/1/5 تا 1400/1/6

آموزش سهرمز
امتیاز:379
دنبال کننده:6.8K
بورس سیمرغ(بورس ایران)

۱۲ اسفند ساعت ۱۲ سیگنال کردم

آموزش سهرمز
امتیاز:297
دنبال کننده:24.5K

نمادآخرینپایانیحجمارزش