ورود/ثبت‌نام

پسهندپسهند

آخرین معامله0.49%۶۱٬۰۱۰
اضافه کردن به دیده‌بان
20
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
64%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز پسهند:
فیلتر
;;
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 909
3.4
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۴:۵۸ ۲۶ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #شگامرن #نارین #تاراز #بذر #آردینه #زفجر #فن_افزار #داتام #دریا #بگیلان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #عیار #شتاب #ونیرو #جهش #کهربا #ناب #کلر #اهرم #شرنگی #ثمسکن 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #جم_پیلن #بتهران #وامید #دکوثر #ارفع #دامین #خساپا #سخوز #خاور #شپدیس 🔸 قوی ترین صف های خرید: #ثاخت #آباد #ونیرو #پرسپولیس #کلر #وپسا #ثغرب #ثزاگرس #کابگن #فتوسا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #وحافظ #وثنو #سکارون #وآیند #وآذر #خفولا #رفاه #وسنا #کازرو #فبیرا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #هوشیار #توان #شتاب #اهرم #گارانتی #ثامان #اتوآگاه #جهش #پتروآگاه #خودران 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #فرآور #خزامیا #ثمسکن #خپویش #کاما #وبشهر #کیمیا #ثامید #خکمک #کروی 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #سخاش #کطبس #پسهند #سصفها #وبشهر #ثامید #خکمک #بنیرو #ختراک #پکرمان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۶۰٬۵۸۰
اشتراک گذاری
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
سرمایه گذاری برای آینده بهتر
رتبه: 1031
2.6
💎 برترین های بازار 📅 بروزرسانی ۱۴:۵۸ ۲۶ / ۲ / ۱۴۰۳ 🔹 بیشترین قدرت خریداران حقیقی: #شگامرن #نارین #تاراز #بذر #آردینه #زفجر #فن_افزار #داتام #دریا #بگیلان 🔸 بیشترین ورود پول حقیقی: #عیار #شتاب #ونیرو #جهش #کهربا #ناب #کلر #اهرم #شرنگی #ثمسکن 🔹 بیشترین ورود پول حقوقی: #جم_پیلن #بتهران #وامید #دکوثر #ارفع #دامین #خساپا #سخوز #خاور #شپدیس 🔸 قوی ترین صف های خرید: #ثاخت #آباد #ونیرو #پرسپولیس #کلر #وپسا #ثغرب #ثزاگرس #کابگن #فتوسا 🔹 قوی ترین صف های فروش: #وحافظ #وثنو #سکارون #وآیند #وآذر #خفولا #رفاه #وسنا #کازرو #فبیرا 🔸 بیشترین حجم معامله شده به نسبت تعداد سهام شرکت: #هوشیار #توان #شتاب #اهرم #گارانتی #ثامان #اتوآگاه #جهش #پتروآگاه #خودران 🔹 سهام دارای الگوی تیک: #فرآور #خزامیا #ثمسکن #خپویش #کاما #وبشهر #کیمیا #ثامید #خکمک #کروی 🔸 سهام دارای الگوی ساعت: #سخاش #کطبس #پسهند #سصفها #وبشهر #ثامید #خکمک #بنیرو #ختراک #پکرمان
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۶۰٬۵۸۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از پسهند بهتر است؟
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #رانفور #ثفارس #وتوس #وآذر #ولکار #وسالت #سنوین #ومشان #وتوسم #وطوبی #پردیس #وآتوس #وصنعت #آباد #شپلی #دفارا #دکوثر #شتهران #دامین #غناب #خفنر #نخریس #اپال خروج پول هوشمند 💸 #توسن #حپترو #حشکوه #واعتبار #کساپا #سخوز #سلار #مارون #شکبیر #شخارک #جم #کرماشا #شدوص #شیران #تیپیکو #غپآذر #غدانه #غپاک #مبین #قتربت #خلنت #خشرق #بسویچ #ارفع #زنگان #کاوه #فغدیر #فایرا #فجر #فروژ #پلوله #شبهرن #تاصیکو #کنور #کطبس کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #بپاس #سخوز #سکرما #سپاها #شکبیر #شخارک #شیراز #شاملا #کرماشا #تاپیکو #دپارس #مبین #بکهنوج #قشرین #فجوش #ارفع #کاوه #فایرا #پسهند #شرانل #شبهرن #شسپا #کگهر #کنور #کچاد کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #وآذر #وآتوس #غپینو #تاتمس #گلدیرا تیک صعودی ✅ #وهور تیک نزولی‼️ #بپاس #وسین #وامین #شلیا #افق #مارون #پاکشو #شپارس #داسوه #دکیمی #دجابر #دسبحا #غدانه #قپیرا #قمرو #لپیام #لبوتان #فجوش #فخاس ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۶۰٬۱۲۰
اشتراک گذاری
شركت سرمايه گذاري هامون كيش-سهامي خاص- 0.007 میلیون سهم #پسهند در تاریخ 1403/02/23 خریداری کرد و درحال حاضر 11.56 درصد از سهام #پسهند را در پرتفوی سهامی خود دارد.
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۳
منبع پیام:refrence
قیمت لحظه انتشار:
۶۱٬۷۰۰
اشتراک گذاری
اسمارت بورس
اسمارت بورس
رتبه: 1166
2.7
پسهند،اسمارت بورس
🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت 1403: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: 19 اردیبهشت:سنور، شغرب، تکیمیا، ولیز، پسهند، اپال 20 اردیبهشت: ددام 22 اردیبهشت: سصوفی، سخزر، وپویا، سخزر 23 اردیبهشت: سفانو، کلر، جم پیلن، شپاکسا، توریل 24 اردیبهشت: سبجنو، سنیر، چخزر، بیوتیک، ثبهساز 25 اردیبهشت: دابور 26 اردیبهشت: سرود، کاسپین، حاریا، وتوسکا، سپیدار، رتاب، سهگمت 27 اردیبهشت: دتماد، ولکار 29 اردیبهشت: تکنار، دشیمی، فجر 30 اردیبهشت: گنگین، ساوه، سفار، وامید 🔹مجامع عمومی فوق العاده: 19 اردیبهشت: دقاضی، ثمسکن، ثاژن، وشهر، بزندگی 22 اردیبهشت: آپ (سرمایه)، غمایه (سرمایه) 23 اردیبهشت: وجامی (سرمایه) 26 اردیبهشت: زقیام 27 اردیبهشت: بازرگام 30 اردیبهشت: پردیس، وآفر ___ 🆔 @SmartBourse_com 🪩 smartbourse.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۹
قیمت لحظه انتشار:
۶۲٬۸۲۰
اشتراک گذاری
POSITIVE WAVE
POSITIVE WAVE
رتبه: 254
1.7
👆 مجمع #شدوص و شاه بیت مجمع برای ما سهامداران #وپترو #شستا درصدد ایجاد یک هلدینگ دوده و لاستیک… بدون شک این اتفاق از وپترو با مالکیت شدوص و شکربن و پسهند میگذره @hdeljouee
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۸
قیمت لحظه انتشار:
۶۲٬۸۲۰
اشتراک گذاری
🔴 فروش درصدی های حقیقی 🔴 +اسم و فامیل احمدرضا ضرابیه در نماد سامان -9,200,000 عدد سهم فروخته حمید جابرانصاری در نماد فسپا -5,000,000 عدد سهم فروخته محمد مهدی صداقت گهر در نماد خوساز -2,700,000 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد فنورد -2,181,421 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد ولقمان -1,073,927 عدد سهم فروخته علی فرجاد در نماد خوساز -734,000 عدد سهم فروخته کوثر کریمی پور در نماد غشاذر -624,095 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد گکوثر -604,517 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد بازرگام -600,000 عدد سهم فروخته رضا رسولیان در نماد وایرا -383,000 عدد سهم فروخته محسن اسدی در نماد رتکو -329,066 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد وحکمت -250,000 عدد سهم فروخته جواد اسدی در نماد نتوس -170,000 عدد سهم فروخته سینا ندیمی شهرکی در نماد ثنام -134,859 عدد سهم فروخته شیرین نیک اختر در نماد خفناور -100,000 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد دیران -52,000 عدد سهم فروخته سید محمد حجازی در نماد غشهد -35,000 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد مدیریت -34,139 عدد سهم فروخته ابوالحسن قرشی نژاد در نماد فلامی -30,000 عدد سهم فروخته نیما مقدس در نماد پسهند -21,044 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد فسپا -20,000 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد دانیک -10,001 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد فسدید -10,000 عدد سهم فروخته سارینا محمد علی خلج در نماد شسم -5,001 عدد سهم فروخته شخص حقیقی درصدی در نماد وپسا -3,614 عدد سهم فروخته محمود کتابچی در نماد وپسا -3,614 عدد سهم فروخته وحید شریف پور در نماد وپسا -3,614 عدد سهم فروخته
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۸
قیمت لحظه انتشار:
۶۴٬۲۰۰
اشتراک گذاری
اقتصادی و بورس
اقتصادی و بورس
رتبه: 38
5.0
#توقف_های_بازار امروز مجمع عمومی سالیانه #سغرب #اپال #تکیمیا #ولیز #دقاضی مجمع فوق‌العاده #دقاضی  تطابق اساسنامه #ثمسکن  تطابق اساسنامه #ثاژن     انتخاب حسابرس و بازرس قانونی #وشهر   انتخاب اعضای هیئت مدیره #سدور  #پسهند به جهت لغو مجمع سالیانه امروز متوقف نمیشوند نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی #رفاه       #ولراز اعمال حجم مبنا #ممسنی @eghtesadi_bourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۶۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری
⛔️#توقف_های_بازار_امروز @BourseUniversity ⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️ #سغرب #اپال #تکیمیا #ولیز #دقاضی ⬇️ مجمع فوق‌العاده ⬇️ #دقاضی تطابق اساسنامه #ثمسکن تطابق اساسنامه #ثاژن انتخاب حسابرس و بازرس قانونی #وشهر انتخاب اعضای هیئت مدیره 🔴#سدور #پسهند به جهت لغو مجمع سالیانه امروز متوقف نمیشوند🔴 ⬇️ نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی ⬇️ #رفاه #ولراز ⬇️ اعمال حجم مبنا ⬇️ #ممسنی 1403_02_17 خانم نسیم واسعی @BourseUniversity
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۶۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری
کارگزاری فیروزه آسیا
کارگزاری فیروزه آسیا
رتبه: 68
4.4
🟡 دومین حراج سکه ۱۴۰۳ امروز با عرضه تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته‌بندی، 🟡 در طی بیست و سومین جلسه حراج شمش طلا که دیروز در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۱۹۰ کیلو گرم شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار معامله شد. 🟡 بیست و چهارمین حراج شمش طلای استاندارد ۱۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۲ الی ۱۶ در مرکز مبادله ایران برگزار شد. 🟡 "عرضه اولیه خنور": معارفه سهام شرکت نور ایستا پلاستیک،امروز ساعت ۱۰:۰۰، 🟡 "غدیس":شرکت پاکدیس از انعقاد قرارداد فروش مقدار ۱,۵۰۰ تن کنسانتره سیب فله با تحویل درب کارخانه فروشنده خبر داد. 🟡 افــزایش ســرمایه: 🔸"غچین": گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به تصویب هیئت مدیره رسید. 🔸"سیمرغ" افزایش سرمایه ۲۲۰۸ درصدی از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، مورد تائید حسابرس قرار گرفت. 🔸"شرکت داروسازی دانا"پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده،درصد افزایش سرمایه: ۲۰۰ درصد از محل سود انباشته، 🟡 توقف اپال، تکیمیا، سغرب، ثمسکن، ولیز، پسهند، ثاژن، وشهر، دقاضی و بزندگی در پایان معاملات امروز جهت برگزاری مجمع در روز چهارشنبه، 🟡 با توجه به افزایش مصرف بنزین حدود ۲.۷ میلیارد دلار با پتروشیمی‌ها قرارداد بسته شده که می‌بایست برای در ۱۴۰۳ بخشی از ظرفیت خود را به حوزه تولید بنزین اختصاص دهند. #کارگزاری_فیروزه_آسیا #نوتیفروزه #ددانا #غچین #غدیس @FirouzehAsiaBrokerage
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
قیمت لحظه انتشار:
۶۴٬۰۰۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها