ورود/ثبت‌نام

سفارسفار

آخرین معامله
دنبال کردن
14
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز سفار:
(نوسانی)(VIP)
(نوسانی)(VIP)
رتبه: 42
1.9
#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #شستا #بپاس #شپدیس #فارس #سصفها #سبزوا #رمپنا #شبریز #وشهر 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 کراس با RSI 50: #زنجان #واحصا #سکرما #سغرب #سفار #رافزا #خریخت #ورنا #شیراز #اپال 🟢 الگوی کندلی پوشا: #خعمرا #سغرب #ساوه #دروز #ثتران #ثشرق #ثمسکن #بکهنوج #ومشان #حتوکا 🔴 کندل چکش: #کتوکا #سدور #ثتران #ثجنوب #زماهان #حفارس #ما #اسیاتک
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 602
1.8
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فسبزوار، #کویر، #فالوم، #فاسمین 💢شیمیایی:#شکربن، #آریا، #پترول، #بوعلی، #تاپیکو 💢صندوق:#اهرم، #شتاب، #افران، #دارایکم، #پالایش 💢رایانه:#فن_افزار 💢فراکابها:#تکاردان، #کالا، #فرابورس 💢بانک:#وپارس 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢حمل‌ونقل:#حفارس، #حکشتی، #حسینا 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#ثغرب، #ثبهساز، #ثجنوب، #ثنوسا، #وساخت، #ثباغ، #ثشرق، #ثنام 💢سرمایه‌گذاری:#سدبیر، #وساپا، #وخارزم، #وثنو 💢سیمان:#سفار، #سکارون 💢دارویی:#دتولید، #ریشمک 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکام 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#انتخاب 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کتوکا 💢قند:#قثابت، #قصفها 💢غذایی: #غگل، #غاذر 💢خودرو:#فنر، #خگستر، #خساپا، #ورنا، #ختوقا 💢نفت:#شبندر، #شتران، #شپنا 💢ساخت محصولات فلزی:#فجام 💢زراعت:#زماهان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از سفار بهتر است؟
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 701
1.6
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فسبزوار، #کویر، #فالوم، #فاسمین 💢شیمیایی:#شکربن، #آریا، #پترول، #بوعلی، #تاپیکو 💢صندوق:#اهرم، #شتاب، #افران، #دارایکم، #پالایش 💢رایانه:#فن_افزار 💢فراکابها:#تکاردان، #کالا، #فرابورس 💢بانک:#وپارس 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢حمل‌ونقل:#حفارس، #حکشتی، #حسینا 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#ثغرب، #ثبهساز، #ثجنوب، #ثنوسا، #وساخت، #ثباغ، #ثشرق، #ثنام 💢سرمایه‌گذاری:#سدبیر، #وساپا، #وخارزم، #وثنو 💢سیمان:#سفار، #سکارون 💢دارویی:#دتولید، #ریشمک 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکام 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#انتخاب 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کتوکا 💢قند:#قثابت، #قصفها 💢غذایی: #غگل، #غاذر 💢خودرو:#فنر، #خگستر، #خساپا، #ورنا، #ختوقا 💢نفت:#شبندر، #شتران، #شپنا 💢ساخت محصولات فلزی:#فجام 💢زراعت:#زماهان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 606
2.1
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فسبزوار، #کویر، #فالوم، #فاسمین 💢شیمیایی:#شکربن، #آریا، #پترول، #بوعلی، #تاپیکو 💢صندوق:#اهرم، #شتاب، #افران، #دارایکم، #پالایش 💢رایانه:#فن_افزار 💢فراکابها:#تکاردان، #کالا، #فرابورس 💢بانک:#وپارس 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢حمل‌ونقل:#حفارس، #حکشتی، #حسینا 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#ثغرب، #ثبهساز، #ثجنوب، #ثنوسا، #وساخت، #ثباغ، #ثشرق، #ثنام 💢سرمایه‌گذاری:#سدبیر، #وساپا، #وخارزم، #وثنو 💢سیمان:#سفار، #سکارون 💢دارویی:#دتولید، #ریشمک 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکام 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#انتخاب 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کتوکا 💢قند:#قثابت، #قصفها 💢غذایی: #غگل، #غاذر 💢خودرو:#فنر، #خگستر، #خساپا، #ورنا، #ختوقا 💢نفت:#شبندر، #شتران، #شپنا 💢ساخت محصولات فلزی:#فجام 💢زراعت:#زماهان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 550
1.8
#فیلتر_تابلوخوانی ‌‌سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #شستا #بپاس #شپدیس #فارس #سصفها #سبزوا #رمپنا #شبریز #وشهر 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 کراس با RSI 50: #زنجان #واحصا #سکرما #سغرب #سفار #رافزا #خریخت #ورنا #شیراز #اپال 🟢 الگوی کندلی پوشا: #خعمرا #سغرب #ساوه #دروز #ثتران #ثشرق #ثمسکن #بکهنوج #ومشان #حتوکا 🔴 کندل چکش: #کتوکا #سدور #ثتران #ثجنوب #زماهان #حفارس #ما #اسیاتک 🔻🔻🔻🔻 @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فسبزوار، #کویر، #فالوم، #فاسمین 💢شیمیایی:#شکربن، #آریا، #پترول، #بوعلی، #تاپیکو 💢صندوق:#اهرم، #شتاب، #افران، #دارایکم، #پالایش 💢رایانه:#فن_افزار 💢فراکابها:#تکاردان، #کالا، #فرابورس 💢بانک:#وپارس 💢هتل:#سمگا، #گدنا 💢حمل‌ونقل:#حفارس، #حکشتی، #حسینا 💢 بیمه:#پارسیان 💢انبوه‌سازی:#ثغرب، #ثبهساز، #ثجنوب، #ثنوسا، #وساخت، #ثباغ، #ثشرق، #ثنام 💢سرمایه‌گذاری:#سدبیر، #وساپا، #وخارزم، #وثنو 💢سیمان:#سفار، #سکارون 💢دارویی:#دتولید، #ریشمک 💢عرضه‌برق‌وگاز:#ونیرو 💢ماشین‌آلات‌و‌دستگاه‌های‌برقی:#بکام 💢ماشین‌آلات وتجهیزات:#انتخاب 💢سایرمحصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کتوکا 💢قند:#قثابت، #قصفها 💢غذایی: #غگل، #غاذر 💢خودرو:#فنر، #خگستر، #خساپا، #ورنا، #ختوقا 💢نفت:#شبندر، #شتران، #شپنا 💢ساخت محصولات فلزی:#فجام 💢زراعت:#زماهان ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
MetaWave.ir
MetaWave.ir
رتبه: 2
2.7
#فیلتر_آرمان 🕯 ‌‌سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ 🟢 بیشترین ورود پول حقیقی: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 بیشترین خروج پول حقیقی: #وبملت #شستا #بپاس #شپدیس #فارس #سصفها #سبزوا #رمپنا #شبریز #وشهر 🟢 برترین نسبت خریدار به فروشنده: #سمگا #خودرو #فزر #زماهان #انرژی #پارسیان #مادیرا #شکربن #انتخاب #ملت 🔴 کراس با RSI 50: #زنجان #واحصا #سکرما #سغرب #سفار #رافزا #خریخت #ورنا #شیراز #اپال 🟢 الگوی کندلی پوشا: #خعمرا #سغرب #ساوه #دروز #ثتران #ثشرق #ثمسکن #بکهنوج #ومشان #حتوکا 🔴 کندل چکش: #کتوکا #سدور #ثتران #ثجنوب #زماهان #حفارس #ما #اسیاتک @Armantdbroker
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
سفار،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #سفار 💹 @Tse_Plus 📅 1402/12/8 ⌚ 10:19:25 🔖 301,890 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 4.98 تابلو  به ارزش کل 4,875,825,390 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
سفار،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔🟢 #سفار 💹 @Tse_Plus 📅 1402/12/8 ⌚ 09:34:51 🔖 294,000 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 2.23 تابلو  به ارزش کل 3,318,966,000 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
Heydar1355
Heydar1355
رتبه: 291
خریدسفار،تکنیکال،Heydar1355
دبروز عرض شد ک امروز بر میگرده..۳۵ هزار درصد افزایش سرمایه شخصیه دانا هم همین شکل براش اتفاق میفته بنظرم
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
89 روز
نقطه ورود:
۲۹۴٬۰۰۰
حد سود:
۳۵۰٬۰۰۰
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 83
2.3
📊 یکی از روش‌های شناسایی سهام مستعد برای رشد به خصوص در روزهای منفی بازار، زمانی‌است که سهمی در محدوده صف فروش در حال معامله است و مدام صف فروش خریداری می‌گردد و مجددا صف فروش ‌می‌شود. 🌀 در اصطلاح به این نوع خرید کردن کف روبی در صف فروش گفته می‌شود که اعتبار آن زمانی دو چندان می‌گردد که سهم یاد شده از منظر تکنیکالی در نزدیکی حمایت باشد. ✅در صورتی که سهم نزدیک مقاومت باشد برای خروجی اعتبار خاصی قائل نمی‌شویم. ⛔️نمادهایی با بیش‌ترین تعداد تشکیل صف فروش در روز معاملاتی 📆 دوشنبه ۰۷ اسفند: #قنقش بار بیستم #خمهر بار پانزدهم #کمرجان بار پانزدهم #سفار بار پانزدهم #وپسا بار پانزدهم #حشکوه بار پانزدهم #زشگزا بار دهم #نخریس بار دهم #واعتبار بار دهم #توریل بار دهم #لکما بار دهم #شپلی بار دهم #زکشت بار دهم #پاسا بار دهم #قمرو بار دهم #خبنیان بار دهم #ثجنوب بار دهم #سدور بار دهم #دشیری بار دهم #خمحرکه بار دهم #ددام بار دهم #ثباغ بار دهم #خکرمان بار نهم #وکادو بار نهم #غگرجی بار نهم #وسدید بار نهم #وثوق بار نهم #ثنور بار هشتم #تپکو بار هشتم #جوین بار هشتم #تکنو بار هشتم #فلات بار هشتم #واحصا بار هفتم #کیسون بار هفتم #قجام بار هفتم #وشمال بار هفتم #آباد بار هفتم #گشان بار هفتم #وساخت بار ششم #کفرا بار ششم #ثتران بار ششم #کورز بار ششم #ثنظام بار پنجم #غنیلی بار پنجم #غمهرا بار پنجم #عالیس بار پنجم #بتهران بار پنجم #تکشا بار پنجم ❗️توجه: این پست به هیچ عنوان نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای خرید و فروش سهام باشد و باید تمام پارامتر‌های لازم برای انتخاب سهم، اعم از تکنیکال و بنیاد در نظر گرفته‌شود. @rahavard365
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
اشتراک گذاری
سفار،بنیادی،کانال تحلیلی پارسیس
" #ماهانه #سفار گزارش ماهانه سفار نشان میدهد که در بهمن 1402 موفق به فروش 65 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 9 درصدی داشته است. لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ 58 میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه 12 درصد بیشتر بوده است. مجموع فروش شرکت در سال مالی 1402 مبلغ 636 میلیارد تومان بوده است. همچنین گزارش ماهانه سفار از نظر مقداری نشان میدهد که در بهمن 1402 موفق به فروش 64,912 تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 9 درصدی داشته است. ✅مهم و ویژه: شرکت در آخرین برآورد خود، پیش بینی فروش 685 میلیارد تومانی با حاشیه سود ناخالص 48 درصدی برای سال مالی 1402 را داشته که توانسته تا پایان بهمن 1402 حدود 93 درصد بودجه خود را از لحاظ مبلغ فروش، پوشش دهد.✅ در نمودارهای فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال 1401 قابل مشاهده است. کانال تحلیلی پارسیس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
Heydar1355
Heydar1355
رتبه: 291
خریدسفار،تکنیکال،Heydar1355
اگه پولبک باشه اخر بازار صفش میریزه یا فردا مثبت... ۳۵هزار درصد افزایش سرمایه داره ک در مرحله دوم قرار داره ببینیم‌چ‌میشه
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
89 روز
نقطه ورود:
۲۸۵٬۹۵۰
اشتراک گذاری
📈گروه سیمان معاملات متعادلی دارند نمادهای #سصفها، #سیلام ، #سفار با افت 3 درصدی و #سدشت با رشد 7 درصدی با اقبال خوبی مواجه شده است. @aban_saham
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۷
اشتراک گذاری
سفار،بنیادی،کدال۳۶۰
#سفار #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/11/30 شرکت #سیمان_فارس ▪️ شرکت سیمان فارس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 مبلغ معادل 645,629 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد داشته است. ▪️ سفار با سرمایه ثبت شده 233,000 میلیون ریال طی عملکرد 10 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 6,360,809 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد رشد داشته است. 1402-12-05 13:47:20 (1157874) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱۲/۵
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها