ورود/ثبت‌نام

شترانشتران

آخرین معامله
دنبال کردن
456
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
در بازه‌ی:
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز شتران:
kou135900
kou135900
رتبه: 261
0.0
خریدشتران،تکنیکال،kou135900
خرید
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۳
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
89 روز
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۰۴
اشتراک گذاری
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #فملی، #فباهنر، #فپنتا، #فاسمین، #فسبزوار 💢شیمیایی: #بوعلی، #نوری، #شسینا، #شپترو، #شاملا، #شفارا 💢اطلاعات:#آسیا_تک 💢رایانه:#پی_پاد 💢صندوق:#افران، #عیار، #طلا 💢حمل‌ونقل:#حشکوه، #حکشتی، #توریل، #حفارس، #حپترو 💢بانک:#وبملت، #وپارس 💢بیمه:#دانا، #پارسیان، #ملت 💢انبوه‌سازی: #ثامان،  #ثبهساز، #ثنوسا، #ثغرب، #وآذر، #ثپردیس، #وثخوز 💢سرمایه‌گذاری: #سرچشمه، #وآرین، #وجامی 💢سیمان:#سیتا، #سآبیک، #سکارون 💢کاشی:#کسعدی، #کترام 💢سایر‌محصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کگاز، #کساپا، #کهمدا 💢سایر‌واسطه‌گری‌مالی: #ولپارس، #ولصنم 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بنیرو 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لسرما، #تکمبا، #تپکو 💢خودرو:#خودرو، #خبهمن، #خمحرکه 💢قند:#قچار، #قنیشا، #قزوین، #قصفها، #قیستو 💢دارویی:#دامین، #ریشمک 💢غذایی: #غاذر، #غپاک، #غناب، #غبهار 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر، #وبانک 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک، #فاذر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کرومیت، #کاما 💢محصولات‌کامپیوتری:#مادیرا 💢زراعت:#زماهان، #تلیسه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۰۹۵
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از شتران بهتر است؟
💎 کانال سهمی 💎
💎 کانال سهمی 💎
رتبه: 951
2.4
🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#فولاد، #فملی، #فباهنر، #فپنتا، #فاسمین، #فسبزوار 💢شیمیایی: #بوعلی، #نوری، #شسینا، #شپترو، #شاملا، #شفارا 💢اطلاعات:#آسیا_تک 💢رایانه:#پی_پاد 💢صندوق:#افران، #عیار، #طلا 💢حمل‌ونقل:#حشکوه، #حکشتی، #توریل، #حفارس، #حپترو 💢بانک:#وبملت، #وپارس 💢بیمه:#دانا، #پارسیان، #ملت 💢انبوه‌سازی: #ثامان،  #ثبهساز، #ثنوسا، #ثغرب، #وآذر، #ثپردیس، #وثخوز 💢سرمایه‌گذاری: #سرچشمه، #وآرین، #وجامی 💢سیمان:#سیتا، #سآبیک، #سکارون 💢کاشی:#کسعدی، #کترام 💢سایر‌محصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کگاز، #کساپا، #کهمدا 💢سایر‌واسطه‌گری‌مالی: #ولپارس، #ولصنم 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بنیرو 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لسرما، #تکمبا، #تپکو 💢خودرو:#خودرو، #خبهمن، #خمحرکه 💢قند:#قچار، #قنیشا، #قزوین، #قصفها، #قیستو 💢دارویی:#دامین، #ریشمک 💢غذایی: #غاذر، #غپاک، #غناب، #غبهار 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر، #وبانک 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک، #فاذر 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر، #کرومیت، #کاما 💢محصولات‌کامپیوتری:#مادیرا 💢زراعت:#زماهان، #تلیسه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
شتران،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #شتران 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/21 ⌚ 11:19:22 🔖 3,145 #خرید 3 کد حقیقی  درمثبت 1.75 تابلو  به ارزش کل 6,241,699,090 ریال سرانه خرید هر کد 2,080,565,315 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
شتران،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #شتران 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/21 ⌚ 10:24:16 🔖 3,105 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.45 تابلو  به ارزش کل 8,695,158,165 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
اشتراک گذاری
#خرید_سنگین 💰 #شتران مقدار خرید: 1082 م.ت تعداد: 2 کد | میانگین هر کد: 541 م.ت نسبت خرید به حجم معاملات: 0.15 قیمت: 0.19% قدرت: 1.11 سرانه: 25.2 ⏰ 10:8:31 🆔 @RasadKhaane
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۱
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۰۹۹
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 911
2.6
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فملی، #فولاد، #فصبا، #فباهنر، #فسبزوار، #فروس، #فسرب 💢شیمیایی: #بوعلی، #شلعاب، #پترول، #نوری، #شسینا، #تاپیکو 💢فراکابها:#فرابورس، #انرژی، #کالا 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢رایانه:#فن_افزار، #پی_پاد، #سپیدار 💢صندوق:#دارایکم، #اهرم، #پالایش، #شتاب، #افران 💢حمل‌ونقل:#حپترو، #حخزر، #حآفرین، #حتوکا، #حتاید 💢بانک:#وبملت، #وبصادر، #وتجارت 💢بیمه:#دانا، #پارسیان، #ملت 💢انبوه‌سازی: #وساخت، #ثشاهد، #کرمان، #ثبهساز، #ثغرب، #ثپردیس، #ثعمرا، #ثشرق 💢سرمایه‌گذاری: #وهامون، #پردیس، #وساپا، #وخارزم 💢هتل:#گدنا، #سمگا 💢سیمان:#سدشت، #سیتا، #ساروج، #سیدکو 💢سایر‌محصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کاذر، #کگاز، #کسرا 💢سایر‌واسطه‌گری‌مالی: #ولتجار، #ولکار، #ولساپا، #ولصنم 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بکابل 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لسرما، #گلدیرا، #تپکو 💢عرضه‌برق‌و‌گاز:#بمولد، #آبادا 💢خودرو:#خودرو، #خگسترا، #فنر، #خمحرکه، #ناما 💢قند:#قثابت، #قچار، #قزوین 💢دارویی:#بیوتیک، #دامین، #برکت، #دتولید، #دکوثر، #دتوزیع، #دکیمی 💢غذایی: #غگل، #عالیس، #غویتا، #غپاک، #غسالم 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک، #فاذر 💢دباغی:#وملی 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کرومیت، #کنور، #کاما 💢منسوجات:#نخریس، #نطرین 💢محصولات‌کامپیوتری:#نیان، #مادیرا 💢محصولات‌کاغذی:#چکاپا 💢زراعت:#آبین ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.   ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فملی، #فولاد، #فصبا، #فباهنر، #فسبزوار، #فروس، #فسرب 💢شیمیایی: #بوعلی، #شلعاب، #پترول، #نوری، #شسینا، #تاپیکو 💢فراکابها:#فرابورس، #انرژی، #کالا 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢رایانه:#فن_افزار، #پی_پاد، #سپیدار 💢صندوق:#دارایکم، #اهرم، #پالایش، #شتاب، #افران 💢حمل‌ونقل:#حپترو، #حخزر، #حآفرین، #حتوکا، #حتاید 💢بانک:#وبملت، #وبصادر، #وتجارت 💢بیمه:#دانا، #پارسیان، #ملت 💢انبوه‌سازی: #وساخت، #ثشاهد، #کرمان، #ثبهساز، #ثغرب، #ثپردیس، #ثعمرا، #ثشرق 💢سرمایه‌گذاری: #وهامون، #پردیس، #وساپا، #وخارزم 💢هتل:#گدنا، #سمگا 💢سیمان:#سدشت، #سیتا، #ساروج، #سیدکو 💢سایر‌محصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کاذر، #کگاز، #کسرا 💢سایر‌واسطه‌گری‌مالی: #ولتجار، #ولکار، #ولساپا، #ولصنم 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بکابل 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لسرما، #گلدیرا، #تپکو 💢عرضه‌برق‌و‌گاز:#بمولد، #آبادا 💢خودرو:#خودرو، #خگسترا، #فنر، #خمحرکه، #ناما 💢قند:#قثابت، #قچار، #قزوین 💢دارویی:#بیوتیک، #دامین، #برکت، #دتولید، #دکوثر، #دتوزیع، #دکیمی 💢غذایی: #غگل، #عالیس، #غویتا، #غپاک، #غسالم 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک، #فاذر 💢دباغی:#وملی 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کرومیت، #کنور، #کاما 💢منسوجات:#نخریس، #نطرین 💢محصولات‌کامپیوتری:#نیان، #مادیرا 💢محصولات‌کاغذی:#چکاپا 💢زراعت:#آبین ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۱۲
اشتراک گذاری
mhjavad
mhjavad
رتبه: 261
1.1
خریدشتران،تکنیکال،mhjavad
نظر شخصی سهم در کف سه ماهه هست و وزانه ام صعودی هست خرید داره حواستون باشه بنزین حداقل 8 تومن میشه 20 فروردین 1403
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۰
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
89 روز
نقطه ورود:
۳٬۱۱۲
حد سود:
۳٬۸۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۱۲
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 977
3.3
🟢 💢 نمادهایی که امروز ورود #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی:#ذوب، #فملی، #فولاد، #فصبا، #فباهنر، #فسبزوار، #فروس، #فسرب 💢شیمیایی: #بوعلی، #شلعاب، #پترول، #نوری، #شسینا، #تاپیکو 💢فراکابها:#فرابورس، #انرژی، #کالا 💢اطلاعات:#های_وب، #آسیا_تک 💢رایانه:#فن_افزار، #پی_پاد، #سپیدار 💢صندوق:#دارایکم، #اهرم، #پالایش، #شتاب، #افران 💢حمل‌ونقل:#حپترو، #حخزر، #حآفرین، #حتوکا، #حتاید 💢بانک:#وبملت، #وبصادر، #وتجارت 💢بیمه:#دانا، #پارسیان، #ملت 💢انبوه‌سازی: #وساخت، #ثشاهد، #کرمان، #ثبهساز، #ثغرب، #ثپردیس، #ثعمرا، #ثشرق 💢سرمایه‌گذاری: #وهامون، #پردیس، #وساپا، #وخارزم 💢هتل:#گدنا، #سمگا 💢سیمان:#سدشت، #سیتا، #ساروج، #سیدکو 💢سایر‌محصولات‌کانی‌غیر‌فلزی:#کاذر، #کگاز، #کسرا 💢سایر‌واسطه‌گری‌مالی: #ولتجار، #ولکار، #ولساپا، #ولصنم 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس، #بکابل 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات:#لسرما، #گلدیرا، #تپکو 💢عرضه‌برق‌و‌گاز:#بمولد، #آبادا 💢خودرو:#خودرو، #خگسترا، #فنر، #خمحرکه، #ناما 💢قند:#قثابت، #قچار، #قزوین 💢دارویی:#بیوتیک، #دامین، #برکت، #دتولید، #دکوثر، #دتوزیع، #دکیمی 💢غذایی: #غگل، #عالیس، #غویتا، #غپاک، #غسالم 💢شرکت‌های‌صنعتی:#شستا، #وغدیر 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢ساخت‌محصولات‌فلزی:#فاراک، #فاذر 💢دباغی:#وملی 💢استخراج‌نفت:#حفاری 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#کرومیت، #کنور، #کاما 💢منسوجات:#نخریس، #نطرین 💢محصولات‌کامپیوتری:#نیان، #مادیرا 💢محصولات‌کاغذی:#چکاپا 💢زراعت:#آبین
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۱۲
اشتراک گذاری
#گزارش_بازار 20 فروردین 1403      شاخص کل: 2,254,852+ شاخص هم‌وزن: 749,573+    شاخص کل با افزایش 19927 واحدی به سطح 2 میلیون و 254 هزار واحد رسید.      شاخص هم‌وزن 1.13 افزایش یافت.      #ارزش_معاملات_خرد بورس به 3953 میلیارد تومان رسید.       #خالص_سفارشات با ورود 150 میلیارد تومانی پول به بازار سرمایه همراه بود.      #تعداد_نمادهای_مثبت 567 نماد #تعداد_نمادهای_منفی 254 نماد      #بیشترین_تاثیر_مثبت: فارس، فملی، شپنا #بیشترین_تاثیر_منفی:  قرن، خلنت، پکرمان    #پر_تراکنش‌‌_های_بازار: وبملت، ذوب، شستا، فملی، فولاد، خودرو، بوعلی، شپنا، شتران، وساخت    #بیشترین_ورود_پول_حقیقی: فن افزار، بوعلی، وغدیر، شتاب، فملی، نوری، خاور، فاراک، ولتجار، ذوب #بیشترین_ورود_پول_حقوقی: آریا، فزر، وبملت، فولاد، ملت، خگستر، خساپا، فخوز، شستا، زماهان   
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 926
2.7
#گزارش_بازار 20 فروردین 1403 شاخص کل: 2,254,852+ شاخص هم‌وزن: 749,573+ شاخص کل با افزایش 19927 واحدی به سطح 2 میلیون و 254 هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن 1.13 افزایش یافت. #ارزش_معاملات_خرد بورس به 3953 میلیارد تومان رسید. #خالص_سفارشات با ورود 150 میلیارد تومانی پول به بازار سرمایه همراه بود. #تعداد_نمادهای_مثبت 567 نماد #تعداد_نمادهای_منفی 254 نماد #بیشترین_تاثیر_مثبت: فارس، فملی، شپنا #بیشترین_تاثیر_منفی: قرن، خلنت، پکرمان #پر_تراکنش‌‌_های_بازار: وبملت، ذوب، شستا، فملی، فولاد، خودرو، بوعلی، شپنا، شتران، وساخت #بیشترین_ورود_پول_حقیقی: فن افزار، بوعلی، وغدیر، شتاب، فملی، نوری، خاور، فاراک، ولتجار، ذوب #بیشترین_ورود_پول_حقوقی: آریا، فزر، وبملت، فولاد، ملت، خگستر، خساپا، فخوز، شستا، زماهان @bourse_poll
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۱۲
اشتراک گذاری
اسمارت بورس
اسمارت بورس
رتبه: 842
3.0
شتران،اسمارت بورس
🟣 گزارش بازار 20 فروردین 1403 🔺شاخص کل: 2,254,852+ 🔺شاخص هم‌وزن: 749,573+ 🔹شاخص کل با افزایش 19927 واحدی به سطح 2 میلیون و 254 هزار واحد رسید. 🔹شاخص هم‌وزن 1.13 افزایش یافت. 🔹ارزش معاملات خرد بورس به 3953 میلیارد تومان رسید. 🔹خالص سفارشات با ورود 150 میلیارد تومانی پول به بازار سرمایه همراه بود. 🔹تعداد نمادهای مثبت 567 نماد و تعداد نمادهای منفی 254 نماد 🔹بیشترین تاثیر مثبت بر بازار: فارس، فملی، شپنا 🔹بیشترین تاثیر منفی بر بازار: قرن، خلنت، پکرمان 🔹 پرتراکنش‌‌‌ترین‌های بازار: وبملت، ذوب، شستا، فملی، فولاد، خودرو، بوعلی، شپنا، شتران، وساخت 🔹بیشترین ورود پول حقیقی: فن افزار، بوعلی، وغدیر، شتاب، فملی، نوری، خاور، فاراک، ولتجار، ذوب 🔹بیشترین ورود پول حقوقی: آریا، فزر، وبملت، فولاد، ملت، خگستر، خساپا، فخوز، شستا، زماهان ___ 🆔 @SmartBourse_com 🪩 smartbourse.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
قیمت لحظه انتشار:
۳٬۱۱۲
اشتراک گذاری
شتران،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #شتران 💹 @Tse_Plus 📅 1403/1/20 ⌚ 12:06:54 🔖 3,088 #خرید 1 کد حقیقی  درمثبت 0.68 تابلو  به ارزش کل 4,960,032,064 ریال
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 940
1.9
#شتران از محدوده ۳۰۴۵ واکنش گرفته و برگشت زده در حال حاضر محدوده ۳۱۳۷ براش مقاومت شده باید دید میتونه این محدوده رو بشکنه و روش‌ تثبیت کنه یا نه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها