ورود/ثبت‌نام

پاکشوپاکشو

آخرین معامله-4.43%۵٬۶۱۰
اضافه کردن به دیده‌بان
14
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
43%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز پاکشو:
فیلتر
;;
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۶۶۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #رانفور #ثفارس #وتوس #وآذر #ولکار #وسالت #سنوین #ومشان #وتوسم #وطوبی #پردیس #وآتوس #وصنعت #آباد #شپلی #دفارا #دکوثر #شتهران #دامین #غناب #خفنر #نخریس #اپال خروج پول هوشمند 💸 #توسن #حپترو #حشکوه #واعتبار #کساپا #سخوز #سلار #مارون #شکبیر #شخارک #جم #کرماشا #شدوص #شیران #تیپیکو #غپآذر #غدانه #غپاک #مبین #قتربت #خلنت #خشرق #بسویچ #ارفع #زنگان #کاوه #فغدیر #فایرا #فجر #فروژ #پلوله #شبهرن #تاصیکو #کنور #کطبس کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #بپاس #سخوز #سکرما #سپاها #شکبیر #شخارک #شیراز #شاملا #کرماشا #تاپیکو #دپارس #مبین #بکهنوج #قشرین #فجوش #ارفع #کاوه #فایرا #پسهند #شرانل #شبهرن #شسپا #کگهر #کنور #کچاد کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #وآذر #وآتوس #غپینو #تاتمس #گلدیرا تیک صعودی ✅ #وهور تیک نزولی‼️ #بپاس #وسین #وامین #شلیا #افق #مارون #پاکشو #شپارس #داسوه #دکیمی #دجابر #دسبحا #غدانه #قپیرا #قمرو #لپیام #لبوتان #فجوش #فخاس ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۶۴۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از پاکشو بهتر است؟
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
ورود پول هوشمند 💰 #استقلال #مداران #وتوس #ثجوان #ولکار #معیار #وطوبی #آباد #کقزوی #کابگن #ساذی #شمواد #شتهران #غبهار #غشاذر #غدانه #غناب #وامید #لابسا #نیان خروج پول هوشمند 💸 #توسن #پرداخت #تاپکیش #لوتوس #حخزر #حگهر #وملل #واعتبار #اعتلا #کساپا #سهگمت #سخوز #مارون #جم #شپلی #دفارا #پخش #غگلپا #غپآذر #غشوکو #بفجر #بکهنوج #خدیزل #خاهن #زنگان #فافق #فجر #فخاس #فگستر #فروژ #ذوب #پکرمان #تاصیکو #شساخت #زقیام کد به کد حقیقی به حقوقی ⚖ #رانفور #ثعمرا #امید #بپاس #همراه #حخزر #وسالت #وخاور #وملل #سهگمت #سخوز #ساروج #کلوند #مارون #زاگرس #خراسان #شاملا #کرماشا #شکربن #دتماد #تیپیکو #هجرت #غشوکو #خودکفا #بفجر #بکهنوج #ونیکی #خودرو #بکابل #ارفع #فنفت #فافق #شبهرن #لطیف #اپال #تاصیکو کد به کد حقوقی به حقیقی ⚖ #جهرم0304 #جهرم0303 #امین #بپردیس تیک صعودی ✅ #میهن #کتوکا #فنر #لابسا تیک نزولی‼️ #فن_آوا #ما #وشمال #وامین #وتوسکا #واعتبار #شلیا #ساروم #سفارس #سغرب #ساراب #سکارون #افق #مارون #ممسنی #کازرو #شکلر #پاکشو #فسا #دپارس #تیپیکو #دکیمی #وپخش #دجابر #دسبحا #غگرجی #مبین #خمعرا #لپیام #فلامی #فخاس #پاسا #کگل #کشرق ✅ مثبت سرمایه | sarmayeh plus @sarmayeh_plus
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۴
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۴۰
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 1306
2.5
خریدپاکشو،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه شیمیایی (بخش اول) #فارس حمایت 730، مقاومت 780 #نوری حمایت 18000، مقاومت 20000 #تاپیکو حمایت 1500، مقاومت 1600 #پارسان حمایت 3000، مقاومت 3500 #مارون حمایت 14500، مقاومت 15500 #پارس حمایت 245، مقاومت 260 #جم حمایت‌ 5200، مقاومت 5500 #بوعلی حمایت 7000، مقاومت 7800 #آریا حمایت 7900، مقاومت 8400 #شپدیس حمایت 14800، مقاومت 16000 #شیراز حمایت 2550، مقاومت 2750 #شگویا حمایت 1600، مقاومت 1800 #شخارک حمایت 5200، مقاومت 5600 #شاراک حمایت 2900، مقاومت 3200 #پاکشو حمایت 550، مقاومت 600 #شکبیر حمایت 7500، مقاومت 8100 #زاگرس حمایت 13000، مقاومت 14000 #شیران حمایت 420، مقاومت 470 #خراسان حمایت 12500، مقاومت 13500 #کرماشا حمایت 1850، مقاومت 2100 #پترول حمایت 175، مقاومت 190 #کیمیاتک حمایت 1100، مقاومت 1250 #شبصیر حمایت 1600، مقاومت 1800 #شغدیر حمایت 8000، مقاومت 9000 #شفن حمایت 500، مقاومت 530 #شصفها حمایت 15300، مقاومت 17000 #شلرد حمایت 550، مقاومت 700 #وپترو حمایت 3400، مقاومت 3700 #قرن حمایت 1000، مقاومت 1200 #شاملا حمایت 2400، مقاومت 2600 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۶۰
اشتراک گذاری
✨خروجی فیلتر کراس صعودی تنکانسن و کیجونسن ایچی موکو در تاریخ ۲۲ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #حریل 2 - #اوان 3 - #بگیلان 4 - #شاروم 5 - #غدشت 6 - #زاگرس 7 - #وتوشه 8 - #درازی 9 - #خشرق 10 - #انرژی 11 - #دتولید 12 - #لازما 13 - #پردیس 14 - #بهیر 15 - #نمرینو 16 - #لپارس 17 - #کسرا 18 - #وثوق 19 - #ثقزوی ✨خروجی فیلتر پایان اشباع فروش MFI در تاریخ ۲۲ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #پاکشو 2 - #زرین 3 - #کساپا 4 - #وشهر ✨خروجی فیلتر سیگنال خرید SMA در تاریخ ۲۲ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #غگیلا 2 - #تاصیکو 3 - #ما 4 - #قهکمت 5 - #عالیس 6 - #کترام ✨خروجی فیلتر ورود پول حقیقی #حفارس ۱۵.۶ میلیارد #ثفارس ۱۰.۹ میلیارد #دامین ۹.۴ میلیارد #وتوسم ۴.۱ میلیارد #خگستر ۳.۴ میلیارد #کساپا ۳.۲ میلیارد #ثشاهد ۳.۱ میلیارد #خمحرکه ۲.۸ میلیارد
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۶۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۶۰
اشتراک گذاری
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
مثبت سرمایه | sarmayeh plus
رتبه: 1231
2.7
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۸
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۷۸۰
اشتراک گذاری
رضا نازی(ریسک پذیران)
رضا نازی(ریسک پذیران)
رتبه: 1115
2.1
پاکشو در محدوده ۵۸۰ حقوقی دست به خرید شده است
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۷
نقطه ورود:
۵٬۸۰۰
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۸۲۰
اشتراک گذاری
NasaBaal
NasaBaal
رتبه: 1216
4.8
پاکشو،تکنیکال،NasaBaal
شخصی
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
اولین حمایت:
۵٬۵۹۷
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۸۳۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 1244
2.3
✨خروجی فیلتر سیگنال خرید Stochastic در تاریخ ۱۲ / ۲ / ۱۴۰۳ : 1 - #وهنر 2 - #فنر 3 - #پاکشو 4 - #فسا 5 - #وخاور 6 - #سفارود 7 - #میدکو 8 - #سهرمز 9 - #شاملا 10 - #قزوین 11 - #قصفها 12 - #وسینا 13 - #شسم 14 - #رتکو 15 - #سصوفی @goldennsignall
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۱۵
قیمت لحظه انتشار:
۵٬۹۰۰
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها