#

وسگلستا

شرکت س استان گلستان

+undefined

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسگلستا

%
%
نظر شما چیست؟

تحلیل براساس تلگرام

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام، راجع به#وسگلستا جمع آوری شده
و .سیگنال های خرید و فروش آن با هوش مصنوعی مشخص می شود


جذابیت فروش
نسبت به نمادهای دیگر

جذابیت خرید
نسبت به نمادهای دیگر

ریسک بالا

ریسک پایین

خنثی

جذابیت خرید و فروش براساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک سرمایه گذاری متوسط

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

میانگین

بیشترین

کمترین

نمودار تعداد پیام های روزانه نماد در سه ماه اخیر

کاهش توجه تریدرها به #وسگلستا

سامانه سهمتو هر لحظه تمامی پیام هایی که تریدر ها
در تلگرام راجع به این نماد منتشر می کنند را تحلیل می کند.

سیگنال تریدرها

فیلتر
بیشتر

مبتنی بر هوش مصنوعی

آموزش وسگلستا
امتیاز:0
دنبال کننده:29K

⚪️یکشنبه 1400/05/24

🔹 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#خبهمن: 270 میلیون / 1550 ریال

#مدیریت: 265 میلیون / 5342 ریال

وهامون: 256 میلیون / 3160 ریال

#کنور: 116 میلیون / 16320 ریال

#سپید: 97 میلیون / 47650 ریال

🔸 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#وسفارس: 47 میلیون / 979 ریال

#وسکرشا: 45 میلیون / 798 ریال

#وسگلستا: 32 میلیون / 703 ریال

#وسخراج: 30 میلیون / 1997 ریال

#وسدید: 22 میلیون / 1546 ریال

🆔 @Signal_Tahlil

نمایش بیشتر

آموزش وسگلستا
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا:

#سپید با حجم ۱۸۳ میلیون سهم

#وسپهر با حجم ۶۴ میلیون سهم

#شاراک با حجم ۴۶ میلیون سهم

#وسالت با حجم ۴۳ میلیون سهم

#خگستر با حجم ۱۷ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه :

#تپکو با حجم ۲۱۹ میلیون سهم

#شفارس با حجم ۵۶ میلیون سهم

#وسخراج با حجم ۵۴ میلیون سهم

#وسفارس با حجم ۴۷ میلیون سهم

#وسگلستا با حجم ۴۰ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسگلستا
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:

#ومدیر با حجم ۱.۴ میلیارد سهم

#ولکار با حجم ۶۳۳ میلیون سهم

#خساپا با حجم ۴۶۴ میلیون سهم

#اخابر با حجم ۳۳۷ میلیون سهم

#خکاوه با حجم ۴۲ میلیون سهم

🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:

#وآیند با حجم ۲۰۴ میلیون سهم

#وسدید با حجم ۸۸ میلیون سهم

#وسرضوی با حجم ۷۰ میلیون سهم

#وسگلستا با حجم ۴۶ میلیون سهم

#ثنوسا با حجم ۳۹ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسگلستا
امتیاز:0
دنبال کننده:17.7K

✅بیشترین حجم تقاضا:

#غکورش با حجم ۱۰۴ میلیون سهم

#کاما با حجم ۹۱ میلیون سهم

#پتایر با حجم ۷۳ میلیون سهم

#فگستر با حجم ۶۰ میلیون سهم

#وسالت با حجم ۵۹ میلیون سهم

✅ بیشترین حجم عرضه :

#تپکو با حجم ۳۳۸ میلیون سهم

#وسرضوی با حجم ۶۲ میلیون سهم

#های_وب با حجم ۶۰ میلیون سهم

#وسگلستا با حجم ۴۸ میلیون سهم

#ثنوسا با حجم ۴۴ میلیون سهم

@hooshe_sefiid

نمایش بیشتر

آموزش وسگلستا
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

🔥#هات_لیست_عرضه🔥

📆 شنبه ۲۵ بهمن ۹۹ - ساعت ۱۲:۰۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسکرد | #تپکو

🔸 #وسیستا | #کیسون

🔸 #وسگلستا | #وسدید

🔸 #وسگیلا | #سفاسی

🔸 #وسفارس | #داراب

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسگلستا
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 شنبه ٢۹ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۳۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسخراج | #فوکا

🔸 #وسخوز | #فاهواز

🔸 #وسلرستا | #گشان

🔸 #وسگلستا | #وآیند

🔸 #وسکرشا | #داراب

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسگلستا
امتیاز:0
دنبال کننده:2.8K

خروجی اختلاف آخرین معامله و آخرین قیمت

انرژی

#وسیلام

#وسرضوی

#وسگلستا

#وسقم

این فیلتر امروز اغلب بانکیا رو آورد بالا

نمایش بیشتر

آموزش وسگلستا
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۳۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وسگلستا | #فوکا

🔸 #وسخراش | #فاهواز

🔸 #وسخوز | #گشان

🔸 #وسخراج | #آینده

🔸 #وسکرشا | #ثاصفا

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسگلستا
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 شنبه ۱۵ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۳۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وتجارت | #فوکا

🔸 #وبصادر | #خصدرا

🔸 #وسیلام | #فاهواز

🔸 #وسگلستا | #داراب

🔸 #ثبهساز | #گشان

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

آموزش وسگلستا
CRYPTO TRADER@borse_trader
امتیاز:0
دنبال کننده:30K

#هات_لیست_عرضه 🔥

📆 چهارشنبه ۱۲ آذر ۹۹ - ساعت ۱۱:۱۰

🔖 بورس | فرابورس

🔸 #وپارس | #تلیسه

🔸 #وسیلام | #فوکا

🔸 #وسگلستا | #خصدرا

🔸 #البرز | #فاهواز

🔸 #وسکرشا | #داراب

📍 @Borse_Trader

نمایش بیشتر

نظر ات کاربران سهمتو در مورد نماد
#وسگلستا

%
%
نظر شما چیست؟

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

P/E

0
ﻭﺿﻌﯿﺖ
ممنوع-متوقف
به زودی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
کانالی برای نمایش وجود ندارد