ورود/ثبت‌نام

وسصفاوسصفا

شرکت س استان اصفهان

بورسی
شرکت متوسط
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 0 سیگنال راجع به سهام وسصفا وجود دارد،

خرید
فروش

نماد وسصفا خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وسصفا:
▪️ #وسصفا ♦️ تعلیق نماد معاملاتی (وسصفا1) 💬 به اطلاع فعالین محترم #بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت شرکت س استان اصفهان (وسصفا1) حداکثر تا تاریخ 1401/02/31 تعلیق شد. ➖➖➖➖➖➖➖➖ ⏰ ‏ 8:01:02 📆 ‏ 1400/12/21 🆔 @BourseAsr_NazerBazar
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۱۲/۲۱
اشتراک گذاری
تحلیلگران برتر بازار سرمایه
تحلیلگران برتر بازار سرمایه
رتبه: 5
2.1
صف فروش #وسخوز 313 میلیون سهم #وسرضوی 143 میلیون سهم #وسصفا 68 میلیون سهم #وسفارس 38 میلون سهم #حآفرین 31 میلیون سهم
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۹/۲۹
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وسصفا بهتر است؟
بورسینه؛ آینه بورس
بورسینه؛ آینه بورس
رتبه: 514
0.0
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #انرژی۳ ۴۴۳ میلیارد تومان #خودرو ۱۹۶ میلیارد تومان #خبهمن ۶۲ میلیارد تومان 🔸عرضه در بورس: #وسرضوی ۱۶ میلیارد تومان #وسخراج ۱۱ میلیارد تومان #وسصفا ۴ میلیارد تومان 🔹تقاضا در فرابورس: #توسن ۴۱ میلیارد تومان #شکام ۱۹ میلیارد تومان #غویتا ۱۸ میلیارد تومان 🔸عرضه در فرابورس: #غگز ۴ میلیارد تومان #سدبیر ۱ میلیارد تومان #فرابورس ۱ میلیارد تومان @boursineh_com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۱۵
اشتراک گذاری
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
رتبه: 1514
0.0
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #خودرو با حجم ۱ میلیارد سهم #خبهمن با حجم ۳۸۲ میلیون سهم #وتجارت با حجم ۲۲۵ میلیون سهم #ولیز با حجم ۲۱۹ میلیون سهم #خساپا با حجم ۱۷۵ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۲۲۸ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۶۴ میلیون سهم #وگردش با حجم ۶۱ میلیون سهم #وسخراج با حجم ۵۵ میلیون سهم #وسخراش با حجم ۱۳ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۱۵
اشتراک گذاری
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
رتبه: 1514
0.0
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #ولیز با حجم ۲۴۴ میلیون سهم #تپکو با حجم ۵۶ میلیون سهم #وسالت با حجم ۳۴ میلیون سهم #کباده با حجم ۱۴ میلیون سهم #واعتبار با حجم ۹ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۱۷۶ میلیون سهم #وسخراج با حجم ۶۶ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۶۴ میلیون سهم #وگردش با حجم ۴۰ میلیون سهم #شپترو با حجم ۳۸ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۹
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از وسصفا گرفته است؟

0 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از وسصفا گرفته اند.
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
رتبه: 1514
0.0
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #ولیز با حجم ۷۱۶ میلیون سهم #تپکو با حجم ۱۲۷ میلیون سهم #رانفور با حجم ۶۲ میلیون سهم #ساذری با حجم ۵۱ میلیون سهم #کالا با حجم ۳۶ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسخراج با حجم ۶۱ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۵۹ میلیون سهم #وسرضوی با حجم ۵۸ میلیون سهم #شپترو با حجم ۳۶ میلیون سهم #زقیام با حجم ۳۱ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۸
اشتراک گذاری
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
رتبه: 1514
0.0
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #ولیز با حجم ۲۲۲ میلیون سهم #انرژی۳ با حجم ۱۰۸ میلیون سهم #کماسه با حجم ۶۳ میلیون سهم #پارند با حجم ۴۸ میلیون سهم #کالا با حجم ۱۶ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۳۰۱ میلیون سهم #وپارس با حجم ۲۶۱ میلیون سهم #وسخراج با حجم ۶۲ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۵۸ میلیون سهم #وسفارس با حجم ۴۶ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۴
اشتراک گذاری
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
رتبه: 1514
0.0
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #ولیز با حجم ۸۲ میلیون سهم #خکاوه با حجم ۷۵ میلیون سهم #انرژی۳ با حجم ۴۹ میلیون سهم #های_وب با حجم ۳۷ میلیون سهم #تپکو با حجم ۳۶ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۲۹۹ میلیون سهم #وسخراج با حجم ۶۳ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۵۸ میلیون سهم #آریان با حجم ۵۴ میلیون سهم #شپترو با حجم ۵۰ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۳
اشتراک گذاری
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
رتبه: 1514
0.0
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #فولاد با حجم ۱۴۸ میلیون سهم #های_وب با حجم ۱۳۱ میلیون سهم #انرژی۳ با حجم ۸۶ میلیون سهم #ولیز با حجم ۸۵ میلیون سهم #خکاوه با حجم ۴۵ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۴۰۸ میلیون سهم #وبملت با حجم ۲۳۰ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۵۸ میلیون سهم #وسخراج با حجم ۵۵ میلیون سهم #البرز با حجم ۴۱ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۸/۱
اشتراک گذاری
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
رتبه: 1514
0.0
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #فاسمین با حجم ۱۹۴ میلیون سهم #انرژی۳ با حجم ۱۵۸ میلیون سهم #فملی با حجم ۷۷ میلیون سهم #کاما با حجم ۷۵ میلیون سهم #کروی با حجم ۴۶ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۸۴ میلیون سهم #شپنا با حجم ۴۹ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۴۳ میلیون سهم #خصدرا با حجم ۳۱ میلیون سهم #سامان با حجم ۱۹ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۷/۲۴
اشتراک گذاری
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
رتبه: 1514
0.0
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #پارند با حجم ۵۰ میلیون سهم #ساذری با حجم ۲۴ میلیون سهم #وبصادر با حجم ۲۱ میلیون سهم #شکام با حجم ۲۰ میلیون سهم #قجام با حجم ۱۸ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسصفا با حجم ۴۷ میلیون سهم #وگردش با حجم ۴۲ میلیون سهم #وسرضوی با حجم ۴۰ میلیون سهم #سامان با حجم ۲۹ میلیون سهم #وسقم با حجم ۱۶ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۷/۲۱
اشتراک گذاری
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
پروکسی | فیلتر شکن | نپسترنت
رتبه: 1514
0.0
🔹بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #ولیز با حجم ۴۵۵ میلیون سهم #تپکو با حجم ۱۱۴ میلیون سهم #قجام با حجم ۴۰ میلیون سهم #ساذری با حجم ۳۷ میلیون سهم #قاسم با حجم ۳۰ میلیون سهم 🔹بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۴۸۹ میلیون سهم #وگردش با حجم ۴۴ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۴۲ میلیون سهم #وسدید با حجم ۳۹ میلیون سهم #داراب با حجم ۱۸ میلیون سهم @hooshe_sefiid
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۰/۷/۱۹
اشتراک گذاری
اسمارت بورس
اسمارت بورس
رتبه: 188
2.2
وسصفا،بنیادی،اسمارت بورس
#وصفها سرمایه گذاری استان اصفهان صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ♦️ افزایش 1777 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 4,873,106 میلیون ریال به مبلغ 91,453,830 میلیون ریال رسیده است) ♦️افزایش 1778 درصدی سود عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ 4869399 میلیون ریال به مبلغ 91446540 میلیون ریال رسیده است) ♦️افزایش 1778 درصدی سود خالص 12 ماهه 1399 و تحقق سود 395 ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ 4868113 میلیون ریال به مبلغ 91442750 میلیون ریال رسیده است) ♦️ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از 99.92% به 99.99% افزایش و حاشیه سود (زیان) خالص از 99.9% به 99.99% افزایش یافته است @smart_investor ♌️
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۲۵
اشتراک گذاری
Neda Abedi
Neda Abedi
رتبه: 1114
5.0
🔹️حجم های مشکوک تا این لحظه... #غمینو #وسصفا #دسانکو #غبشهر #وساشرقی #وسخراش @boors_bazz
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۲/۱۲
اشتراک گذاری
CRYPTO SIGNAL
CRYPTO SIGNAL
رتبه: 1514
0.0
#ورود_پول_هوشمند 💸 #غویتا #خودکفا #وسصفها #ولبهمن #زاگرس #شجم #غگیلا 📍 @Borse_Trader
نوع سیگنال: خنثی
۱۳۹۹/۱۰/۱
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها