فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش ثنوسا
Top Trade@Topp_Trade
امتیاز:657
دنبال کننده:4.3K

🔴 حجم پول در صف های خرید و فروش

21 شرکت در صف خرید

حجم پول در صف های خرید 155 میلیارد تومان

#غگیلا 72 میلیارد تومان

#شصدف 21 میلیارد تومان

#پلوله 12 میلیارد تومان

#وسالت 11 میلیارد تومان

#کباده 11 میلیارد تومان

#نمرینو 9 میلیارد تومان

#شکف 5 میلیارد تومان

#خعمرا 4 میلیارد تومان

#سدشت 3 میلیارد تومان

#فایرا 2 میلیارد تومان

486 شرکت در صف فروش

حجم پول در صف های فروش 3,735 میلیارد تومان

#وآیند 312 میلیارد تومان

#غصینو 70 میلیارد تومان

#خزر 51 میلیارد تومان

#ثنوسا 48 میلیارد تومان

#سمگا 46 میلیارد تومان

#کویر 42 میلیارد تومان

#رافزا 42 میلیارد تومان

#قثابت 39 میلیارد تومان

#کاذر 38 میلیارد تومان

#کیسون 38 میلیارد تومان

08:57 چهارشنبه 1400/1/18

پی نوشت: لیست فوق تنها جنبه آماری دارد

#حجم_پول_درصف

آموزش ثنوسا
امتیاز:0
دنبال کننده:10.2K

🔹در پیش گشایش امروز برترین عرضه های بورس #کاذر #خزر #کویر #ثنوسا #کلوند و برترین عرضه های فرابورس #غصینو #رافزا #سمگا #گدنا #کمرجان هستند.

@ebarez

آموزش ثنوسا
امتیاز:668
دنبال کننده:5.8K

📌پیش‌گشایش امروز #بازار

⬅️بی‌رمقی و نبود تقاضا امروز هم در #بازار به چشم می‌خورد و شاهد تقاضای قابل توجه در مرحله پیش‌گشایش نیستیم.

⬅️ #کویر #ولصنم #ثنوسا #سنیر در صدر عرضه‌های بورس قرار دارند و در معاملات فرابورس نیز هم‌چون روز گذشته معاملات اوراق داغ است.

آموزش ثنوسا
امتیاز:620
دنبال کننده:36.1K

◽️سه شنبه 1400/01/17

🔵 پر حجم ترین صف های خرید #بازار در پیش گشایش

#غگیلا: 135 میلیون

#قیستو: 107 میلیون

#وسالت: 107 میلیون

#شصدف: 25 میلیون

#کباده: 11 میلیون

#پلوله: 8 میلیون

#خعمرا: 3 میلیون

#سیمرغ: 3 میلیون

🔴 پر حجم ترین صف های فروش #بازار در پیش گشایش

#خساپا: 228 میلیون

#وآیند: 206 میلیون

#وسبحان: 61 میلیون

#خگستر: 61 میلیون

#بترانس: 60 میلیون

#شپترو: 45 میلیون

#پتایر: 42 میلیون

#ثنوسا: 33 میلیون

های وب: 27 میلیون

🆔 @Signal_tahlil

آموزش ثنوسا
امتیاز:648
دنبال کننده:6.2K
بورس با سیستم تحلیلی نقاط جامانده🍃🍃🍃

#ثنوسا

چشم انتظار لغو قانون دامنه نامتقارن

محدوده قابل بررسی و جامانده بالایی مشخص شده

14 فروردین 1400 🍃🍃🍃

#با_بررسی_خودتان_تصمیم_بگیرید

نمادآخرینپایانیحجمارزش