فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش ومعادن
امتیاز:627
دنبال کننده:14.9K
UNITY POWER l قدرت اتحاد

#ومعادن #آپدیت

آموزش ومعادن
امتیاز:627
دنبال کننده:14.9K

#ومعادن مثبت 4/3

آموزش ومعادن
امتیاز:634
دنبال کننده:15.2K

رنج مثبت در

#وبصادر

#ومعادن

آموزش ومعادن
امتیاز:572
دنبال کننده:6.8K

🔺سهم #ومعادن طبق #تحلیل_تکنیکال به نزدیکی های محدودۀ حمایتی خود در 1100 تومان رسیده است.

طبق انتظار شاهد واکنش مثبت به این محدوده هستیم.

جریان نقدی در سهم متعادل است و پتانسیل رشد تا محدوده 1300 تومان را در گام اول دارد.

آموزش ومعادن
امتیاز:627
دنبال کننده:14.9K

#ومعادن بر #مدار مثبت

نمادآخرینپایانیحجمارزش