فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش دکیمی
✍بورس پلاس +@bourse_plussss
امتیاز:725
دنبال کننده:50.3K

✅10 سهم برتر تقاضا در پیش گشایش : 👇

#سکرما. #وسالت. #سشرق. #سدشت. #سیمرغ. #پلوله. #نمرینو. #شتهران. #سمازن. #شصدف.

🔻10 سهم برتر عرضه درپیش گشایش : 👇

#قزوین. #حپترو. #خمهر. #آ_س_پ. #خنصیر. #ثغرب. #امید. #خکمک. #کفپارس. #دکیمی.

@bourse_plussss

آموزش دکیمی
امتیاز:670
دنبال کننده:28.9K

سبد کانال صبور به شرح ذیل است

#سخاش

#سقاین

#فباهنر

#کبافق

#فروی

#کمینا

دراین ۶ نماد خرید داریم وهر کسی میخواهد با اختیار خود سبد تشکیل بده ‌میتواند پس از بررسی از نمادهای فوق سهمی را بخرد

#پدرخش

#شرانل

#سبهان

#فرآور

#دکیمی

#کشرق

#وگستر

اینها هم نمادهایی هستن که باید نگهداری کنیم تا به سود مطلوب برسیم البته که در #سبهان سود خوبی داشتیم ودر #فرآورهم سودمان مطلوب است لذا تمام این ۱۳ نماد داخل سبد هستن وفعلا هیچگونه تصمیمی مبنی بر خروج از این نمادها نیست

آموزش دکیمی
امتیاز:720
دنبال کننده:18.8K

#دکیمی

مقاومتهای مهمی رو شکونده بازی قوی در سهم دیده نمیشه فقط یک دو مورد کد به کد داشته از نظرم نوسانی فقط فعلا خوبه

#پیشنهاد_بررسی

نوسانی

@rezaboors

آموزش دکیمی
امتیاز:670
دنبال کننده:28.9K
کانال آموزشی سهامدار صبور

#شاخص مواد دارویی

#دکیمی

1400.01.11

شرایط: در این گروه ریسک کمی داریم برای سرمایه گذاری

.

آموزش دکیمی
آخرین تحلیل@AkharinTahlil1
امتیاز:738
دنبال کننده:11K
آخرین تحلیل

#دکیمی ➕دنبال کردن نماد

‌‌‌‏✍️ یه پولبک ساده داشتیم به خط روند نزولی شکسته شده که بازیگر هم نمیخواست پایانیش پر بشه خروج پول هم نداشتیم احتمالا از فردا حرکتشو شروع میکنه نگران نباشید

✴️ تحلیل‌گر : #Amirtravele

📅 ۱۴۰۰/۱/۱۰ - ۱۴:۳۸

📊@AkharinTahlil1

نمادآخرینپایانیحجمارزش