#دیران

ایران‌دارو

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش دیران
امتیاز:745
دنبال کننده:43.8K
StalinMIBC (استالین)کانال آموزش مالی

#دیرانح

ناظر قسم خورده اینبار تا با دامنه +_۵ باز نشه ؛ تایید نکنه معاملاتشو‌ 😘👌🏽

ای ول داره این ناظر ♥️

نمایش بیشتر

آموزش دیران
Meta_Technical@meta_technical
امتیاز:500
دنبال کننده:22.6K
آموزش دیران
اسمارت بورس@smart_investor
امتیاز:732
دنبال کننده:93.8K

نمادهای معاملاتی(#فلامی)،(#ولصنم)،(#کفپارس)،(#دیران)مشمول رفع گره معاملاتی

آموزش دیران
امتیاز:648
دنبال کننده:50.2K

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های لامیران(#فلامی)، لیزینگ صنعت و معدن(#ولصنم)، فرآورده های نسوز #پارس(#پارس' target='_blank'>#کف#پارس)، ایران #دارو(#دیران)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.

╭┈──────「💯」

╰─┈➤ @signale_bartare_bours ࿐🔹᭄͚ٖٜ

نمایش بیشتر

آموزش دیران
امتیاز:665
دنبال کننده:3.6K

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های لامیران(#فلامی)، لیزینگ صنعت و معدن(#ولصنم)، فرآورده های نسوز #پارس(#پارس' target='_blank'>#کف#پارس)، ایران #دارو(#دیران)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.

آموزش دیران
امتیاز:786
دنبال کننده:13.5K

به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های لامیران(#فلامی)، لیزینگ صنعت و معدن(#ولصنم)، فرآورده های نسوز #پارس(#پارس' target='_blank'>#کف#پارس)، ایران #دارو(#دیران)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.

@rezaboors

آموزش دیران
امتیاز:785
دنبال کننده:62K

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های لامیران (#فلامی)، لیزینگ صنعت و معدن (#ولصنم)، فرآورده های نسوز #پارس (#پارس' target='_blank'>#کف#پارس)، ایران #دارو (#دیران) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی میباشند.

آموزش دیران
امتیاز:0
دنبال کننده:102.1K

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های لامیران (#فلامی)، لیزینگ صنعت و معدن (#ولصنم)، فرآورده های نسوز #پارس (#پارس' target='_blank'>#کف#پارس)، ایران #دارو (#دیران) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی میباشند.

آموزش دیران
کانال ناظر بازار@BourseAsr_NazerBazar
امتیاز:0
دنبال کننده:9.8K

▪️ #دیران #ولصنم #فلامی #پارس' target='_blank'>#کف#پارس

♦️ نمادهای معاملاتی(فلامی)،(ولصنم)،(کف#پارس)،(دیران)مشمول رفع گره معاملاتی

💬 به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های لامیران(فلامی)،لیزینگ صنعت و معدن(ولصنم)،فرآورده های نسوز #پارس(کف#پارس)،ایران #دارو(دیران)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشند.

➖➖➖➖➖➖➖➖

⏰ ‏ 8:20:05

📆 ‏ 1400/3/5

🆔 @BourseAsr_NazerBazar

نمایش بیشتر

آموزش دیران
امتیاز:702
دنبال کننده:2.6K

#شلعاب ۴۰ درصد منفی

#سبجنو ۲۴ درصد منفی

#کتوکا ۳۸ درصد منفی

#فمراد ۳۴ درصد منفی

#شدوص ۲۲ درصد منفی

#کماسه ۲۱ درصد منفی

#پرداخت ۲۰ درصد منفی

#سخزر ۲۰ درصد منفی

#سغرب ۱۷ درصد منفی

#سصوفی ۱۰ درصد منفی

#دیران ۴۳ درصد منفی

#کلوند ۵۴ درصد منفی

#درهاور ۳۸ درصد منفی

#تشتاد ۵۶ درصد منفی

#شلعاب ۴۰ درصد منفی

#سدور ۴۰ درصد منفی

#خچرخش ۲۳ درصد منفی

حالا ی فراز و نشیبی هم داشتیم

همنیایی که براشون کار میکنی ی فرازو نشیبی نشون بدن حالت جا بیاد

نمایش بیشتر

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد