ورود/ثبت‌نام

دیراندیران

آخرین معامله0.9%۷٬۸۲۰
دنبال کردن
105
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
3%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز دیران:
فیلتر
卍卍 نوسانگیران بورس 卍卍
卍卍 نوسانگیران بورس 卍卍
رتبه: 924
2.7
⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️ #دیران         #مفاخر #ثبهساز        #غمارگ #ونیکی        #بمپنا #وبهمن        #وملت #بایکا          #امید #ومدیر        #فبستم #فصبا          #وفردا #ولملت #وبهمن  مجمع افزایش سرمایه 57 درصدی از انباشته 🔴به علت لغو مجمع سالیانه نمادهای #غدام   #ریشمک امروز متوقف نمیشوند🔴
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۸۲۰
اشتراک گذاری
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 870
2.5
نمادهایی که در پایان معاملات روز جاری متوقف شد: ✅ #غمارگ: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #دیران: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) ✅ #مفاخر: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #ولملت: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #فصبا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #ومدیر: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #فبستم: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) ✅ #وملت: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) ✅ #ثبهساز: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #امید: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #بمپنا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #بایکا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #وبهمن: مجمع عمومی عادی سالیانه + فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود + افزایش سرمایه ۵۷ درصدی) 📆 دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ https://t.me/sahm_golchin_bourse
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۸۲۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از دیران بهتر است؟
🟡 کدام نمادها در پایان معاملات روز جاری متوقف شد؟ 🔹 غمارگ | عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 مفاخر | عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 ولملت | عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 فصبا | عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 ومدیر | عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 ثبهساز | عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 امید | عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 بمپنا | عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 بایکا | عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 دیران | عادی و فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) 🔹 فبستم | عادی و فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) 🔹 وملت | عادی و فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) 🔹 سبزوا | عادی بطور فوق‌العاده (انتخاب هیئت مدیره) 🔹 وبهمن | عادی و فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود + افزایش سرمایه 57 درصدی) 🗓 27 فروردین‌ماه 1403 ╭━━═━⊰✹🌐✹⊱━═━━╮ 🚨@samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❀🌐❀⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحول ...  💠
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۸۲۰
اشتراک گذاری
کندل سبز
کندل سبز
رتبه: 743
2.9
💠 نمادهایی که در پایان معاملات روز جاری متوقف شد: ✅ #غمارگ: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #دیران: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) ✅ #مفاخر: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #ولملت: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #فصبا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #ومدیر: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #فبستم: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) ✅ #وملت: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) ✅ #ثبهساز: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #امید: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #بمپنا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #بایکا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #وبهمن: مجمع عمومی عادی سالیانه + فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود + افزایش سرمایه ۵۷ درصدی) @CandeleSabz
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۸۲۰
اشتراک گذاری
BourseMag|مجله بورس
BourseMag|مجله بورس
رتبه: 500
0.3
🔺 نمادهایی که در پایان معاملات روز جاری متوقف شد: 🔹 #غمارگ: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #دیران: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #مفاخر: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #ولملت: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #فصبا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #ومدیر: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #فبستم: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #وملت: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #ثبهساز: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #امید: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #بمپنا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #بایکا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) 🔹 #سبزوا: مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده (انتخاب هیات مدیره) 🔹 #وبهمن: مجمع عمومی عادی سالیانه + فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود + افزایش سرمایه ۵۷ درصدی)
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۸۲۰
اشتراک گذاری
⛔️#توقف_های_بازار_امروز ⬇️ مجمع عمومی سالیانه ⬇️ #دیران #مفاخر #ثبهساز #غمارگ #ونیکی #بمپنا #وبهمن #وملت #بایکا #امید #ومدیر #فبستم #فصبا #وفردا #ولملت #وبهمن مجمع افزایش سرمایه 57 درصدی از انباشته 🔴به علت لغو مجمع سالیانه نمادهای #غدام #ریشمک امروز متوقف نمیشوند🔴 1403_01_27 خانم نسیم واسعی @Bourseuniversity
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
بورس کاردانا
بورس کاردانا
رتبه: 905
1.9
💠 نمادهایی که در پایان معاملات روز جاری متوقف شد: ✅ #غمارگ: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #دیران: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) ✅ #مفاخر: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #ولملت: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #فصبا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #ومدیر: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #فبستم: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) ✅ #وملت: مجمع عمومی عادی سالیانه + عمومی فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود) ✅ #ثبهساز: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #امید: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #بمپنا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #بایکا: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود) ✅ #سبزوا: مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده (انتخاب هیات مدیره) ✅ #وبهمن: مجمع عمومی عادی سالیانه + فوق‌العاده سالیانه (تقسیم سود + افزایش سرمایه ۵۷ درصدی) 📆 دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ @bours_kardana
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
🟣 مجامع شرکت‌ها، فروردین 1403: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: 27 فروردین: ثامید، بمولد، غشصفا 28 فروردین: غگلستا، وغدیر، کفپارس، ولملت 29 فروردین: بمپنا، ثبهساز، امید، بهمن، فبستم، وفردا، ومدیر، وملت، ونیکی، مفاخر، ولملت، فصبا، غمارگ، بایکا، دیران، ریشمک، غدام 30 فروردین: شپلی، غویتا، فلات، وارس، وآفر، سیمرغ، کی بی سی (سرمایه)، زپارس، دبالک 🔹مجامع عمومی فوق العاده: 27 فروردین: خکار، سبزوا 28 فروردین: زملارد (سرمایه) 29 فروردین: فبستم
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
اسمارت بورس
اسمارت بورس
رتبه: 807
2.9
🟣 مجامع شرکت‌ها، فروردین 1403: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: 27 فروردین: ثامید، بمولد، غشصفا 28 فروردین: غگلستا، وغدیر، کفپارس، ولملت 29 فروردین: بمپنا، ثبهساز، امید، بهمن، فبستم، وفردا، ومدیر، وملت، ونیکی، مفاخر، ولملت، فصبا، غمارگ، بایکا، دیران، ریشمک، غدام 30 فروردین: شپلی، غویتا، فلات، وارس، وآفر، سیمرغ، کی بی سی (سرمایه)، زپارس، دبالک 🔹مجامع عمومی فوق العاده: 27 فروردین: خکار، سبزوا 28 فروردین: زملارد (سرمایه) 29 فروردین: فبستم ___ 🆔 @SmartBourse_com 🪩 smartbourse.com
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۷
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 875
2.6
🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فملی، #ذوب، #فولاد، #فصبا، #فگستر 💢شیمیایی:#فارس، #بوعلی، #شتوکا، #نوری، #شجم، #شگستر 💢فراکابها:#فرابورس، #انرژی، #تکیمیا 💢صندوق: #دریا، #پالایش، #عیار، #طلا، #اهرم، #مثقال، #آلتون 💢اطلاعات:#اوان 💢رایانه:#سپیدار، #تپسی 💢بانک: #وبملت، #وتجارت، #دی 💢بیمه:#نوین، #وتعاون 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا، #ولشرق 💢حمل‌ونقل:#حکشتی، #حآسا، #حتوکا 💢انبوه‌سازی:#ثفارس، #ثبهساز، #وساخت، #ثمسکن 💢کاشی:#کترام 💢هتل:#گدنا 💢سرمایه‌گذاری:#وسکاب، #وپویا، #وخارزم، #داتام، #پردیس، #داتام، #مدیریت 💢سیمان:#سصوفی، #سشرق 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کخاک، #کتوکا 💢دارویی:#برکت، #دتولید، #دفارا، #دیران، #دبالک، #تیپیکو، #پخش، #دامین 💢غذایی:#غبشهر، #غشهداب، #غکورش 💢قند:#قشیر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#وغدیر، #ونیکی 💢خودرو:#خکرمان، #خاور، #خدیزل، #خودرو، #خپارس 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #انتخاب 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢لاستیک:#پاسا 💢زراعت:#زملارد، #تلیسه 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢محصولات‌کاغذی:#چکاپا 💢استخراج‌زغال‌سنگ: #کپرور 💢استخراج‌سایر‌معادن:#کماسه 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
Bazigaranesaham
Bazigaranesaham
رتبه: 685
3.1
خریددیران،تکنیکال،Bazigaranesaham
#دیران خریدهای خوب حقوقی بعد از مدت ها
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۶
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
۷٬۷۹۰
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
#حجم_مشکوک_ماه         این نماد ها  2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند: #وسکاب #بخاور #تیپیکو #دسبحا  #ونیکی #گکوثر #اسیاتک #خریخت  #دارو  #دتماد #کخاک #غبشهر  #دفارا #شاملا  #دبالک #کپرور #سصوفی #شصدف #سحرخیز  #پاسا #دکیمی  #شپاکسا #پخش  #وسینا  #دیران 1403/01/26
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 939
2.7
#حجم_مشکوک_ماه         این نماد ها 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند: #وسکاب #بخاور #تیپیکو #دسبحا #ونیکی #گکوثر #اسیاتک #خریخت #دارو #دتماد #کخاک #غبشهر #دفارا #شاملا #دبالک #کپرور #سصوفی #شصدف #سحرخیز #پاسا #دکیمی #شپاکسا #پخش #وسینا #دیران @goldennsignall 1403/01/26
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
🔴 💢 نمادهایی که امروز خروج #پول‌_هوشمند داشته‌اند: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢فلزات‌اساسی: #فملی، #ذوب، #فولاد، #فصبا، #فگستر 💢شیمیایی:#فارس، #بوعلی، #شتوکا، #نوری، #شجم، #شگستر 💢فراکابها:#فرابورس، #انرژی، #تکیمیا 💢صندوق: #دریا، #پالایش، #عیار، #طلا، #اهرم، #مثقال، #آلتون 💢اطلاعات:#اوان 💢رایانه:#سپیدار، #تپسی 💢بانک: #وبملت، #وتجارت، #دی 💢بیمه:#نوین، #وتعاون 💢سایرواسطه‌گری‌مالی:#ولساپا، #ولشرق 💢حمل‌ونقل:#حکشتی، #حآسا، #حتوکا 💢انبوه‌سازی:#ثفارس، #ثبهساز، #وساخت، #ثمسکن 💢کاشی:#کترام 💢هتل:#گدنا 💢سرمایه‌گذاری:#وسکاب، #وپویا، #وخارزم، #داتام، #پردیس، #داتام، #مدیریت 💢سیمان:#سصوفی، #سشرق 💢سایر محصولات کانی غیر‌فلزی: #کخاک، #کتوکا 💢دارویی:#برکت، #دتولید، #دفارا، #دیران، #دبالک، #تیپیکو، #پخش، #دامین 💢غذایی:#غبشهر، #غشهداب، #غکورش 💢قند:#قشیر 💢شرکت‌های‌صنعتی:#وغدیر، #ونیکی 💢خودرو:#خکرمان، #خاور، #خدیزل، #خودرو، #خپارس 💢ماشین‌آلات‌وتجهیزات: #انتخاب 💢ماشین‌آلات‌ودستگاه‌های‌برقی:#بترانس 💢لاستیک:#پاسا 💢زراعت:#زملارد، #تلیسه 💢نفت:#شپنا، #شتران، #شبندر 💢محصولات‌کاغذی:#چکاپا 💢استخراج‌زغال‌سنگ: #کپرور 💢استخراج‌سایر‌معادن:#کماسه 💢استخراج‌کانه‌های‌فلزی:#فزر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💢ورود یا خروج #پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد.    ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۱/۲۶
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
رتبه: 939
2.7
خریددیران،تکنیکال،ƓσƖɗєη ѕιɠηαƖˢ͢ᵃʀᷢᴀ
#دیران هفتگی محدوده ۷۶۰ و ۶۷۰ نمای کلی سهم مهم ترین حمایت دیران همین محدوده است
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۱/۲۶
نقطه ورود:
۷٬۷۹۰
اولین حمایت:
۶٬۷۸۰
قیمت لحظه انتشار:
۷٬۷۹۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها