فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش غگرجی
تحلیل سهم@boursetahlilnovin
امتیاز:287
دنبال کننده:128K

📊نمادهایی که خروج #پول‌هوشمند داشته‌اند:

🔻فلزات اساسی: #فاسمین، #فنوال، #ذوب

🔻شیمیایی: #فارس، #تاپیکو، #پارسان، #نوری، #کرماشا، #شخارک، #شتولی، #شدوص

🔻ارتباطات و رایانه : #رکیش

🔻انبوه‌سازی : #ثرود، #وساخت، #ثاصفا، #وآذر

🔻واسطه گری مالی: #ولبهمن

🔻بانکها: #وتجارت، #وبصادر، #وخاور، #وکار

🔻سرمایه‌گذاری ‌ها: #واعتبار، #وسبحان، #معیار، #وکادو، #وبهمن

🔻کانه غیرفلزی : #کرازی، #سفارود

🔻سیمان: #سجام، #سباقر، #سهگمت

🔻خرده‌فروشی : #قاسم

🔻دارویی: #دکوثر

🔻پیمانکاری: #خصدرا

🔻غذایی : #غگل، #غگرجی، #غچین

🔻برق و بخار : #بفجر، #بجهرم

🔻قند و شکر : #قپیرا

🔻خودرو: #تشتاد

🔻ساخت محصولات فلزی : #فاراک

🔻زراعت : #زپارس

@boursetahlilnovin

آموزش غگرجی
امتیاز:227
دنبال کننده:2.1K
آموزش غگرجی
امتیاز:354
دنبال کننده:3.7K
آموزش غگرجی
امتیاز:0
دنبال کننده:15.4K
بنیاد سهم

#غگرجی

✅تابلو وضعیت عملکرد درآمد و سودآوری شرکت طی سال جاری

💟@bonyadsahm

آموزش غگرجی
امتیاز:167
دنبال کننده:19.3K
آوا تحلیل

#بررسی_گزارش_کدال #غگرجی

✅ فروش شرکت در اسفند ماه با 21 درصد کاهش نسبت به بهمن به 25.2 میلیارد تومان رسیده است.

✅ میزان تولید و فروش به ترتیب در اسفند برابر با 1246 و 1631 تن بوده که نسبت به بهمن به ترتیب 12 و 22 درصد افزایش داشته است.

✅ اما نکته قابل توجه در گزارش اسفند کاهش نرخ فروش تمامی محصولات می باشد!! عمده فروش شرکت مربوط به گروه انواع بیسکویت می باشد که نرخ فروش داخلی این محصول با 43 درصد کاهش در اسفند نسبت به بهمن به 13.8 میلیون تومان در هرتن بوده و در فروش صادراتی با 5 درصد کاهش برابر با 15.8 میلیون تومان در هر تن بوده است.

✅ مجموع فروش شرکت در سال مالی 1399 برابر با 291 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی 1398 در حدود 20 درصد افزایش داشته است.

آخرین قیمت سهم برابر با 1859 تومان بوده و در یک ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است.

نمادآخرینپایانیحجمارزش