ورود/ثبت‌نام

دلقمادلقما

آخرین معامله-4.99%۲٬۵۱۱
اضافه کردن به دیده‌بان
45
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
0%
خنثی
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز دلقما:
فیلتر
;;
#دلقما #صورت‌های_مالی  سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #دارویی_و_بهداشتی_لقمان ▪️ شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم 138 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد کاهش داشته است. ▪️ «دلقما» با سرمایه ثبت شده 6,735,150 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 931,223 میلیون ریال سود شناسایی کرده است.
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۳۰
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۲۰
اشتراک گذاری
دلقما،بنیادی،کدال۳۶۰
#دلقما #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه) شرکت #دارویی_و_بهداشتی_لقمان ▪️ شرکت دارویی و بهداشتی لقمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ معادل 304,256 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افت داشته است. ▪️ دلقما با سرمایه ثبت شده 6,735,150 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 9,878,977 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد داشته است. 1403-02-29 23:09:23 (1191786) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۵۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از دلقما بهتر است؟
دلقما،بنیادی،کدال۳۶۰
#دلقما #صورت‌های_مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت #دارویی_و_بهداشتی_لقمان ▪️ شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 به ازای هر سهم 138 ریال سود شناسایی کرده است، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد کاهش داشته است. ▪️ «دلقما» با سرمایه ثبت شده 6,735,150 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ 931,223 میلیون ریال سود شناسایی کرده است. 1403-02-29 23:21:08 (1190176) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۵۰
اشتراک گذاری
دلقما،بنیادی،بورس‌ اتومات
#دلقما صورت سود و زیان زمستان 1402 و مقایسه با فصل قبل دلقما این شرکت در زمستان 1402 با فروش 112.9 میلیارد تومان سود خالص -4.1 میلیارد تومانی را محقق کرد؛ با سرمایه 674.0 میلیارد تومان موفق به ساخت سود -0.6 تومانی به ازای هر سهم شده است. «دلقما» در پاییز سود خالص 17.9 میلیارد تومانی را با فروش 264.9 میلیارد تومان شناسایی کرده بود؛ سود هر سهم 2.7 تومانی در پاییز. حاشیه سود ناخالص زمستان و پاییز به ترتیب برابر با 0.3 و 20.5 درصد است. ارزش بازار کنونی این سهم 1780.0 میلیارد تومان و آخرین معاملات دلقما در قیمت 2620.0 ریال انجام شده است. @bourse_automation
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۵۰
اشتراک گذاری
دلقما،بنیادی،کدال۳۶۰
#دلقما #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه) شرکت #دارویی_و_بهداشتی_لقمان ▪️ شرکت دارویی و بهداشتی لقمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 مبلغ معادل 304,256 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افت داشته است. ▪️ دلقما با سرمایه ثبت شده 6,735,150 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ 9,878,977 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد رشد داشته است. 1403-02-29 23:09:23 (1191786) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۹
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۵۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 832
2.9
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۵۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 832
2.9
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۸
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۵۰
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 832
2.9
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۵
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۶۱
اشتراک گذاری
بورس پول (یوسفی)
بورس پول (یوسفی)
رتبه: 832
2.9
تحلیل سهام هایی که انجام دادن بزن روش و خودت نگاه کن         #کحافظ                                       #شتوکا               #غدشت                                       #غشهداب                         #بورس                            #کفپارس                               #خزر                                   #خاذین                                       #خنصیر                                   #غویتا                          #کترام                    #فرابورس                #دلقما            #خاور       #اوان  #اهرم    #کرمان        #بنو            #خودرو               #خساپا                  #ورنا                      #گدنا                            #خگستر                                   #ثبهساز                                         #زماهان                                        #چکارن                                    #چافست                         #شسینا                   #زبینا            #ختوقا   #حفارس               #قچار                        #غشان                                #غنوش                                       #کسرا                                            #شبندر                                            #کاما                                        #انرژی                                   #وپترو              #بیت کوین #شاخص هموزن #شاخص کل
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۲/۲۳
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۴۶
اشتراک گذاری
نوسان گیری مدرن
نوسان گیری مدرن
رتبه: 1306
2.5
خریددلقما،نوسان گیری مدرن
بررسی روند سهام گروه دارویی (بخش دوم) #داسوه حمایت 3700، مقاومت 4000 #دجابر حمایت 1250، مقاومت 1350 #دسبحان حمایت 600، مقاومت 700 #دشیمی حمایت 2600، مقاومت 2900 #دابور حمایت 1300، مقاومت 1450 #دکپسول حمایت 7800، مقاومت 8700 #درازک حمایت 1050، مقاومت 1150 #بیوتیک حمایت 2150، مقاومت 2250 #دلقما حمایت 240، مقاومت 290 #دزهراوی حمایت 520، مقاومت 620 #دروز حمایت 1050، مقاومت 1150 #دکیمی حمایت 2300، مقاومت 2800 #درازی حمایت 1600، مقاومت 1800 #ریشمک حمایت 900، مقاومت 1000 #دسانکو حمایت 460، مقاومت 530 #دتولید حمایت 1000، مقاومت 1200 #دیران حمایت 700، مقاومت 800 #دحاوی حمایت 140، مقاومت 170 #داوه حمایت 950، مقاومت 1100 #دبالک حمایت 800، مقاومت 1000 #دشیری حمایت 13500، مقاومت 14500 Join:『 @modern_navasan 』
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
قیمت لحظه انتشار:
۲٬۶۶۶
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها