#دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

نظرات شبکه های اجتماعی

فیلتر
مشاهده این بخش
مخصوص کاربران ویژه می باشد
آموزش دفارا
Hey Signal@Heysignal
امتیاز:619
دنبال کننده:1.5K

#دفارا صف فروش، تحرکات پول

آموزش دفارا
امتیاز:746
دنبال کننده:13.6K

#دفارا نوسانی

آموزش دفارا
امتیاز:702
دنبال کننده:2.6K
سیگنال خرید گروهی آرچـــــی

😍#دفارا صف خرید

آموزش دفارا
امتیاز:702
دنبال کننده:2.6K

#حخزر #فسازان #دفارا بخرید فردا صف خریده

آموزش دفارا
امتیاز:745
دنبال کننده:43.8K
StalinMIBC (استالین)کانال آموزش مالی

#تابلوخوانی_استالینی 📊🧮

♻️لیست نمادهای با #بیشترین_ورود_نقدینگی_حقیقی تا این لحظه از تایم #بازار 🤓:

#دفارا

#وپست

#کاما

#اپال

#فجر

#فولاد

#والبر

#کماسه

#شاراک

#دکوثر

#وسینا

#کدما

#دتماد

#ونوین

#گکوثر

#معیار

و

#شبصیر

در صدر جدول هستند .

۱۴۰۰/۰۳/۱۱

@StalinMIBC

نمایش بیشتر

آموزش دفارا
Hey Signal@Heysignal
امتیاز:619
دنبال کننده:1.5K

روی تابلو #دفارا باشید

#آموزشی نحوه کد ب کد کردن و اوردرگذاری (اوردر ترس بازیگر)

آموزش دفارا
امتیاز:737
دنبال کننده:10.3K

#حجم_مشکوک

#دفارا قدرت2.874 سرانه38.22

ورودپول3281.2

حجمی6.651

آخرین قیمت52160 و 1.301 درصد

پیوت57460

نمایش بیشتر

آموزش دفارا
امتیاز:0
دنبال کننده:2.5K

#خرید_و_فروش_گروهی

#خرید_حقیقی

🟢 👤 نماد #دفارا بین ساعت ۱۰:۱۴ و ۱۰:۱۵ تقریبا ۱.۴ میلیون برگه سهم معادل ۶.۶ میلیارد تومان توسط ۱۶ حقیقی خریداری شد.

@bcrows

نمایش بیشتر

آموزش دفارا
Top Trade@Topp_Trade
امتیاز:705
دنبال کننده:4.2K
آموزش دفارا
امتیاز:746
دنبال کننده:13.6K

#دفارا بررسی

شرکت های همگروه

نماد
آخرین
پایانی
ارزش بازار
حجم
نمودار
نمادی برای نمایش وجود ندارد