ورود/ثبت‌نام

سیدکوسیدکو

آخرین معامله-1.33%۲۲٬۳۳۰
اضافه کردن به دیده‌بان
2
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
54%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز سیدکو:

فیلتر

نوع سیگنال

نوع تریدر

#سود_تقسیمی_مجامع (خرداد ماه 1403) @BourseUniversity # دلر     3120 ﷼ 70 درصد eps #فپنتا   2235 ﷼ 53 درصد eps #سیدکو 1850﷼ 34 درصد eps #فنورد  1700 ﷼ 80 درصد eps #کپارس 1110﷼ 70 درصد eps #سپید     550 ﷼ 51 درصد eps #دتولید    430 ﷼ 70 درصد eps @BourseUniversity #وسپهر    420 ﷼ 76 درصد eps #تفارس    280 ﷼ 95 درصد eps #فروسیل   130﷼ 50 درصد eps #حگهر        70 ﷼ 10 درصد eps #فجهان      60 ﷼ 25 درصد eps #سپرده     26  ﷼ 10 درصد eps #سبهان   14,800 ﷼ 95 درصد eps #خراسان 14,346 ﷼ 97 درصد eps 03_03_09 خانم نسیم واسعی @BourseUniversity

نوع سیگنال: خنثی
1 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
👑🦅H@rpi🦅
👑🦅H@rpi🦅
رتبه: 1219
2.5

#حگهر 70 ریال تقسیم کرد #دلر 3120 ریال تقسیم کرد #سیدکو 1850 ریال تقسیم کرد #خموتور 160 ریال تقسیم کرد #آردینه 1350 ریال تقسیم کرد #دتولید 430 ریال تقسیم کرد #وسپهر 420 ریال تقسیم کرد #خراسان 1400 تومان تقسیم کرد #فنورد 170 تومن تقسیم کرد

نوع سیگنال: خنثی
13 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از سیدکو بهتر است؟
Golden Goal🎖
Golden Goal🎖
رتبه: 1160
2.7

#حگهر 70 ریال سود تقسیم کرد #دلر در مجمع 3120 ریال تقسیم کرد #سیدکو 1850 ریال سود تقسیم کرد #خموتور 160 ریال تقسیم کرد #آردینه به ازای هر سهم 1350 ریال سود نقدی تقسیم شد. #دتولید در مجمع 430 ریال سود تقسیم کرد

نوع سیگنال: خنثی
14 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
سهم گلچین
سهم گلچین
رتبه: 1255
3.3

#تقسیم_سود #تنوین سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 230 ریال #رانفور سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 380 ریال #غدانه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 154 ریال #فجر سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 850 ریال #شفا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1050 ریال #پاسا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 2800 ریال #سپید سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 550 ریال #لطیف سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 9000 ریال #سیدکو سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1850 ریال #دفارا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 3500 ریال #تفارس سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 280 ریال #دتولید سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 430 ریال #سبهان سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 14800 ریال #فجهان سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 60 ریال #ختراک سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ  210 ریال https://t.me/sahm_golchin_bourse

نوع سیگنال: خنثی
15 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
سیدکو،کدال۳۶۰

#سیدکو خلاصه تصمیمات #مجمع_عمومی_عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1402/12/29 شرکت #سرمایه_گذاری_و_توسعه_صنایع_سیمان ▪️ زمان جلسه: 1403/03/09 راس ساعت 09:00 ▪️ سرمایه ثبت شده: 6,000,000 میلیون ریال ▪️ سود هر سهم: 5,374 ریال ▪️ سود نقدی هر سهم: 1,850 ریال ▪️ سود انباشته پایان دوره: 10,143,029 میلیون ریال 1403-03-09 16:22:17 (1196616) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @codal360_ir

نوع سیگنال: خنثی
18 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
سیگنال پلاس
سیگنال پلاس
رتبه: 1106
1.8

#تقسیم_سود 🟢تقسیم سودها #تنوین سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 230 ریال #رانفور سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 380 ریال #غدانه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 154 ریال #فجر سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 850 ریال #شفا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1050 ریال #پاسا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 2800 ریال #سپید سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 550 ریال #لطیف سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 9000 ریال #سیدکو سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1850 ریال #دفارا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 3500 ریال #تفارس سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 280 ریال #دتولید سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 430 ریال #سبهان سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 14800 ریال #فجهان سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 60 ریال #ختراک سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ  210 ریال ✈️@navasan_vip_plus

نوع سیگنال: خنثی
20 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
یادداشتهای روزانه آقای نون
یادداشتهای روزانه آقای نون
رتبه: 1349
3.2

#دتولید سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 430 ریال #تنوین سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 230 ریال #رانفور سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 380 ریال #فجر سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 850 ریال #شفا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1050 ریال #پاسا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 2800 ریال #سپید سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 550 ریال #غدانه سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 154 ریال #لطیف سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 9000 ریال #دفارا سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 3500 ریال #تفارس سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 280 ریال #سپرده سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 26 ریال #سبهان سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 14800 ریال #فجهان سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 60 ریال #ختراک سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 210 ریال #سیدکو سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1850 ریال @MrNdailynotes

نوع سیگنال: خنثی
23 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
💯 سهام سودآور 💯
💯 سهام سودآور 💯
رتبه: 609
0.2

#مجمع #سیدکو ✅سیدکو در انتهای مجمع به ازای هر سهم ۱۸۵ تومان سود تقسیم کرد.

نوع سیگنال: خنثی
23 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
BourseMag|مجله بورس
BourseMag|مجله بورس
رتبه: 732
0.1

#مجمع #سیدکو ✅سیدکو در انتهای مجمع به ازای هر سهم ۱۸۵ تومان سود تقسیم کرد.

نوع سیگنال: خنثی
23 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 941
2.4

🔻مجامع امروز ۹ خردادماه ۱۴۰۳ #مجامع مجمع عمومی عادی سالیانه ✳️#سیدکو ✳️#حگهر ✳️#فپنتا ✳️#وسپهر ✳️#آردینه ✳️#خراسان ✳️#ختراک ✳️#دلر ✳️#خموتور ✳️#فنورد ✳️#فروسیل مجمع عمومی فوق العاده ✳️#حگهر ✳️#خراسان ✳️#فنورد ✳️#بفجر

نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۳/۳/۹
قیمت لحظه انتشار:
۲۲٬۳۳۰
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار