ورود/ثبت‌نام

وتجارتوتجارت

آخرین معامله4.98%۱٬۴۷۷
اضافه کردن به دیده‌بان
476
دنبال کننده ها
جمع بندی نظر همه تریدرها
فروش
خنثی
30%
فروش
خرید
آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز وتجارت:
فیلتر
بورس جسی لیور مور
بورس جسی لیور مور
رتبه: 363
2.2
🟢 #صف_های_خرید ☑️تعداد نماد صف خرید: (238) ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم  #فولاد (161.7M) #دکوثر (29.2M) #فملی (38.8M) #کاما (79.1M) #چنوپا (3.2M) #ونوین (66.7M) #بوعلی (2.1M) #کرومیت (6.2M) #ثزاگرس (1.3M) #شپنا (19.8M) #نوری (620.8K) #دامین (13.4M) #پتایر (47M) #داوه (8.7M) #مادیرا (15M) #شصفها (519.2K) #خگستر (17.2M) #شفارا (12.2M) #کماسه (11.9M) #فباهنر (15.3M) #وتجارت (55.7M) #شبندر (5.8M) #ذوب (150.9M) #کرمان (59.6M) #شمواد (26M) #ثباغ (5M) #فرود (15.7M) #فرابورس (8.1M) #غبهار (3.6M) #تپکو (25M) #ومشان (11.3M) #ورنا (7.5M) #فلوله (17.6M) #شگستر (34.6M) #اسیاتک (7.4M) #وملی (224.8K) #سمگا (18.1M) #ثاخت (11.6M) #ممسنی (3.5M) #جم پیلن (267.2K) #خپارس (47M) #خساپا (16.9M) #ارفع (1.7M) #کالا (5.6M) #هرمز (10M) #دانا (13.4M) #گنگین (1M) #فجر (7.3M) #کلوند (7.9M) #شتران (11.9M) #انرژی (1.6M) #نبروج (1.8M) #غفارس (3.7M) #وجامی (14.4M) #نخریس (1.3M) #دهدشت (2M) #ثتوسا (533.2K) #وساپا (6.7M) #زپارس (0.9M) #کازرو (2M) #سرچشمه (6.2M) #وایرا (6.7M) #خزامیا (4.2M) #سلار (9.4M) #کابگن (1.8M) #خودکفا (5M) #شگویا (1.5M) #فسبزوار (621.2K) #پکرمان (1.2M) #ثتران (2.1M) #بورس (4.2M) #کدما (358.8K) #فمراد (1.9M) #شتوکا (2.2M) #اوان (2.1M) #شستا (19.3M) #سپیدار (205.6K) #گدنا (2.9M) #شسینا (5M) #ساذری (1.8M) #کویر (8.2M) #شاروم (1.5M) #فاراک (10.3M) #دزهراوی (3.1M) #سیتا (1.7M) #خکرمان (2.7M) #بفجر (370.5K) #شبصیر (873.9K) #ولساپا (13.9M) #حفاری (2M) #بهپاک (4.5M) #تبرک (1M) #ختوقا (2.5M) #وثخوز (200.2K) #زشگزا (1M) #وتعاون (13.6M) #کرازی (10.2M) #شتهران (1.1M) #غشان (2.8M) #تفیرو (137.1K) #رنیک (1.3M) #وبصادر (6M) #کروی (1.8M) #گلدیرا (2.2M) #ثرود (598.4K) #سصفها (361K) #سکارون (3.1M) #خکاوه (404.8K) #فنر (1M) #خمحرکه (1.3M) #خمهر (3M) #فگستر (2.7M) #واعتبار (2.4M) #لپارس (319.3K) #تاپکیش (1.7M) #خزر (1.6M) #وزمین (2.5M) #وتوصا (7.9M) #رمپنا (52.4K) #قاسم (2.1M) #والماس (2.8M) #فتوسا (1.1M) #زاگرس (58.2K) #غیوان (360.3K) #ثنام (4M) #شرنگی (303K) #برکت (633.4K) #بیوتیک (290.1K) #ثالوند (614.7K) #غچین (787.1K) #قثابت (2.4M) #البرز (2.1M) #کهمدا (1.2M) #کبافق (205.6K) #ودی (628.2K) #حسیر (480.4K) #کیسون (2.6M) #وپارس (431.5K) #کقزوی (206K) #دتماد (6.5K) #وسین (2.7M) #ثشاهد (277.4K) #سامان (3.2M) #فرآور (154.7K) #شفارس (2.9M) #دتهران‌ (10.4M) #ساوه (27.6K) #نوین (3.5M) #ودانا (566.6K) #کیمیا (1.7M) #وسپهر (1.3M) #دتوزیع (185.6K) #غشهداب (2M) #بکام (1.8M) #کتوکا (426.4K) #فسرب (1.1M) #بترانس (2.4M) #شکف (203.3K) #ختور (1.2M) #قهکمت (359K) #بکابل (317.3K) #پرسپولیس (2.3M) #کفپارس (1.1M) #کاوه (318K) #ما (1.2M) #فالوم (293.7K) #بالبر (159.8K) #غسالم (756.8K) #فروی (1M) #ونیرو (587.7K) #آبین (844.1K) #کمرجان (387.5K) #دفارا (111.7K) #بنو (791.3K) #وتوس (175.9K) #آبادا (217.6K) #جوین (1.1M) #معیار  (769.6K) #فنوال (402.3K) #تلیسه (533.1K) #پیزد (770.5K) #بالاس (78.7K) #بسویچ (565.8K) #حشکوه (1M) #شلرد (334.3K) #وصنعت (1.2M) #واحصا (84.1K) #ثامید (1.3M) #مبین (219.1K) #شپاس (76.6K) #فسازان (485.8K) #کاذر (370.3K) #خبهمن (1.3M) #نطرین (205.9K) #پاسا (150.6K) #پترول (426.7K) #دشیری (15K) #سباقر (95.2K) #ساینا (49.5K) #ثمسکن (177.4K) #ومعلم (340.8K) #استقلال (1.1M) #غدام (38.9K) #کلر (32.3K) #کوثر (407.5K) #خاذین (435.1K) #سمتاز (23.2K) #حآسا (132.3K) #ورازی (6K) #ثعمرا (51.5K) #شپترو (425.7K) #باران (643.1K) #مدیریت (297.9K) #وبوعلی (375.9K) #سخاش (285K) #شهر (486.5K) #ثبهساز (308.7K) #چکاپا (126.6K) #سفار (2.9K) #دسانکو (50.4K) #خبازرس (32.4K) #اتکام (107.8K) #زبینا (134.6K) #زشریف (11.7K) #تجلی (106.3K) #قاروم (4.7K) #خدیزل (94.4K) #پخش (13.7K) #غکورش (4.5K) #وکادو (13K) #قچار (39.6K) #رکیش (142K) #خعمرا (38.4K) #دسبحان (13.2K) #غمایه (425) #ختراک (18.8K) #تاصیکو (6.4K) #نشار (300K)         ⏱ 📆 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱  ۱۲:۳۰
نوع سیگنال: خنثی
4 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
بورس طارم
بورس طارم
رتبه: 984
3.5
#وتجارت مسیر ونوین رو میره یه دوازده ماهه خوب و قوی کف سهم روی کانال صد و چهل بسته شده و حداقل برای پله اول ریسک کمی داره @mohseneslami20 Join 🔗
نوع سیگنال: خرید
5 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از وتجارت بهتر است؟
وتجارت،💯نماد برتر💯
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز شـنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #پالایش #فملی #شتاب #جهش #وتجارت #زاگرس #ثپردیس
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
رتبه: 1080
3.2
وتجارت،💎 رضا(حاجیان)بورس 💎
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز شـنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #پالایش #فملی #شتاب #جهش #وتجارت #زاگرس #ثپردیس @rezaboors
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
🏆بورس تکنیک 📉💰
🏆بورس تکنیک 📉💰
رتبه: 1024
2.6
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز شـنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #پالایش #فملی #شتاب #جهش #وتجارت #زاگرس #ثپردیس
نوع سیگنال: خنثی
5 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
تحلیل صلواتی
تحلیل صلواتی
رتبه: 960
1.0
وتجارت،تحلیل صلواتی
خریدهای #میلیاردرها امروز شـنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ #آمار بورسی #پالایش #فملی #شتاب #جهش #وتجارت #زاگرس #ثپردیس 🆔@signal743
نوع سیگنال: خنثی
6 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
🌕 بورس برترین سهام🌕
🌕 بورس برترین سهام🌕
رتبه: 1099
3.3
وتجارت،🌕 بورس برترین سهام🌕
👈 خریدهای #میلیاردرها 🟢🟢🟢 🕘 امروز شـنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ 🎯 #آمار بورسی #پالایش #فملی #شتاب #جهش #وتجارت #زاگرس #ثپردیس
نوع سیگنال: خنثی
6 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
گفتمان بورس(جوادبیدی)
گفتمان بورس(جوادبیدی)
رتبه: 908
1.6
#وتجارت چیزی به خارج شدن از روند نزولی نداره جواد بیدی تحلیلگرتکنیکالیست 1403/02/05 @goftemane_bours
نوع سیگنال: خنثی
6 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
⚫️ درآمد شرکت های بورسی در سال 1402 و مقایسه با 1401 #بانک_موسسه_اعتباری 🔶 #ونوین درآمد 13,500 میلیارد تومانی : رشد 149% 🔷 #وخاور درآمد 6,384 میلیارد تومانی : رشد 103% 🔶 #وبصادر درآمد 18,624 میلیارد تومانی : رشد 97% 🔷 #وپست درآمد 7,476 میلیارد تومانی : رشد 67% 🔶 #وکار درآمد 4,728 میلیارد تومانی : رشد 61% 🔷 #سامان درآمد 7,368 میلیارد تومانی : رشد 51% 🔶 #وسینا درآمد 5,400 میلیارد تومانی : رشد 48% 🔷 #وبملت درآمد 77,136 میلیارد تومانی : رشد 33% 🔶 #وتجارت درآمد 31,080 میلیارد تومانی : رشد 11% 🔷 #وپاسار درآمد 24,168 میلیارد تومانی : افت -8% 🔶 #دی درآمد -6,624 میلیارد تومانی : افت -29% 🔷 #وپارس درآمد -13,104 میلیارد تومانی : افت -54% 🔶 #وملل درآمد -984 میلیارد تومانی : افت -146%
نوع سیگنال: خنثی
6 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
وتجارت،پیدا و پنهان بازار سرمایه
🟢✔️🟢 #وتجارت 💹 @Tse_Plus 📅 1403/2/1 ⌚ 11:39:10 🔖 1,477 #خرید 1 کد حقیقی  در صف خرید  به ارزش کل 21,958,745,102 ریال
نوع سیگنال: خنثی
6 ساعت پیش
قیمت لحظه انتشار:
۱٬۴۷۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها