ورود/ثبت‌نام

انرژی2انرژی2

فعالان بورس انرژی

بورسی
شرکت متوسط
صنعت فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار
آخرین معامله
خرید از کارگزاری

در پیام های هفته اخیر تریدرها، 1 سیگنال راجع به سهام انرژی2 وجود دارد،

خرید
فروش

نماد انرژی2 خنثی است.

آخرین بروزرسانی:
تعداد پیام‌های امروز انرژی2:
#معامله_بلوکی #انرژی2 قیمت 24,730 ریال %0.2 کل ارزش معاملات 32.65 میلیارد تومان حقوقی به حقوقی است قیمت سهم انرژی 24,080 ریال %-2.43 شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۴, ۱۳:۵۴:۵۲
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۹/۴
اشتراک گذاری
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 103
2.5
خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۱ / ۸ / ۱۴۰۲ : 1 - #ریشمک 2 - #پرداخت 3 - #گکوثر 4 - #چدن 5 - #غنیلی 6 - #تلیسه 7 - #غگلستا 8 - #ومهان 9 - #تملت 10 - #لوتوس 11 - #زشریف 12 - #فسازان 13 - #شتوکا 14 - #توریل 15 - #ثباغ 16 - #وآرین 17 - #زنجان 18 - #ما 19 - #پارسان 20 - #خدیزل 21 - #آ_س_پ 22 - #ثرود 23 - #فنرژی 24 - #تابا 25 - #ثغرب 26 - #حسینا 27 - #بساما 28 - #دارا_یکم 29 - #آتیمس 30 - #آگاس 31 - #عقیق 32 - #داریوش 33 - #توان 34 - #تمشک 35 - #نیلی 36 - #شتاب 37 - #هیوا 38 - #پتروما 39 - #صنم 40 - #سلام 41 - #درازی 42 - #وسپهر 43 - #کیمیاتک 44 - #شاخص_انبوه_سازی 45 - #بازرگام 46 - #شاخص_بانک_ها 47 - #شاخص_سایر_مالی 48 - #شاخص_استخراج_نفت_جز_کشف 49 - #شاخص_۳۰_شرکت_بزرگ 50 - #شاخص_فلزات_اساسی 51 - #فن_افزار 52 - #شاخص_بازار_اول 53 - #استیل 54 - #سکرد 55 - #خفنر 56 - #خکار 57 - #قصفها 58 - #لخزر 59 - #غبهنوش 60 - #شدوص 61 - #وساخت 62 - #وصندوق 63 - #کروی 64 - #ساراب 65 - #سصوفی 66 - #غنوش 67 - #وسپه 68 - #واعتبار 69 - #خساپا 70 - #پتایر 71 - #شفارا 72 - #فجام 73 - #بشهاب 74 - #بالبر 75 - #بتک 76 - #شپنا 77 - #شغدیر 78 - #سآبیک 79 - #فولاد 80 - #واتی 81 - #تمحرکه 82 - #سنیر 83 - #شسم 84 - #ورازی 85 - #حفاری 86 - #بورس 87 - #ودی 88 - #غشاذر 89 - #رانفور 90 - #کاذر 91 - #سیلام 92 - #فوکا 93 - #ثاخت 94 - #درازک 95 - #ساوه 96 - #انرژی1 97 - #خفولا 98 - #انرژی2 99 - #فارس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۸/۱
اشتراک گذاری
چه نمادی برای خرید از انرژی2 بهتر است؟
🏆 بورس برترین سهام🏆
🏆 بورس برترین سهام🏆
رتبه: 103
2.5
خروجی فیلتر عبور از بیشینه حجم در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۰۲ : 1 - #ساروج 2 - #ونیکی 3 - #نبورس 4 - #تکالا 5 - #نکالا 6 - #انرژی2 7 - #انرژی1 8 - #کبورس
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۷/۶
اشتراک گذاری
خروجی فیلتر سیگنال خرید MACD در تاریخ ۹ / ۵ / ۱۴۰۲ : 1 - #وبرق 2 - #امید 3 - #بکهنوج 4 - #فروی 5 - #گشان 6 - #تملت 7 - #شتوکا 8 - #ثپردیس 9 - #کیمیا 10 - #مفاخر 11 - #ویسا 12 - #سخواف 13 - #آسامید 14 - #مدیر 15 - #شاخص_تامین_آب_برق_گاز 16 - #پتروآگاه 17 - #آوند 18 - #ثمین 19 - #اهرم 20 - #پاداش 21 - #ثبهساز 22 - #وکبهمن 23 - #ولکار 24 - #فزر 25 - #فروسیل 26 - #شاخص_شیمیایی 27 - #شاخص_انبوه_سازی 28 - #کخاک 29 - #خبنیان 30 - #سفاسی 31 - #وثخوز 32 - #مداران 33 - #سخاش 34 - #ورنا 35 - #وپترو 36 - #وبشهر 37 - #والبر 38 - #ددام 39 - #فلامی 40 - #خمحرکه 41 - #بشهاب 42 - #کحافظ 43 - #ولغدر 44 - #شفن 45 - #غالبر 46 - #سفار 47 - #وپارس 48 - #کنور 49 - #شپاس 50 - #وکادو 51 - #خموتور 52 - #سصفها 53 - #وبوعلی 54 - #سبجنو 55 - #سهگمت 56 - #انرژی2 57 - #انرژی1 58 - #پردیس 59 - #چکاوه
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۵/۹
اشتراک گذاری
گروه بورسی نیرومند
گروه بورسی نیرومند
رتبه: 297
2.3
🟢 کراس صعودی RSI 7 و RSI 14 در تاریخ ۱۳ / ۲ / ۱۴۰۲ : 1 - #توریل 2 - #ثشرق 3 - #دسبحان 4 - #ساینا 5 - #وهور 6 - #شجم 7 - #ولراز 8 - #مفاخر 9 - #افرا 10 - #آسیا 11 - #وسبحان 12 - #خمحور 13 - #ولساپا 14 - #خگستر 15 - #سدشت 16 - #شفن 17 - #سمگا 18 - #وارس 19 - #زنگان 20 - #شبریز 21 - #دانا 22 - #سدبیر 23 - #کیسون 24 - #شلیا 25 - #واتی 26 - #فروی 27 - #رافزا 28 - #زدشت 29 - #افق 30 - #فسازان 31 - #درهآور 32 - #فسوژ 33 - #تپسی 34 - #انتخاب 35 - #فتوسا 36 - #زملارد 37 - #وجامی 38 - #غدیس 39 - #غشهداب 40 - #ساروج 41 - #تابا 42 - #غمینو 43 - #مادیرا 44 - #ریشمک 45 - #غگلستا 46 - #غگلپا 47 - #خودرو 48 - #خاور 49 - #خساپا 50 - #پتایر 51 - #شنفت 52 - #خچرخش 53 - #ختوقا 54 - #بتک 55 - #قجام 56 - #بشهاب 57 - #چکاوه 58 - #سکرد 59 - #دالبر 60 - #خاهن 61 - #خفنر 62 - #تکمبا 63 - #قپیرا 64 - #قشیر 65 - #کرمان 66 - #بترانس 67 - #غگرجی 68 - #غنوش 69 - #شرنگی 70 - #درازک 71 - #ورنا 72 - #چکارن 73 - #کلوند 74 - #ونفت 75 - #خمهر 76 - #کروی 77 - #زمگسا 78 - #پخش 79 - #دفرا 80 - #خموتور 81 - #کچاد 82 - #شکلر 83 - #خپویش 84 - #ثنوسا 85 - #خصدرا 86 - #ختراک 87 - #غاذر 88 - #خزر 89 - #خزامیا 90 - #ثامان 91 - #نبورس 92 - #انرژی1 93 - #انرژی2 94 - #کبورس 95 - #کاذر 96 - #سرود
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۲/۱۴
اشتراک گذاری

چه تریدری بیشترین سود را از انرژی2 گرفته است؟

0 تریدر در 3 ماه اخیر سود خوبی از انرژی2 گرفته اند.
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#انرژی3 #انرژی2 ❇ توقف نمادهای معاملاتی(انرژی3)،(انرژی2) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی3)، فعالان بورس انرژی(انرژی2) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب متوقف گردیدند، نمادهای مذکور حarget='_blank'>داکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/01/14 08:19 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۱۴
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#انرژی3 #انرژی2 ❇ توقف نمادهای معاملاتی(انرژی3)،(انرژی2) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی3)، فعالان بورس انرژی(انرژی2) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1402/01/14 08:11 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۲/۱/۱۴
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#وبصادر #انرژی2 ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(وبصادر)،(انر‍ژی3)،(انرژی2)،(#انرژی1) ◼ به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت‌های بانک صادرات ایران(وبصادر)، بورس انرژی ایران(انر‍ژی3)باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، فعالان بورس انرژی(انرژی2)، نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/20 09:21 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۲۰
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#انرژی3 #انرژی2 ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(انرژی3)،(انرژی2)،(#انرژی1) ◼ به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی شرکت‌های بورس انرژی ایران(انرژی3) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، فعالان بورس انرژی(انرژی2)، نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/12/08 09:15 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۸
اشتراک گذاری
📢 نمادهای #زشریف، #انرژی1، #انرژی2، #انرژی3 و #وهور آماده بازگشایی هستند. توقف نماد #غدانه به دلیل رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات ادامه خواهد یافت. #⃣ #نبض_#بازار 🔗 نبض #بازار سهام @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۲/۲
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#انرژی3 #انرژی2 ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(انرژی3)،(انرژی2)،(#انرژی1) ◼ به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی3) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب و همچنین نماد های معاملاتی فعالان بورس انرژی(انرژی2) و نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1) با توجه بازگشایی نماد اصلی با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/11/16 09:16 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۱/۲۸
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#انرژی2 ❇ توقف نمادهای معاملاتی(#انرژی1)،(انرژی2) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1)، فعالان بورس انرژی(انرژی2) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1401/11/16 08:42 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۱/۲۸
اشتراک گذاری
📢 پیام ناظر #بازار: نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1)، فعالان بورس انرژی(#انرژی2) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #⃣ #نبض_#بازار 🔗 نبض #بازار سهام @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
اشتراک گذاری
📢 وضعیت #بازار در مرحله گشایش 65 صف خرید، 570 میلیارد تومان، صدرنشین ها: #دسینا، #وآذر، #خکرمان، #ددام و #وسدید 9 صف فروش، 270 میلیارد تومان، صدرنشین ها: #وسالت، #خبنیان، #فماک، #انرژی2 و بتک #⃣ #نبض_#بازار 🔗 نبض #بازار سهام @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۱/۱
اشتراک گذاری
📢 وضعیت #بازار در مرحله گشایش 72 صف خرید در مجموع به #ارزش 760 میلیارد تومان، صدرنشین ها: #فاذر، #خاور، #خکاوه، #شپلی و #گشان 5 صف فروش 160 میلیارد تومانی شامل #وسالت، #حفارس، #انرژی1، #انرژی2 و #سپرمی #⃣ #نبض_#بازار 🔗 نبض #بازار سهام @bourse24ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
اشتراک گذاری
سیگنال برتر
سیگنال برتر
رتبه: 514
0.0
وضعیت #بازار در مرحله گشایش 72 صف خرید در مجموع به #ارزش 760 میلیارد تومان، صدرنشین ها: #فاذر، #خاور، #خکاوه، #شپلی و #گشان 5 صف فروش 160 میلیارد تومانی شامل #وسالت، #حفارس، #انرژی1، #انرژی2 و #سپرمی @ChanelVIP20
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۹
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#انرژی3 #انرژی2 ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(انرژی3)،(انرژی2)،(#انرژی1) ◼ به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی3) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب و همچنین نماد های معاملاتی فعالان بورس انرژی(انرژی2) و نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1) با توجه بازگشایی نماد اصلی با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/10/17 09:30 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#انرژی2 ❇ توقف نمادهای معاملاتی(#انرژی1)،(انرژی2) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1)، فعالان بورس انرژی(انرژی2) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/10/17 09:10 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۸
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#انرژی3 #انرژی2 ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(انرژی3)،(انرژی2)،(#انرژی1) ◼ به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی سایر اشخاص بورس انرژی(انرژی3) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب و همچنین نماد های معاملاتی فعالان بورس انرژی(انرژی2) و نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1) با توجه بازگشایی نماد اصلی با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/10/17 09:30 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اشتراک گذاری
ناظر بازار
ناظر بازار
رتبه: 514
0.0
#انرژی2 ❇ توقف نمادهای معاملاتی(#انرژی1)،(انرژی2) ◼ به اطلاع می‌رساند، نمادهای معاملاتی نهادهای مالی بورس انرژی(#انرژی1)، فعالان بورس انرژی(انرژی2) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند. #مدیریت عملیات #بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/10/17 09:10 ➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇ 🇮🇷 کانال ناظر #بازار 💎 @nazerbazar_ir
نوع سیگنال: خنثی
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها