ورود/ثبت‌نام
cryptospo

cryptospo

@t_cryptospo

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۲/۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
1595
10
رتبه بین 20830 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :18.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :28.8%)
قدرت تحلیل
0
32تعداد پیام
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
KMDUSDT امروز 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 12% SPOTTrade فعال: www.tradingview.com/u/CRYPTOMMS/
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۵
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
ELFUSDT 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 7% آتی LEV 3 تنگ SL 5% تجارت فعال: ورودی 0.477
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳۰
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
APEUSDT برای رالی آماده است 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 15% SPOT بدون SL
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۹
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
بالوسدت امروز نوسان خوب 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 15% SPOT بدون SL
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
PHAUSDT آن را از دست ندهید 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 12% SPOT بدون SL
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
فروش،تکنیکال،cryptospo
الفوسدت امروز 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 10% معاملات آتی LEV 3
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۸/۲۸
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
WRXUSDT امروز 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 4-10% SPOT 10% فیوچر LEV 3
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۸
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
FRONTUSDT آن را با کیف پول LEV5 10٪ بلند کنید 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
DREPUSDT EXPLOSIF 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 4-آن را با 10%، آتی 5% LEV5 مشاهده خواهید کرد روز خوبی داشته باشید بچه ها. تجارت فعال است
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
AUCTIONUSDT برای چرخش عالی است 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 4- با 17 درصد آن را تشخیص می دهم روز خوبی داشته باشید بچه ها. تجارت فعال: www.youtube.com/chan...YGKtb6voyuUr9ndNkhIw
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
BTSUSDT امروز 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 4- با 10% آن را مشاهده می کنید روز خوبی داشته باشید بچه ها
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
PUNDIXUSDT امروز 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 4- با 12% آن را تشخیص می دهم روز خوبی داشته باشید بچه ها
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
TKOUSDT دوباره افزایش خواهد یافت 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 4- با 7 درصد آن را تشخیص می دهم روز خوبی داشته باشید بچه ها. تجارت فعال: TKO خیلی سریع حرکت کرد، من آن را در بازار 0.2583 شکار کردم، امیدوارم این شانس را داشته باشید که آن را کاهش دهید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۱
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
RNDRUSDT امروز 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 4-با 15% بودجه آن را مشخص می‌کنید و آن را با بودجه LEV3/10% عرضه می‌کنید روز خوبی داشته باشید بچه ها
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۱
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
cryptospo
cryptospo
رتبه: 1595
خرید،تکنیکال،cryptospo
BSWUSDT ALT دست کم گرفته شده ای که می تواند X3 را بسازد 1- مدیریت ریسک خود را اعمال کنید. 2- اهداف روزانه و هفتگی 3- سود را در هر سطحی که برای خود راحت می بینید شکار کنید. 4-با 15% بودجه آن را پیدا خواهید کرد روز خوبی داشته باشید بچه ها. تجارت فعال: اولین ورودی خود را با 0.0785 15% انجام دادم
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۵
تایم فریم:
1 ساعت
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها