ورود/ثبت‌نام
behdark

behdark

@t_behdark

تعداد دنبال کننده:12
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱/۱۸
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
جزو 100 تریدر برتر
92
رتبه بین 27248 تریدر
13.9%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :0.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :-0.5%)
قدرت تحلیل
4.3
1687تعداد پیام

فیلتر

نوع سیگنال

behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
فروش،تکنیکال،behdark

به نظر می رسد ما یک ABC بزرگ داریم و موج B مثلثی است که به پایان رسیده است. حال انتظار داریم که محدوده قرمز not از بین برود و وارد موج بزرگ C شویم. بستن شمع روزانه بالاتر از سطح بی اعتباری این تحلیل را نقض می کند برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید هنگامی که به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
23 ساعت پیش
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۰۹۷۴
اشتراک گذاری
behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
فروش،تکنیکال،behdark

پس از پمپ بزرگ، قیمت وارد مرحله اصلاح شده است. به نظر می رسد این اصلاح یک قطری است. به نظر می رسد ما اکنون در موج g این قطر هستیم. با حفظ محدوده قرمز می تواند به سمت TP ها حرکت کند. بستن شمع روزانه بالاتر از سطح بی اعتباری، تجزیه و تحلیل را نقض می کند برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید هنگامی که به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۶٬۱۸۷٫۲۲
اشتراک گذاری
behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
فروش،تکنیکال،behdark

از جایی که فلش قرمز را روی نمودار قرار دادیم، اصلاح MANTA شروع شده است. به نظر می رسد این الگو یک قطری است و ما اکنون در انتهای موج E هستیم. انتظار می رود که مرحله اصلاحی MANTA ادامه یابد. دو خط عمودی روی نمودار زمان تقریبی تکمیل موج E قطر هستند. بستن شمع روزانه بالاتر از سطح بی اعتباری، تجزیه و تحلیل را نقض می کند برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید هنگامی که به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۵
تایم فریم:
6 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۴
اشتراک گذاری
behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
فروش،تکنیکال،behdark

از جایی که فلش قرمز را روی نمودار قرار دادیم، تصحیح ACE شروع شده است. به نظر می رسد این الگو یک قطری است و اکنون در انتهای موج D هستیم. با حفظ محدوده قرمز می تواند وارد موج E شود. اهداف در نمودار مشخص است. بستن شمع روزانه بالاتر از سطح بی اعتباری، تجزیه و تحلیل را نقض می کند برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید هنگامی که به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۴
تایم فریم:
12 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۴۳۱۸۸
اشتراک گذاری
behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
فروش،تکنیکال،behdark

ID یک symbol است که علاقه زیادی به حرکات تیز و تشکیل مثلث دارد. به نظر می رسد یک الگوی قطری بزرگ در حال شکل گیری است و ID در حال اتمام موج C است. پیش بینی می شود عرضه حفظ شود و قیمت وارد موج D شود. موج D نزولی است. اهداف در نمودار مشخص است. بستن شمع روزانه بالاتر از سطح بی اعتباری، تجزیه و تحلیل را نقض می کند. برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید هنگامی که به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۴
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۶۰۳۶۲
اشتراک گذاری
behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
فروش،تکنیکال،behdark

از جایی که در نمودار وارد "شروع" شدیم، به نظر می رسد که جو وارد مرحله اصلاح شده است. به نظر می رسد این مرحله تصحیح یک الگوی قطری باشد. اگر به محدوده قرمز برسد، انتظار رد قیمت نزولی داریم. اکنون قیمت قرار است موج F را تکمیل کند. برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید وقتی به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۳
تایم فریم:
6 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۴۰۶۷۴
اشتراک گذاری
behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
فروش،تکنیکال،behdark

به نظر می رسد APT یک مثلث درجه بزرگ را تکمیل کرده است. با حفظ عرضه مشخص شده، می تواند کاهش یابد. اهداف کوتاه مدت جعبه های سبز هستند. بستن شمع روزانه بالاتر از سطح بی اعتباری، تجزیه و تحلیل را نقض می کند. برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید هنگامی که به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۳
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۸٫۰۶
اشتراک گذاری
behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
فروش،تکنیکال،behdark

به نظر می رسد یک الگوی بزرگ در حال شکل گیری است که از ABC waves تشکیل شده است. به نظر می رسد اکنون در موج D هستیم. از محدوده سبز پایین تر، ما انتظار حرکت های صعودی را داریم. بستن یک شمع زیر سطح بی اعتباری تجزیه و تحلیل را نقض می کند. برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید هنگامی که به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۲
تایم فریم:
4 ساعت
حد سود:
‎$۰٫۳۲۸۵
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۴۲۹۸
اشتراک گذاری
behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
فروش،تکنیکال،behdark

به نظر می رسد ما یک موج بزرگ A داشتیم که تمام شده است. حالا وارد موج بزرگ B شده است. یک موج B بزرگ شبیه ABC است. موج b از B شبیه قطری است که تمام شده است. اکنون به نظر می رسد که ما در موج c از B هستیم. اگر قیمت به محدوده عرضه برسد، ما به دنبال موقعیت های فروش/شورت بود برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید هنگامی که به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۳/۳/۲۰
تایم فریم:
12 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۰۱
اشتراک گذاری
behdark
behdark
رتبه: 92
4.4
خرید،تکنیکال،behdark

فشرده سازی قیمت روی پشتیبانی دیده می شود. ما یک iCH صعودی در نمودار داریم. خط ماشه شکسته است. با حفظ خواسته ها می تواند به سمت اهداف حرکت کند. اهداف در نمودار مشخص است. بستن شمع روزانه زیر سطح بی اعتباری، تجزیه و تحلیل را نقض می کند. برای مدیریت ریسک، لطفا توقف ضرر و مدیریت سرمایه را فراموش نکنید هنگامی که به اولین هدف رسیدیم، مقداری سود ذخیره کنید و سپس توقف را به ورودی تغییر دهید اگر سوالی دارید کامنت کنید متشکرم

ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱۸
تایم فریم:
6 ساعت
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۲۲۹۶۶
اشتراک گذاری
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نماد برگزیده
برترین تریدر‌
دنبال شده
هشدار