ورود/ثبت‌نام
Wave-Trader

Wave-Trader

@t_Wave-Trader

تعداد دنبال کننده:2
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۴/۹
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
582
رتبه بین 20934 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :20.8%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :34.6%)
قدرت تحلیل
1.7
13تعداد پیام
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
سلام، BNB در پایین ترین نقطه قرار دارد و در تلاش برای فشار بیشتر به پایین تر و تنظیم برای بازگشت به عقب و موج صعودی است. به حرکت قیمت در پایین نگاه کنید و به دنبال حرکت صعودی تیز باشید و برای مدت طولانی به دنبال آن باشید. موفق باشید نظر: نظر: نظر: نظر: نظر: نظر: هدف کوتاه مدت در BNB رسیده است.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۲۱
تایم فریم:
NaN ساعت
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
قیمت ساعت WAVESUSD برای مدت طولانی WAVESUSD در حال راه اندازی برای راه اندازی خرید است. عملکرد قیمت را در پایین تماشا کنید و برای مدت طولانی نگاه کنید. موفق باشید نظر: نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۹
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
قیمت ساعت IOTUSD برای مدت طولانی سلام ، IOTUSD برای مدت طولانی در حال راه اندازی است. عملکرد قیمت را با قیمت فعلی تماشا کنید و به دنبال شکست در بازه زمانی کمتر باشید. اگر قیمت به پایین مراجعه کنید بیشتر بخرید. موفق باشید نظر: نظر: نظر: نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۸
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
قیمت ساعت AVAXUSDT برای مدت طولانی AVAXUSDT برای راه اندازی خرید راه اندازی می شود. عملکرد قیمت را در پایین تماشا کنید و برای مدت طولانی نگاه کنید. موفق باشید نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۲۲
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
قیمت ساعت ADAUSD برای مدت طولانی سلام، ADAUSD در حال شکل گیری پایین ترین سطح اخیر است. عملکرد قیمت را تماشا کنید و برای مدت طولانی به دنبال آن باشید. موفق باشید نظر: نظر: نظر: نظر: نظر: نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۵
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
LINKUSDT عملکرد قیمت را برای مدت طولانی تماشا کنید LINKUSDT در حال راه‌اندازی برای راه‌اندازی خرید است. عملکرد قیمت را در پایین تماشا کنید و برای مدت طولانی نگاه کنید. موفق باشید نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۴
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
سلام، BTCUSD در حال تنظیم برای چرخه صعودی بعدی است. چرخه نزولی تقریباً به پایان رسیده است و برای موج صعودی بعدی آماده می شود که می تواند بالاتر از اوج قبلی بشکند. بازه زمانی کمتری را تماشا کنید و شروع به ساخت موقعیت های طولانی خود کنید. موفق باشید نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر نظرات :نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر: BTC در Log Scale.Comment:Comment:Comment:Comment: BTC این تصحیح را انجام داد. اصلاح بعدی انجام می شود زیرا شکست به اندازه کافی قوی نیست. نظر: #BTC این تصحیح را انجام داد. اصلاح بعدی باید انجام شود زیرا شکست به اندازه کافی قوی نیست. Comment:Comment:Comment:Comment:Comment:Comment: نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۳
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
سلام، ETHUSD در حال راه‌اندازی برای عملکرد طولانی قیمت ساعت و پایین و نگاه طولانی مدت است. BTCUSD در حال حاضر یک گام روزانه بالاتر اتر را برای پیگیری تنظیم کرده است. پایین را تماشا کنید و دنبال خرید بگردید. نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر: اتر در حال تنظیم برای خرید است. نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۲۸
تایم فریم:
NaN ساعت
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
BNBUSD Watch Price Action برای مدت طولانی سلام، BNB در پایین‌ترین نقطه قرار دارد و در تلاش برای فشار بیشتر به پایین‌تر و تنظیم برای بازگشت به عقب و موج صعودی است. به حرکت قیمت در پایین نگاه کنید و به دنبال حرکت صعودی تیز باشید و برای مدت طولانی به دنبال آن باشید. موفق باشید نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۶/۱۵
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
BTCUSD Watch Price Action برای مدت طولانی سلام، پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه Elon همه BTC برگزاری. عملکرد قیمت را در پایین تماشا کنید و به دنبال جهش باشید و برای مدت طولانی به دنبال آن باشید. در صورتی که قیمت سقوط کند و به پایین‌ترین حد قبلی کاهش یابد، همچنان صعودی باقی می‌ماند زیرا ممکن است محرک‌های عظیمی از چین داشته باشیم که می‌تواند کریپتو را در درازمدت بالاتر ببرد. موفق باشید
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۵/۲۷
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
سلام، Stellar در حال راه اندازی برای خرید است. بازه زمانی کمتری را تماشا کنید و به مدت طولانی نگاه کنید. موفق باشید نظر: نظر: نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۴/۲۹
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
سلام، BNBUSD دوباره پایین‌ترین سطح را آزمایش می‌کند. عملکرد قیمت را تماشا کنید و به دنبال خرید باشید. در نقطه خوبی برای ساخت بلند است. موفق باشید نظر: نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۴/۱۵
اشتراک گذاری
Wave-Trader
Wave-Trader
رتبه: 582
1.7
خرید،تکنیکال،Wave-Trader
سلام، BTCUSD در حال راه اندازی برای راه اندازی خرید است. عملکرد قیمت را در پایین تماشا کنید و برای مدت طولانی نگاه کنید. موفق باشید نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر :نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:نظر:
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۴/۹
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها