ورود/ثبت‌نام
Serhii_Bond

Serhii_Bond

@t_Serhii_Bond

تعداد دنبال کننده:0
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱۱/۶
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
443
2
رتبه بین 24406 تریدر
0%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :25.7%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :0.9%)
قدرت تحلیل
5
10000تعداد پیام
فیلتر
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
خرید،تکنیکال،Serhii_Bond
میانگین متحرک واگرایی همگرایی (macd) برای ada.x در 29 ژانویه 2024 مثبت شد. با نگاهی به نمونه های گذشته که در آن ada.x's macd مثبت شد، سهام در 36 مورد از 58 مورد طی ماه بعد به افزایش خود ادامه داد. . احتمال ادامه روند صعودی 62 درصد است. تحلیل تکنیکال (شاخص ها) تحلیل روند صعودی شاخص حرکت در 01 فوریه 2024 به بالای سطح 0 حرکت کرد. در نتیجه ممکن است بخواهید یک موقعیت طولانی یا گزینه های تماس را در ada.x در نظر بگیرید. در 66 مورد از 124 مورد گذشته که شاخص حرکت به بالای 0 حرکت کرد، سهام به صعود ادامه داد. احتمال ادامه روند صعودی 53 درصد است. ada.x در تاریخ 09 فوریه 2024 بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود حرکت کرد و این نشان دهنده تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. به دنبال پیشرفت 3 روزه +4.18٪، تخمین زده می شود که قیمت بیشتر رشد کند. با در نظر گرفتن data از موقعیت هایی که ada.x به مدت سه روز پیشرفت کرد، در 266 مورد از 439 مورد، قیمت rose بیشتر در ماه بعد افزایش یافت. احتمال ادامه روند صعودی 61 درصد است. شاخص آرون امروز وارد روند صعودی شد. در 188 مورد از 304 مورد که نشانگر ada.x aroon وارد روند صعودی شد، قیمت rose در ماه بعد بیشتر شد. احتمال ادامه روند صعودی 62 درصد است. تحلیل روند نزولی نوسانگر تصادفی نشان داد که تیک تیک به مدت 4 روز در منطقه بیش از حد خرید باقی مانده است. هر چه تیک تاکر بیشتر در منطقه اشباع خرید باقی بماند، انتظار می رود که قیمت زودتر کاهش یابد. میانگین متحرک 10 روزه برای ada.x به طور نزولی از میانگین متحرک 50 روزه در 14 ژانویه 2024 عبور کرد. این نشان می دهد که روند پایین تر تغییر کرده است و می تواند به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته شود. در 9 مورد از 17 مورد گذشته، زمانی که 10 روز از 50 روز عبور کرد، سهام در ماه بعد به حرکت خود ادامه داد. احتمال ادامه روند نزولی 53 درصد است. پیش‌بینی می‌شود پس از افت 3 روزه، سهام بیشتر کاهش یابد. با در نظر گرفتن موارد گذشته که ada.x به مدت سه روز کاهش یافت، قیمت rose بیشتر در 50 مورد از 62 مورد در ماه بعد. احتمال ادامه روند نزولی 54 درصد است. ada.x در 09 فوریه 2024 بالاتر از بولینگر بالایی خود band شکست. این می تواند نشانه ای از کاهش قیمت باشد زیرا سهام به پایین band بالا و به سمت وسط band حرکت می کند. ممکن است بخواهید فروش سهام یا بررسی گزینه های فروش را در نظر بگیرید.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۷۵۳۹
اشتراک گذاری
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
فروش،تکنیکال،Serhii_Bond
ADA.X در روند نزولی: قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک 50 روزه در 14 ژانویه 2024 ADA.X در تاریخ 14 ژانویه 2024 به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود رفت و این نشان دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی در 27 مورد از 40 مورد مشابه گذشته، قیمت سهام در ماه بعد بیشتر کاهش یافت. احتمال ادامه روند نزولی 68 درصد است. تجزیه و تحلیل فنی (شاخص ها) تحلیل روند نزولی نوسانگر تصادفی ممکن است از یک روند صعودی به یک روند نزولی تغییر کند. در 46 مورد از 86 موردی که ADA.X's Stochastic Oscillator از منطقه اشباع خرید خارج شد، قیمت در محدوده زیر کاهش یافت. ماه احتمال ادامه روند نزولی 53 درصد است. میانگین متحرک 10 روزه برای ADA.X به طور نزولی از میانگین متحرک 50 روزه در 14 ژانویه گذشت، 2024. این نشان می دهد که روند به سمت پایین تر تغییر کرده است و می تواند یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود. در 9 مورد از 17 مورد گذشته، زمانی که 10 روز از 50 روز عبور کرد، سهام در ماه بعد به حرکت خود ادامه داد. احتمال ادامه روند نزولی 53 درصد است. پیش‌بینی می‌شود پس از افت 3 روزه، سهام بیشتر کاهش یابد. با در نظر گرفتن موارد گذشته که ADA.X برای سه روز کاهش یافت، قیمت در 50 مورد از 62 مورد در ماه بعد افزایش یافت. احتمال ادامه روند نزولی 54 درصد است. شاخص Aroon برای ADA.X در 30 ژانویه 2024 وارد روند نزولی شد. این می تواند نشان دهنده یک strong حرکت نزولی برای سهام در پیش است. معامله گران ممکن است بخواهند فروش سهام یا خرید اختیار فروش را در نظر بگیرند.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۴۷۸۷۱
اشتراک گذاری
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
فروش،تکنیکال،Serhii_Bond
The 10-day RSI Oscillator for DIA.X moved out of overbought territory on January 01, 2024. This could be a sign that the stock is shifting from an upward trend to a downward trend. Traders may want to look at selling the stock or buying put options. Tickeron's A.I.dvisor looked at 30 instances where the indicator moved out of the overbought zone. In 21 of the 30 cases the stock moved lower in the days that followed. This puts the odds of a move down at 70%. Technical Analysis (Indicators) Bearish Trend Analysis Following a 3-day decline, the stock is projected to fall further. Considering past instances where DIA.X declined for three days, the price rose further in 50 of 62 cases within the following month. The odds of a continued downward trend are 57%. DIA.X broke above its upper Bollinger Band on January 19, 2024. This could be a sign that the stock is set to drop as the stock moves back below the upper band and toward the middle band. You may want to consider selling the stock or exploring put options. DIAUSDT Market Cap The average market capitalization across the group is 45.59M. The market cap for tickers in the group ranges from 45.59M to 45.59M. DIA.X holds the highest valuation in this group at 45.59M. The lowest valued company is DIA.X at 45.59M. High and low price notable news The average weekly price growth across all stocks in the group was 3%. For the same group, the average monthly price growth was 6%, and the average quarterly price growth was 63%. DIA.X experienced the highest price growth at 3%, while DIA.X experienced the biggest fall at 3%. Volume The average weekly volume growth across all stocks in the group was -41%. For the same stocks of the group, the average monthly volume growth was -66% and the average quarterly volume growth was -54% 4 Steps in Development of Trading Algorithms The landscape of the financial sector is vast and varied, encompassing a broad spectrum of industries from traditional banking institutions to cutting-edge fintech companies. This diversity not only offers a plethora of opportunities for investors and traders but also presents a unique set of challenges, especially when it comes to stock trading. In recent years, the integration of artificial intelligence (AI) into trading strategies has emerged as a game-changer, particularly for swing traders who specialize in the financial sector. This article delves into the intricacies of using AI for swing trading in the financial sector, spotlighting a revolutionary AI Robot designed to optimize trading outcomes. Step 1. Crafting the AI Trading Robot At the forefront of the revolution is the creation of an AI Robot tailored for swing and day traders focusing on trade automation. The trading algorithm is the heart of the AI Robot, designed to execute trades based on the analysis of stock correlations within the financial sector. This approach ensures a strategic entry and exit, aiming to maximize gains and minimize losses. The Ideas for algorithms may come from descriptions of Tickeron`s Robots. Step 2. Multi-Level Backtesting: The Backbone of Strategy Development The methodology behind this involves multi-level backtesting on extensive historical data, a technique commonly employed by hedge funds to develop trading strategies.The team of quantitative analysts behind this robot undertook a comprehensive backtesting process to unearth correlation relationships among sector leaders and other stocks. This foundational work enabled the creation of a robust mechanism for identifying optimal entry points for trades, incorporating a suite of proven algorithms. The statistics for algorithms can be viewed at Tickeron website. Step 3. Risk Management Strategies Risk management is a critical component of any trading strategy. The simplest approuch for risk management is to introduce "Take profit" and "Stop loss" orders set at 4% of the opening price of a position. This disciplined approach helps traders limit potential drawdowns and safeguard their investments. Tickeron uses multiple techniques for risk management. Step 4. Number of Trades in Swing and Day Trading Swing trading, characterized by holding positions for several days to capitalize on expected directional moves in stock prices, requires precise timing and strategic planning. The advent of AI in trading has transformed this approach, enabling traders to analyze vast datasets and identify patterns unrecognizable to the human eye. AI's ability to process and learn from historical data has made it an invaluable tool for traders aiming to outperform the market. Profitability Model The algorithm of robots of this type is based on two approaches: 1. A proprietary method of comparative analysis of company profitability, developed by our team of quants. Utilizing a pool of profitability indicators such as Total Revenue, Net Income, EBITDA, etc., the algorithm scrutinizes the dynamics of their changes. Employing a sophisticated ranking method, it assigns each company an individual score. Subsequently, the top 30 companies with the best profitability indicators are selected for opening positions. 2. The method involves analyzing profitability inspired by the renowned investor Ian Wyatt. It delves into profitability metrics such as Operating Income, EPS, etc., ranking stocks based on the maximum dynamics of growth in profitability indicators. The fusion of these two methods empowers the robot's algorithm to select stocks that exhibit both stable average profitability indicators and high rates of growth. Upon opening a trade, the robot places a fixed Stop Loss order at 20% of the opening price. Additionally, at the commencement of each month, the algorithm reviews the rating for each stock. If it falls below the required level, the position is closed, even if the Stop Loss level is not reached. For user convenience, all signals for opening positions are delivered two hours after the market opens. This ensures maximum liquidity and enhances the robot's usability for users following its signals. An example of this type of robot: tickeron Conclusion Swing Trader bots are an effective tool for looking to trade popular stocks while minimizing risk, and it offers valuable insights into how algorithmic trading strategies can be applied in the real world. AI in the financial sector, particularly in swing trading, marks a transformative period for traders. By leveraging sophisticated algorithms and machine learning techniques, traders can navigate the complex market dynamics with greater precision and strategic insight.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۴۱۸۵۷
اشتراک گذاری
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
فروش،تکنیکال،Serhii_Bond
DASH.X در روند نزولی: قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک 50 روزه در 03 ژانویه 2024 DASH.X در تاریخ 03 ژانویه 2024 به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود رفت و این نشان دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی در 28 مورد از 51 مورد مشابه گذشته، قیمت سهام در ماه بعد بیشتر کاهش یافت. احتمال ادامه روند نزولی 55 درصد است. تجزیه و تحلیل فنی (شاخص ها) تحلیل روند نزولی شاخص حرکت در 04 فوریه 2024 به زیر سطح 0 رسید. ممکن است بخواهید فروش سهام، کوتاه کردن سهام، یا بررسی گزینه های فروش در هدف DASH.X. در 70 مورد از 134 موردی که شاخص مومنتوم به زیر صفر رسید، سهام در ماه بعد بیشتر سقوط کرد. احتمال ادامه روند نزولی 52 درصد است. میانگین متحرک 10 روزه برای DASH.X در 06 ژانویه به طور نزولی از میانگین متحرک 50 روزه عبور کرد، 2024. این نشان می دهد که روند به سمت پایین تر تغییر کرده است و می تواند یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود. در 10 مورد از 21 مورد گذشته که 10 روز به زیر 50 روز رسید، سهام در ماه بعد به حرکت خود ادامه داد. احتمال ادامه روند نزولی 48 درصد است. پیش‌بینی می‌شود پس از افت 3 روزه، سهام بیشتر کاهش یابد. با در نظر گرفتن موارد گذشته که DASH.X برای سه روز کاهش یافت، قیمت در 50 مورد از 62 مورد در ماه بعد افزایش یافت. احتمال ادامه روند نزولی 54 درصد است. کارخانه ربات جدید از نتایج تجارت Tickeron در 12 ماه گذشته DASH.X ربات های هوش مصنوعی (فقط سیگنال ها) نام ربات هوش مصنوعی P/L معامله گر روند: روندهای گروه آتی کریپتو (TA) 42.18٪ Swing Trader: معاملات الگوی رمزنگاری در نقاط معکوس روند (TA) 16.31% معامله گر روز: معاملات الگوی رمزنگاری در بازارهای با نوسان کم (TA) 6.02٪ ارزش بازار میانگین سرمایه بازار در سراسر گروه 312.11 میلیون است. ارزش بازار برای تیکرها در این گروه از 312.11 میلیون تا 312.11 میلیون متغیر است. DASH.X دارای بالاترین ارزش گذاری در این گروه با 312.11 میلیون است. کمترین ارزش شرکت DASH.X با 312.11M است. قیمت بالا و پایین خبر قابل توجه متوسط ​​رشد هفتگی قیمت در تمام سهام این گروه -3٪ بود. برای همین گروه میانگین رشد قیمت ماهانه 9- درصد و متوسط ​​رشد سه ماهه قیمت 19- درصد بوده است. DASH.X بیشترین رشد قیمت را با -3٪ تجربه کرد، در حالی که DASH.X با -3 درصد بیشترین سقوط را تجربه کرد. جلد متوسط ​​رشد هفتگی حجم در کل سهام این گروه -9٪ بود. برای همین سهام گروه، میانگین رشد حجم ماهانه 52- درصد و متوسط ​​رشد حجم سه ماهه 46- درصد بوده است.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۷٫۰۸
اشتراک گذاری
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
خرید،تکنیکال،Serhii_Bond
Momentum Indicator for EOS.X turns positive, indicating new upward trend EOS.X saw its Momentum Indicator move above the 0 level on February 01, 2024. This is an indication that the stock could be shifting in to a new upward move. Traders may want to consider buying the stock or buying call options. Tickeron's A.I.dvisor looked at 132 similar instances where the indicator turned positive. In 72 of the 132 cases, the stock moved higher in the following days. The odds of a move higher are at 55%. Technical Analysis (Indicators) Bullish Trend Analysis The Moving Average Convergence Divergence (MACD) for EOS.X just turned positive on January 29, 2024. Looking at past instances where EOS.X's MACD turned positive, the stock continued to rise in 33 of 62 cases over the following month. The odds of a continued upward trend are 53%. Following a +2.88% 3-day Advance, the price is estimated to grow further. Considering data from situations where EOS.X advanced for three days, in 222 of 411 cases, the price rose further within the following month. The odds of a continued upward trend are 54%. EOS.X may jump back above the lower band and head toward the middle band. Traders may consider buying the stock or exploring call options. EOSUSDT New Robot factory from Tickeron Trading Results for last 12 months EOS.X AI Robots (Signals Only) AI Robot's Name P/L Swing Trader: Crypto Pattern Trading at Trend Reversal Points (TA)5.17% Swing Trader: Crypto Pattern Trading in High-Volatility Markets (TA)3.68% Market Cap The average market capitalization across the group is 777.45M. The market cap for tickers in the group ranges from 777.45M to 777.45M. EOS.X holds the highest valuation in this group at 777.45M. The lowest valued company is EOS.X at 777.45M. High and low price notable news The average weekly price growth across all stocks in the group was -2%. For the same group, the average monthly price growth was -7%, and the average quarterly price growth was -4%. EOS.X experienced the highest price growth at -2%, while EOS.X experienced the biggest fall at -2%. Volume The average weekly volume growth across all stocks in the group was -37%. For the same stocks of the group, the average monthly volume growth was -49% and the average quarterly volume growth was -19% AI Robots: The Future of Algo Trading The integration of artificial intelligence (AI) in financial markets has revolutionized trading strategies, offering unprecedented opportunities for investors. AI robots and trading bots, powered by sophisticated algorithms, conduct both technical analysis (TA) and fundamental analysis (FA), or a combination of both (TA&FA), to make informed trading decisions. This article delves into the most popular trading ideas in the field, categorizing them based on various criteria such as risk levels, trading frequency, market strategies, and sectors targeted. The Spectrum of AI Robots in Trading AI robots in trading span a wide spectrum, catering to various investment strategies and risk appetites. For Beginners: Certain AI robots are designed with user-friendly interfaces and simplified decision-making processes, ideal for beginners. For Experienced Traders: Advanced bots offer detailed analytics and customization options, catering to experienced traders seeking granular control over their trading strategies. Incorporating the development of AI trading robots by Tickeron for different asset classes, the spectrum of AI robots in trading can be further expanded to include specific strategies and tools tailored to Stocks, Forex, and Crypto markets. Each of these asset classes has its unique characteristics and requires a distinct approach for successful trading. Here's an overview of the categories: Trading Frequency and Strategy Day Traders and Swing Traders: AI robots tailored for day trading execute numerous trades within a single day, while swing trading bots aim for gains over a few days to weeks. Market Neutral and Choppy Market Strategies: These bots excel in maintaining a neutral position to hedge against market volatility or in navigating choppy markets by capitalizing on small price movements. Sector-Specific Bots AI trading bots often specialize in specific sectors, such as hi-tech, consumer goods, or finance, leveraging sector-specific insights and trends for targeted investments. TA and FA in AI Trading Technical Analysis (TA): TA involves analyzing statistical trends gathered from trading activity, such as price movement and volume. AI robots utilizing TA predict future market movements based on historical data, employing indicators like moving averages, Relative Strength Index (RSI), and Bollinger Bands. Fundamental Analysis (FA): FA focuses on evaluating a company's intrinsic value by examining related economic, financial, and other qualitative and quantitative factors. AI bots using FA assess earnings reports, market share, industry conditions, and the overall economy to make trading decisions. Combining TA and FA: The most sophisticated AI trading robots leverage both TA and FA, offering a holistic approach to market analysis. This hybrid model provides a comprehensive view, encompassing both market trends and the underlying economic factors influencing stock prices. High Win Rate and Pending Orders Some AI robots specialize in achieving a high win rate, focusing on precision and efficiency. Others excel in managing pending orders, optimizing entry and exit points for trades. Risk Management: High, Moderate, Low AI trading bots are designed to cater to different risk tolerances: high risk for aggressive traders seeking substantial returns, moderate risk for balanced portfolios, and low risk for conservative investors prioritizing capital preservation. Popular Long only Strategies Long Only and Long Only with Inverse: Some AI robots focus on long-only strategies, betting on stock prices to rise, while others may also include inverse strategies to profit from declines. Diversified Portfolios: Diversification is a key strategy for many AI bots, spreading investments across various sectors and asset classes to mitigate risk. New and Top 10 AI Robots Innovative AI trading robots frequently enter the market, boasting cutting-edge algorithms. The top 10 AI robots are those that have demonstrated exceptional performance, reliability, and user satisfaction. Addressing Different Market Conditions AI robots excel in adapting to various market conditions: Trend Traders: These bots thrive in markets with clear trends, using algorithms to follow the direction of the market. Choppy Market: Bots designed for choppy markets detect and capitalize on volatile, short-term price movements. As AI technology continues to evolve, trading bots become increasingly sophisticated, capable of analyzing vast amounts of data in real-time. This progression promises to open new opportunities for personalized and automated trading strategies, further democratizing access to financial markets. Piotroski F-score Model (FA) At the core of the algorithm lies the well-established and time-tested method for evaluating a company's financial strength—the Piotroski F-score. Originating from the insights of Stanford University professor Joseph Piotroski, this score is widely embraced by professional hedge funds and value investors. The score assesses crucial financial indicators such as Return on Assets, Operating Cash Flow, and Asset Turnover Ratio. Following data processing, each company receives a score ranging from 0 to 9, where 0 signifies a weak financial position suitable for opening short positions, and 9 represents excellence, making them prime candidates for long positions. On a daily basis, our mathematical prowess scans companies' financial statements, selecting those with the most favorable aggregate scores for long positions and the lowest scores for short positions. There are two exit strategies: In the event of a significant change in the company's score. When the stock price reaches 20% of the fixed stop-loss level from the trade's opening price. An example of this type of robot: tickeron Valuation & Hurst Model The Edwin Hurst indicator, better known as the Hurst exponent, optimized by our quant team, has been added to the analysis. Hurst exponent is a statistical measure which is used to study scaling properties in time series. The scaling property in time series refers to the patterns in financial asset prices which are repeated at different time scales and is studied in a number of past researches. After the valuation algorithm identifies a list of undervalued companies, the price dynamics of their shares are analyzed using the Hurst coefficient. If the ratio shows a buy signal, then a long position is opened. Exit a position either by a fixed stop loss or by a trailing stop. An example of this type of robot: tickeron A Glimpse into the Future In the last paragraph of our exploration, Tikeron emerges as a noteworthy mention. Although detailed information on Tikeron remains beyond the scope of this article, it represents the continuous innovation within the field of AI trading. As new platforms and technologies like Tikeron develop, they underscore the dynamic nature of the financial trading landscape, where AI continues to play a pivotal role in shaping the future of investment strategies.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۶۹۹۷۹
اشتراک گذاری
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
فروش،تکنیکال،Serhii_Bond
ETH.X در روند نزولی: میانگین متحرک 10 روزه در 28 ژانویه به زیر میانگین متحرک 50 روزه رسید، 2024 میانگین متحرک 10 روزه برای ETH.X در 28 ژانویه به طور نزولی از میانگین متحرک 50 روزه عبور کرد، 2024. این نشان می دهد که روند به سمت پایین تر تغییر کرده است و می تواند یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود. در 11 مورد از 22 مورد گذشته که 10 روز به زیر 50 روز رسید، سهام در ماه بعد به حرکت خود ادامه داد. احتمال ادامه روند نزولی 50 درصد است. تجزیه و تحلیل فنی (شاخص ها) تحلیل روند نزولی شاخص RSI 10 روزه برای ETH.X در 12 ژانویه 2024 از منطقه ای که بیش از حد خرید شده بود، خارج شد. یک علامت نزولی برای سهام باشد. معامله گران ممکن است بخواهند فروش سهام یا خرید اختیار فروش را در نظر بگیرند. Tickeron's A.I.dvisor 66 مورد مشابه را بررسی کرد که نشانگر از قلمروی که بیش از حد خرید شده بود خارج شد. در 32 مورد از 66 مورد، سهام در روزهای بعد کاهش یافت. این باعث می شود که احتمال یک حرکت کمتر در 48٪ باشد. هیستوگرام واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) برای ETH.X در 20 ژانویه 2024 منفی شد. نشانه ای از کاهش ارزش سهام در هفته های آینده باشد. معامله گران ممکن است بخواهند سهام را بفروشند یا اختیار فروش بخرند. Tickeron's A.I.dvisor 64 مورد مشابه را زمانی که اندیکاتور منفی شد بررسی کرد. در 26 مورد از 64 مورد، سهام در روزهای بعد کاهش یافت. به این ترتیب شانس موفقیت 41 درصد است. ETH.X در تاریخ 31 ژانویه 2024 به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود رفت و این نشان دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی پیش‌بینی می‌شود پس از افت 3 روزه، سهام بیشتر کاهش یابد. با در نظر گرفتن موارد گذشته که ETH.X برای سه روز کاهش یافت، قیمت در 50 مورد از 62 مورد در ماه بعد افزایش یافت. احتمال ادامه روند نزولی 39 درصد است. ETHUSD کارخانه ربات جدید از نتایج تجارت Tickeron در 12 ماه گذشته ETH.X ربات های هوش مصنوعی (فقط سیگنال ها) نام ربات هوش مصنوعی P/L معامله گر روز: معاملات الگوی رمزنگاری در بازارهای با نوسان بالا (TA) 8.81٪ معامله‌گر روز با توقف‌های انتهایی، Cryptos 7 (TA) 6.37% معامله گر نوسان: معاملات الگوی رمزنگاری در بازارهای با نوسان بالا (TA) 5.31% ارزش بازار میانگین سرمایه بازار در این گروه 275.16 میلیارد است. ارزش بازار برای تیکرها در این گروه از 275.16B تا 275.16B متغیر است. ETH.X دارای بالاترین ارزش گذاری در این گروه با 275.16B است. کمترین ارزش شرکت ETH.X با 275.16B است. قیمت بالا و پایین خبر قابل توجه میانگین رشد هفتگی قیمت در کل سهام این گروه 1 درصد بود. برای همین گروه میانگین رشد قیمت ماهانه 1 درصد و متوسط ​​رشد سه ماهه قیمت 23 درصد بوده است. ETH.X بالاترین رشد قیمت را با 1% تجربه کرد، در حالی که ETH.X بیشترین کاهش را با 1% تجربه کرد. جلد متوسط ​​رشد هفتگی حجم در کل سهام این گروه 25-% بود. برای همین سهام گروه، میانگین رشد حجم ماهانه 50- درصد و متوسط ​​رشد حجم سه ماهه 6- درصد بوده است.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۶
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۲۹۸٫۸۳
اشتراک گذاری
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
خرید،تکنیکال،Serhii_Bond
میانگین متحرک واگرایی همگرایی (macd) برای akro.x در 27 ژانویه 2024 مثبت شد. با نگاهی به موارد گذشته که در آن akro.x's macd مثبت شد، سهام در 45 مورد از 58 مورد طی ماه بعد به افزایش خود ادامه داد. . احتمال ادامه روند صعودی 78 درصد است. نمودار پیش بینی قیمت تحلیل تکنیکال (شاخص ها) تحلیل روند صعودی نوسان ساز rsi به گذار از روند نزولی به روند صعودی اشاره می کند - در مواردی که نوسان ساز rsi akro.x از منطقه فروش بیش از حد فروش خارج شد، 25 مورد از 34 منجر به افزایش قیمت شد. تحلیل تیکرون پیشنهاد می کند که احتمال ادامه روند صعودی 74 درصد است. نوسانگر تصادفی نشان می دهد که روند قیمت سهام ممکن است در یک معکوس از یک روند نزولی به یک روند صعودی باشد. 60 مورد از 87 موردی که در آن نوسانگر تصادفی akro.x از منطقه اشباع فروش خارج شد منجر به افزایش قیمت شد. تحلیل تیکرون پیشنهاد می کند که احتمال ادامه روند صعودی 69 درصد است. به دنبال پیشرفت 3 روزه +5.91٪، تخمین زده می شود که قیمت بیشتر رشد کند. با در نظر گرفتن data از موقعیت هایی که akro.x به مدت سه روز پیشرفت کرد، در 249 مورد از 339 مورد، قیمت rose بیشتر در ماه بعد افزایش یافت. احتمال ادامه روند صعودی 73 درصد است. akro.x ممکن است به بالای band پایین برگردد و به سمت وسط band حرکت کند. معامله گران ممکن است خرید سهام یا کاوش در اختیار خرید را در نظر بگیرند. تحلیل روند نزولی شاخص حرکت در 20 ژانویه 2024 به زیر سطح 0 رسید. در نتیجه ممکن است بخواهید فروش سهام، کوتاه کردن سهام، یا بررسی گزینه های فروش در akro.x را در نظر بگیرید. در 75 مورد از 112 موردی که اندیکاتور مومنتوم به زیر صفر رسید، سهام در ماه بعد بیشتر سقوط کرد. احتمال ادامه روند نزولی 67 درصد است. akro.x در تاریخ 03 ژانویه 2024 به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود رفت و این نشان دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی است. میانگین متحرک 10 روزه برای akro.x به طور نزولی از میانگین متحرک 50 روزه در 05 ژانویه 2024 عبور کرد. این نشان می دهد که روند پایین تر تغییر کرده است و می تواند به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته شود. در 12 مورد از 18 مورد گذشته که 10 روز به زیر 50 روز رسید، سهام در ماه بعد به حرکت خود ادامه داد. احتمال ادامه روند نزولی 67 درصد است. پیش‌بینی می‌شود پس از افت 3 روزه، سهام بیشتر کاهش یابد. با در نظر گرفتن موارد گذشته که akro.x به مدت سه روز کاهش یافت، قیمت rose بیشتر در 50 مورد از 62 مورد در ماه بعد. احتمال ادامه روند نزولی 70 درصد است. نشانگر aroon برای akro.x در 28 ژانویه 2024 وارد روند نزولی شد. این می تواند نشان دهنده یک حرکت نزولی strong برای سهام باشد. معامله گران ممکن است بخواهند فروش سهام یا خرید اختیار فروش را در نظر بگیرند. نتایج تجارت کارخانه ربات در 12 ماه گذشته akro.x ربات های ai (فقط سیگنال ها) نام ربات ai p/l معامله گر روزانه: معاملات الگوی کریپتو در بازارهای کم نوسان (ta) 3.52% معامله گر نوسان: معاملات الگوی کریپتو در بازارهای با نوسان بالا (ta) 1.14٪ ارزش بازار میانگین سرمایه بازار در سراسر گروه 22.15 میلیون است. سقف بازار برای تیک داران در این گروه از 22.15 تا 22.15 متر متغیر است. akro.x دارای بالاترین ارزش گذاری در این گروه با 22.15 متر است. کمترین ارزش شرکت akro.x با 22.15 متر است. اخبار قابل توجه قیمت بالا و پایین متوسط ​​رشد هفتگی قیمت در کل سهام این گروه 5 درصد بود. برای همین گروه، میانگین رشد قیمت ماهانه 18- درصد و متوسط ​​رشد سه ماهه قیمت 24- درصد بوده است. akro.x بیشترین رشد قیمت را با 5% تجربه کرد، در حالی که akro.x بیشترین کاهش را با 5% تجربه کرد. جلد متوسط ​​رشد هفتگی حجم در کل سهام این گروه 22- درصد بود. برای همین سهام گروه، میانگین رشد حجم ماهانه 31 درصد و متوسط ​​رشد حجم سه ماهه 51- درصد بوده است. akrousdt
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
تایم فریم:
1 ماه
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۴۷۷۶۱
اشتراک گذاری
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
فروش،تکنیکال،Serhii_Bond
ACA.X مشاهده کرد که هیستوگرام واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) خود در 03 ژانویه 2024 منفی شد. یک سیگنال نزولی که نشان می دهد سهام ممکن است در آینده کاهش یابد. Tickeron's A.I.dvisor 17 مورد را بررسی کرد که نشانگر منفی شد. در 14 مورد از 17 مورد، سهام در روزهای بعد کاهش یافت. به این ترتیب احتمال حرکت نزولی به 82 درصد می رسد. تجزیه و تحلیل فنی (شاخص ها) تحلیل روند نزولی شاخص حرکت در 18 ژانویه 2024 به زیر سطح 0 حرکت کرد. ممکن است بخواهید فروش سهام، کوتاه کردن سهام، یا بررسی گزینه های فروش در هدف ACA.X در نتیجه. در 30 مورد از 46 موردی که شاخص مومنتوم به زیر صفر رسید، سهام در ماه بعد بیشتر سقوط کرد. احتمال ادامه روند نزولی 65 درصد است. ACA.X در تاریخ 22 ژانویه 2024 به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود رفت و این نشان دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی میانگین متحرک 10 روزه برای ACA.X در 24 ژانویه به طور نزولی از میانگین متحرک 50 روزه عبور کرد، 2024. این نشان می دهد که روند به سمت پایین تر تغییر کرده است و می تواند یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود. در 2 مورد از 7 مورد گذشته که 10 روز به زیر 50 روز رسید، سهام در ماه بعد به حرکت خود ادامه داد. احتمال ادامه روند نزولی 29 درصد است. پیش‌بینی می‌شود پس از افت 3 روزه، سهام بیشتر کاهش یابد. با در نظر گرفتن موارد گذشته که ACA.X برای سه روز کاهش یافت، قیمت در 50 مورد از 62 مورد در ماه بعد افزایش یافت. احتمال ادامه روند نزولی 67 درصد است. شاخص Aroon برای ACA.X در 30 ژانویه 2024 وارد روند نزولی شد. این می تواند نشان دهنده یک strong حرکت نزولی برای سهام در پیش است. معامله گران ممکن است بخواهند فروش سهام یا خرید اختیار فروش را در نظر بگیرند. تحلیل روند صعودی شاخص RSI به انتقال از روند نزولی به روند صعودی اشاره می کند -- در مواردی که ACA.X's نوسان ساز RSI از منطقه اشباع فروش خارج شد، 22 مورد از 30 منجر به افزایش قیمت شد. تحلیل Tickeron پیشنهاد می کند که احتمال ادامه روند صعودی 73 درصد است. نوسانگر تصادفی نشان می دهد که روند قیمت سهام ممکن است در یک معکوس از یک روند نزولی به یک روند صعودی باشد. 21 مورد از 33 موردی که ACA.X's Stochastic Oscillator از منطقه اشباع فروش خارج شد منجر به افزایش قیمت شد. تحلیل Tickeron پیشنهاد می کند که احتمال ادامه روند صعودی 64٪ است. پس از +9.02% پیش پرداخت 3 روزه، تخمین زده می شود که قیمت بیشتر رشد کند. در نظر گرفتن داده‌ها از موقعیت‌هایی که ACA.X به مدت سه روز پیشرفت کرد، در 87 مورد از 124 مورد، قیمت افزایش یافت< /a> بیشتر در ماه بعد. احتمال ادامه روند صعودی 70 درصد است. ACA.X ممکن است از پایین باند و به سمت باند میانی حرکت کنید. معامله گران ممکن است خرید سهام یا بررسی گزینه های تماس را در نظر بگیرند. ارزش بازار میانگین سرمایه بازار در این گروه 72.77 میلیون است. ارزش بازار برای تیکرها در این گروه از 72.77 میلیون تا 72.77 میلیون متغیر است. ACA.X با 72.77 میلیون بالاترین ارزش را در این گروه دارد. کمترین ارزش شرکت ACA.X با 72.77 میلیون است. قیمت بالا و پایین خبر قابل توجه میانگین رشد هفتگی قیمت در کل سهام این گروه 3 درصد بود. برای همین گروه میانگین رشد قیمت ماهانه 18- درصد و متوسط ​​رشد سه ماهه قیمت 31 درصد بوده است. ACA.X بالاترین رشد قیمت را با 3% تجربه کرد، در حالی که ACA.X بیشترین کاهش را با 3% تجربه کرد. جلد متوسط ​​رشد هفتگی حجم در کل سهام این گروه 51- درصد بود. برای همین سهام گروه، میانگین رشد حجم ماهانه 74- درصد و متوسط ​​رشد سه ماهه حجم 37- درصد بوده است. ACAUSDT
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: فروش
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
تایم فریم:
1 ماه
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۷۹۲۰۲
اشتراک گذاری
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
خرید،تکنیکال،Serhii_Bond
OXT.X در تاریخ 29 ژانویه 2024 بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود حرکت کرد و این نشان دهنده تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی. در 33 مورد از 41 مورد مشابه گذشته، قیمت سهام در ماه بعد بیشتر افزایش یافت. احتمال ادامه روند صعودی 80 درصد است. نمودار پیش بینی قیمت تجزیه و تحلیل فنی (شاخص ها) تحلیل روند صعودی شاخص حرکت در 27 ژانویه 2024 به بالای سطح 0 حرکت کرد. ممکن است بخواهید یک موقعیت طولانی یا گزینه های تماس را در OXT در نظر بگیرید .X در نتیجه. در 78 مورد از 113 مورد گذشته که شاخص حرکت به بالای 0 حرکت کرد، سهام به صعود ادامه داد. احتمال ادامه روند صعودی 69 درصد است. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) برای OXT.X در 27 ژانویه 2024 مثبت شد. در موارد گذشته که MACD OXT.X مثبت شد، سهام در 39 مورد از 56 مورد در موارد زیر به افزایش خود ادامه داد. ماه احتمال ادامه روند صعودی 70 درصد است. پس از +10.05٪ پیش پرداخت 3 روزه، قیمت تخمین زده می شود که بیشتر رشد کند. در نظر گرفتن داده‌ها از موقعیت‌هایی که OXT.X به مدت سه روز پیشرفت کرد، در 201 مورد از 284 مورد، قیمت افزایش یافت< /a> بیشتر در ماه بعد. احتمال ادامه روند صعودی 71 درصد است. OXT.X ممکن است به بالاتر از باند و به سمت باند میانی حرکت کنید. معامله گران ممکن است خرید سهام یا بررسی گزینه های تماس را در نظر بگیرند. شاخص آرون امروز وارد یک روند صعودی شد. در 99 مورد از 162 موردی که OXT.X Aroon's Indicator وارد روند صعودی شد، قیمت افزایش یافت در ماه بعد. احتمال ادامه روند صعودی 61 درصد است. تحلیل روند نزولی شاخص RSI 10 روزه برای OXT.X در تاریخ 03 ژانویه 2024 از منطقه ای که بیش از حد خرید شده بود، خارج شد. یک علامت نزولی برای سهام باشد. معامله گران ممکن است بخواهند فروش سهام یا خرید اختیار فروش را در نظر بگیرند. Tickeron's A.I.dvisor 32 مورد مشابه را بررسی کرد که نشانگر از قلمروی که بیش از حد خرید شده بود خارج شد. در 21 مورد از 32 مورد، سهام در روزهای بعد کاهش یافت. این باعث می شود که احتمال حرکت کمتر به 66٪ باشد. نوسانگر تصادفی ممکن است از یک روند صعودی به یک روند نزولی تغییر کند. در 25 مورد از 50 موردی که OXT.X's Stochastic Oscillator از منطقه اشباع خرید خارج شد، قیمت در محدوده زیر کاهش یافت ماه احتمال ادامه روند نزولی 50 درصد است. میانگین متحرک 10 روزه برای OXT.X در 21 ژانویه به طور نزولی از میانگین متحرک 50 روزه عبور کرد، 2024. این نشان می دهد که روند به سمت پایین تر تغییر کرده است و می تواند یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود. در 7 مورد از 15 مورد گذشته که 10 روز به زیر 50 روز رسید، سهام در ماه بعد به حرکت خود ادامه داد. احتمال ادامه روند نزولی 47 درصد است. پیش‌بینی می‌شود پس از افت 3 روزه، سهام بیشتر کاهش یابد. با در نظر گرفتن موارد گذشته که OXT.X برای سه روز کاهش یافت، قیمت در 50 مورد از 62 مورد در ماه بعد افزایش یافت. احتمال ادامه روند نزولی 54 درصد است. OXTUSDT ارزش بازار میانگین سرمایه بازار در این گروه 93.64 میلیون است. ارزش بازار برای تیکرها در این گروه از 93.64 میلیون تا 93.64 میلیون متغیر است. OXT.X با 93.64 میلیون بالاترین ارزش گذاری را در این گروه دارد. کمترین ارزش شرکت OXT.X با 93.64 میلیون است. قیمت بالا و پایین خبر قابل توجه میانگین رشد هفتگی قیمت در کل سهام این گروه 8 درصد بود. برای همین گروه میانگین رشد قیمت ماهانه 13- درصد و متوسط ​​رشد سه ماهه قیمت 84 درصد بوده است. OXT.X بیشترین رشد قیمت را با 8٪ تجربه کرد، در حالی که OXT.X بیشترین کاهش را با 8 درصد تجربه کرد. جلد متوسط ​​رشد هفتگی حجم در کل سهام این گروه -42 درصد بود. برای همین سهام گروه، میانگین رشد حجم ماهانه 73- درصد و متوسط ​​رشد سه ماهه حجم 35- درصد بوده است.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
تایم فریم:
1 ماه
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۹۲۰۸۳
اشتراک گذاری
Serhii_Bond
Serhii_Bond
رتبه: 443
5.0
خرید،تکنیکال،Serhii_Bond
حرکت بالاتر برای سه روز متوالی به عنوان یک علامت صعودی در نظر گرفته می شود. برای رشد آینده مراقب این سهام باشید. در نظر گرفتن داده‌ها از موقعیت‌هایی که ADA.X به مدت سه روز پیشرفت کرد، در 269 مورد از 441 مورد، قیمت افزایش یافت< /a> بیشتر در ماه بعد. احتمال ادامه روند صعودی 61 درصد است. ADAUSDT نمودار پیش بینی قیمت تجزیه و تحلیل فنی (شاخص ها) تحلیل روند صعودی نوسانگر تصادفی نشان می دهد که روند قیمت سهام ممکن است در یک معکوس از یک روند نزولی به یک روند صعودی باشد. 42 مورد از 76 موردی که ADA.X's Stochastic Oscillator از منطقه اشباع فروش خارج شد منجر به افزایش قیمت شد. تحلیل Tickeron پیشنهاد می کند که احتمال ادامه روند صعودی 55٪ است. شاخص حرکت در 29 ژانویه 2024 به بالای سطح 0 حرکت کرد. ممکن است بخواهید یک موقعیت طولانی یا گزینه های تماس را در ADA در نظر بگیرید .X در نتیجه. در 67 مورد از 124 مورد گذشته که شاخص حرکت به بالای 0 حرکت کرد، سهام به صعود ادامه داد. احتمال ادامه روند صعودی 54 درصد است. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) برای ADA.X در 29 ژانویه 2024 مثبت شد. در موارد گذشته که MACD ADA.X مثبت شده بود، سهام در 34 مورد از 59 مورد در موارد زیر به افزایش خود ادامه داد. ماه احتمال ادامه روند صعودی 58 درصد است. ADA.X ممکن است به بالای باند و به سمت باند میانی حرکت کنید. معامله گران ممکن است خرید سهام یا بررسی گزینه های تماس را در نظر بگیرند. تحلیل روند نزولی ADA.X در تاریخ 14 ژانویه 2024 به زیر میانگین متحرک 50 روزه خود رفت و این نشان دهنده تغییر از یک روند صعودی به یک روند نزولی میانگین متحرک 10 روزه برای ADA.X به طور نزولی از میانگین متحرک 50 روزه در 14 ژانویه گذشت، 2024. این نشان می دهد که روند به سمت پایین تر تغییر کرده است و می تواند یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود. در 11 مورد از 17 مورد گذشته که 10 روز به زیر 50 روز رسید، سهام در ماه بعد به حرکت خود ادامه داد. احتمال ادامه روند نزولی 65 درصد است. پیش‌بینی می‌شود پس از افت 3 روزه، سهام بیشتر کاهش یابد. با در نظر گرفتن موارد گذشته که ADA.X برای سه روز کاهش یافت، قیمت در 50 مورد از 62 مورد در ماه بعد افزایش یافت. احتمال ادامه روند نزولی 53 درصد است. شاخص Aroon برای ADA.X در 29 ژانویه 2024 وارد روند نزولی شد. این می تواند نشان دهنده یک strong حرکت نزولی برای سهام در پیش است. معامله گران ممکن است بخواهند فروش سهام یا خرید اختیار فروش را در نظر بگیرند.
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۱/۱۰
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۵۱۹۱۴
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها