ورود/ثبت‌نام
CryptoAdana

CryptoAdana

@t_CryptoAdana

تعداد دنبال کننده:1
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۱۱/۲۵
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
833
رتبه بین 26139 تریدر
2.4%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :4.3%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :5.5%)
قدرت تحلیل
3.9
10000تعداد پیام
فیلتر
;;
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: ONE/USDT * سیگنال های Robo: BULL 14.02.2024 * سیگنال های Robo: BULL 12.04.2024 * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبانی: رنگ شمع و هوش مصنوعی را تغییر دهید Take Profit & BuLL * نبض عمومی: سبز 3 * حجم 24 ساعته: کم * پول هوشمند (ردیابی نهنگ ها): خارج استراتژی؛ ➡️ خرید با BULL، 2024/05/20 ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است برای وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۳/۱
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۲۲۸۳۳
اشتراک گذاری
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: AVAX/USDT * سیگنال های Robo: AI BUY 23.10.2023 * سیگنال های Robo: AI SELL 06.01.2024 ➡️سیگنال AI BUY در 2.5 ماه 391.15 درصد سود به ما داد. * سیگنال های Robo: AI BUY 2024/09/02 * سیگنال های Robo: AI SELL 12.04.2024 ➡️سیگنال AI BUY در 2 ماه به ما 71.85 درصد سود داد. * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبانی: رنگ شمع و خط BuLL و HodL را تغییر دهید * نبض عمومی: سبز 3 * حجم 24 ساعته: کم * پول هوشمند (ردیابی نهنگ ها): خارج ** سیگنال های Robo: BuLL از 19.05.2024 دریافت شد. این سیستم با خرید جزئی گنجانده شد. استراتژی؛ ➡️ با BuLL خرید کنید، ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب یک قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است با وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳۱
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳۶٫۰۶
اشتراک گذاری
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: RSR/USDT * سیگنال های Robo: AI BUY 14.02.2024 * سیگنال های Robo: AI SELL 12.04.2024 * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبانی: خط BuLL و HodL و تغییر رنگ شمع * نبض عمومی: سبز 4 * حجم 24 ساعته: کم * پول هوشمند (ردیابی نهنگ): BALANCE ➡️ سیگنال خرید هوش مصنوعی در 2 ماه به ما 409.34 درصد افزایش داد. ➡️ پس از دریافت سیگنال AI SELL 44.40 درصد کاهش داشت. استراتژی؛ ➡️ خرید با AI BUY، 18.05.2024 ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است با وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۳۰
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۰۰۹۰۷۳۹
اشتراک گذاری
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: ENJ/USDT * سیگنال های Robo: AI BUY 14.02.2024 * سیگنال های Robo: AI SELL 02.04.2024 * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبانی: BuLL و Early Bird و تغییر رنگ شمع * نبض عمومی: قرمز 4 * حجم 24 ساعته: کم * پول هوشمند (ردیابی نهنگ ها): خارج ➡️ سیگنال خرید هوش مصنوعی در 1.5 ماه به ما 114.45 درصد افزایش داد. ➡️ پس از دریافت سیگنال AI SELL 40.60 درصد کاهش داشت. استراتژی؛ ➡️ خرید جزئی با Early Bird، 2024/05/17 انجام دهید ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است با وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۹
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۰٫۳۲۳۳۸
اشتراک گذاری
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: LINK/USDT * سیگنال های Robo: AI BUY 16.05.2024 * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبانی: رنگ شمع و خط Hodl را تغییر دهید * نبض عمومی: سبز 4 * حجم 24 ساعته: معمولی * پول هوشمند (ردیابی نهنگ ها): خارج استراتژی؛ ➡️ خرید با AI BUY، 16.05.2024 ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. ➡️هنوز سیگنال فروش نداریم. ➡️ سود بردن در سیگنال‌ها و سطوح مقاومت جدید هوش مصنوعی Take Profit را فراموش نکنید. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است برای وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۸
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۶٫۴۲
اشتراک گذاری
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: JUP/USDT * سیگنال های Robo: BULL 13.05.2024 * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبانی: رنگ شمع و خط HodL را تغییر دهید * نبض عمومی: RED 3 * حجم 24 ساعته: کم * پول هوشمند (ردیابی نهنگ): IN استراتژی؛ ➡️ با گاو نر خرید کنید، ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است با وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۵
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱٫۰۷
اشتراک گذاری
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: MOVR/USDT * سیگنال های Robo: AI BUY 28.10.2023 * سیگنال های Robo: AI SELL 19.03.2024 * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبانی: همه سود ببرید و رنگ شمع و خط هودل را تغییر دهید * نبض عمومی: سبز 4 * حجم 24 ساعته: کم * پول هوشمند (ردیابی نهنگ ها): خارج ➡️ سیگنال خرید هوش مصنوعی به طور متوسط ​​در 5 ماه 992.90 درصد سود به ما داد. استراتژی؛ ➡️ خرید با AI BUY، 11.05.2024 (خرید پس از بسته شدن شمع انجام می شود.) ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. ➡️هنوز سیگنال فروش نداریم. ➡️ سود بردن در سیگنال‌ها و سطوح مقاومت جدید هوش مصنوعی Take Profit را فراموش نکنید. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است برای وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۲
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۵٫۷۸
اشتراک گذاری
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: LPT/USDT * سیگنال های Robo: AI BUY 16.02.2024 * سیگنال های Robo: AI SELL 12.04.2024 * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبانی: BuLL و تغییر رنگ شمع و خط HodL * نبض عمومی: سبز 4 * حجم 24 ساعته: کم * پول هوشمند (ردیابی نهنگ): BALANCE سیگنال AI BUY در 2 ماه به ما 100.05 درصد افزایش داد. ** Robo Signals: AI BUY از تاریخ 2024/09/05 دریافت و در سیستم گنجانده شده است. استراتژی؛ ➡️ با AI BUY خرید کنید، ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است برای وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۱
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۷٫۳۶
اشتراک گذاری
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: UMA/USDT * سیگنال های Robo: AI BUY 16.10.2023 * سیگنال های Robo: AI SELL 07.01.2024 (96.99%) * سیگنال های Robo: AI BUY 18.01.2024 * سیگنال های Robo: AI SELL 12.04.2024 (181.24%) * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبان: همه سود ببرید و رنگ شمع و خط Hodl را تغییر دهید * نبض عمومی: سبز 4 * حجم 24 ساعته: کم * پول هوشمند (ردیابی نهنگ ها): خارج استراتژی؛ ➡️ خرید با AI BUY، 2024/08/05 ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. ➡️ سیگنال AI BUY را در تاریخ 2024/08/05 دریافت کردیم. ما در سیستم هستیم. ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. ➡️ سود بردن در سیگنال‌ها و سطوح مقاومت جدید هوش مصنوعی Take Profit را فراموش نکنید. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است با وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۲۰
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٫۵
اشتراک گذاری
CryptoAdana
CryptoAdana
رتبه: 833
3.9
خرید،تکنیکال،CryptoAdana
* سکه: RNDR/USDT * سیگنال های Robo: AI BUY 07.05.2024 * چارچوب زمانی نمودار: 1 روز * وضعیت جانبی پشتیبانی: خط Hodl و تغییر رنگ شمع و UMA سیگنال متقاطع * نبض عمومی: سبز 4 * حجم 24 ساعته: کم * پول هوشمند (ردیابی نهنگ): BALANCE استراتژی؛ ➡️ خرید با AI BUY، 2024/07/05 ➡️ در سطوح مقاومت مقداری سود ببرید، ➡️ صبر کنید تا AI SELL را ببینید. ➡️ هنوز سیگنال فروش نداریم. برای شما آرزوی موفقت دارم. اطلاعات سرمایه گذاری، نظرات و توصیه های موجود در اینجا در حیطه مشاوره سرمایه گذاری نیست. خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قرارداد مشاوره سرمایه گذاری که بین شرکت های کارگزاری، شرکت های سبدگردان، بانک هایی که سپرده نمی پذیرند و مشتری امضا می شود، ارائه می شود. نظرات و توصیه های موجود در اینجا بر اساس نظرات شخصی کسانی است که نظرات و توصیه ها را ارائه می دهند. این دیدگاه ها ممکن است برای وضعیت مالی و ترجیحات ریسک و بازده شما مناسب نباشد. بنابراین، تصمیم گیری سرمایه گذاری صرفاً بر اساس اطلاعات موجود در اینجا ممکن است نتایجی را که انتظارات شما را برآورده می کند، به همراه نداشته باشد.
ترجمه شده از: Turkish
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۳/۲/۱۹
تایم فریم:
1 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۰٫۰۲
اشتراک گذاری
;
سلب مسئولیت

هر محتوا و مطالب مندرج در سایت و کانال‌های رسمی ارتباطی سهمتو، جمع‌بندی نظرات و تحلیل‌های شخصی و غیر تعهد آور بوده و هیچگونه توصیه‏ای مبنی بر خرید، فروش، ورود و یا خروج از بازار بورس و ارز دیجیتال نمی باشد. همچنین کلیه اخبار و تحلیل‌های مندرج در سایت و کانال‌ها، صرفا بازنشر اطلاعات از منابع رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی است و بدیهی است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پیگیری و حصول اطمینان از اصالت و درستی مطالب هستند. از این رو ضمن سلب مسئولیت اعلام می‌دارد مسئولیت هرنوع تصمیم گیری و اقدام و سود و زیان احتمالی در بازار سرمایه و ارز دیجیتال، با شخص معامله گر است.

نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها