ورود/ثبت‌نام
Ava_Cryptoo

Ava_Cryptoo

@t_Ava_Cryptoo

تعداد دنبال کننده:4
تاریخ عضویت :۱۴۰۲/۹/۳
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
ارزدیجیتال
جزو 60 تریدر برتر
51
رتبه بین 21183 تریدر
30%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :29.7%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :43.3%)
قدرت تحلیل
2
290تعداد پیام
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد APE بحث کرد APE فروپاشی وارونه گوه سقوط در بازه زمانی هفتگی تایید شده است📈 انتظار موج صعودی 300 درصدی در روزهای آینده✍️
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
22 ساعت پیش
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد HOOK بحث کرد HOOK شکست کانال نزولی در تایم فریم سه بعدی انجام می شود در انتظار موج صعودی 150%✍️
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
تایم فریم:
NaN ساعت
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد YGG بحث کرد YGG Falling Wedge Breaking در تایم فریم هفتگی✅ انتظار موج صعودی 120%📈
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد GALA بحث کرد GALA موج صعودی کامل است +40 درصد سود انجام شده✅ انتظار موج صعودی 220%✍️
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد DEXE بحث کرد حرکت DEXE دقیقاً همانطور که انتظار می رفت با +80 درصد سود تا کنون هنوز راه درازی در پیش است
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۹
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد PEPE بحث کرد PEPE سرانجام به هدف ما رسید + 60% سود انجام شد✅ 🔥🔥🔥🔥🔥💯✅
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
تایم فریم:
1 روز
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد TFUEL بحث کرد سقوط گوه در بازه زمانی 1 وات✅ در انتظار موج صعودی📈
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۸
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد SLP بحث کرد SLP در نهایت به هدف ما رسید + 130% سود انجام شد✅ 🔥🔥🔥🔥🔥💯✅
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
تایم فریم:
NaN ساعت
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد VTHO بحث کرد VTHO در صورت شکست صعودی، ما می توانیم منتظر یک رالی صعودی عظیم باشیم📈
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
تایم فریم:
4 ساعت
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد ALICE بحث کرد ALICE شکست گوه در حال سقوط در بازه زمانی 1 وات انجام شده است✅ در انتظار موج صعودی عظیم✍️
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۷
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد ZEC بحث کرد ZEC Falling Wedge Formation در تایم فریم 1W✍️ در صورت شکست، انتظار موج صعودی 500%🚀
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۶
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد ALPHA بحث کرد ALPHA کانال نزولی موفقیت آمیز شد ✅ انتظار موج صعودی عظیم حرکت به سمت هدف🚀
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۵
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد COTI بحث کرد COTI Breakout مثلث نزولی قبلاً در بازه زمانی 1 وات انجام شده است✅ تاکنون 80 درصد سود داشته است انتظار موج صعودی 400%✍️
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۵
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد SUSHI بحث کرد SUSHI حرکت دقیقاً مطابق انتظار با سود 70 درصدی تا کنون هنوز راه درازی در پیش است
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۵
تایم فریم:
NaN ساعت
اشتراک گذاری
Ava_Cryptoo
Ava_Cryptoo
رتبه: 51
2.0
خرید،تکنیکال،Ava_Cryptoo
هی معامله گران امیدوارم از تحلیل ما لذت برده باشید. اکنون با یک فرصت تجاری جدید دوباره اینجا هستیم. امروز در مورد SC بحث کرد SC در نهایت به هدف ما رسید + 400% سود انجام شد✅ 🔥🔥🔥🔥🔥💯✅
ترجمه شده از: English
نمایش اصل پیام
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۱۲/۴
تایم فریم:
1 هفته
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها