ورود/ثبت‌نام
mohamadrzb

mohamadrzb

@h_mohamadrzb

تعداد دنبال کننده:2
تاریخ عضویت :۱۴۰۱/۴/۲۱
شبکه اجتماعی تریدر :refrence
بورس
260
رتبه بین 8206 تریدر
4%
بازدهی ماه اخیر تریدر
(میانگین بازدهی ماه اخیر 100 تریدر برتر :7.5%)
(میانگین بازدهی ماه اخیر شاخص کل :5.2%)
قدرت تحلیل
2.6
257تعداد پیام
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 300 تومان حد ضرر 250 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۱۲
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
29 روز
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲٬۶۹۱
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
رتاپ هدف نوسانی 370 تومان حد ضرر 300 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۹/۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
‎$۳٬۷۰۰
حد ضرر
‎$۳٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۱۷۶
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 2200 تومان حد ضرر 1950 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱۰
منبع پیام:refrenceرهاورد
نقطه ورود:
‎$۲۰٬۱۵۰
حد سود:
‎$۲۲٬۰۰۰
حد ضرر
‎$۱۹٬۵۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۰٬۲۰۰
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 380 تومان حد ضرر 300 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۷
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
90 روز
نقطه ورود:
‎$۳٬۱۹۹
حد سود:
‎$۳٬۸۰۰
حد ضرر
‎$۳٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۱۸۴
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 3170 تومان حد ضرر 2700 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
90 روز
نقطه ورود:
‎$۲۸٬۹۴۰
حد سود:
‎$۳۱٬۷۰۰
حد ضرر
‎$۲۷٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۸٬۲۳۰
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف نوسانی 1620 تومان حد ضرر 1400 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
‎$۱۴٬۶۸۰
حد سود:
‎$۱۶٬۲۰۰
حد ضرر
‎$۱۴٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۴٬۷۲۰
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف نوسانی 2400 تومان حد ضرر 2100 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۸/۱
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
‎$۲۱٬۶۳۰
حد سود:
‎$۲۴٬۰۰۰
حد ضرر
‎$۲۱٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۱٬۷۷۰
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 3000 تومان حد ضرر 2500 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۲۹
منبع پیام:refrenceرهاورد
مدت اعتبار:
90 روز
نقطه ورود:
‎$۲۶٬۱۰۰
حد سود:
‎$۳۰٬۰۰۰
حد ضرر
‎$۲۵٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۶٬۳۰۰
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف میان مدت 800 تومان حد ضرر 400 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۲۶
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
180 روز
نقطه ورود:
‎$۴٬۶۲۳
حد سود:
‎$۸٬۰۰۰
حد ضرر
‎$۴٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۶۰۴
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 600 تومان حد ضرر 400 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۲۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
90 روز
نقطه ورود:
‎$۴٬۶۵۹
حد سود:
‎$۶٬۰۰۰
حد ضرر
‎$۴٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۶۴۸
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف نوسانی 1900 تومان حد ضرر 1600 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۱۹
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
حد سود:
‎$۱٬۹۰۰
حد ضرر
‎$۱٬۶۰۰
اولین مقاومت:
‎$۲۰٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۷٬۱۶۰
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 600 تومان حد ضرر 400 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۱۸
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
نقطه ورود:
‎$۴٬۵۵۰
حد سود:
‎$۶٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۴٬۶۱۰
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 420 تومان حد ضرر 300 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۱۸
منبع پیام:refrenceرهاورد
قیمت لحظه انتشار:
‎$۳٬۶۰۰
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 2200 تومان حد ضرر 1500 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
90 روز
نقطه ورود:
‎$۱۶٬۴۷۰
حد سود:
‎$۲۲٬۰۰۰
حد ضرر
‎$۱۵٬۰۰۰
اولین حمایت:
‎$۱۶٬۲۰۰
اولین مقاومت:
‎$۱۷٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۱۶٬۷۱۰
اشتراک گذاری
mohamadrzb
mohamadrzb
رتبه: 260
2.6
خرید،تکنیکال،mohamadrzb
هدف کوتاه مدت 2400 تومان حد ضرر 1900 تومان
نوع سیگنال: خرید
۱۴۰۲/۷/۵
منبع پیام:refrenceرهاورد
تایم فریم:
1 روز
مدت اعتبار:
90 روز
نقطه ورود:
‎$۲۰٬۶۳۰
حد سود:
‎$۲۴٬۰۰۰
حد ضرر
‎$۱۹٬۰۰۰
قیمت لحظه انتشار:
‎$۲۰٬۶۲۰
اشتراک گذاری
نمادهای برگزیدهبرترین‌هادنبال‌شده‌ها